BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

      Dünya'da beden eğitimi ve spor bilimlerindeki ilerlemeler hızla devam ederken, ülkemizde de spora verilen önem son yıllarda daha da belirginleşmiştir. Beden eğitimi ve spor alanında yetişmiş nitelikli insan gücüne destek vermek amacıyla, 18 Ağustos 1993 tarih ve 496 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur.

      Yüksekokulda, beden eğitimi ve spor alanında verimli sistemlerin tasarlanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi, gelişen spor teknolojisi olanaklarının tanıtılması, ülke genelinde beden eğitimi ve sporun gelişmesi amaçlanmaktadır. Böylece uygulanan eğitim programlarına katılan öğrencinin; insan organizmasının yapısını, işleyişini ve davranışlarını bilen, Türk spor örgütünü tanıyan ve karşılaştırmalı değerlendirmeler yapabilen, antrenörlük, öğretmenlik, rekreasyon uzmanlığı ve spor yöneticiliği niteliklerine sahip bir eleman olması amaçlanmaktadır.

      Yüksekokulda uygulama dersleri 4110 m²lik toplam kapalı alana sahip 11 adet salonda, IAAF standartlarına uygun atletizm pistinde ve çim futbol sahasında yapılmaktadır.Müdür: Prof. Dr. İlker YILMAZ
Müdür Yardımcısı: Prof. Dr. Hayri ERTAN
Müdür Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Veli Onur ÇELİK
Yüksekokul Sekreteri:


ÖĞRETİM ELEMANLARI

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

      Antrenörlük eğitimi; antrenman bilimi, egzersiz fizyolojisi, kinesiyoloji, spor psikolojisi, istatistik, teknik öğretimi, spor branşlarının taktiksel gelişimi ve performans planlama konularını içeren interdisipliner bir alandır. Antrenörlük eğitimi bölümü 2001-2002 akademik yılında öğretime başlamıştır. Bölüm öğrencilerin hem Türkiye'de hem Dünyada sporcuların performanslarını takip edebilmelerini, etkili sporcu çalışması yaptırabilmelerini, spor alanında bilimsel araştırmalar yapabilmelerini amaçlamaktadır. Bunlara ek olarak, öğrencilerin becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirmeyi hedef almaktadır. Bölüm; 11 temel spor branşına sahiptir: Artistik Cimnastik, Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Hentbol, Masa Tenisi, Ritmik Cimnastik, Tenis, Voleybol, Yüzme. Öğrenciler bu alanların içinden istedikleri alanda uzmanlaşmaktadır. Antrenörlük eğitimi bölümü bilimsel yöntemlere dayanan eğitim sistemiyle öğrencilere teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler sunmaktadır.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

      Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, eğitim bilimleri, spor psikolojisi, kinesiyoloji, biyomekanik, spor fizyolojisi, motor öğrenme, motor beceri, antrenman bilimi gibi konuları içeren interdisipliner bir alandır. Bölüm öğrencilerinin mesleki bilgilerinin yanında, nitelikli, araştırıcı, problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilen, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edebilen, çağdaş, üretken ve donanımlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlar.
REKREASYON BÖLÜMÜ

      Rekreasyon; rekreasyonel spor branşları, spor fizyolojisi, spor yönetimi, iletişim, motor öğrenme, motor beceri, turizm, kinesiyoloji, sağlık için spor, spor psikolojisi ve program geliştirme konularını içeren interdisipliner bir alanıdır. Rekreasyon bölümü dersleri Beden Eğitimi ve Spor okullarının tüm bölümleri yanında, Üniversitenin diğer bölümlerinde de yer almaktadır. Rekreasyon Bölümü 2001-2002 akademik yılında öğretime başlamıştır. Bölüm birden fazla yabancı dil bilen, yaratıcı ve kaliteli öğrenci yetiştirmek yanında, serbest zaman aktivitelerini planlamayı da amaçlamaktadır. Bölüm öğrencileri işletme, ekonomi, iletişim ve turizm konularında yeterliliğe sahip biçimde eğitim görmektedir. Rekreasyon bölümü, öğrencilere teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler sunmaktadır. Öğrenciler REK 219 Kış Sporları Kamp Uygulamaları ve REK 220 Yaz Sporları Kamp Uygulamaları derslerine katılmak ve bütçeden karşılanamayan diğer kamp masraflarını kendileri karşılamak zorundadırlar.
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

      Spor Yöneticiliği Bölümü; genel işletmecilik ile ilgili kavramlar ve yaklaşımlar yanında spor yönetimi, spor hukuku ve spor ekonomisini içeren interdisipliner bir alandır. Bölümün amacı ülkemizde eksikliği hissedilen spor yöneticilerini yetiştirmektir. Bölüm öğrencilere organizasyon becerilerini kazandırmak için teorik ve uygulamalı dersleri geniş bir perspektif içinde sunmayı amaçlamaktadır.
DERS PROGRAMI


DERS İÇERİKLERİ
ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEKOKULU

      Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesi'nin yeni birimlerinden biri olarak 1993 yılında kurulmuştur. Öğretim programları, 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır. 2000-2001 öğretim yılında Endüstriyel Tasarım Bölümü, 2001-2002 öğretim yılında ise Moda Tasarımı Bölümü ile eğitim ve öğretime başlanmıştır. Yüksekokulun öğretim programları; öğretim elemanları, teknik ve idari kadrosu, uygulamalı eğitimi hedefleyen tasarım stüdyoları, atölyeleri ve bilgisayar laboratuvarları ile desteklenmektedir. Gelişmiş bilgisayar laboratuvarlarında endüstriyel alanlarda ve dünya standartlarında kabul gören yazılımlar kullanılmaktadır. Yüksekokulun amacı, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak dünya pazarlarının gerek duyduğu, teknik ve estetik alt yapıyla donanmış, nitelikli tasarımcılar yetiştirmektir.Müdür: Prof. Dr. Nuray ÖZASLAN
Müdür Yardımcısı: Prof. Dr. Celal Hakan KAĞNICIOĞLU
Müdür Yardımcısı: Yard. Doç. Füsun CURAOĞLU
Yüksekokul Sekreteri:


ÖĞRETİM ELEMANLARI

ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ

      Küreselleşen dünyada; pazarlarda rekabetin artmasıyla ürünler hem işlev hem de estetik açıdan önem kazanırken, Endüstriyel Tasarım olgusu da üretimde önemli bir yere sahip olmuştur. Endüstriyel Tasarımın, seri üretimi yapılacak her türlü ürünün tasarlanması, görsel ve işlevsel tanımlarının yapılması olarak verilen tanımı da bu bilim kolunun endüstriyel alandaki yerini vurgulamaktadır. 2000 yılında kurulan Endüstriyel Tasarım Bölümünde çağdaş tasarımın gereği olan bilgisayar destekli tasarım eğitimi, en son teknoloji ürünü yazılımlarla desteklenmektedir. Ayrıca tasarım stüdyoları, bilgisayar laboratuvarları ve atölyeleri yardımıyla da teoriden uygulamaya geçiş sağlanmaktadır.

       Bu bölümden mezun olanlar ENDÜSTRİYEL TASARIMCI ünvanı alırlar ve serbest tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi, resmi ve özel kurumların ar-ge ve tasarım bölümleri ile tasarım stüdyoları gibi endüstriyel üretimin tasarım sürecine yönelik birçok alanda çalışabilirler.

Bölüm Başkanı: Yard. Doç. Füsun CURAOĞLUMODA TASARIMI BÖLÜMÜ

      Moda Tasarımı Bölümü; 2001-2002 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Öğretim programı, 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır.Öğretim programında yeralan dersler: temel, tamamlayıcı, mesleki seçmeli ve seçmeli dersler olmak üzere dört grupta toplanmaktadır. İkinci yılda başlayan uygulama ağırlıklı derslerde öğrenciler hem tasarımlarını üretme olanağı bulmakta, hem de sektöre yönelik çalışmalarla kendilerini geliştirmektedir. Ayrıca gelişmiş bilgisayar laboratuvarlarında üçüncü yıldan itibaren bilgisayar destekli tasarım eğitimi ile öğrenciler tasarımlarını bilgisayar ortamına aktarmaktadır. Moda Tasarımı iş kollarına göre belirlenen ve güncellenen mesleki seçmeli derslerle öğrencilerin istedikleri dallarda uzmanlaşmasına olanak sağlanmaktadır.Bu bölümden mezun olanlar MODA TASARIMCISI unvanı alırlar ve serbest tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi, moda ve hazır giyim sektöründe, tasarım stüdyolarında, sahne sanatları ile ilgili resmi ve özel kurumlarda, sinema ve televizyon kurumları ile daha pek çok alanda tasarımcı ol arak çalışma olanağı bulabilirler. Moda Tasarımı Bölümü Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu bünyesinde Anadolu Üniversitesi ana kampüsü içerisinde yer almaktadır. Bölüm, özel sektör ve diğer üniversitelerle işbirliği içerisindedir.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Celal Hakan KAĞNICIOĞLUDERS PROGRAMI


DERS İÇERİKLERİ
DEVLET KONSERVATUVARI

      Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 1986 yılında, Anadolu'da çağdaş anlamda, Atatürk ilkelerinin ışığında çoksesli Klasik Batı Müziği eğitimi ile Sahne Sanatları Eğitimi verecek donanımlı bir Devlet Konservatuvarı kurma düşüncesiyle doğmuştur. Devlet Konservatuvarı, kısa sürede bünyesinden bir üniversite tiyatrosu (Tiyatro Anadolu), bir senfoni orkestrası (Anadolu Senfoni Orkestrası) yaratmıştır. Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü; Cumhuriyetin temel ilkeleri doğrultusunda çoksesli müzik eğitimini kazandırmayı, sanatçı yetiştirmeyi, klasik müzik eğitimini yaygınlaştırmayı ve ülkemizde müzik bilimleri alanındaki araştırmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Sahne Sanatları Bölümü ise çağdaş yöntemlerle donanmış oyuncu, sanatçı gençler yetiştirmeyi, Türkiye ve dünyada tiyatro ve opera alanında bilimsel araştırmalara katkıda bulunmayı temel amaçları arasında görmektedir. Çalgı Yapım Bölümü ise Yaylı Çalgılar Yapımı Anasanat Dalı programında eğitim vermektedir. Amaç ülkemizde çalgı yapımının aynı zamanda bir sanat ve uzmanlık alanı olarak yaygınlaştırılmasıdır.

      Devlet Konservatuvarı, kısa sürede bünyesinden bir üniversite tiyatrosu (Tiyatro Anadolu), bir senfoni orkestrası (Gençlik Orkestrası), öğretim elemanlarından oluşan Yaylı Çalgılar Oda Orkestrası yaratmıştır.

      Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü; Cumhuriyetin temel ilkeleri doğrultusunda çoksesli müzik eğitimini kazandırmayı, sanatçı yetiştirmeyi, klasik müzik eğitimini yaygınlaştırmayı ve ülkemizde müzik bilimleri alanındaki araştırmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Sahne Sanatları Bölümü ise çağdaş yöntemlerle donanmış oyuncu, sanatçı gençler yetiştirmeyi, Türkiye ve dünyada tiyatro ve opera alanında bilimsel araştırmalara katkıda bulunmayı temel amaçları arasında görmektedir. Çalgı Yapım Bölümü ise Yaylı Çalgılar Yapımı Anasanat Dalı Programında eğitim vermektedir. Amaç ülkemizde çalgı yapımının aynı zamanda bir sanat uzmanlık alanı olarak yaygınlaştırımasıdır.Müdür: Prof. Dr. M. Kemal BİÇERLİ
Müdür Yardımcısı: Prof. Oytun EREN
Yüksekokul Sekreteri: Mehmet GÜL


ÖĞRETİM ELEMANLARI
Profesörler: Zökhrab ADIGUEZALZADE, Ahmet Bülent ALANER, Zeki ATKOŞAR, Toros CAN, Gülen EGE, Oytun EREN, Hasan ERKEK, Ayşe Gülriz GERMEN, Erol İPEKLİ, Mahura ŞAHBAZBEKOVA, Ozan Evrim TUNCA

Doçentler: Gökhan AYBULUS, Şenol AYDIN, Hasibe Zeynep ÇİLİNGİR, Berkant GENÇKAL, Ebru GÖKDAĞ, Esra GÜL, Emre HOPA, Asu Perihan KARADUT, Sabriye ÖZKAN, Mustafa SEKMEN, Yuri SEMENOV, Lilian Maria TONELLA TÜZÜN, Burcu Evren TUNCA

Yardımcı Doçentler: Ferit ADIGUEZALZADE, Burçin BARUT, Mesut Erdem ÇÖLOĞLU, Nuriye Esra KINIKLI, Özlem KOÇYİĞİT, Sancar TUNALI, Mesut TUNCER, Selin ULUĞBAY, Zenfira ZÖHRABBEKOVA

Öğretim Görevlileri: Nazile ADIGUEZALZADE, Filiz AHMETOĞLU, İlkay AK, Furkan AKTAKKA, Gültekin ALPAT, Arman ARTAÇ, Eda ASLANOĞLU, Halide ATICI, Şeniz AYBULUS, Aylin AYDOĞDU, Ümit AYDOĞDU, Amine AYGİSTOVA, Cemile Bengi BARAZ, Başak BÜYÜKUĞURLU, Eser Öykü DEDE, Burcu ERGENEKON, Mustafa ERGUN, Gülşah ERGÜN, Gülden Neslihan EROL, Erika FARKAS, Robert FARKAS, Murat GÖKTAŞ, Özge GÜNCAN, Alev GÜNDÜZ, Süleyman İNCEEFE, Deniz KAYA ONBUL, Nuri Deniz MUMCU, Tekin Ufuk SERTER, Gökhan SOYLU, Burak TÜZÜN, Türkan UÇAR, Hale VURAL, Nazan YERLİ, Larisa P. ZHİRKOVA

Okutmanlar: Nur AYDAY, Ozan DİNÇ, Yonca ENDER SEKMEN, Maksut Alper GÜNCAN, Mine İpek GÜZEY, Zafer GÜZEY, Bekir Volkan İNCİ, Melih KARA, Süleyman KARAAHMET, Ebru KEMALBAY EREN, Esin KURNAZ, Arzu TURAN, Ezgi UZŞEN, F. Eren YAHŞİ

Araştırma Görevlileri: Pınar ARIK, Dilara ÇELİK, İrem ÇELİKTEN, Özgün DEMİR, Özgür Mert ESEN, Ezgi Nihan KURAN

Diğer Öğretim Elemanları: Çağdaş A. GENÇAY, Emel Asuman AKARSU, Ayşe Özlem AKDENİZ, H. Bülent AKDENİZ, Neslihan AYDINMAKİNA, Ahmet Burak BASMACIOĞLU, Hale BASMACIOĞLU, Simten DEMİRKOL, Gülsevin DOĞANAY, Yusuf GENÇAY, Ezgi GÖNLÜM YALÇIN, Murat SÜMER, Saliha Özlem SÜMER, Sevgünur TANDOĞDU, Ayşe TURAN


ÇALGI YAPIM BÖLÜMÜ

      Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü 2000 yılında Yaylı Çalgılar Yapımı Anasanat Dalında 6 öğrenci ile eğitime başladı. 2003-2004 öğretim yılında ilk mezunlarını verdi. Bölüm, 8 yarıyıllık lisans eğitimi vermektedir. Çalgı Yapım Bölümü'nün programı, özgün ve düzeyli bir modelde çağdaş eğitim vermek amacıyla uluslararası yaylı çalgı yapım enstitüleri ve yapım okullarının programları doğrultusunda günümüzün teknolojik standartlarına uygun olarak geliştirildi. Bölümdeki çalışmalar dünyamızdaki teknolojik gelişme ve araştırmalardan uzak kalmadan uluslararası ilişkilerle güçlendirilmektedir. Avrupa standartlarında teknik malzeme ve donanım olanakları ile atölyede çalışma ve bilimsel araştırma yapma koşulları sürekli geliştirilmekte yeni tasarımlarla düzenlenmektedir. Bunun sonucunda, öğrencilerimizde lutiyeliğin temel disiplinlerinden olan kültürel ve bilimsel yapı ile birlikte, bilgi-beceri, estetik-algılama, yorumlama-çözümleme ve yaratıcılık yenetekleri gelişmektedir.
YAYLI ÇALGILAR YAPIMI ANASANAT DALI

      


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
ÇYA 103 Atölye I2+610,0
ÇYA 107 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji I1+33,0
ÇYA 109 Ağaç Teknolojisi1+33,0
İNG 177  (İng)İngilizce I3+03,0
MÜZ 129 Enstruman I1+13,0
TRS 117 Teknik Resim1+33,0
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
ÇYA 104 Atölye II2+610,0
ÇYA 106 Enstruman Bilgisi1+13,0
ÇYA 108 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji II1+33,0
İNG 178  (İng)İngilizce II3+03,0
MAT 124 Matematik2+03,0
MÜZ 130 Enstruman II1+13,0
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


III. YARIYIL
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
ÇYA 203 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji III2+03,0
ÇYA 205 Atölye III2+69,5
İNG 251  (İng)İngilizce III3+03,0
MÜZ 233 Enstruman III1+13,0
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
TRS 115 Mesleki Resim I2+24,5
      
30,0
   
IV. YARIYIL
ÇYA 204 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji IV2+03,0
ÇYA 206 Atölye IV2+69,5
ÇYA 210 Mesleki Teknoloji1+12,0
FİZ 258 Akustik Fizik2+03,0
İNG 252  (İng)İngilizce IV3+03,0
MÜZ 234 Enstruman IV1+13,0
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
TRS 228 Mesleki Resim II2+24,5
      
30,0


V. YARIYIL
ÇYA 305 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji V2+03,0
ÇYA 309 Çalgı Bilgisi ve Tarihi3+04,0
ÇYA 311 Restorasyon I1+23,0
ÇYA 313 Atölye V2+89,0
İTA 151  (İta)İtalyanca I4+05,0
MÜZ 361 Enstruman V1+13,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
VI. YARIYIL
ÇYA 306 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji VI2+03,0
ÇYA 310 Restorasyon II2+24,0
ÇYA 314 Atölye VI2+89,0
İTA 152  (İta)İtalyanca II4+05,0
KİM 328 Organik Kimya3+03,0
MÜZ 362 Enstruman VI1+13,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


VII. YARIYIL
ÇYA 411  (İta)Mesleki İtalyanca I3+04,0
ÇYA 415 Atölye VII2+810,0
ÇYA 417 Cila Yöntemleri I2+25,0
ÇYA 419 Restorasyon III2+55,0
MÜZ 451 Enstruman VII1+13,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
VIII. YARIYIL
ÇYA 412  (İta)Mesleki İtalyanca II3+04,0
ÇYA 416 Atölye VIII2+810,0
ÇYA 418 Cila Yöntemleri II2+25,0
ÇYA 420 Restorasyon IV2+55,0
MÜZ 452 Enstruman VIII1+13,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
FOT 201 Temel Fotoğrafçılık2+25,0
İSN 311 Sanat İletişimi2+03,0
KÜL 101 Kültür Tarihi2+03,5
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
MET 201 Çağdaş Yazınsal Metinler I2+03,0
MET 202 Çağdaş Yazınsal Metinler II2+03,0
MÜZ 219 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
MÜZ 220 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
MÜZ 305 Türk Müzik Tarihi I2+03,0
MÜZ 306 Türk Müzik Tarihi II2+03,0
MÜZ 313 Temel Sahne Bilgisi I1+23,0
MÜZ 314 Temel Sahne Bilgisi II1+23,0
MÜZ 328 Yaylı Çalgılar Bakım2+03,0
MÜZ 351 20. Yüzyıl Müziğine Giriş I2+03,0
MÜZ 352 20. Yüzyıl Müziğine Giriş II2+03,0
MÜZ 419 Müzikli Tiyatro I1+23,0
MÜZ 420 Müzikli Tiyatro II1+23,0
MÜZ 424 Sanat Eserlerinin Yorumu2+03,0
PSİ 152 Psikolojiye Giriş2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SAN 401 Çağdaş Sanat Akımları2+03,0
SER 103 Seramik2+03,0
SNT 155 Sanat Tarihi2+02,0
SOS 156 Toplum Bilimine Giriş2+03,0
SOS 352 Sanat Sosyolojisi2+03,0
STV 151 Sinema2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0MÜZİK BÖLÜMÜ

       Piyano, Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat dallarından oluşan Müzik Bölümü, orkestra enstrümanlarının hemen hemen bütün dallarında eğitim-öğretim vermektedir. Ayrıca, 1998-1999 öğretim yılında Müzik ve Bale İlköğretim Okulu kurulmuştur. Bu okulun Müzik Bölümüne, 6. sınıftan itibaren öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler iki aşamalı solfej ve enstrüman sınavı sonucuna göre seçilmektedirler. Çok sesli müzik alanında duyarlı, deneyimli ve bilimsel bilgilerle donanmış öğrenciler yetiştirmek bölümün en temel amacıdır. Öğrencilerin seçtikleri enstrüman dalında yetkinleşmesini sağlayıcı eğitim vermek, bölümün vazgeçilmez amaçları arasındadır. Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan Gençlik Orkestrası, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Anadolu Senfoni Orkestrası düzenli olarak konserlerine devam etmektedir. 1986 yılında kurulan Müzik Bölümü, Yunusemre Kampusu içerisinde yer alan 1300 m2 lik net kullanım alanına sahip binasında eğitim ve öğretim hizmetlerini sunmaktadır. Bölümde 3 Profesör, 5 Doçent, 10 Yardımcı Doçent, 42 Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi ve 10 Okutman görev yapmaktadır. Bölüm içi eğitim, öğretim ve araştırma çalışmaları, öğretim üyelerinin katılımı ile oluşan bölüm kurulu önerisi üzerine Bölüm Başkanı tarafından organize edilmektedir. Bölümde Lisans düzeyinde eğitim gören 33 kız, 24 erkek öğrenci bulunmaktadır. Bölümden Lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerin pek çoğu, farklı şehirlerde bulunan senfoni orkestralarında ve müzik okullarında iş olanağı bulabilmektedirler.

Bölüm Başkanı: Prof. Oytun EREN
Bölüm Başkan Yrd.: Yard. Doç. Özlem KOÇYİĞİT
Bölüm Başkan Yrd.: Söz. San. Öğ. Elm. Hale BASMACIOĞLUPİYANO ANASANAT DALI

      


ARP SANAT DALI

      


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
ARP 103 Enstruman I1+16,0
İNG 167  (İng)İngilizce I3+04,0
MÜZ 105 Dünya Müzik Edebiyatı I1+01,5
MÜZ 107 Form Bilgisi I2+03,0
MÜZ 109 Koro I0+31,5
MÜZ 111 Oda Müziği I1+13,0
MÜZ 119 Orkestra I1+54,5
MÜZ 135 Korrepetisyon I1+01,5
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
ARP 104 Enstruman II1+16,0
İNG 168  (İng)İngilizce II3+04,0
MÜZ 106 Dünya Müzik Edebiyatı II1+01,5
MÜZ 108 Form Bilgisi II2+03,0
MÜZ 110 Koro II0+31,5
MÜZ 112 Oda Müziği II1+13,0
MÜZ 120 Orkestra II1+54,5
MÜZ 136 Korrepetisyon II1+01,5
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


III. YARIYIL
ARP 205 Enstruman III1+16,0
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
İNG 269  (İng)İngilizce III3+04,0
MÜZ 207 Dünya Müzik Edebiyatı III1+01,0
MÜZ 213 Form Bilgisi III2+03,0
MÜZ 215 Oda Müziği III1+13,0
MÜZ 225 Orkestra III1+54,5
MÜZ 237 Korrepetisyon III1+01,5
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
      
30,0
   
IV. YARIYIL
ARP 206 Enstruman IV1+17,5
İNG 270  (İng)İngilizce IV3+04,0
MÜZ 208 Dünya Müzik Edebiyatı IV1+01,5
MÜZ 214 Form Bilgisi IV2+03,0
MÜZ 216 Oda Müziği IV1+13,0
MÜZ 226 Orkestra IV1+54,5
MÜZ 238 Korrepetisyon IV1+01,5
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


V. YARIYIL
ARP 307 Enstruman V1+18,0
İNG 375  (İng)İngilizce V3+04,5
MÜZ 305 Türk Müzik Tarihi I2+03,0
MÜZ 309 Oda Müziği V1+13,5
MÜZ 319 Orkestra V1+55,0
MÜZ 339 Korrepetisyon V1+01,5
MÜZ 371 Form Bilgisi V2+01,5
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
VI. YARIYIL
ARP 308 Enstruman VI1+18,0
İNG 376  (İng)İngilizce VI3+04,5
MÜZ 306 Türk Müzik Tarihi II2+03,0
MÜZ 310 Oda Müziği VI1+13,5
MÜZ 320 Orkestra VI1+55,0
MÜZ 340 Korrepetisyon VI1+01,5
MÜZ 372 Form Bilgisi VI2+01,5
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


VII. YARIYIL
ARP 409 Enstruman VII1+110,5
EST 403 Estetik I2+03,0
MÜZ 421 Orkestra VII1+53,5
MÜZ 441 Korrepetisyon VII1+01,5
MÜZ 453 Oda Müziği VII1+14,0
MÜZ 463 Repertuvar Analizi I2+01,5
PSİ 401 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi2+03,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
VIII. YARIYIL
ARP 410 Enstruman VIII1+110,5
EST 404 Estetik II2+03,0
MÜZ 422 Orkestra VIII1+53,5
MÜZ 442 Korrepetisyon VIII1+01,5
MÜZ 454 Oda Müziği VIII1+14,0
MÜZ 464 Repertuvar Analizi II2+01,5
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0


SEÇMELİ DERSLER

İSN 311 Sanat İletişimi2+03,0
İSN 351 İletişime Giriş2+03,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
MET 201 Çağdaş Yazınsal Metinler I2+03,0
MET 202 Çağdaş Yazınsal Metinler II2+03,0
MÜZ 159 Orkestra Repertuvarı I1+23,0
MÜZ 160 Orkestra Repertuvarı II1+23,0
MÜZ 219 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
MÜZ 220 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
MÜZ 251 Orkestra Repertuvarı III1+23,0
MÜZ 252 Orkestra Repertuvarı IV1+23,0
MÜZ 313 Temel Sahne Bilgisi I1+23,0
MÜZ 314 Temel Sahne Bilgisi II1+23,0
MÜZ 333  (İng)Mesleki İngilizce I3+03,0
MÜZ 334  (İng)Mesleki İngilizce II3+03,0
MÜZ 337 Rönesans Dönemi Müziği I2+03,0
MÜZ 338 Barok Müzik2+03,0
MÜZ 342 Rönesans Dönemi Müziği II2+03,0
MÜZ 355 Arp Repertuvarı I2+03,0
MÜZ 356 Arp Repertuvarı II2+03,0
MÜZ 363 Orkestra Repertuvarı V1+23,0
MÜZ 364 Orkestra Repertuvarı VI1+23,0
MÜZ 424 Sanat Eserlerinin Yorumu2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SAN 401 Çağdaş Sanat Akımları2+03,0
SER 103 Seramik2+03,0
SNT 155 Sanat Tarihi2+02,0
SOS 156 Toplum Bilimine Giriş2+03,0
STV 151 Sinema2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0GİTAR SANAT DALI

      


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
GİT 103 Enstruman I1+19,0
İNG 167  (İng)İngilizce I3+04,0
MÜZ 105 Dünya Müzik Edebiyatı I1+01,5
MÜZ 107 Form Bilgisi I2+03,0
MÜZ 109 Koro I0+31,5
MÜZ 111 Oda Müziği I1+13,0
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
GİT 104 Enstruman II1+19,0
İNG 168  (İng)İngilizce II3+04,0
MÜZ 106 Dünya Müzik Edebiyatı II1+01,5
MÜZ 108 Form Bilgisi II2+03,0
MÜZ 110 Koro II0+31,5
MÜZ 112 Oda Müziği II1+13,0
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
 Seçmeli Ders (2)-6,0
      
30,0


III. YARIYIL
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
GİT 205 Enstruman III1+112,0
İNG 269  (İng)İngilizce III3+04,0
MÜZ 207 Dünya Müzik Edebiyatı III1+01,0
MÜZ 213 Form Bilgisi III2+03,0
MÜZ 215 Oda Müziği III1+13,0
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
      
30,0
   
IV. YARIYIL
GİT 206 Enstruman IV1+110,5
İNG 270  (İng)İngilizce IV3+04,0
MÜZ 208 Dünya Müzik Edebiyatı IV1+01,5
MÜZ 214 Form Bilgisi IV2+03,0
MÜZ 216 Oda Müziği IV1+13,0
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0


V. YARIYIL
GİT 307 Enstruman V1+18,5
İNG 375  (İng)İngilizce V3+04,5
MÜZ 305 Türk Müzik Tarihi I2+03,0
MÜZ 309 Oda Müziği V1+13,5
MÜZ 335 Gitar Edebiyatı I2+03,0
MÜZ 371 Form Bilgisi V2+01,5
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0
   
VI. YARIYIL
GİT 308 Enstruman VI1+18,5
İNG 376  (İng)İngilizce VI3+04,5
MÜZ 306 Türk Müzik Tarihi II2+03,0
MÜZ 310 Oda Müziği VI1+13,5
MÜZ 336 Gitar Edebiyatı II2+03,0
MÜZ 372 Form Bilgisi VI2+01,5
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0


VII. YARIYIL
EST 403 Estetik I2+03,0
GİT 409 Enstruman VII1+19,5
MÜZ 437 Gitar Edebiyatı III2+03,0
MÜZ 453 Oda Müziği VII1+14,0
MÜZ 463 Repertuvar Analizi I2+01,5
PSİ 401 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi2+03,0
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0
   
VIII. YARIYIL
EST 404 Estetik II2+03,0
GİT 410 Enstruman VIII1+19,5
MÜZ 434 Resital2+01,5
MÜZ 438 Gitar Edebiyatı IV2+03,0
MÜZ 440 Korrepetisyon1+11,5
MÜZ 454 Oda Müziği VIII1+14,0
MÜZ 464 Repertuvar Analizi II2+01,5
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0


SEÇMELİ DERSLER

İSN 311 Sanat İletişimi2+03,0
İSN 351 İletişime Giriş2+03,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
MET 201 Çağdaş Yazınsal Metinler I2+03,0
MET 202 Çağdaş Yazınsal Metinler II2+03,0
MÜZ 219 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
MÜZ 220 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
MÜZ 313 Temel Sahne Bilgisi I1+23,0
MÜZ 314 Temel Sahne Bilgisi II1+23,0
MÜZ 333  (İng)Mesleki İngilizce I3+03,0
MÜZ 334  (İng)Mesleki İngilizce II3+03,0
MÜZ 337 Rönesans Dönemi Müziği I2+03,0
MÜZ 338 Barok Müzik2+03,0
MÜZ 342 Rönesans Dönemi Müziği II2+03,0
MÜZ 424 Sanat Eserlerinin Yorumu2+03,0
MÜZ 435 Mesleki İngilizce III2+03,0
MÜZ 436 Mesleki İngilizce IV2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SAN 401 Çağdaş Sanat Akımları2+03,0
SER 103 Seramik2+03,0
SNT 155 Sanat Tarihi2+02,0
SOS 156 Toplum Bilimine Giriş2+03,0
STV 151 Sinema2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0PİYANO SANAT DALI

      


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
İNG 167  (İng)İngilizce I3+04,0
MÜZ 105 Dünya Müzik Edebiyatı I1+01,5
MÜZ 107 Form Bilgisi I2+03,0
MÜZ 109 Koro I0+31,5
MÜZ 111 Oda Müziği I1+13,0
MÜZ 113 Piyano Edebiyatı I2+03,0
PİY 103 Enstruman I1+19,0
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
İNG 168  (İng)İngilizce II3+04,0
MÜZ 106 Dünya Müzik Edebiyatı II1+01,5
MÜZ 108 Form Bilgisi II2+03,0
MÜZ 110 Koro II0+31,5
MÜZ 112 Oda Müziği II1+13,0
MÜZ 114 Piyano Edebiyatı II2+03,0
PİY 104 Enstruman II1+19,0
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


III. YARIYIL
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
İNG 269  (İng)İngilizce III3+04,0
MÜZ 207 Dünya Müzik Edebiyatı III1+01,0
MÜZ 213 Form Bilgisi III2+03,0
MÜZ 215 Oda Müziği III1+13,0
MÜZ 217 Piyano Edebiyatı III2+03,0
PİY 205 Enstruman III1+19,0
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
      
30,0
   
IV. YARIYIL
İNG 270  (İng)İngilizce IV3+04,0
MÜZ 208 Dünya Müzik Edebiyatı IV1+01,5
MÜZ 214 Form Bilgisi IV2+03,0
MÜZ 216 Oda Müziği IV1+13,0
MÜZ 218 Piyano Edebiyatı IV2+03,0
PİY 206 Enstruman IV1+110,5
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


V. YARIYIL
İNG 375  (İng)İngilizce V3+04,5
MÜZ 305 Türk Müzik Tarihi I2+03,0
MÜZ 309 Oda Müziği V1+13,5
MÜZ 311 Piyano Edebiyatı V2+03,0
MÜZ 371 Form Bilgisi V2+01,5
PİY 307 Enstruman V1+18,5
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0
   
VI. YARIYIL
İNG 376  (İng)İngilizce VI3+04,5
MÜZ 306 Türk Müzik Tarihi II2+03,0
MÜZ 310 Oda Müziği VI1+13,5
MÜZ 312 Piyano Edebiyatı VI2+03,0
MÜZ 372 Form Bilgisi VI2+01,5
PİY 308 Enstruman VI1+18,5
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0


VII. YARIYIL
EST 403 Estetik I2+03,0
MÜZ 405 Eşlik I1+23,0
MÜZ 411 Piyano Edebiyatı VII2+03,0
MÜZ 453 Oda Müziği VII1+14,0
MÜZ 463 Repertuvar Analizi I2+01,5
PİY 409 Enstruman VII1+19,5
PSİ 401 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi2+03,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
VIII. YARIYIL
EST 404 Estetik II2+03,0
MÜZ 406 Eşlik II1+23,0
MÜZ 412 Piyano Edebiyatı VIII2+03,0
MÜZ 454 Oda Müziği VIII1+14,0
MÜZ 464 Repertuvar Analizi II2+01,5
PİY 410 Enstruman VIII1+19,5
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0


SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
İSN 311 Sanat İletişimi2+03,0
İSN 351 İletişime Giriş2+03,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
KÜL 207 Kültür Tarihi I2+03,0
KÜL 208 Kültür Tarihi II2+03,0
MET 201 Çağdaş Yazınsal Metinler I2+03,0
MET 202 Çağdaş Yazınsal Metinler II2+03,0
MÜZ 219 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
MÜZ 220 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
MÜZ 313 Temel Sahne Bilgisi I1+23,0
MÜZ 314 Temel Sahne Bilgisi II1+23,0
MÜZ 327 Piyano Repertuvarı2+03,0
MÜZ 333  (İng)Mesleki İngilizce I3+03,0
MÜZ 334  (İng)Mesleki İngilizce II3+03,0
MÜZ 337 Rönesans Dönemi Müziği I2+03,0
MÜZ 338 Barok Müzik2+03,0
MÜZ 342 Rönesans Dönemi Müziği II2+03,0
MÜZ 351 20. Yüzyıl Müziğine Giriş I2+03,0
MÜZ 352 20. Yüzyıl Müziğine Giriş II2+03,0
MÜZ 353 Klavsen I1+13,0
MÜZ 354 Klavsen II1+13,0
MÜZ 367 Sürekli Bas I1+13,0
MÜZ 368 Sürekli Bas II1+13,0
MÜZ 419 Müzikli Tiyatro I1+23,0
MÜZ 420 Müzikli Tiyatro II1+23,0
MÜZ 424 Sanat Eserlerinin Yorumu2+03,0
MÜZ 435 Mesleki İngilizce III2+03,0
MÜZ 436 Mesleki İngilizce IV2+03,0
MÜZ 457 Klavsen III1+13,0
MÜZ 458 Klavsen IV1+13,0
MÜZ 459 Sürekli Bas III1+13,0
MÜZ 460 Sürekli Bas IV1+13,0
PSİ 152 Psikolojiye Giriş2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SAN 401 Çağdaş Sanat Akımları2+03,0
SER 103 Seramik2+03,0
SNT 155 Sanat Tarihi2+02,0
SOS 156 Toplum Bilimine Giriş2+03,0
SOS 352 Sanat Sosyolojisi2+03,0
STV 151 Sinema2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR ANASANAT DALI

      


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
İNG 167  (İng)İngilizce I3+04,0
MÜZ 105 Dünya Müzik Edebiyatı I1+01,5
MÜZ 107 Form Bilgisi I2+03,0
MÜZ 109 Koro I0+31,5
MÜZ 111 Oda Müziği I1+13,0
MÜZ 117 Korrepetisyon I1+01,5
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
ÜFV 103 Enstruman I1+16,0
 Orkestra Çalışmaları (1)-4,5
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
İNG 168  (İng)İngilizce II3+04,0
MÜZ 106 Dünya Müzik Edebiyatı II1+01,5
MÜZ 108 Form Bilgisi II2+03,0
MÜZ 110 Koro II0+31,5
MÜZ 112 Oda Müziği II1+13,0
MÜZ 118 Korrepetisyon II1+01,5
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
ÜFV 104 Enstruman II1+16,0
 Orkestra Çalışmaları (1)-4,5
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


III. YARIYIL
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
İNG 269  (İng)İngilizce III3+04,0
MÜZ 207 Dünya Müzik Edebiyatı III1+01,0
MÜZ 213 Form Bilgisi III2+03,0
MÜZ 215 Oda Müziği III1+13,0
MÜZ 223 Korrepetisyon III1+01,5
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
ÜFV 205 Enstruman III1+16,0
 Orkestra Çalışmaları (1)-4,5
      
30,0
   
IV. YARIYIL
İNG 270  (İng)İngilizce IV3+04,0
MÜZ 208 Dünya Müzik Edebiyatı IV1+01,5
MÜZ 214 Form Bilgisi IV2+03,0
MÜZ 216 Oda Müziği IV1+13,0
MÜZ 224 Korrepetisyon IV1+01,5
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
ÜFV 206 Enstruman IV1+17,5
 Orkestra Çalışmaları (1)-4,5
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


V. YARIYIL
İNG 375  (İng)İngilizce V3+04,5
MÜZ 305 Türk Müzik Tarihi I2+03,0
MÜZ 309 Oda Müziği V1+13,5
MÜZ 317 Korrepetisyon V1+11,5
MÜZ 371 Form Bilgisi V2+01,5
ÜFV 307 Enstruman V1+18,0
 Orkestra Çalışmaları (1)-5,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
VI. YARIYIL
İNG 376  (İng)İngilizce VI3+04,5
MÜZ 306 Türk Müzik Tarihi II2+03,0
MÜZ 310 Oda Müziği VI1+13,5
MÜZ 318 Korrepetisyon VI1+11,5
MÜZ 372 Form Bilgisi VI2+01,5
ÜFV 308 Enstruman VI1+18,0
 Orkestra Çalışmaları (1)-5,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


VII. YARIYIL
EST 403 Estetik I2+03,0
MÜZ 417 Korrepetisyon VII1+11,5
MÜZ 453 Oda Müziği VII1+14,0
MÜZ 463 Repertuvar Analizi I2+01,5
PSİ 401 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi2+03,0
ÜFV 409 Enstruman VII1+110,5
 Orkestra Çalışmaları (1)-5,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
31,5
   
VIII. YARIYIL
EST 404 Estetik II2+03,0
MÜZ 418 Korrepetisyon VIII1+11,5
MÜZ 454 Oda Müziği VIII1+14,0
MÜZ 464 Repertuvar Analizi II2+01,5
ÜFV 410 Enstruman VIII1+110,5
 Orkestra Çalışmaları (1)-5,0
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
31,5


ORKESTRA ÇALIŞMALARI

MÜZ 119 Orkestra I1+54,5
MÜZ 120 Orkestra II1+54,5
MÜZ 133 Orkestra Soloları I3+04,5
MÜZ 134 Orkestra Soloları II3+04,5
MÜZ 225 Orkestra III1+54,5
MÜZ 226 Orkestra IV1+54,5
MÜZ 239 Orkestra Soloları III3+03,5
MÜZ 240 Orkestra Soloları IV3+04,5
MÜZ 319 Orkestra V1+55,0
MÜZ 320 Orkestra VI1+55,0
MÜZ 343 Orkestra Soloları V3+05,0
MÜZ 344 Orkestra Soloları VI3+05,0
MÜZ 421 Orkestra VII1+53,5
MÜZ 422 Orkestra VIII1+53,5
MÜZ 445 Orkestra Soloları VII3+05,0
MÜZ 446 Orkestra Soloları VIII3+05,0

SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
İSN 311 Sanat İletişimi2+03,0
İSN 351 İletişime Giriş2+03,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
KÜL 207 Kültür Tarihi I2+03,0
KÜL 208 Kültür Tarihi II2+03,0
MET 201 Çağdaş Yazınsal Metinler I2+03,0
MET 202 Çağdaş Yazınsal Metinler II2+03,0
MÜZ 131 Armoniye Giriş I1+13,0
MÜZ 132 Armoniye Giriş II1+13,0
MÜZ 159 Orkestra Repertuvarı I1+23,0
MÜZ 160 Orkestra Repertuvarı II1+23,0
MÜZ 219 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
MÜZ 220 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
MÜZ 235 Armoni Teknikleri I1+13,0
MÜZ 236 Armoni Teknikleri II1+13,0
MÜZ 251 Orkestra Repertuvarı III1+23,0
MÜZ 252 Orkestra Repertuvarı IV1+23,0
MÜZ 313 Temel Sahne Bilgisi I1+23,0
MÜZ 314 Temel Sahne Bilgisi II1+23,0
MÜZ 331 Polifoni1+13,0
MÜZ 333  (İng)Mesleki İngilizce I3+03,0
MÜZ 334  (İng)Mesleki İngilizce II3+03,0
MÜZ 337 Rönesans Dönemi Müziği I2+03,0
MÜZ 338 Barok Müzik2+03,0
MÜZ 341 Üflemeli Çalgılar Orkestrası1+13,0
MÜZ 342 Rönesans Dönemi Müziği II2+03,0
MÜZ 351 20. Yüzyıl Müziğine Giriş I2+03,0
MÜZ 352 20. Yüzyıl Müziğine Giriş II2+03,0
MÜZ 357 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Repertuvarı I2+03,0
MÜZ 358 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Repertuvarı II2+03,0
MÜZ 363 Orkestra Repertuvarı V1+23,0
MÜZ 364 Orkestra Repertuvarı VI1+23,0
MÜZ 419 Müzikli Tiyatro I1+23,0
MÜZ 420 Müzikli Tiyatro II1+23,0
MÜZ 424 Sanat Eserlerinin Yorumu2+03,0
MÜZ 435 Mesleki İngilizce III2+03,0
MÜZ 436 Mesleki İngilizce IV2+03,0
PSİ 152 Psikolojiye Giriş2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SAN 401 Çağdaş Sanat Akımları2+03,0
SER 103 Seramik2+03,0
SNT 155 Sanat Tarihi2+02,0
SOS 156 Toplum Bilimine Giriş2+03,0
SOS 352 Sanat Sosyolojisi2+03,0
STV 151 Sinema2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI

      


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
İNG 167  (İng)İngilizce I3+04,0
MÜZ 105 Dünya Müzik Edebiyatı I1+01,5
MÜZ 107 Form Bilgisi I2+03,0
MÜZ 109 Koro I0+31,5
MÜZ 119 Orkestra I1+54,5
MÜZ 123 Korrepetisyon I1+01,5
MÜZ 125 Oda Müziği I1+13,0
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
YAY 103 Enstruman I1+16,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
İNG 168  (İng)İngilizce II3+04,0
MÜZ 106 Dünya Müzik Edebiyatı II1+01,5
MÜZ 108 Form Bilgisi II2+03,0
MÜZ 110 Koro II0+31,5
MÜZ 120 Orkestra II1+54,5
MÜZ 124 Korrepetisyon II1+01,5
MÜZ 126 Oda Müziği II1+13,0
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
YAY 104 Enstruman II1+16,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


III. YARIYIL
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
İNG 269  (İng)İngilizce III3+04,0
MÜZ 207 Dünya Müzik Edebiyatı III1+01,0
MÜZ 213 Form Bilgisi III2+03,0
MÜZ 225 Orkestra III1+54,5
MÜZ 229 Korrepetisyon III1+01,5
MÜZ 231 Oda Müziği III1+13,0
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
YAY 205 Enstruman III1+16,0
      
30,0
   
IV. YARIYIL
İNG 270  (İng)İngilizce IV3+04,0
MÜZ 208 Dünya Müzik Edebiyatı IV1+01,5
MÜZ 214 Form Bilgisi IV2+03,0
MÜZ 226 Orkestra IV1+54,5
MÜZ 230 Korrepetisyon IV1+01,5
MÜZ 232 Oda Müziği IV1+13,0
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
YAY 206 Enstruman IV1+17,5
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


V. YARIYIL
İNG 375  (İng)İngilizce V3+04,5
MÜZ 305 Türk Müzik Tarihi I2+03,0
MÜZ 319 Orkestra V1+55,0
MÜZ 323 Korrepetisyon V1+11,5
MÜZ 325 Oda Müziği V1+13,5
MÜZ 371 Form Bilgisi V2+01,5
YAY 307 Enstruman V1+18,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
VI. YARIYIL
İNG 376  (İng)İngilizce VI3+04,5
MÜZ 306 Türk Müzik Tarihi II2+03,0
MÜZ 320 Orkestra VI1+55,0
MÜZ 324 Korrepetisyon VI1+11,5
MÜZ 326 Oda Müziği VI1+13,5
MÜZ 372 Form Bilgisi VI2+01,5
YAY 308 Enstruman VI1+18,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


VII. YARIYIL
EST 403 Estetik I2+03,0
MÜZ 421 Orkestra VII1+53,5
MÜZ 427 Korrepetisyon VII1+11,5
MÜZ 453 Oda Müziği VII1+14,0
MÜZ 463 Repertuvar Analizi I2+01,5
PSİ 401 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi2+03,0
YAY 409 Enstruman VII1+110,5
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
VIII. YARIYIL
EST 404 Estetik II2+03,0
MÜZ 422 Orkestra VIII1+53,5
MÜZ 428 Korrepetisyon VIII1+11,5
MÜZ 454 Oda Müziği VIII1+14,0
MÜZ 464 Repertuvar Analizi II2+01,5
YAY 410 Enstruman VIII1+110,5
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0


SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
İSN 311 Sanat İletişimi2+03,0
İSN 351 İletişime Giriş2+03,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
KÜL 207 Kültür Tarihi I2+03,0
KÜL 208 Kültür Tarihi II2+03,0
MET 201 Çağdaş Yazınsal Metinler I2+03,0
MET 202 Çağdaş Yazınsal Metinler II2+03,0
MÜZ 139 Yaylı Çalgılar Repertuvarı I1+03,0
MÜZ 140 Yaylı Çalgılar Repertuvarı II1+03,0
MÜZ 159 Orkestra Repertuvarı I1+23,0
MÜZ 160 Orkestra Repertuvarı II1+23,0
MÜZ 219 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
MÜZ 220 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
MÜZ 241 Oda Müziği Repertuvarı I1+03,0
MÜZ 242 Oda Müziği Repertuvarı II1+03,0
MÜZ 251 Orkestra Repertuvarı III1+23,0
MÜZ 252 Orkestra Repertuvarı IV1+23,0
MÜZ 313 Temel Sahne Bilgisi I1+23,0
MÜZ 314 Temel Sahne Bilgisi II1+23,0
MÜZ 328 Yaylı Çalgılar Bakım2+03,0
MÜZ 333  (İng)Mesleki İngilizce I3+03,0
MÜZ 334  (İng)Mesleki İngilizce II3+03,0
MÜZ 337 Rönesans Dönemi Müziği I2+03,0
MÜZ 338 Barok Müzik2+03,0
MÜZ 342 Rönesans Dönemi Müziği II2+03,0
MÜZ 351 20. Yüzyıl Müziğine Giriş I2+03,0
MÜZ 352 20. Yüzyıl Müziğine Giriş II2+03,0
MÜZ 363 Orkestra Repertuvarı V1+23,0
MÜZ 364 Orkestra Repertuvarı VI1+23,0
MÜZ 365 Barok Keman I1+03,0
MÜZ 366 Barok Keman II1+03,0
MÜZ 419 Müzikli Tiyatro I1+23,0
MÜZ 420 Müzikli Tiyatro II1+23,0
MÜZ 424 Sanat Eserlerinin Yorumu2+03,0
MÜZ 435 Mesleki İngilizce III2+03,0
MÜZ 436 Mesleki İngilizce IV2+03,0
MÜZ 455 Orkestra Repertuvarı VII1+23,0
MÜZ 456 Orkestra Repertuvarı VIII1+23,0
MÜZ 461 Barok Keman III1+03,0
MÜZ 462 Barok Keman IV1+03,0
PSİ 152 Psikolojiye Giriş2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SAN 401 Çağdaş Sanat Akımları2+03,0
SER 103 Seramik2+03,0
SNT 155 Sanat Tarihi2+02,0
SOS 156 Toplum Bilimine Giriş2+03,0
SOS 352 Sanat Sosyolojisi2+03,0
STV 151 Sinema2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

      İçerik olarak ses, estetik, müzik teorileri ve analizleri, müzik eğitimi, müzik psikolojisi, müzik etnolojisi, müzik terminolojisi, müzik yazıları ve müzik bibliyografyası gibi konuları kapsayan müzikoloji disiplini, dünya müzik kültürlerinin tarihsel gelişimini araştırır, bunları birbirleri ile karşılaştırarak ürettiği bilgileri, yeni bilgilerin üretimi için kullanıma sunar. Bu doğrultuda Müzikolojiyi disiplinini yalnızca müziğin tarihi ile uğraşan bir bilim dalı olarak değil, aynı zamanda önemli bilim dalları (dil, din, tıp, fizik, matematik, filoloji, arkeoloji, folklor vb.) ile olan yakın ilişkilerin incelenmesi diye de tanımlayabiliriz. Bölüm 2010 yılı Şubat ayında kuruluş onayını almış ve 2010-2011 öğretim yılında Genel Müzikoloji Anabilim Dalı'nda eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlayacaktır.

Bölüm Başkanı: Prof. Ahmet Bülent ALANERGENEL MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI

      


DERS PROGRAMI
HAZIRLIK
MZK 001 Solfeje Giriş I3+315,0
MZK 002 Solfeje Giriş II3+315,0
MZK 003 Müzikal Teori I2+05,0
MZK 004 Müzikal Teori II2+05,0
MZK 005 Yardımcı Piyano I1+03,0
MZK 006 Yardımcı Piyano II1+03,0
MZK 007 Temel Müzik Tarihi I3+07,0
MZK 008 Temel Müzik Tarihi II3+07,0
      
60,0
   
I. YARIYIL
İNG 177  (İng)İngilizce I3+03,0
MZK 101 Müzikolojiye Giriş I4+07,0
MZK 103 Kuramsal Armoni I2+04,0
MZK 105 Müzik Ekolleri I2+03,0
MZK 107 Form Bilgisi I2+02,0
TÜR 105 Osmanlı Türkçesi ve Kullanımı I3+06,0
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


II. YARIYIL
İNG 178  (İng)İngilizce II3+03,0
MZK 102 Müzikolojiye Giriş II4+07,0
MZK 104 Kuramsal Armoni II2+04,0
MZK 106 Müzik Ekolleri II2+03,0
MZK 108 Form Bilgisi II2+02,0
TÜR 106 Osmanlı Türkçesi ve Kullanımı II3+06,0
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
III. YARIYIL
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
İNG 213  (İng)Özel Amaçlı İngilizce I3+03,0
MZK 201 İleri Armoni Teknikleri I2+04,0
MZK 203 14.-16. yy. Osmanlı Müzik Metinleri3+04,0
MZK 209 Form Bilgisi III2+02,0
MZK 211 Müzik Ekolleri III2+02,0
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
TAR 233 Uygarlık Tarihine Giriş I3+05,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


IV. YARIYIL
ANP 202 Kültürel Antropoloji2+05,0
İNG 214  (İng)Özel Amaçlı İngilizce II3+03,0
MZK 202 İleri Armoni Teknikleri II2+04,0
MZK 204 17.-19. yy. Osmanlı Müzik Metinleri3+04,0
MZK 210 Form Bilgisi IV2+02,0
MZK 212 Müzik Ekolleri IV2+02,0
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
TAR 234 Uygarlık Tarihine Giriş II3+05,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
V. YARIYIL
İNG 315  (İng)Özel Amaçlı İngilizce III3+03,0
MZK 301 Güftelerde Vezin ve Kafiye2+08,0
MZK 305 Geleneksel Müzikler I3+06,0
MZK 307 Müzik Sosyolojisi I2+04,0
MZK 309 Müzik Bibliyografyası I3+04,0
SOS 329 Antik Çağ ve Sosyal Yaşam I2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


VI. YARIYIL
İNG 316  (İng)Özel Amaçlı İngilizce IV3+03,0
MZK 302 Divan Müziğinde Form2+08,0
MZK 306 Geleneksel Müzikler II3+06,0
MZK 308 Müzik Sosyolojisi II2+04,0
MZK 310 Müzik Bibliyografyası II3+04,0
SOS 330 Antik Çağ ve Sosyal Yaşam II2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
VII. YARIYIL
ARK 325 Bilimsel Araştırma Teknikleri2+02,0
FRS 401 Osmanlı Türkçesinde Farsça Unsurlar2+06,0
MZK 401 Organoloji I2+25,0
MZK 405 Müzik Yazıları3+311,0
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0


VIII. YARIYIL
ARA 402 Osmanlı Türkçesinde Arapça Unsurlar2+06,0
MZK 402 Organoloji II2+25,0
MZK 406 Proje5+013,0
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0
    


SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
FOT 201 Temel Fotoğrafçılık2+25,0
MÜZ 151 Müziğin Tarihçesi2+03,0
MÜZ 302 Müzikal Pedagoji II1+01,5
MÜZ 303 Müzikal Pedagoji I1+01,5
MÜZ 305 Türk Müzik Tarihi I2+03,0
MÜZ 306 Türk Müzik Tarihi II2+03,0
MÜZ 337 Rönesans Dönemi Müziği I2+03,0
MÜZ 338 Barok Müzik2+03,0
MÜZ 342 Rönesans Dönemi Müziği II2+03,0
MÜZ 351 20. Yüzyıl Müziğine Giriş I2+03,0
MÜZ 352 20. Yüzyıl Müziğine Giriş II2+03,0
MÜZ 369 Geleneksel Türk Müziği I2+03,0
MÜZ 370 Geleneksel Türk Müziği II2+03,0
MÜZ 419 Müzikli Tiyatro I1+23,0
MÜZ 420 Müzikli Tiyatro II1+23,0
MZK 207 Türk Müziği Ses Sistemi ve Makamlar I2+03,0
MZK 208 Türk Müziği Ses Sistemi ve Makamlar II2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SER 103 Seramik2+03,0
STV 151 Sinema2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

      Sahne Sanatları Bölümü 1989 tarihinde kurulmuştur. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerin dışında kurulan ilk Sahne Sanatları Bölümüdür. Tiyatro ve opera eğitiminin Türkiye?de yaygınlaştırılması açısından büyük kentler dışındaki üniversitelere örnek oluşturmuştur. Bölümde iki ana sanat dalı bulunmaktadır: Tiyatro Anasanat Dalı, Opera Anasanat Dalı. Oyunculuk eğitimi verilen Tiyatro Anasanat Dalında öğrenciler temel oyunculuk derslerinin yanı sıra kuramsal dersler de almaktadırlar. Derslerin üçte ikisi uygulamalı üçte biri de kuramsaldır. Klasikten moderne çeşitli oyunculuk teknikleri öğrenmektedirler. İlk dört dönemdeki oyunculuk derslerinden sonra, öğrencilerin kendi sentezlerini oluşturmalarına yardımcı olacak farklı bakış açılarını kazandıracak çeşitli anlayışlar tanıtılır. Son dört dönemde öğrencilerin kazandıkları bilgileri uygulayabilecekleri dersler verilmekte ve oyun sahneleme çalışmaları yapılmaktadır. Opera Bölümü öğrencileri, hazırlık sınıfından sonra 8 dönem lisans eğitimi alırlar. Bu bölümde şan, solfej gibi temel derslerin yanı sıra öğrencilere sanatsal duyarlıklarını arttıracak ve farklı bakış açıları kazandıracak dersleri seçme olanağı da verilmektedir. Her iki bölümde de eğitim, deneyimli sanatçılarla yapılan atölye çalışmaları, konferanslar ve seminerlerle desteklenmektedir.

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Mustafa SEKMENOPERA ANASANAT DALI

      


DERS PROGRAMI
HAZIRLIK
İTA 003  (İta)İtalyanca I3+04,5
İTA 004 İtalyanca II3+04,5
OPE 021 Temel Şan I1+13,0
OPE 022 Temel Şan II1+13,0
OPE 023 Temel Solfej I4+47,0
OPE 024 Temel Solfej II4+47,0
OPE 025 Sahne Bilgisine Giriş I1+13,0
OPE 026 Sahne Bilgisine Giriş II1+13,0
OPE 027 Yardımcı Piyanoya Giriş I1+01,5
OPE 028 Yardımcı Piyanoya Giriş II1+01,5
OPE 029 Korrepetisyona Giriş I1+11,5
OPE 030 Korrepetisyona Giriş II1+11,5
OPE 031 Ses-Konuşma Bilgisi I1+23,0
OPE 032 Ses-Konuşma Bilgisi II1+23,0
OPE 033 Hareket I1+23,0
OPE 034 Hareket II1+23,0
OPE 035 Eskrim I1+11,5
OPE 036 Eskrim II1+11,5
      
56,0
   
I. YARIYIL
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
OPE 101 Şan I1+13,0
OPE 103 Solfej I4+25,5
OPE 105 Role Hazırlık I1+14,5
OPE 107 Yardımcı Piyano I1+01,5
OPE 111 Opera ve Müzik Tarihi I2+02,0
OPE 115  (İta)Mesleki İtalyanca I2+03,0
OPE 121 Korrepetisyon I1+11,5
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
      
28,0


II. YARIYIL
OPE 102 Şan II1+13,0
OPE 104 Solfej II4+25,5
OPE 106 Role Hazırlık II1+14,5
OPE 108 Yardımcı Piyano II1+01,5
OPE 112 Opera ve Müzik Tarihi II2+02,0
OPE 116  (İta)Mesleki İtalyanca II2+03,0
OPE 122 Korrepetisyon II1+11,5
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
      
23,0
   
III. YARIYIL
OPE 201 Sahne I2+46,0
OPE 203 Şan III1+13,0
OPE 205 Solfej III2+24,0
OPE 207 Birlikte Çalışma I1+23,0
OPE 209 Yardımcı Piyano III1+01,5
OPE 215 Koro I1+23,0
OPE 217  (İta)Mesleki İtalyanca III2+03,0
OPE 223 Korrepetisyon III1+11,5
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
      
27,0


IV. YARIYIL
OPE 202 Sahne II2+46,0
OPE 204 Şan IV1+13,0
OPE 206 Solfej IV2+24,0
OPE 208 Birlikte Çalışma II1+23,0
OPE 210 Yardımcı Piyano IV1+01,5
OPE 216 Koro II1+23,0
OPE 218  (İta)Mesleki İtalyanca IV2+03,0
OPE 224 Korrepetisyon IV1+11,5
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
      
27,0
   
V. YARIYIL
MÜZ 107 Form Bilgisi I2+03,0
OPE 213 Armoni I2+03,0
OPE 303 Sahne III2+46,0
OPE 305 Şan V1+13,0
OPE 309 Birlikte Çalışma III1+23,0
OPE 311 Yardımcı Piyano V1+01,5
OPE 317 Koro III1+23,0
OPE 319  (İta)Mesleki İtalyanca V2+03,0
OPE 325 Korrepetisyon V1+11,5
      
27,0


VI. YARIYIL
MÜZ 108 Form Bilgisi II2+03,0
OPE 214 Armoni II2+03,0
OPE 304 Sahne IV2+46,0
OPE 306 Şan VI1+13,0
OPE 310 Birlikte Çalışma IV1+23,0
OPE 312 Yardımcı Piyano VI1+01,5
OPE 318 Koro IV1+23,0
OPE 320  (İta)Mesleki İtalyanca VI2+03,0
OPE 326 Korrepetisyon VI1+11,5
      
27,0
   
VII. YARIYIL
EST 403 Estetik I2+03,0
MÜZ 213 Form Bilgisi III2+03,0
OPE 315 Armoni III2+03,0
OPE 407 Şan VII1+13,0
OPE 411 Birlikte Çalışma V1+23,0
OPE 413 Yardımcı Piyano VII1+01,5
OPE 419 Koro V1+23,0
OPE 421  (İta)Mesleki İtalyanca VII2+03,0
OPE 425 Sahne V2+46,0
OPE 427 Korrepetisyon VII1+11,5
      
30,0


VIII. YARIYIL
EST 404 Estetik II2+03,0
OPE 316 Armoni IV2+03,0
OPE 408 Şan VIII1+13,0
OPE 412 Birlikte Çalışma VI1+23,0
OPE 414 Yardımcı Piyano VIII1+01,5
OPE 420 Koro VI1+23,0
OPE 422  (İta)Mesleki İtalyanca VIII2+03,0
OPE 426 Sahne VI2+46,0
OPE 428 Korrepetisyon VIII1+11,5
      
27,0
    


SEÇMELİ DERSLER

İNG 177  (İng)İngilizce I3+03,0
İNG 178  (İng)İngilizce II3+03,0
İSN 311 Sanat İletişimi2+03,0
İSN 351 İletişime Giriş2+03,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
MÜZ 105 Dünya Müzik Edebiyatı I1+01,5
MÜZ 106 Dünya Müzik Edebiyatı II1+01,5
MÜZ 305 Türk Müzik Tarihi I2+03,0
MÜZ 306 Türk Müzik Tarihi II2+03,0
MÜZ 313 Temel Sahne Bilgisi I1+23,0
MÜZ 314 Temel Sahne Bilgisi II1+23,0
MÜZ 424 Sanat Eserlerinin Yorumu2+03,0
OPE 119 Ses-Konuşma I0+23,0
OPE 120 Ses-Konuşma II0+23,0
OPE 219 Dans I2+03,0
OPE 220 Dans II2+03,0
OPE 221 Oyunculuk I0+23,0
OPE 222 Oyunculuk II0+23,0
OPE 321 Lied ve Orotoryo1+13,0
OPE 424 Opera Yorumu2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SAN 401 Çağdaş Sanat Akımları2+03,0
SER 103 Seramik2+03,0
SNT 155 Sanat Tarihi2+02,0
SOS 156 Toplum Bilimine Giriş2+03,0
SOS 352 Sanat Sosyolojisi2+03,0
STV 151 Sinema2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TİY 119 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
TİY 120 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
TİY 211 Işık-Giysi-Makyaj I1+12,0
TİY 212 Işık-Giysi-Makyaj II1+12,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0TİYATRO ANASANAT DALI

      


      


OYUNCULUK SANAT DALI

      


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
İNG 177  (İng)İngilizce I3+03,0
TİY 101 Eskrim1+11,5
TİY 107 Hareket I1+33,0
TİY 125 Tiyatro Tarihi ve Teorisi I2+03,0
TİY 127 Şan-Solfej I1+12,0
TİY 131 Doğaçlama I2+23,0
TİY 133 Mimik-Rol I2+24,5
TİY 135 Ses-Konuşma I2+23,0
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
İNG 178  (İng)İngilizce II3+03,0
TİY 102 Akrobasi1+11,5
TİY 108 Hareket II1+33,0
TİY 124 Sahne Bilgisi1+12,0
TİY 126 Tiyatro Tarihi ve Teorisi II2+03,0
TİY 128 Şan-Solfej II1+12,0
TİY 132 Doğaçlama II2+23,0
TİY 134 Mimik-Rol II2+24,5
TİY 136 Ses-Konuşma II2+23,0
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
      
27,0


III. YARIYIL
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
TİY 201 Dramaturji I2+03,0
TİY 209 Hareket III1+33,0
TİY 217 Şan-Solfej III1+23,0
TİY 219 Teknik Tasarım I1+12,0
TİY 223 Role Hazırlık I2+25,0
TİY 227 Tiyatro Tarihi ve Teorisi III2+03,0
TİY 233 Doğaçlama III2+23,0
TİY 237 Ses-Konuşma III2+23,0
      
27,0
   
IV. YARIYIL
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
TİY 202 Dramaturji II2+03,0
TİY 210 Hareket IV1+33,0
TİY 218 Şan-Solfej IV1+23,0
TİY 220 Teknik Tasarım II1+12,0
TİY 224 Role Hazırlık II2+25,0
TİY 228 Tiyatro Tarihi ve Teorisi IV2+03,0
TİY 234 Doğaçlama IV2+23,0
TİY 238 Ses-Konuşma IV2+23,0
      
27,0


V. YARIYIL
TİY 301 Dramaturji III2+03,0
TİY 313 Dans I1+23,0
TİY 325 Ses-Konuşma Sahne Uygulaması I1+23,0
TİY 329 Tiyatro Tarihi ve Teorisi V2+03,0
TİY 333 Oyunculuk I3+34,5
TİY 335 Sahne Çalışması I5+57,5
      
24,0
   
VI. YARIYIL
TİY 302 Dramaturji IV2+03,0
TİY 314 Dans II1+23,0
TİY 326 Ses-Konuşma Sahne Uygulaması II1+23,0
TİY 330 Tiyatro Tarihi ve Teorisi VI2+03,0
TİY 334 Oyunculuk II3+34,5
TİY 336 Sahne Çalışması II5+57,5
      
24,0


VII. YARIYIL
TİY 409 Dans III1+23,0
TİY 421 Cumhuriyet Öncesi Türk Tiyatrosu2+03,0
TİY 435 Oyunculuk III3+35,0
TİY 437 Sahne Çalışması III5+513,0
      
24,0
   
VIII. YARIYIL
TİY 308 Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu2+03,0
TİY 410 Dans IV1+23,0
TİY 436 Oyunculuk IV3+35,0
TİY 438 Sahne Çalışması IV5+513,0
      
24,0


SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
KÜL 207 Kültür Tarihi I2+03,0
KÜL 208 Kültür Tarihi II2+03,0
MET 301 Çağdaş Tiyatro Metinleri2+03,0
MET 401 Çağdaş Türk Tiyatro Metinleri2+03,0
MİT 302 Tiyatro ve Mitoloji I2+03,0
MİT 303 Tiyatro ve Mitoloji II2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SER 103 Seramik2+03,0
SNT 155 Sanat Tarihi2+02,0
STV 151 Sinema2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TİY 111 Oyun Okuma I2+03,0
TİY 112 Oyun Okuma II2+03,0
TİY 119 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
TİY 120 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
TİY 211 Işık-Giysi-Makyaj I1+12,0
TİY 212 Işık-Giysi-Makyaj II1+12,0
TİY 311 Çocuk Tiyatrosu I1+23,0
TİY 312 Çocuk Tiyatrosu II1+23,0
TİY 315 Geleneksel Türk Tiyatrosu Uygulaması1+23,0
TİY 316 Hareket Tiyatrosu1+23,0
TİY 319 Müzikli Tiyatro I1+23,0
TİY 320 Müzikli Tiyatro II1+23,0
TİY 327 Teknik Tasarım Uygulaması I1+23,0
TİY 328 Teknik Tasarım Uygulaması II1+23,0
TİY 401 Dramatik Edebiyat I2+03,0
TİY 402 Dramatik Edebiyat II2+03,0
TİY 403 Batı Müzikalleri1+23,0
TİY 404 Türk Müzikalleri1+23,0
TİY 405 Bireysel Proje I2+13,0
TİY 406 Bireysel Proje II2+13,0
TİY 407 Günümüz Tiyatrosunda Arayışlar I2+03,0
TİY 408 Günümüz Tiyatrosunda Arayışlar II2+03,0
TİY 413 Proje-Oyun I1+23,0
TİY 414 Proje-Oyun II1+23,0
TİY 417 Sinema Televizyon Oyunculuğu Uygulaması0+33,0
TİY 419 Proje-Oyun III1+23,0
TİY 420 Proje-Oyun IV1+23,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0DERS İÇERİKLERİ


ANP 202 Kültürel Antropoloji2+05,0
Antropolojinin tanımı, İlkeleri, Alt Dalları; Antropolojinin Tarihçesi; Kültürel Antropoloji Kuramları ve Araştırma Yöntemleri; Kültürün Kapsamı ve Özellikleri; Kültürel Değişme Süreçleri, İnsanın evrimi; Kültürün Gelişimi; Sanatın Kökeni; Ekoloji ve Adaptasyon Biçimleri, Geçim faaliyetleri; Aile, Akrabalık sistemleri ve toplumsal cinsiyet; Din ve Ritüel.

ARA 402 Osmanlı Türkçesinde Arapça Unsurlar2+06,0
Osmanlı Türkçesindeki Arapça Unsurlar: Arapçanın Osmanlı Türkçesi içindeki yeri ve önemi; Aksam-ı Seba: Aksam-ı sebaya göre mastarlar, İsm-i failler, İsm-i mefuller, İsm-i tasgirler, İsm-i tafdiller, İsm-i mübalağalar, Sıfat-ı müşebbeheler; Arapçada edatlar; Arapçada Tamlama Kuralları: Şemsî harfler, Kamerî harfler, İsim ve sıfat tamlamaları; Osmanlıcadaki Türkçe, Arapça ve Farsça Kurallara Toplu Bir Bakış; Arap Harfli Yazı Türleri ve Örnekler; Edebî Metinler Üzerinde Okuma ve Yazma Alıştırmaları.

ARK 325 Bilimsel Araştırma Teknikleri2+02,0
Bilim ve Bilimsellik Nedir; Bilimsel Yöntemler: Problemin Tanımı; Araştırma Teknikleri; Araştırma Raporu ve Yazılı İletişim: Amaç, Önem, Sayıltılar, Sınırlılıklar, Yöntem, Tanımlar; Genel Amaçlar ve İlkeler: Bölüm ve alt bölümler, Yazı alanı, Satır başı, Sayfaların numaralanması, Bölüm Başlıkları; Ön Bölüm; Ana Bölümler; Kaynakça: Kaynak göstermede temel ilke ve amaçlar; Çizelge ve Şekiller.

ARP 103 Enstruman I1+16,0
Etütler: Chopin, Scriabine, Rachmaninov, Liszt, Debussy, Moskowsky, Czerny; J. S. Bach; Partitalar, İngiliz süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar, Transcriptionlar; Handel: Süitler; D. Scarlatti: Sonatlar; Schostakowitch: Prelüd ve fügler; Haydn, Mozart, Beethoven: Sonatlar, Çeşitlemeler; Schumann, Chopin, Brahms, Mendelssohn, Liszt, Schubert, Weber: Sonatlar, Scherzolar, Balladlar, Nocturnler, Mazurkalar, Valsler, Toccatolar; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri ve Konçertolar.

ARP 104 Enstruman II1+16,0
Etütler: Chopin, Scriabine, Rachmaninov, Liszt, Debussy, Moskowsky, Czerny; J. S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar, Transcriptionlar; Handel: Süitler; D. Scarlatti: Sonatlar; Schostakowitch: Prelüd ve fügler; Haydn, Mozart, Beethoven: Sonatlar, Çeşitlemeler; Schumann, Chopin, Brahms, Mendelssohn, Liszt, Schubert, Weber: Sonatlar, Scherzolar, Balladlar, Nocturnler, Mazurkalar, Valsler, Toccatolar; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri ve Konçertolar.

ARP 205 Enstruman III1+16,0
Chopin Etütler; Liszt: Konser etütleri, Transandantal etütler, Paganini etütleri; Scriabine Rachmaninov Debussy Thalberg Rubinstein Etütleri; J.S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Fransız süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar, Goldberg Varyasyonları; Busoni-Bach Transkripsiyonlar; Haendel Süitler; Scarlatti Sonatlar; Haydn, Mozart, Beethoven: Sonatlar, Varyasyonlar; Romantik Eserler: Mendelssohn "Variatione Seriouse", Schumann "Abegg Varyasyonları Viyana Karnavalı Senfonik Etütler, Brahms, Liszt Chopin Schubert, Weber: Sonatlar Scherzolar Balladlar Impromptuler Polonezler Prelüdler; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri ve Konçertolar.

ARP 206 Enstruman IV1+17,5
Chopin Etütler; Liszt: Konser etütleri, Transandantal etütler, Paganini etütleri; Scriabine Rachmaninov Debussy Thalberg Rubinstein Etütler; J.S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Fransız süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar, Goldberg Varyasyonları; Busoni-Bach Transkripsiyonlar; Haendel Süitler; Scarlatti Sonatlar; Haydn, Mozart, Beethoven: Sonatlar, Varyasyonlar; Romantik Eserler: Mendelssohn "Variatione Seriouse", Schumann "Abegg Varyasyonları Viyana Karnavalı Senfonik Etütler; Brahms, Liszt Chopin Schubert Weber Sonatlar, Scherzolar, Balladlar, Impromptuler, Polonezler Prelüdler; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri ve Konçertolar.

ARP 307 Enstruman V1+18,0
Chopin: Etütler; Liszt: Konser etütleri, Transandantal etütler; Paganini: Etütler; Scriabine, Rachmaninov, Debussy: Etüdler; J.S. Bach: Partitalar, İngiliz Süitleri, Fransız Süitleri, Prelüd ve Fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar; Goldberg Varyasyonları; Busoni-Bach Transkripsiyonlar; Haydn, Mozart, Beethoven Sonatlar, Varyasyonlar; Romantik Eserler: Mendelssohn "Variatione Seriouse", Schumann, Abegg Varyasyonları, Viyana Karnavalı; Senfonik Etütler; Brahms, Liszt Chopin Schubert Weber: Sonatlar, Scherzolar, Balladlar Impromptuler, Polonezler, Prelüdler; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri; Konçertolar; Yirminci Yüzyıl Bestecilerinin Eserleri.

ARP 308 Enstruman VI1+18,0
Chopin: Etütler; Liszt: Konser Etütleri, Transandantal Etütler; Paganini: Etütler; Scriabine, Rachmaninov, Debussy: Etütler; J.S. Bach: Partitalar, İngiliz Süitleri, Fransız Süitleri, Prelüd ve Fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar; Goldberg Varyasyonları; Busoni-Bach Transkripsiyonlar; Haydn, Mozart, Beethoven Sonatlar, Varyasyonlar; Romantik Eserler: Mendelssohn "Variatione Seriouse", Schumann, Abegg Varyasyonları, Viyana Karnavalı; Senfonik Etütler, Brahms, Liszt, Chopin Schubert, Weber: Sonatlar, Scherzolar, Balladlar Impromptuler, Polonezler, Prelüdler; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri: Konçertolar; Yirminci Yüzyıl Bestecilerinin Eserleri.

ARP 409 Enstruman VII1+110,5
Chopin Etütler; Liszt: Konser Etütleri, Transandantal Etütler, Paganini Etütleri; Scriabine Rachmaninov Debussy Etütler; J.S. Bach: Partitalar, İngiliz Süitleri, Fransız Süitleri, Prelüd ve Fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar, Goldberg Varyasyonları; Busoni-Bach Transkripsiyonlar; Haydn Mozart Beethoven Sonatlar Varyasyonlar; Romantik Eserler: Mendelssohn "Variatione Seriouse", Schumann, Abegg Varyasyonları, Viyana Karnavalı, Senfonik Etütler; Brahms Liszt Chopin Schubert Weber Sonatlar Scherzolar Balladlar Impromptuler Polonezler Prelüdler; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri; Konçertolar; Yirminci Yüzyıl Bestecilerinin Eserleri.

ARP 410 Enstruman VIII1+110,5
Chopin Etütler; Liszt: Konser Etütleri, Transandantal Etütler, Paganini Etütleri; Scriabine Rachmaninov Debussy Etütler; J.S. Bach: Partitalar, İngiliz Süitleri, Fransız Süitleri, Prelüd ve Fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar, Goldberg Varyasyonları; Busoni-Bach Transkripsiyonlar; Haydn Mozart Beethoven Sonatlar Varyasyonlar; Romantik Eserler: Mendelssohn "Variatione Seriouse", Schumann, Abegg Varyasyonları, Viyana Karnavalı, Senfonik Etütler; Brahms Liszt Chopin Schubert Weber Sonatlar Scherzolar Balladlar Impromptuler Polonezler Prelüdler; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri; Konçertolar; Yirminci Yüzyıl Bestecilerinin Eserleri.

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı; Beden Eğitiminin Genel Amaçları; Hareketsiz Bir Yaşamın Sakıncaları; Çeşitli Beden Eğitimi Uygulamaları; Sağlıklı Yaşam İçin Spor Kriterleri; Farklı Spor Branşlarının Tanıtımı; Spor Kalbi Nedir?; Beden Eğitimi Etkinliklerinin Serbest Zaman Kavramı İçinde Değerlendirilmesi; İnsan Fizyolojisi; Sağlık ve İlk Yardım; Farklı Spor Branşlarına Yönelik Kurallar ve Uygulanması; Yaşam Boyu Sporun Fizyolojik Temelleri; Tüm Yaş Grupları İçin Formu Koruma Programları.

BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
Bilgisayara Giriş: Bilgisayarın tarihçesi; İşletim Sistemleri: İşletim sistemlerine giriş; Ofis Yazılımları-Sözcük İşlemciler ve Belge Sistemleri: Ofis yazılımlarının genel özellikleri; Ofis Yazılımları-Hesap Tablosu Programları: Hesap tablosu programları; Ofis Yazılımları-Sunu Programları: Sunu programları; E-Posta-Kişisel İletişim Yönetimi: Elektronik posta sisteminin genel özellikleri; İnternet'in Etkin Kullanımı ve İnternet Güvenliği; Ağ Teknolojileri. Bilgisayar Donanım ve Hata Bulma: Bilgisayar türleri; Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya: Sosyal ağlar ve sosyal medyaya giriş; Özel Uygulama Yazılımları: Çoklu ortam (Multimedia); Bilişim Hukuku ve Etiği: Fikri haklar ve bilişim hukuku; E-Öğrenme: E-öğrenmenin gelişimi; E-Devlet Uygulamaları; Bilgisayar ve Ağ Güvenliği; Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri: Teknolojiyi sürükleyen faktörler.

ÇYA 103 Atölye I2+610,0
Geometrik Çizim ve Ağaç Kesme Egzersizleriyle Yaylı Çalgı Aksesuar Yapım Çalışmaları: Eşik, Kuyruk, Tuşe. Kullanılan Malzemelerin Özellikleri ve Nitelikleri, Tanıtımı. Öğrencilerin Kullanacağı Bazı El Aletleri (Rende, Testere, Falçata, Gönye, Nişangeç) Yaptırılır. Orjinal Yaylı Çalgıların Model Çıkarma Yöntemleri Uygulanır.

ÇYA 104 Atölye II2+610,0
Keman Viyola Formal Kalıpları Hazırlanır; Klasik Periyoda Ait Model Seçimleri Yapılarak, Ekolojik Ölçümlemelerin ve Estetik Değerlerin Analizleri Yapılır; Kemanın Ana Kalıbının Oluşturulması Çalışmaları İle Birlikte Cep Kemanı ve Pera İsimli Antik Çalgılar Yaptırılır.

ÇYA 106 Enstruman Bilgisi1+13,0
Bu Dersin Amacı Enstrümanları Organolojik Yapılarıyla İncelemektir; Bu Dalda Enstrümanlar İcra ve Orkestralardaki İşlevlerine Göre Gruplara Ayrılır ve Her Grup İçerisindeki Yapısal Özelliklerine Göre İncelenir, Tarihçeleri Anlatılır; Orkestra Çalgıları Anatomik Tanıtımları, Ses Rengi ve Tonal Yapılarıyla İrdelenir; Her Çalgının Orkestra İçerisindeki İşlevleri Karşılaştırmalı Olarak İncelenir; Yaylı Çalgıların Basınç ve Gerilim Faktörlerinin ve Akustik Değerlerin Analizi Yapılır; Bu Dersin Sonucunda Öğrencilerin Tüm Orkestra Çalgıları ile İlgili Bilgileri Edinmesi; Çalgı Müziğindeki Çeşitli Form Biçimlerini Kavraması; Orkestra Partitürü ve Partilerini Öğrenmesi Umulmaktadır.

ÇYA 107 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji I1+33,0
Seslerin Oktav Guruplarına Göre Belirtilmeleri; Müzik Yazısında Kullanılan İşaretler; İşaretlerin Yazım Kuralları; Porte ve Ek Çizgiler; Dizi ve Aralıklar; Majör ve Minör Diziler, İlgileri ve Çeşitleri: Doğal, Armonik, Melodik, Biarmonik; Kaş (Akolad) Çeşitleri; Ölçü ve Zaman; Hareket Terimleri; Nüans İşaretleri; Anlatım Terimleri.

ÇYA 108 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji II1+33,0
Doğuşkanlar: Üst ve Alt, 16 Ncı Doğuşkana Kadar; Üç Sesli Akorlar: Çeşitleri, Kök Halleri, I. ve II. Çevrimleri, Rakamları; Antik Modlar (Orta Çağ Modları): Mod, Dizi ve Tonalite Kavramı, Tam Perdelik Dizi ve Pentatonik; Süsleme Notları; Türk Müziği Makam Dizileri: Eşlik Düzenli Klavyeye Göre.

ÇYA 109 Ağaç Teknolojisi1+33,0
Orman Ağaçlarının Tarihsel Gelişimi; Ağacın Dokusal Özellikleri ve Botanik Yapıları; Ağacın Kimyasal ve Fiziksel Yapıları; Ağaçta Büyüme ve Kesitlerin İncelenmesi; Ahşabın Hücre Yapılarını Mikroskobik Laboratuar Ortamında İnceleme; Ağaçlarla İlgili Yöresel Araştırmalar; Flora Yapılarıyla İlgili Araştırmalar; Çeşitli Yöre ve Bölgelerde Yetişen (Acer Platunus) Akçaağaç'ın Farklı Yapıları Laboratuar Ortamında Araştırılır; Ağacın Akustik Özellikleri; Ağacın Türleri ve Ağacın Bir Gereç Olarak Yaylı Çalgı Yapımında Kullanılma Özellikleri; Ağacın Kurutulma ve Saklanma Yöntem ve Koşulları; Ağacın Korunması ve Mekanik Özellikleri; Bu Konuda Laboratuvar Araştırmaları Yapılır; Ağacın Elastiklik ve Direnç Faktörleri İncelenir.

ÇYA 203 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji III2+03,0
Dört Sesli Akorlar: Çeşitleri, Kök Halleri, I., II. ve III. Çevrimleri ile Bunların Rakamları, Majör ve Minör Dizilerin Sesleri ve Üzerine Kurulmaları; Doğuşkanlar-Tonalite İlişkisi: Mod, Dizi ve Tonalite Kavramı: Aralıkların, Üç Sesli Akorların, Dört Sesli Akorların Doğuşkanlar Serisinde Oluşmaları, Tonik, Alt dominant, Dominant Kavramları; Fonksiyonlar: Birincil, İkincil.

ÇYA 204 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji IV2+03,0
Tonaliteler: Yedi Değişimli Tüm Majör ve Minör Tonaliteler; Aralıklar: III. Sınıftaki Aralık Çalışmalarının Pekiştirilmesi; Akorlar: Üç Sesli Akorlar (5, 6, 6 Durumlarında), Dört Sesli Akorlar (Kök Durumlarında), Dominant Yedili Akoru, M.M. Yedili Akoru, Eksik Yedili Akoru; Anahtarlar: III. Sınıfta Öğrenilen İki Anahtarla Birlikte Dördüncü Çizgi Do Anahtarı, Antik Modlar-Makamlar: Tek Sesli Dikte, İki Sesli Dikte.

ÇYA 205 Atölye III2+69,5
Öğrencilere Yapacakları Keman, Seçecekleri Modellerden Birisi ile Başlatılır; Yapacakları Keman ile İlgili Estetik, Teorik ve Akustik Değerler ile İlgili Analizler Yaptırılır; Öğrenciler Değişik Modellerde Keman Yapım Çalışmalarına Devam Ederler.

ÇYA 206 Atölye IV2+69,5
Öğrencilerin Yapmış Oldukları Modellerin Dışında Ekolojik Değer Taşıyan Değişik Modellerde Keman Yapımına Devam Edilir; Özellikle Stradivari, Amati, Guarneri ile Cremona Ekolü Uluslararası Normlarda İrdelenir; Bu Modellerde Değişik Peryot ve Tarihlerde Yapılmış Kemanların Kopyalanarak Yapılmasına Devam Edilir.

ÇYA 210 Mesleki Teknoloji1+12,0
Bu Dersin Temel Amacı Öğrencilere Mesleği ile İlgili Bilgilerin Verilmesidir; Malzemelerin Tanıtılması, Ağacın Anatomik Yapıları, Gelişmesi, Çeşitleri, Korunması Kurutulma Yöntemleri, Ağacın Kullanımı; Alet ve Makinelerin Laboratuar Ortamında Tanıtımı ve Kullanılması; Yapıştırıcı ve Malzemelerinin Tanıtımı Uygulama Yöntemleri, Gelişen Teknolojilerden Ne Şekilde Yararlanılacağı ve Üretime Yönelik Çalışmaların Sürdürülebilmesi İçin Ne Gibi Disiplinlere Gerek Olduğu, Konularında Öğrenciler Bilgilendirilirler.

ÇYA 305 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji V2+03,0
Tonaliteler: Yedi Değişimli Tüm Tonlarda Çalışmalara Devam; Aralıklar: Tüm Aralıklar (Tonalite Dışı İlişkilerde); Akorlar: Üç Sesli Akorlar (5, 6, 4 Durumlarında), Dört Sesli Akorlar (Kök Durumlarında); Anahtarlar: Yedi Anahtarda Okuma, Tek Sesli Dikte, İki Sesli Dikte, Üç Sesli (Armonik) Dikte.

ÇYA 306 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji VI2+03,0
Aralıklar: Tüm Aralıklar (Tonalite Dışı İlişkilerde); Akorlar: Üç Sesli ve Dört Sesli Akorlar (Kök Çevirim Durumlarında), Tek Sesli Dikte (A-Tonal), İki Sesli Dikte, Üç Sesli (Armonik) Dikte, Dört Sesli (Armonik) Dikte.

ÇYA 309 Çalgı Bilgisi ve Tarihi3+04,0
Enstrümanlar, Organolojik Alanda Tarihsel Olarak İncelenir; Organoloji Bilim Dalına Göre Sınıflandırılır: Orkestra çalgıları, Vurmalı, Nefesli tuşlu, Yaylı, Vurma telli çalgılar; Organoloji Bilimi Doğrultusunda Çalgıların Tarihçeleriyle Çeşitli Alan Araştırmaları Yaptırılır; Ayrıca Orkestra Çalgılarının Anatomik Yapıları, Tonal Yapıları ve Ses Kapasiteleriyle Orkestradaki İşlevleri Karşılaştırmalı Olarak İncelenir.

ÇYA 310 Restorasyon II2+24,0
Bu Yarıyılda 6. Yarıyıl Atölye Müfredatında Belirtilen Keman, Viyola, Viyolonsel Gibi Çalgıların Bakımları ve Karşılaşılabilecek Sorunların Giderilmesi Yöntemleri Uygulamalı ve Kuramsal Olarak Yaptırılır.

ÇYA 311 Restorasyon I1+23,0
Restorasyon Dersi Atölye Dersinin Devamı Niteliğindedir; Bu Derste Bir Çalgıda Ortaya Çıkan Sorunların Ne Şekilde ve Hangi Yöntemlerle Giderileceği Konusunda Teorik ve Uygulamalı Bilgiler Verilir; Onarım Yapacak Liuteria'da Teorik Bilgi ve Beceri Yanında Estetik Algılama, Yorumlama ve Çözümleme Yetenekleri Geliştirilir.

ÇYA 313 Atölye V2+89,0
Öğrencilerin Seçmiş Oldukları Modellerde Viola Yaptırılır; Violonsel Formal Kalıpları ve Modelleri Hazırlanır; Violonsel Yapım Çalışmaları Başlatılır.

ÇYA 314 Atölye VI2+89,0
Öğrencilerin Yaptıkları Modellerin Dışındaki Modellerde Keman ve Viyola yaptırılır; Viyolonsel Yapım Çalışmalarına Devam Edilir.

ÇYA 411 Mesleki İtalyanca I3+04,0
Mesleki Literatürdeki İtalyanca Yayınlardan Çeviri Çalışmaları; Come Nasce Un Violino: II Modello Stradivari, Guarneri, I Legni, La Forma, I Taselli Le Fasce, İl Fondo, La Tavola, La Catena; Kemanın Tüm Parçalarını Kapsayan 90 Terim ve Özel İsimler; Antik, Klasik ve Modern Dönemdeki Tüm Yapımcıların Etiket Analizleri.

ÇYA 412 Mesleki İtalyanca II3+04,0
Mesleki Literatürdeki İtalyanca Yayınlardan Çeviri Çalışmaları; Liuteria Classica Un Metodo; İl Legno Per La Costruzione Del Violino; La Forma Classica O Forma İnterna; La Testa; La Stagionatura E La Verniciatura; La Montatura; I Segreti Di Stradivari; Okuma Parçaları; Makale; Gazete ve Dergilerden Çeşitli Araştırmalar.

ÇYA 415 Atölye VII2+810,0
Öğrencilere Stradivari Expiatti Modelinde Viyolonsel Yaptırılır; Barok Çalgı Yapım Çalışmaları Başlatılır; Barok Çalgıların Teknik ve Estetik Analizleri Yapılır.

ÇYA 416 Atölye VIII2+810,0
Öğrencilerin Seçecekleri Modellerde Barok Çalgı (Viola d'amore, Qintone, Barok Keman) Yaptırılır.

ÇYA 417 Cila Yöntemleri I2+25,0
Organik Kimya Bilgisi Dersine Paralel Olarak Laboratuar Ortamında Çeşitli Organik Reçineli Maddeler İncelenir; Bitkisel ve Hayvansal Maddeler Sınıflandırılır; Diğer Mineral Yapılar ve İnorganik Maddeler ile Suni Yapılmış Kimyasal Ürünler Araştırılır ve Bütün Kimyasal Özellikleri ile Analiz edilir; Organik Maddelerin Yaylı Çalgı Yapımındaki Formülasyonları Yapılarak Laboratuar Ortamında Üretilen Çalgılara Uygulanır; Yapılan Cila Formülasyonlarının Keman ve Diğer Yaylı Çalgılarda Oluşturduğu Sonuçlar Araştırılır; Yağlı ve Alkollü Formülasyonlar Uygulanır.

ÇYA 418 Cila Yöntemleri II2+25,0
Müzikal Enstrümanlarda Naturel Reçinelerle Cila Yapımı; Naturel Cilalar ve Solventler; Müzikal Enstrümanlarda Renkli Cilalar; Müzikal Enstrüman Cilalarında Kullanılan Yağ ve Balsamlar; Solusyonlar; Yapıştırıcılar; Pratik Tavsiyeler. Aksesuvarlar; Montaj ve Enstrümanların Bitirilmesi; .Reglaj

ÇYA 419 Restorasyon III2+55,0
Bu Yarıyılda 7.Yarıyıl Atölye Müfredatında Belirtilen Viyolonsel ve Barok Çalgıların Bakımları ve Karşılaşılabilecek Sorunların Giderilmesi Yöntemleri Uygulamalı ve Kuramsal Olarak Yaptırılır.

ÇYA 420 Restorasyon IV2+55,0
Bu Yarıyılda 8.Yarıyıl Atölye Müfredatında Belirtilen Barok ve Keman Ailesi Çalgıların Bakımları ve Karşılaşılabilecek Sorunların Giderilmesi Yöntemleri Uygulamalı ve Kuramsal Olarak Yaptırılır.

EST 403 Estetik I2+03,0
Güzel Kavramı ve Türleri; Sözcük anlamında sanat, Kavram Bağlamında Sanat, Sanatta Güzel; Sanatta Güzelin Tarihi ve Felsefi Evrimi; Estetik-Zaman-Mekan İlişkisi; Estetik ve Kişilik İlişkisi: Benlik kavramları, Aydın kişi, Aydın Kişi Olma Nitelikleri ve Sanatla Olan Bağlantısı; Estetik Kuramlarına Genel Bakış; Platon'dan Lukacs'a Kadar Estetik Kuramları ve Aralarındaki Temel Farklar.

EST 404 Estetik II2+03,0
Estetiğin Temel Kavramları; Estetik Kavramları ile Sanat Alanları Arasında Özel İlişkiler: Ses sanatları, Söz sanatları, Gösteri sanatları ve karma sanatlarda estetik öğeler, Bu özel ilişkilerin tarihsel gelişimi; XX. yy Estetiği ve Sosyo-Kültürel Temel Öğeleri ile Bunların Alımlanışı, Davranışa dönüştürülebilmesi; Belli Sanat Alanlarındaki Sanatçılarda ve Sanatseverlerdeki Tutum ve Davranışların Görünümü.

FİZ 258 Akustik Fizik2+03,0
Vektörler; Tek Boyutta Hareket; Hız; Ani Hız; İvme; İvmeli Hareket; Serbest Düşme; Hareket Kanunları; Enerji; Güç; Mekanik Enerjinin Korunumu; Çizgisel Momentum ve Çarpışmalar; Akustik Fizik Dersinde Müzikteki Ses Sistemleri Yaylı Çalgılar Ailesi Fiziksel Ses ve Özellikleriyle İncelenir.

FOT 201 Temel Fotoğrafçılık2+25,0
Fotoğrafın Kısa Tarihi; Fotoğraf Makineleri: 35 mm, Orta ve büyük format makinelerin tanıtımı; Objektifler: Standart, Geniş, Tele, Zoom ve makro objektifler; Pozlama Kontrol Mekanizmaları: Diyafram, Örtücü; Hareketin Durdurulması; Alan Derinliği; Film: Formatlarına göre film türleri, Işık şiddetine duyarlılığına göre film türleri, Renk duyarlığına göre film türleri, Kontrastlık, Seçiklik ve Gren yapısı; Işık: Işık ölçümü ve türleri, Pozlama modları; Filtreler ve Yardımcı Aksesuarlar; Görüntü Düzenleme; Siyah-Beyaz Film Banyo ve Kart Baskısı.

FRS 401 Osmanlı Türkçesinde Farsça Unsurlar2+06,0
Osmanlı Türkçesindeki Farsça Unsurlar: Farsçanın genel özellikleri, Farsçanın Osmanlı Türkçesindeki yeri ve önemi, Farsçada fiiler ve özellikleri, Farsçada isimler ve özellikleri, Farsçada sıfatlar ve özellikleri, Farsçada ekler ve özellikleri (Ön ekler, son ekler), Farsçada isim ve fiil türetme kuralları, Birleşik isimler, Farsça tamlama kuralları (İsim tamlamaları, sıfat tamlamaları, vasf-ı terkibîler); Metin Üzerinde Okuma ve Yazma Alıştırmaları.

GİT 103 Enstruman I1+19,0
Etütler : Chopin, Scriabine, Rachmaninov, Liszt, Debussy, Moskowsky, Czerny; J. S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar, Transcriptionlar; Handel: Süitler; D. Scarlatti: Sonatlar; Schostakowitch: Prelüd ve fügler; Haydn, Mozart, Beethoven: Sonatlar, Çeşitlemeler; Schumann, Chopin, Brahms, Mendelssohn, Liszt, Schubert, Weber: Sonatlar, Scherzolar, Balladlar, Nocturnler, Mazurkalar, Valsler, Toccatolar; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri ve Konçertolar.

GİT 104 Enstruman II1+19,0
Etütler : Chopin, Scriabine, Rachmaninov, Liszt, Debussy, Moskowsky, Czerny; J. S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar, Transcriptionlar; Handel: Süitler; D. Scarlatti: Sonatlar; Schostakowitch: Prelüd ve fügler; Haydn, Mozart, Beethoven: Sonatlar, Çeşitlemeler; Schumann, Chopin, Brahms, Mendelssohn, Liszt, Schubert, Weber: Sonatlar, Scherzolar, Balladlar, Nocturnler, Mazurkalar, Valsler, Toccatolar; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri ve Konçertolar.

GİT 205 Enstruman III1+112,0
Chopin Etütler; Liszt: Konser etütleri, Transandantal etütler, Paganini etütleri; Scriabine Rachmaninov Debussy Thalberg Rubinstein Etütler; J.S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Fransız süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar, Goldberg Varyasyonları; Busoni-Bach Transkripsiyonlar; Haendel Süitler; Scarlatti Sonatlar; Haydn, Mozart, Beethoven: Sonatlar, Varyasyonlar; Romantik eserler: Mendelssohn "Variatione Seriouse", Schumann "Abegg Varyasyonları Viyana Karnavalı, Senfonik Etütler; Brahms, Liszt Chopin Schubert Weber Sonatlar Scherzolar Balladlar Impromptuler Polonezler Prelüdler; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri ve Konçertolar.

GİT 206 Enstruman IV1+110,5
Chopin Etütler; Liszt: Konser etütleri, Transandantal etütler, Paganini Etütleri; Scriabine Rachmaninov Debussy Thalberg Rubinstein Etütler; J.S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Fransız süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar, Goldberg Varyasyonları; Busoni-Bach Transkripsiyonlar; Haendel Süitler; Scarlatti Sonatlar; Haydn, Mozart, Beethoven: Sonatlar, Varyasyonlar; Romantik eserler: Mendelssohn "Variatione Seriouse", Schumann "Abegg Varyasyonları Viyana Karnavalı Senfonik Etütler; Brahms, Liszt Chopin Schubert Weber Sonatlar Scherzolar Balladlar Impromptuler Polonezler Prelüdler; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri ve Konçertolar.

GİT 307 Enstruman V1+18,5
Chopin: Etütler; Liszt: Konser Etütleri, Transandantal Etütler; Paganini: Etütler; Scriabine, Rachmaninov, Debussy: Etütler; J.S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Fransız süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar; Goldberg varyasyonları; Busoni-Bach Transkripsiyonlar; Haydn, Mozart, Beethoven Sonatlar, Varyasyonlar; Romantik Eserler: Mendelssohn "Variatione Seriouse", Schumann, Abegg Varyasyonları, Viyana Karnavalı; Senfonik Etütler; Brahms, Liszt, Chopin Schubert, Weber: Sonatlar, Scherzolar, Balladlar Impromptuler, Polonezler, Prelüdler; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri: Konçertolar; Yirminci Yüzyıl Bestecilerinin Eserleri.

GİT 308 Enstruman VI1+18,5
Chopin: Etütler; Liszt: Konser Etütleri, Transandantal Etütler; Paganini: Etütler; Scriabine, Rachmaninov, Debussy: Etütler; J.S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Fransız süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar; Goldberg Varyasyonları; Busoni-Bach Transkripsiyonlar; Haydn, Mozart, Beethoven Sonatlar, Varyasyonlar; Romantik Eserler: Mendelssohn "Variatione Seriouse", Schumann, Abegg Varyasyonları, Viyana Karnavalı; Senfonik Etütler, Brahms, Liszt, Chopin Schubert, Weber: Sonatlar, Scherzolar, Balladlar Impromptuler, Polonezler, Prelüdler; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri: Konçertolar; Yirminci Yüzyıl Bestecilerinin Eserleri.

GİT 409 Enstruman VII1+19,5
Chopin Etütler; Liszt: Konser Etütleri, Transandantal Etütler, Paganini Etütleri; Scriabine Rachmaninov Debussy Etütler; J.S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Fransız süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar, Goldberg Varyasyonları; Busoni-Bach Transkripsiyonlar; Haydn Mozart Beethoven Sonatlar Varyasyonlar; Romantik Eserler: Mendelssohn "Variatione Seriouse", Schumann, Abegg Varyasyonları, Viyana Karnavalı, Senfonik Etütler; Brahms Liszt Chopin Schubert Weber Sonatlar Scherzolar Balladlar Impromptuler Polonezler Prelüdler; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri Konçertolar; Yirminci Yüzyıl Bestecileri Eserleri.

GİT 410 Enstruman VIII1+19,5
Chopin Etütler; Liszt: Konser Etütleri, Transandantal Etütler, Paganini Etütleri; Scriabine Rachmaninov Debussy Etütler; J.S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Fransız süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar, Goldberg Varyasyonları; Busoni-Bach Transkripsiyonlar; Haydn Mozart Beethoven Sonatlar Varyasyonlar; Romantik Eserler: Mendelssohn "Variatione Seriouse", Schumann, Abegg Varyasyonları, Viyana Karnavalı, Senfonik Etütler, Brahms Liszt Chopin Schubert Weber Sonatlar Scherzolar Balladlar Impromptuler Polonezler Prelüdler; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri Konçertolar; Yirminci Yüzyıl Bestecileri Eserleri.

İNG 167 İngilizce I3+04,0
Simple present tense ve simple present continuous tense: - too, enough-; Hikaye anlatımı: Simple past ve past cont. tense; Henüz olmuş ya da etkisi hala süren olaylar üzerinde konuşma: Present perfect ve present perfect continuous tense; Olay sıralamaları: Past perfect tense; Conditionals -all types; Alışveriş ve siparişte kullanılan sayılabilen ve sayılamayan isimlerin kullanımı: "some , any , no"; Inventions: Passive voice -present and past forms; Aktarım: Reported speech; Kurallar hakkında konuşma: Obligation, Necessity, Prohibition; Olasılık: "may, might, could, can"; Çıkarım yapabilme: Assumptions-"must"

İNG 168 İngilizce II3+04,0
Gelecek ile ilgili planlar üzerine konuşma: "will , be going to" ; Relative clauses: "who, which, that": Punctuation of Relative Clauses; so/ such kullanımları, Question Tags with all tenses ; Ettirgen yapılar :( e.g. get sht.done) ; Bağlaç kullanımları: Sebep ve sonuç bildiren cümle kuruluşları ; Amaç bildiren yapılar: "Because , since, for, as" ; Bilgi edinme : Gerund , Infinitive; Şikayet Bildirme: "not like doing sth." ;Öğüt verme : "should , ought to" ; İzin ( verme-verilme): "be allowed to , can , need". Tüm konuların genel revizyonu.

İNG 177 İngilizce I3+03,0
Geniş Zaman Kullanımı; Kendisi, Ailesi ve Hobileri Hakkında Konuşma; Geniş Zaman ve Şimdiki Zamanı Kullanma; 'if' ve 'when' Kullanma; Sağlık, Tedavi, Uyku Alışkanlıkları ve Stres Hakkında Konuşma; Gelecekle İlgili Konuşurken 'going to' ve Şimdiki Zaman Kullanma; Doğum Günleri, Kutlamalar ve Sevilen Tatiller Hakkında Konuşma; Geçmiş Zamanı Kullanma; 'all', 'most', 'a lot of', 'a few' gibi Kelimeleri Kullanma; Çocukluk, Okul ve Gençlik Yıllarıyla İlgili Konuşma; 'Is there?' ve 'Are there?' Kullanarak Şehirdeki Yerlerle İlgili Soru Sorma; 'across from' ve 'outside' gibi Yer Bildiren Kelimeleri Kullanma; Şehirdeki Mağazalar ve Beğenilen Yerler Hakkında Konuşma.

İNG 178 İngilizce II3+03,0
'Infinitive' Yapı Kullanma; Tavsiye Sorma ve Verme; İzin Almak için 'Do you mind .... ?', Rica Etmek için 'Would you mind .... ?' Yapılarını Kullanma; Geçmiş Zamanın Hikayesini Kullanma; Sıfat Kullanarak Karşılaştırma Yapma; İsim ve Fiillerle 'more' ve ' less' Kullanma; Değişik İletişim Yolları Hakkında Konuşma; Telefon Konuşması Yapma; 'have ve 'have got to' Kullanarak İnsanları Tanımlama; İnsanların Dış Görünüşleri ile ilgilİ Konuşma; Gelecekle İlgili Konuşurken 'wilI', 'may' ve 'might' Kullanma; Gelecekle İlgili 'if, 'when' ve Geniş Zaman Kullanma; Planlar ve Organizasyonlar Hakkında Konuşma; Teklif ve Söz Verirken 'wilI' Kullanma.

İNG 213 Özel Amaçlı İngilizce I3+03,0
Bu dersin amacı; öğrencilere profesyonel hayatlarında yabancı kişi veya kuruluşlarla olabilecek ilişkilerinde başarılı olabilmeleri için gerekli yazılı ve sözel iletişim becerilerini kazandırmaktır. Bu ders kapsamında öğrencilerin yabancı dil kullanımını sağlayacak ve müzikoloji alanındaki güncel konulardaki İngilizce metinleri okuma, bu konularda fikirlerini sözlü olarak ifade edebilme ve bir topluluğa sözlü sunum yapabilme becerilerini geliştirmek amaçlanır.

İNG 214 Özel Amaçlı İngilizce II3+03,0
Bu dersin amacı; öğrencilere profesyonel hayatlarında yabancı kişi veya kuruluşlarla olabilecek ilişkilerinde başarılı olabilmeleri için gerekli yazılı ve sözel iletişim becerilerini kazandırmaktır. Bu ders kapsamında öğrencilerin yabancı dil kullanımını sağlayacak ve müzikoloji alanındaki güncel konulardaki İngilizce metinleri okuma, Bu konularda fikirlerini sözlü olarak ifade edebilme ve bir topluluğa sözlü sunum yapabilme becerilerini geliştirmek amaçlanır.

İNG 251 İngilizce III3+03,0
Kendini Tanıtma; Dili Geçmiş Zaman: Geçmişte tekrar edilen davranışları anlatmada "Used To" kullanımı; Yol/Yön Sormada Kullanılan Yapılar; Emir Cümleleri; Sıfatların Karşılaştırılması: Yönerge verme; Gelecek Zaman Kipleri: "Going To" ve "Will"; Rica Bildiren Kipler: "Would" ve "Could"; Teşekkür ve Özür Mektupları Yazma; Ortaçlar, Mastarlar, Bileşik isimler; Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler; Sıfat Tümceleri: Zaman bildiren sıfat tümceleri; Zarf Tümceleri: Zaman bildiren zarf tümceleri.

İNG 252 İngilizce IV3+03,0
Olasılıklar Hakkında Konuşma; Geçmiş ve Geniş Zaman; Koşul Tümcelerinde "will" ve "may" Kullanımı; Kişilerin Özelliklerini Tanımlamada Sıfat ve Zarfların Kullanımı; Edilgen Yapının "by" ile ve "by"sız Kullanımı; Zarf Cümleleri; Film, Kitap ve İnsan Tariflerinde Sıfat Tümcelerinin Kullanımı; Tanımlama Yapma ve Anlam Açıklama; Aktarma Cümleleri; Koşul Tümcelerinde "could", "would" ve "might" Kullanımı; Beğeniler ve Dilekler Hakkında Konuşma; Ettirgen Yapı.

İNG 269 İngilizce III3+04,0
Geniş ve geçmiş zamanda "passive" kullanımı: Inventions; Hayal, gerçek ve pişmanlıkları dile getirme: Conditionals-0, 1, 2, 3 types; Zaman Bağlaçları: "As soon as, until, by the time, when"; Miktar ve Sayı bildirimleri :Quantifiers "little, lots of, few etc." ;Gelecekte devam eden ve gelecekte bitmiş aksiyonların ifade edimi: "will be doing, will be done" ;Geçmiş ve Şimdiki zamanda alışkanlıkları anlatabilme: "used to, be used to, get used to"; Relative Clauses ; Olaylar üzerinde çıkarım yapabilme: Modal kullanımı; "Might, must, can't have" geçmiş formları.

İNG 270 İngilizce IV3+04,0
Pişmanlıkları ve hayalleri dile getirme: Conditionals, Type 2 revizyon, If only, wish yapılarının kullanımları; Bir ya da birden fazla kelime veya edattan oluşan fiil yapıları: Phrasal Verbs; Gerund, Infinitive: forget, remember fiillerinin kullanımı; Sıfatların Sıralanışı; Noun Phrase: Kısaltma; -each, every, both, either- yapılarının kullanımı, İsim Cümlecikleri: Cümlenin öznesi olan isim cümlecikleri, cümlenin nesnesi olan isim cümlecikleri.

İNG 315 Özel Amaçlı İngilizce III3+03,0
Müzik Alanında Genel Kültür Kapsamında Çalgı Edebiyatı ve İcraya Yönelik Müzik Dergilerinde Yayımlanmış İngilizce Makalelerin Okunması, Alanla ilgili terim ve kavramların tanıtılması; İngilizce Müzik Eleştirisi, Sanat dilinin ve Cümle Yapılarının Çözümlenmesi; İngilizce Yayımlanan Dergilerden ve Alanla İlgili Kitaplardan Seçilecek Metinlerin Analizi; İngilizce Müzik Edebiyatıyla İlgili Metinlerin Türkçeye Çevrilmesi.

İNG 316 Özel Amaçlı İngilizce IV3+03,0
Müzik Alanında Genel Kültür Kapsamında Çalgı Edebiyatı ve İcraya Yönelik İngilizce Makalelerin Okunması ve Alanla İlgili Terim ve Kavramların Tanıtılması; İngilizce Yayımlanan Dergilerden ve Alanla İlgili Kitaplardan Seçilecek Metinlerin Analizi; İngilizce Müzik Edebiyatıyla İlgili Metinlerin Türkçeye Çevrilmesi; Metinler ve Makaleler Hakkında Yapılan Çözümlemelerin Sözlü ve Yazılı Olarak Dile Getirilmesi; İngilizce Müzik Kitaplarının İncelenmesi.

İNG 375 İngilizce V3+04,5
Zaman ve fiil formları; İsim Cümlecikleri ; Modals : İzin, öğüt verme, zorunluluk, yasaklama "would" ; Conditionals: mixed types; Sıfatlar ve Zarflar; "as" ve "like" kullanımları; Bütün Zamanlarda Aktif , Pasif söylemler.

İNG 376 İngilizce VI3+04,5
Zaman Bağlaçları : "as soon as, until, by the time, when"; Devrik Cümle Yapıları; Karşılaştırmalar; Verilen bir cümlenin başka kelime ve cümle kalıpları ile ifadesi; Karşılaştırmalar, Cümle Bağlaçları; Participle Clauses : Kısaltma, sayılabilen ve sayılamayan isimler; Bir ya da birden fazla kelime kelime veya edattan oluşan fiil yapıları; Tense Revizyonları.

İSN 311 Sanat İletişimi2+03,0
Genelde İletişim ve Sanat; Sanat Yapıtları Sanatçılar ve Sanatsal İletişim; Toplumsal İletişim Bağlamında Sanatın Etkinliği; Bireyler Üzerinde Sanatın İletişimsel Etkisi: Sanat Yapıtı-Toplum, Birey-Sanat Yapıtı ve Sanatçı İlişkilerinin İncelenmesi ve Çözümlenmesi; Kitle İletişim Araçlarının Sanat Ürünlerini Sunuş; Yorumlama Biçimleri; Sanat Ürünlerinin Metaya Dönüşme Sorunu; Sanat Piyasası ve Bu Piyasada İletişim Biçimleri; Güzel Sanatlar (resim, heykel, vb.) Ürünlerinin ve Müzik Ürünlerinin Sanat Piyasasındaki Konumları ve Bunlar Çerçevesinde Yaratılan, Oluşturulan Yapay Kültürlenme Biçimleri ve Söylemleri.

İSN 351 İletişime Giriş2+03,0
İletişim Kavramının Tanıtılması; İletişim Kavramının Tarihsel Süreç İçinde Değerlendirilmesi; İletişim ve Kültür; İletişim ve Teknolojik Gelişmeler; İletişime Duyulan Gereksinimin Bilimsel ve Toplumsal Düzeyde İncelenmesi; İletişim Model ve Kuramları ile Kitle İletişiminin Bütünlüklü Olarak Tanıtımı; İletişim ve Müzik Kavramlarının Birlikte Ele Alınarak İşlenmesi; Günümüzde Müziğin Sorunları ve Medyanın Yaklaşımı.

İTA 003 İtalyanca I3+04,5
İtalyan Dilinin Temel Özelliklerinin İncelenmesi; İtalyan Ses ve Vurgu Okunuşları; Harfli Tarifler; Kişi ve İşaret Zamirleri; Günlük Dilde Tanışma; Günler; Aylar; Yıllar; Saat Sorma; Rakamlar; Sıra Bildiren Sayılar; Basit ve Bileşik Edatlar; Fiiller.

İTA 004 İtalyanca II3+04,5
İtalyan Dilinin Temel Özelliklerinin İncelenmesi; İtalyan Ses ve Vurgu Okunuşları; Harfli Tarifler; Kişi ve İşaret Zamirleri; Günlük Dilde Tanışma; Günler; Aylar; Yıllar; Saat Sorma; Rakamlar; Sıra Bildiren Sayılar; Basit ve Bileşik Edatlar; Fiillerin Öğreniminin Sürdürülmesi.

İTA 151 İtalyanca I4+05,0
İtalyan Alfabesi; İtalyan Harf ve Ses Sistemi; Belirleyici Eril Harfi Tarifler; Belirsiz Eril ve Dişil Harfi Tarifler; Eril ve Dişil isimlerin Tekil ve Çoğul Yapılışları; Kişi zamirleri; Geniş Zaman 'Presente Inducativo'; Düzenli ve Düzensiz Fiillerin çekimi 're' 'Ere' 'Ire' 'Essere' ve 'Avare' Fiile-rinin Kullanımı ve Çekimi; Rakamlar ve Sıra Bildiren Sayılar; Yardımcı Fiil Kiplerinin Geniş Zamanda Çekimleri; Olumsuzluk İfadeleri; Niteleme Sıfatları; Soru ifadeleri.

İTA 152 İtalyanca II4+05,0
'Conoscere' ve 'Spare' Fiilleri Arasındaki Kullanım Farkı; 'Avare' 'Fare' 'Dare' 'Stare' Fiillerinin İdiomatik Kullanımları, Dönüşlü ve Ortak Fiiller; Basit ve Birleşik Edatlar; Geçmiş Zaman 'Passato Prossimo'; Geçmiş Zamanda Düzenli ve Düzensiz Fiillerin Çekimi; Haftanın Günleri; Aylar; Yıllar; Saat Sorma 'Dire' 'Raccontare' 'Parlare' Fiillerinin Kullanımları; Geçmişte Yaşanmış Bir Olayın Anlatımı.

KİM 328 Organik Kimya3+03,0
Madde ve Enerji; Temel Birimler; Kimyasal Hesaplamalar; Kimyasal Tepkimeler ve Denklemleri; Atom, Molekül ve İyonlar; Atomik Teori Gelişimi ve Yasalar; Atomların Elektronik Yapıları; Kimyasal Bağlar; Asitler ve Bazların Özellikleri; Reaksiyonları Termo Dinamikleri; Yapı; Reaktivite ve Mekanizma; Kimyasal Bağlar: Alkanlar, Alkenler, Alkinler; Organik Bileşiklerin İsimlendirilmesi: Alkoller, Alkil Halojenürler, Eterler, Aromatik nitro Bileşikleri, Fenol, Aromatik Aldehikler, Esterler.

KÜL 101 Kültür Tarihi2+03,5
Kültür Kavramı ve Kuramı: Kültürel içerik; İlişkiler ve Süreçler: Biyolojik evrim, Ekonomik yapı, Toplumsal yapı, Düşünsel yapı; Uygar Toplum Aşamaları: Kültürel evrim ve Devrimler, Paleolitik toplumlar, Mezolotik toplumlar, Neolitik yapı, Irklar; Akrabalık, Soy, Evlilik; Neolitik Toplumun Yapısı: Çoban toplumlar, Çiftçi toplumlar, Ekonomik yapı, Toplumsal yapı, Düşünsel yapı, Klan, Aşiret, Kabile; Köy Toplumları; Kent Toplumları; Ulusal Toplumlar; İmparatorluklar; Kültürel Gelişmeler; Kentlerin Gelişimi ve Kent Kültürü; Sanayi Devrimi: Yeni üretim biçimlerinin toplumsal ve ekonomik ilişkiler üzerindeki etkisi.

KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
Öğrencileri ders dışında sosyal yaşamla buluşturmak ve kültürel etkinliklere katılımına teşvik etmek amacıyla açılmıştır. Öğrencilerden sinema, tiyatro, konser, sergi, kongre, konferans, kültürel gezi vb. etkinliklere katılması, kulüplerde görev alması beklenir.

KÜL 207 Kültür Tarihi I2+03,0
Bilim, Kültür, Sanat Gibi Kavramların Doğuşu ve Gelişimi; Başlangıcından Bugüne Çeşitli Toplumların Kültürlerinin İrdelenmesi, Ayrılan ve Bileşen Yönleriyle Ortaya Konul-ması; Kültür Kavramının Tanımı, Türleri; Bugünle Koşutluk Kurması; Özellikle Sanat Eğitiminin Gerekleri Doğrultusunda Eleştirel Düşüncenin Tarihsel Gelişimini Ortaya Konulması; Sosyal Bilimler Alanında Kültür ve Kişilik Kavramlarının İlişkili Biçimde Değerlendirilmesi.

KÜL 208 Kültür Tarihi II2+03,0
Bilim, Kültür, Sanat Gibi Kavramların Doğuşu ve Gelişimi; Başlangıcından Bugüne Çeşitli Toplumların Kültürlerinin İrdelenmesi, Ayrılan ve Bileşen Yönleriyle Ortaya Konul-ması; Kültür Kavramının Tanımı, Türleri; Bugünle Koşutluk Kurması; Özellikle Sanat Eğitiminin Gerekleri Doğrultusunda Eleştirel Düşüncenin Tarihsel Gelişimini Ortaya Konulması; Sosyal Bilimler Alanında Kültür ve Kişilik Kavramlarının İlişkili Biçimde Değerlendirilmesi.

MAT 124 Matematik2+03,0
Doğal Sayılar, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar, Gerçel Sayılar; Üslü ve Köklü Sayılar; Birinci ve İkinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler; Geometri: Temel kavramlar, Geometrik şekiller, Düzlemsel şekillerde çevre ve alan hesabı, Geometrik şekillerde benzerlik, Geometrik cisimlerin alan ve hacimleri; Trigonometri.

MET 201 Çağdaş Yazınsal Metinler I2+03,0
Edebiyat; Edebiyat-İnsan-Toplum İlişkisi; Dilin Bir Anlatım Yolu Olarak Kullanımı ve Özgünlük; Öykü Örnekleri: Ses-Sabahattin Ali, Eskici-Refik Halit Karay, Barış Adlı Çocuk-S.Soysal, Gündüzünü Kaybeden Çocuk - H.Balıkçısı, Haritada Bir Nokta-Sait Faik Abasıyanık; Öykünün Öğeleri: Anlatım Biçimleri, Betimleyici, Öyküleyici Eleştiri Örnekleri; Öykülerle İlgili; Açıklayıcı Anlatım; Yazı Türlerinden Örnekler: Gezi, Deneme, Mektup, Makale, Köşe Yazıları.

MET 202 Çağdaş Yazınsal Metinler II2+03,0
Çağdaş Yazınsal Metinlerin Önemi; Çağdaş Yazınsal Metinlere Örnekler; Çağdaş Yazınsal Metin Türlerinden Bazı Örnekler; Çağdaş Yazınsal Metinlere Eleştiri Örnekleri; Açıklayıcı Anlatım Biçimleri ve Örnekleri; Çağdaş Yazınsal Metin Türlerinden Örnekler: Gezi örnekleri, Deneme örnekleri, Mektup örnekleri, Makale örnekleri, Çeşitli köşe yazıları; Dilimizin Anlatım Gücü; Şiirler ve Örnekler; Dil Bilinci; Dilde Bozulma Şekilleri ve Örnekleri.

MET 301 Çağdaş Tiyatro Metinleri2+03,0
1960'lardan Bu Yana Önde Gelen Çağdaş Tiyatro Oyun Yazarlarının Dünya ve Sanat Görüşleriyle Tanıtılması; Örnek Oyunlarının Biçim ve İçerik Açısından İncelenmesi, Tartışılması; Ele alınan Yazarın Sahneye Konulmuş Oyunları Hakkındaki Eleştirilerin Araştırılması; Metin Çözümleme Yöntemleri; Oyunları İncelenen Yazarların Tiyatroya Katkılarının Ele Alınması, Ayrıca Bu Süreç İçindeki Yeni Dramatik Kuramların Üzerinde Durulması.

MET 401 Çağdaş Türk Tiyatro Metinleri2+03,0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Oyun Yazarlarının Dünya Görüşleri ve Sanatsal Biçimleriyle Tanıtılması; Oyunları Yazıldıkları Dönemin Siyasal, Toplumsal, Sanatsal, Kültürel Ortamı İçinde Değerlendirilmesi; Ele alınan Oyunların Biçim ve İçeriğinin Tartışılması: Bunlardan bir sonuca gidilmesi; Oyunları İncelenen Yazarların Tiyatroya Katkılarının Ele Alınması; Yazarın Daha Önce Sahneye Konulmuş Oyunları Hakkındaki Eleştirilerin Araştırılması; Öğrencilerin Cumhuriyet Dönemi Oyun Yazarları ve Oyun Yazarlığı Konusunda Bilgilendirilmesi.

MİT 302 Tiyatro ve Mitoloji I2+03,0
Mitolojinin Tanıtımı; Mitolojilerin Ortaya Çıkışı ve Tiyatro ile Olan İlişkilerinin İrdelenmesi; Tiyatro Oyunlarının Konu Kaynaklarından Biri Olarak Mitolojinin Yeri ve Önemi; Mitolojilerin Ortak Özelliklerinin İncelenmesi; Oyunlara Konu Olmuş Mitolojik Öykülerin Değerlendirilmesi; Öğrencilere Konuyla İlgili Bilgi Birikimi Kazandırma Yanında Hayal Güçlerinin Geliştirilmesi; Öykülerin, Tiyatro Oyunlarına Öykü ya da Öğe Olarak Yansımasının Ele Alınması; Konularını Mitolojiden Alan Oyunlardan Örnekler Verilmesi.

MİT 303 Tiyatro ve Mitoloji II2+03,0
Mitolojinin Tanıtımı; Mitolojilerin Ortaya Çıkışı ve Tiyatro ile Olan İlişkilerinin İrdelenmesi; Tiyatro Oyunlarının Konu Kaynaklarından Biri Olarak Mitolojinin Yeri ve Önemi; Mitolojilerin Ortak Özelliklerinin İncelenmesi; Oyunlara Konu Olmuş Mitolojik Öykülerin Değerlendirilmesi; Öğrencilere Konuyla İlgili Bilgi Birikimi Kazandırma Yanında Hayal Güçlerinin Geliştirilmesi; Öykülerin, Tiyatro Oyunlarına Öykü ya da Öğe Olarak Yansımasının Ele Alınması; Konularını Mitolojiden Alan Oyunlardan Örnekler Verilmesi.

MÜZ 105 Dünya Müzik Edebiyatı I1+01,5
Yaratıcılık, Biyografi, Kişilik, Stil, Janr, Özellikleri ile Eserlerin Analizi; Jean-Baptiste Lully, Henry Purcell, Henrich Schutz; Madrigallar/Örnekler: Sonat, Konçerto; Jean Philip Rameau, George Philip Tellemann, Giovanni Pergolesi, Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, Johann Sebastian Bach-Bach Ailesi; Mannheim Okulu, Oda Müziği, Orkestra Eserleri; Melodi ve Armoni'de Yeni Kavramlar; Ciddi Opera (Opera-Seria); Opera Komik (Opera-Buffa); Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem, Ludwig Van Beethoven.

MÜZ 106 Dünya Müzik Edebiyatı II1+01,5
Romantik Besteciler Kimlerdir; Romantik Piyano; Senfonik Müzik; Oda Müziği; Koral Müzik; Franz Schubert: (Operalar, Tiyatro Müziği, Operetler); Orkestra Yapıtları, Piyano Yapıtları, İki Piyano İçin Eserler, Rapsodiler, Baladlar, Valsler, Prelüdler, Sonatlar, Konçertolar, Oda Müziği, Etüdler, Mazurkalar; Sözsüz Şarkılar, Örnekler: Carl Maria Von Weber, Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann, Frederic Chopin, Ludwig Van Beethoven.

MÜZ 107 Form Bilgisi I2+03,0
İki Zıt Temanın Sergilenmesi; Röpriz Edilme; Viyana Klasikleri; Ekspozisyon Temaları, Codalar; Ekspozisyon Aşamaları, Geçiş-Sonat Ekspozisyonunda Geçişin Fonk-siyonu ve Aşaması; Basit İki Bölümlü Formda Yazılmış Esas Temalar: Mozart Senfoni No 40, Beethoven Senfoni No: 7 Son Bölümleri; Beethoven Sonat Op. 28 I.bölüm; Basit Üç Bölümlü Formda Yazılmış Esas Temalar; Beethoven Senfoni No: 7 I.Bölüm; Tchaikovsky Senfoni No: 4, 5 I.Bölümleri; Şostakovich Senfoni No: 5 I.Bölüm; Beethoven Coriolan Uvertür.

MÜZ 108 Form Bilgisi II2+03,0
Polifonik Formlar : İmitasyon, Füg, Fugato; Beethoven Senfoni No 3 I. Bölüm; Brahms II. Senfoni vb.; Episod Tema; Röprizin Esas Yönü; Aynalı Röpriz; Dinamik Röpriz; Rondo Sonat Formu; Rondo Sonat Formu Özellikleri; Sonat Formu Niteliği; Rondo'nun Dış Yapıda Etkisi; Rondonun Sonat Formu Üzerinde Etkisi; Dominant Tonalitesi: La Majör, Do Diyez Minör ve Majör, Kadans, Rondo Sonat Formunda Coda, Rondo Sonat Formunun Esas Teması, Rondo Sonat Formunda Varyasyonlar; Çağdaş Yapıtlardaki Rondo Sonat Formu.

MÜZ 109 Koro I0+31,5
Marşlar: Güçlükleri Yeneceğiz-Canan Akın, On Dokuz Mayıs Marşı-Muammer Sun, İzmir'in Dağlarında-Muammer Sun, Biz Atatürk Gençleriyiz; Türküler: Giydiğim Aldır-Saip Egüz, Niksarın Fidanları-Anonim, Çarşıya Vardım-Canan Akın, Bir Dalda İki Elma-Muammer Sun, Entarisi Ala Benziyor-Muammer Sun; Azeri Türküler: Senden Mene Yar Olmaz-Azeri Halk Yoktur; Ferahi-U.C.Erkin; Yabancı Parçalar: Korobuska-Rus Halk Şarkısı, O Sole Mio-Edward di Capva, Yesterday-J. Lennon/P. McCartney, Ave Verum Corpus-Mozart, Gurbet-H.Isaac, Tue Maria-Schubert, II est bel et bon-Possereau, Free at last-J.Hairston.

MÜZ 110 Koro II0+31,5
Marşlar: 75. Yıl-Nejat Başeğmez, Atatürk'ten Özdeyişler-H.Şimşek, Sevgi Herşeydir-Muammer Sun, İleri-Celal Emrem/Fatih Canselen; Türküler: Karanfil Deste Gider-Muammer Sun, Yavuz Geliyor-Anonim, Katibim (Varyas-yonlar)-A.A.Saygun, Aygız-H.Akay, Su Gelir Taşa Değer-Ferit Tüzün; Azeri Türküler: Mahur İlahi-H.F.Alnar, Bülbülüm-N. Kodallı, Ayrılık-Halk Şarkısı; Yabancı Parçalar: Rock a By-Sam Lewis / Joe Young, Cat's Meaw-G. Rossini, Cigony-Z. Kodaly. Rock and Roll, Katjuscha-Rus halk şarkısı, Adagio-T. Albinoni, Moonlight serenade-G.Miller, The Whiffen Poop Song-G. S. Pamerag, Hey Jude-J. Lennon-P. McCartney.

MÜZ 111 Oda Müziği I1+13,0
Joseph Haydn: Duolar, Triolar, Kuartetler; Wolfgang Amadeus Mozart: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatlar; Franz Schubert: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatin 1 Re Majör, No 2 La Majör, No 3 Sol Min; Wolfgang Amadeus Mozart: Sonat No 1 Do Majör Ve No 6 La Majör Sol Majör ve Si Bemol Majör Trio; Ludwig Van Beethoven: Sonatlar 1. Defter No: 1 Re Majör, No: 4 La Minor; Joseph Haydn: Duolar, Triolar, Kuartetler.

MÜZ 112 Oda Müziği II1+13,0
Joseph Haydn: Duolar, Triolar, Kuartetler; Wolfgang Amadeus Mozart: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatlar; Franz Schubert: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatin 1 Re Majör, No 2 La Majör, No 3 Sol Min; Wolfgang Amadeus Mozart: Sonat No 1 Do Majör Ve No 6 La Majör Sol Majör ve Si Bemol Majör Trio; Ludwig Van Beethoven: Sonatlar 1. Defter No: 1 Re Majör, No: 4 La Minor; Joseph Haydn: Duolar, Triolar, Kuartetler.

MÜZ 113 Piyano Edebiyatı I2+03,0
Piyano Çalgısının Tarihçesi: Klavikord, Epinet, Klavsen, FortePiano; Rönesans ve Barok Dönem Piyano Edebiyatı I: Purcell, D. Scarlatti, Couperin, Rameau, Poglietti, G. Muffat, Pachelbell, Marcello; Kontrpuan ve Füg Kompozisyon Tekniklerinin Piyano Edebiyatı Üzerindeki Etkileri; Barok Dönemin Karşılaştırmalı Olarak Plastik Sanatlarla Etkileşimi I; Alman, İtalyan, İngiliz ve Fransız Biçemlerinin Teorik ve Pratik Karşılaştırmaları I.

MÜZ 114 Piyano Edebiyatı II2+03,0
Barok Dönem Piyano Repertuarı II: G. F. Haendel, J. S. Bach, C. P. E. Bach, Telemann; Kontrpuan ve Füg Kompozisyon Tekniklerinin Teorik ve Pratik İrdelenmesi; Barok Dönemin Karşılaştırmalı Olarak Plastik Sanatlarla ve Sahne Sanatlarıyla (Bale, Opera) Etkileşimi II; Alman, İtalyan, İngiliz ve Fransız Biçemlerinin Teorik ve Pratik Karşılaştırmaları II.

MÜZ 117 Korrepetisyon I1+01,5
Enstrüman Dersleri Kapsamında Belirlenen Repertuarda Yer Alan Piyanolu Parçaların Piyano Eşliğinde Çalınması.

MÜZ 118 Korrepetisyon II1+01,5
Enstrüman Dersleri Kapsamında Belirlenen Repertuarda Yer Alan Piyanolu Parçaların Piyano Eşliğinde Çalınması.

MÜZ 119 Orkestra I1+54,5
Bach Piyano Konçerto; Handel Su Müziği, Passacaglia; Haydn Senfoni 1, 3; Beethoven Senfoni 4, 7; Mozart Keman Konçerto No 1, Senfoni 29, 33, 40, Salzburg Senfoni 1, 2, 3; Vivaldi Fagot Konçerto, Senfoni 2, Keman Konçerto; Marcello Obua Konçerto; Mercadante Flüt Konçerto; Bizet L'Arlesienne Süit 2 Mendelssohn Yaz Gecesi Rüyası; U. C. Erkin: Sinfonietta; N. A. Atay Karşı-lama; 3; Borodin Poloveç Dansları; Rossini Üvertür, Sonat 3; Bartok Romen Dansı; Sibelius Vals Triste; Tchaikovsky Serenade; Grieg Holberg Süit; L. Larsson: Trombon Konçertosu.

MÜZ 120 Orkestra II1+54,5
Bach Piyano Konçerto; Handel Su Müziği, Passacaglia; Haydn Senfoni 1, 3; Beethoven Senfoni 4, 7; Mozart Keman Konçerto No 1, Senfoni 29, 33, 40, Salzburg Senfoni 1, 2, 3; Vivaldi Fagot Konçerto, Senfoni 2, Keman Konçerto; Marcello Obua Konçerto; Mercadante Flüt Konçerto; Bizet L'Arlesienne Süit 2 Mendelssohn Yaz Gecesi Rüyası; U. C. Erkin: Sinfonietta; N. A. Atay Karşı-lama; 3; Borodin Poloveç Dansları; Rossini Üvertür, Sonat 3; Bartok Romen Dansı; Sibelius Vals Triste; Tchaikovsky Serenade; Grieg Holberg Süit; L. Larsson: Trombon Konçertosu.

MÜZ 123 Korrepetisyon I1+01,5
Enstrüman Dersleri Kapsamında Belirlenen Repertuarda Yer Alan Piyanolu Parçaların Piyano Eşliğinde Çalınması.

MÜZ 124 Korrepetisyon II1+01,5
Enstrüman Dersleri Kapsamında Belirlenen Repertuarda Yer Alan Piyanolu Parçaların Piyano Eşliğinde Çalınması.

MÜZ 125 Oda Müziği I1+13,0
Joseph Haydn Duolar Triolar Kuartetler; W. A. Mozart Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatlar; F. Schubert Duolar Triolar Kuartetler, Sonatin 1 Re Majör, No 2 La Major No 3 Sol Minör; W. A. Mozart Defter No 1, Do Majör ve No 6 La Majör Sonatlar; Beethoven Sonatlar 1. Defter No: 1 Re Major, No 4 La Minör.

MÜZ 126 Oda Müziği II1+13,0
Joseph Haydn Duolar Triolar Kuartetler; W. A. Mozart Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatlar; F. Schubert Duolar Triolar Kuartetler, Sonatin 1 Re Majör, No 2 La Major No 3 Sol Minör; W. A. Mozart Defter No 1, Do Majör ve No 6 La Majör Sonatlar; Beethoven Sonatlar 1. Defter No: 1 Re Major, No 4 La Minör.

MÜZ 129 Enstruman I1+13,0
Gamlar: Sol majör, La majör, Si b majör (1.Pozisyonda arpejleri ile iki oktav olarak) Etüdler: Crickboom 1, Chaumont 1, Bloch 1.cilt Band 1, Küchler Band 1 defter 1, 2, Joachim-moser başlangıç medotu 1.

MÜZ 130 Enstruman II1+13,0
Seybold 1; Sitt 1; Secik Op.6 defter 1; Suzuki Sandor, Josday, Denes-Mezö, Gregorjan, Can; Canalos: "Let's Play the Violin". PARÇALAR: Yukarıdaki Etüdlerin Düzeyinde Piyano Eşlikli Küçük Parçalar.

MÜZ 131 Armoniye Giriş I1+13,0
Müzik Edebiyatından Çok Çeşitli Örneklerin Piyanoda Gösterilmesi; Barok, Klasik, Romantik, Neo-Klasik Kompozitörlerin Yapıtlarındaki Armonik Anlatım Araçları; Akorların Çeşitliliği; Model Tonalite ve Fonksiyonların Bağlantıları; Sopranoda Bulunan Bir Ezgiyi Çeşitli Dereceler Üzerine Kurulan Akorlar ve Çevrimleriyle Armonize Etmek; Akorlarla Şifreli ve Şifresiz Bas Realize Etmek. Bas Partisini Piyanoda Realize Etmek.

MÜZ 132 Armoniye Giriş II1+13,0
Barok, Klasik, Romantik, Neoklasik Kompozitörlerin Yapıtlarındaki Armonik Anlatım Araçları; Akorların Çeşitliliği; İkincil Akorların Kullanılışı Dominant Yedili Akor ve Çevrimleri ve Bunlaın Zorunlu ve Serbest Çözümleri; Tüm Yedililer (Sepdtimakorlar), Dokuzlular (Numakorlar), Onbirli (Undetsim akorlar), Onüçlüler (Tertsdetsin); Akor'a Yabancı Sesler ve Diyatonik Sekvens.

MÜZ 133 Orkestra Soloları I3+04,5
Nefesli orkestra edebiyatının tüm stilleri arasından, orkestranın mevcut durumuna göre seçilecek eserlerin çalışılmasıdır.

MÜZ 134 Orkestra Soloları II3+04,5
Nefesli orkestra edebiyatının tüm stilleri arasından, orkestranın mevcut durumuna göre seçilecek eserlerin çalışılmasıdır.

MÜZ 135 Korrepetisyon I1+01,5
Genelde Piyano Eşliğinde, İlgili Sanat Dalı Öğrencilerinin Belli Eserler Üzerinde Belli Bir Evrim Çizgisinde Yaptıkları Çalışmadır. Dersler Bireysel Olarak Sekiz Yarıyıl Boyunca Yapılmaktadır.

MÜZ 136 Korrepetisyon II1+01,5
Genelde Piyano Eşliğinde, İlgili Sanat Dalı Öğrencilerinin Belli Eserler Üzerinde Belli Bir Evrim Çizgisinde Yaptıkları Çalışmadır. Dersler Bireysel Olarak Sekiz Yarıyıl Boyunca Yapılmaktadır.

MÜZ 139 Yaylı Çalgılar Repertuvarı I1+03,0
Barok'tan Günümüze Kadar Yaylı Çalgılar İçin Yazılmış Eserlerin, Önemli Yorumcuların ve Yarışmaların Görsel ve İşitsel Örneklerle Birlikte Tanınması ve İncelenmesi.

MÜZ 140 Yaylı Çalgılar Repertuvarı II1+03,0
Barok'tan Günümüze Kadar Yaylı Çalgılar İçin Yazılmış Eserlerin, Önemli Yorumcuların ve Yarışmaların Görsel ve İşitsel Örneklerle Birlikte Tanınması ve İncelenmesi.

MÜZ 151 Müziğin Tarihçesi2+03,0
Müzik Tarihinin Ana Hatları ile Sınıflandırılması: Antik dönem, Uzakdoğu müzikleri kültürü, Anadolu müzikleri kültürü; Ortaçağ Dönemi: Gregorian şarkıları, Ortaçağ modları; Rönesans Dönemi; Bach ve Handel Karşılaş-tırması; Klasik Dönem; Klasik Dönemde Piyano Edebiyatı; Romantik Dönem; Ulusalcılık Hareketleri; Çağdaş Dönem İçinde Var Olan Müzik Stilleri; Müzikte Yöresellik; Ulusallık ve Evrensellik Kavramları; Dünya Müzik Edebi-yatına Kısa Bir Bakış.

MÜZ 159 Orkestra Repertuvarı I1+23,0
Öğrencilerin Kendi Enstrümanlarındaki Orkestral Sololarını ve Solo Özelliği Taşıyan Önemli Tutti Partilerini Öğrenmesi.

MÜZ 160 Orkestra Repertuvarı II1+23,0
Öğrencilerin Kendi Enstrümanlarındaki Orkestral Sololarını ve Solo Özelliği Taşıyan Önemli Tutti Partilerini Öğrenmesi.

MÜZ 207 Dünya Müzik Edebiyatı III1+01,0
Nicolo Paganini, Hector Berlioz: Keman Konçertoları, Kaprisler, Oda Müziği Eserleri, Örnek Senfoniler, Üvertürler; Franz Liszt, Johannes Brahms: Piyano Konçertoları, Piyano Parçaları, Macar Rapsodileri, Etüdler; Piyano Transkripsiyonlar, Koral Müzik, Orkestra Yapıtları, Senfoniler, Oda Müziği, Sonatlar, Scherzolar, İnter-Mezzolar, Capriccio, Balladlar; XIX. Yüzyılda Opera: Grand Opera, Giacomo Meyerbeer, Opera Comique, İtalya'da Opera: Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Almanya'da Opera: Richard Wagner.

MÜZ 208 Dünya Müzik Edebiyatı IV1+01,5
Liszt, Brahms, Rapsodi, Anton Brukner, Hugo Volf, Gustav Mahler, Richard Strauss; Rusya'da Ulusçu Akımın Doğuşu; Rus Beşleri; Sergei Rachmaninov, Alexander Skryabin, Piotr Tchaikovsky; Avrupa'da Ulusal Akımlar; Oda Müziği, Scherzolar, İntermezzolar; Doğu Avrupa; Bedrich Smetana, Antonin Dvorak; İskandinav Ülkeleri: Danimarka, İsveç, Norveç (Edvard Grieg), Finlandiya (Jean Sibelius-Kalevala), Senfoniler, Enstrümantal Müzik, Orkestra Yapıtları, Örnekler.

MÜZ 213 Form Bilgisi III2+03,0
Eski Fransız Rondo Formu; Eski Fransız Rondo Formu Teması; Episod Temalar; Fransız Rondo Formunun Gelişimi: Tematik zıtlığın olmaması, Yönlendirici olan temanın esas tema olması; Episod Temaların Büyüklüğü; Temanın Büyüklüğünü Aşmaması; Episod Temaların Tonalitelerinin Esas Tonaliteye Uzak Olmamaları; Esas Tema ile Episod Temalar Arasındaki Ritmik Fark; Klasik Rondo Formu.

MÜZ 214 Form Bilgisi IV2+03,0
Varyasyon formu; Varyasyonun Oluşumu; Varyasyon Formunun Prensibi; Varyasyon Formunun Kökeni; Sıkı Varyasyon Formu: Bas ostinato varyasyonları, Soprano ostinato varyasyonları, Figürasyonlu-Nakışlı; Karışık Varyasyonlar; Karışık Varyasyon Örnekleri; Varyasyonlar Arası Geçişler; Temalı Varyasyon; Füg, Füg Teması, Füg Kesitleri (giriş, işleme, röpriz); Fügetto (küçük füg); Fügato (tamamlanmamış füg); Envansiyon (imitasyonlu polifoni üzerine düzenlenmiş enstrümantal parça).

MÜZ 215 Oda Müziği III1+13,0
Joseph Haydn: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatlar II defter; Franz Schubert: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatin düet; Wolfgang Amadeus Mozart: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatlar, 2. defter, no 7 re majör, no 8 fa majör; Ludwig van Beethoven: Sonatlar, no 2, no 8 v.b.; Edward Grieg: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonat no 1 sol majör; Sergei Rachmaninov: Trio; Wolfgang Amadeus Mozart: Trio re majör; Ludwig van Beethoven: Trio do minör ve re majör; Ludwig van Beethoven: Kuartet no 1; Aleksander Borodin: Kuartet; Dimitri Schostakoviç: Kuartet v.b.

MÜZ 216 Oda Müziği IV1+13,0
Joseph Haydn: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatlar II defter; Franz Schubert: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatin düet; Wolfgang Amadeus Mozart: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatlar, 2. defter, no 7 re majör, no 8 fa majör; Ludwig van Beethoven: Sonatlar, no 2, no 8 v.b.; Edward Grieg: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonat no 1 sol majör; Sergei Rachmaninov: Trio; Wolfgang Amadeus Mozart: Trio re majör; Ludwig van Beethoven: Trio do minör ve re majör; Ludwig van Beethoven: Kuartet no 1; Aleksander Borodin: Kuartet; Dimitri Schostakoviç: Kuartet v.b.

MÜZ 217 Piyano Edebiyatı III2+03,0
Klasik Dönem Piyano Edebiyatı I: Haydn Mozart ve Clementi'nin eserlerinin teorik ve pratik incelemeleri I, Beethoven'in klasik dönem edebiyatı üzerindeki etkileri; Klasik Dönemin Plastik ve Sahne Sanatları ile Etkileşimi I; Enstrümanın Gelişiminin Piyano Edebiyatına Yansımaları; Sonat Formunun Gelişimi; Klasik Dönem Formlarının Piyano Edebiyatı ile Etkileşiminin Teorik ve Pratik İncelemeleri I; Klasik Dönem Piyanolu Oda Müziği Repertuarının Gelişimi I.

MÜZ 218 Piyano Edebiyatı IV2+03,0
Klasik Dönem Piyano Edebiyatı II: Haydn, Mozart ve Clementi'nin Eserlerinin Teorik ve Pratik İncelemeleri II, Beethoven'in Eserlerinin Klasik Dönemden Romantik Döneme Geçişinin İncelenmesi; Klasik Dönemin Plastik ve Sahne Sanatları ile Etkileşimi I; Enstrümanın Gelişiminin Piyano Edebiyatına Yansımaları; Sonat Formunun Klasik Dönemdeki Niteliği; Klasik Dönem Formlarının Piyano Edebiyatı ile Etkileşiminin Teorik ve Pratik İncelemeleri II; Klasik Dönem Piyanolu Oda Müziği Repertuarının Gelişimi II; Piyano Çalgısının Gelişiminin Tamamlanması ve Olanaklarının Genişlemesinin Besteciler Üzerindeki Etkileri.

MÜZ 219 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
İleriki Dönemlerde Kuramsal ve Uygulamalı Derslerde Ortak Bir Dil Oluşturmak Adına Tüm Sanatların Kendine Özgü Kavramlarının Örneklenerek Öğretilmesi; Tarihsel Süreç İçinde Varolan Sanat Akımlarının Sanatlara Özgü Özellikleri ve Örnekleri ile Açıklanması; Tüm Sanatların Benzer ya da Ayrılan Yönlerinin Ortaya Konulması; Öğrenciye Sanatlar Konusunda Bilinçli Bakış Açısı Kazandırılması.

MÜZ 220 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
İleriki Dönemlerde Kuramsal ve Uygulamalı Derslerde Ortak Bir Dil Oluşturmak Adına Tüm Sanatların Kendine Özgü Kavramlarının Örneklenerek Öğretilmesi; Tarihsel Süreç İçinde Varolan Sanat Akımlarının Sanatlara Özgü Özellikleri ve Örnekleri ile Açıklanması; Tüm Sanatların Benzer ya da Ayrılan Yönlerinin Ortaya Konulması; Öğrenciye Sanatlar Konusunda Bilinçli Bakış Açısı Kazandırılması.

MÜZ 223 Korrepetisyon III1+01,5
Enstrüman Dersleri Kapsamında Belirlenen Repertuvarda Yer Alan Piyanolu Parçaların Piyano Eşliğinde Çalınması.

MÜZ 224 Korrepetisyon IV1+01,5
Enstrüman Dersleri Kapsamında Belirlenen Repertuvarda Yer Alan Piyanolu Parçaların Piyano Eşliğinde Çalınması.

MÜZ 225 Orkestra III1+54,5
Bach Piyano Konçerto; Handel Su Müziği, Passacaglia; Haydn Senfoni 1, 3; Beethoven Senfoni 4, 7; Mozart Keman Konçerto No 1, Senfoni 29, 33, 40, Salzburg Senfoni 1, 2, 3; Vivaldi Fagot Konçerto, Senfoni 2, Keman Konçerto; Marcello Obua Konçerto; Mercadante Flüt Konçerto; Bizet L'Arlesienne Süit 2 Mendelssohn Yaz Gecesi Rüyası; U. C. Erkin: Sinfonietta; N. A. Atay Karşı-lama; 3; Borodin Poloveç Dansları; Rossini Üvertür, Sonat 3; Bartok Romen Dansı; Sibelius Vals Triste; Tchaikovsky Serenade; Grieg Holberg Süit; L. Larsson: Trombon Konçertosu.

MÜZ 226 Orkestra IV1+54,5
Bach Piyano Konçerto; Handel Su Müziği, Passacaglia; Haydn Senfoni 1, 3; Beethoven Senfoni 4, 7; Mozart Keman Konçerto No 1, Senfoni 29, 33, 40, Salzburg Senfoni 1, 2, 3; Vivaldi Fagot Konçerto, Senfoni 2, Keman Konçerto; Marcello Obua Konçerto; Mercadante Flüt Konçerto; Bizet L'Arlesienne Süit 2 Mendelssohn Yaz Gecesi Rüyası; U. C. Erkin: Sinfonietta; N. A. Atay Karşı-lama; 3; Borodin Poloveç Dansları; Rossini Üvertür, Sonat 3; Bartok Romen Dansı; Sibelius Vals Triste; Tchaikovsky Serenade; Grieg Holberg Süit; L. Larsson: Trombon Konçertosu.

MÜZ 229 Korrepetisyon III1+01,5
Enstrüman Dersleri Kapsamında Belirlenen Repertuarda Yer Alan Piyanolu Parçaların Piyano Eşliğinde Çalınması.

MÜZ 230 Korrepetisyon IV1+01,5
Enstrüman Dersleri Kapsamında Belirlenen Repertuarda Yer Alan Piyanolu Parçaların Piyano Eşliğinde Çalınması.

MÜZ 231 Oda Müziği III1+13,0
J. Haydn: Duolar, Triolar, Kuartetler, Defter I, Sonatlar; F. Schubert: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatin, Düet; W. A. Mozart: Duolar, Triolar, Kuartetler, Defter I, Sonatlar; No: 7 Re Major, No: 8 Fa Major; Beethoven: Sonat No: 2; Edward Grieg: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sol Major No 1 Sonat; Sergei Rachmaninov: Trio; W. A. Mozart: Trio Re Majör; Beethoven: Do Minör ve Re Majör Triolar; Beethoven: Kuartet No: 1; Borodin Kuartet; Shostakovich Kuartet.

MÜZ 232 Oda Müziği IV1+13,0
J. Haydn: Duolar, Triolar, Kuartetler, Defter I, Sonatlar; F. Schubert: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatin, Düet; W. A. Mozart: Duolar, Triolar, Kuartetler, Defter I, Sonatlar; No: 7 Re Major, No: 8 Fa Major; Beethoven: Sonat No: 2; Edward Grieg: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sol Major No 1 Sonat; Sergei Rachmaninov: Trio; W. A. Mozart: Trio Re Majör; Beethoven: Do Minör ve Re Majör Triolar; Beethoven: Kuartet No: 1; Borodin Kuartet; Shostakovich Kuartet.

MÜZ 233 Enstruman III1+13,0
Gamlar: Sol Minör, La Minör, Si Majör, Do Majör (1. Pozisyonda İki Oktav Olarak Minör Gamlar, Melodik ve Armonik Olarak Üçerli Tek Ses ve Arpejleri ile Çalışılır). Etüdler: Cricboom "Les Maitres Du Violon" 1, Chaumont 1, 2, Bloch 1, 2, Bloch 'Çift Ses Edütleri Op. 50.

MÜZ 234 Enstruman IV1+13,0
Seybold: 1-2; Sitt: 1; Böhmer: Op. 54; Secik: Op. 6 Defter 2, Küchler'e Devam, Dont Op.38 No:1, Galati "Egzersizler" PARÇALAR: Yukarıdaki Etütlerin Düzeyinde Piyano Eşlikli Küçük Parçalar. KONÇERTOLAR: Reiding Re Majör. Si Minör, Setiz Sol Majör.

MÜZ 235 Armoni Teknikleri I1+13,0
Şan ve Bas Partileri Olarak Verilen Ezgileri Çözmek; Müzik Edebiyatından Konu ile İlgili Örnekler Bulup Analiz Yapmak; Nispeten Alterasyonlu Akorların Kullanılışı; İkincil Dominant ve İkincil Subdominantlar; Kromatik Servens, Modülasyon Sekvensleri.

MÜZ 236 Armoni Teknikleri II1+13,0
Müzik Edebiyatından Çok Çeşitli Örneklerin Piyanoda Gösterilmesi; Şan ve Bas Partileri Olarak Verilen Ezgileri Çözmek; Müzik Edebiyatından Konu ile İlgili Örnekler Bulup Analiz Yapmak; Elips, Her Çeşit Modülasyonlar; Orgellpunkt (Pedal) Kuruluş Aralığı Dörtlü-Beşli Olan Akorlar.

MÜZ 237 Korrepetisyon III1+01,5
Genelde Piyano Eşliğinde, İlgili Sanat Dalı Öğrencilerinin Belli Eserler Üzerinde Belli Bir Evrim Çizgisinde Yaptıkları Çalışmadır. Dersler Bireysel Olarak Sekiz Yarıyıl Boyunca Yapılmaktadır.

MÜZ 238 Korrepetisyon IV1+01,5
Genelde Piyano Eşliğinde, İlgili Sanat Dalı Öğrencilerinin Belli Eserler Üzerinde Belli Bir Evrim Çizgisinde Yaptıkları Çalışmadır. Dersler Bireysel Olarak Sekiz Yarıyıl Boyunca Yapılmaktadır.

MÜZ 239 Orkestra Soloları III3+03,5
Nefesli orkestra edebiyatının tüm stilleri arasından, orkestranın mevcut durumuna göre seçilecek eserlerin çalışılmasıdır.

MÜZ 240 Orkestra Soloları IV3+04,5
Nefesli orkestra edebiyatının tüm stilleri arasından, orkestranın mevcut durumuna göre seçilecek eserlerin çalışılmasıdır.

MÜZ 241 Oda Müziği Repertuvarı I1+03,0
Oda Müziği Öğrencilerinin Geçmişten Günümüze Kadar Oda Müziği İçin Yazılmış Eserler Hakkında Bilgi Sahibi Olmaları ve Repertuvara Profesyonel Yaklaşımları: Barok dönemden günümüze oda müziği repertuvarının önemli eserler hakkında genel bilgi verilmesi, Eserlerin dinlenmesi, Eserlerin kısaca nota üstünde incelenmesi; Oda Müziği Dünyasının Başarılı Yorumcuları Hakkında Bilgi Verilmesi: Önemli oda müziği sanatçılarının hayatlarının incelenmesi, Yorumlarının dinlenmesi, Eserler üstünde birkaç yorumcunun çalışının karşılaştırılması.

MÜZ 242 Oda Müziği Repertuvarı II1+03,0
Oda Müziği Öğrencilerinin Geçmişten Günümüze Kadar Oda Müziği İçin Yazılmış Eserler Hakkında Bilgi Sahibi Olmaları ve Repertuvara Profesyonel Yaklaşımları: Barok dönemden günümüze oda müziği repertuvarının önemli eserler hakkında genel bilgi verilmesi, Eserlerin dinlenmesi, Eserlerin kısaca nota üstünde incelenmesi; Oda Müziği Dünyasının Başarılı Yorumcuları Hakkında Bilgi Verilmesi: Önemli oda müziği sanatçılarının hayatlarının incelenmesi, Yorumlarının dinlenmesi, Eserler üstünde birkaç yorumcunun çalışının karşılaştırılması.

MÜZ 251 Orkestra Repertuvarı III1+23,0
Öğrencilerin Kendi Enstrümanlarındaki Orkestral Sololarını ve Solo Özelliği Taşıyan Önemli Tutti Partilerini Öğrenmesi.

MÜZ 252 Orkestra Repertuvarı IV1+23,0
Öğrencilerin Kendi Enstrümanlarındaki Orkestral Sololarını ve Solo Özelliği Taşıyan Önemli Tutti Partilerini Öğrenmesi.

MÜZ 302 Müzikal Pedagoji II1+01,5
Öğrencilerin Estetik ve Yaratıcı Düşüncelerinin Geliştirilmesi (Türk eserleri repertuarı konusunda) Müzik Tarzlarının Anlamlarının Benimsenmesinde Türk Bestecilerin Eserlerinin Sunduğu İmkânlar; Türk Bestecilerinin Çocuklar İçin Besteledikleri Eserlerde Edebi ve Tasviri Görüntüler; Güzel Sanatların Diğer Dalları ve Müzikte Karşılaştırılması; Ergenlik Çağı Gençlerin Sanat Çalışmalarının Değerlendirmesi; Müzik Derslerinde Yaratıcılıkla, Teknik Yöntemi ve Önemi; Ses ve Dinleme Eğitimi; Görsel Eğitim.

MÜZ 303 Müzikal Pedagoji I1+01,5
Müzik Eğitimi ve Müzik Öğretmenliğine Olan Talepler: Mesleki Özellikler, Müzik Öğretmenine Gerekli Olan Genel Pedagoji ve Özel Yetenekler, Müzik Öğretmenlerinden Beklenenler, Öğretmenin Kuramsal Hazırlığı, Müzik Öğret-meninin İcra Çalışmaları, Müzik Öğretmeninin Yöntem Hazırlığı; Türk Müzik Okullarındaki Çalışmalar: Müzik Eğitiminin Yöntemleri, Genel Pedagoji ve Özel Prensipleri, Müzik Derslerinde Öğrencilerin İcra Faaliyetleri ve Çeşitleri, Yorum Sanatının Genel Özellikleri, Öğrencilerin Müzikteki Yaratıcılık Faaliyetleri.

MÜZ 305 Türk Müzik Tarihi I2+03,0
Türk Müzik Tarihinin Ana Hatlarıyla Sınıflandırılması; Gelenek Kavramı ve Müzik; Temel Makam ve Ritm Kavramları; Halk Müziği ve Halk Dansları Coğrafyası; Halk Müziği ve Ulusal Kültür; Divan Müziği ve Sınıflandırılması; Geçmişten Günümüze Divan Müziği; Türkler ve Çoksesli Müzik; Türklerin Çoksesli Müzik ile İlk Tanışmaları; Türklerde Mızıka-i Hümayun Dönemi; İlk Opera ve Operetler; Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Müziği ve Müzik Eğitimi Kurumları.

MÜZ 306 Türk Müzik Tarihi II2+03,0
Geçmişten Günümüze Anadolu Kültürleri ve Anadolu Müzikleri; Türk Halk Müziği Çalgıları; Divan Müziği Çalgıları; Türklerde Mehter ve Mehter Müziği; Türklerde Müzik Eğitim Kurumları; Türk Halk Müziği ve Divan Müziği Bibliyografyası; Çoksesli Müziğin Cumhuriyet Dönemindeki Gelişimi; Cumhuriyet Dönemi Müzik Kurumları; Türk Bestecileri ve Eserleri; Türk Müziği Yorumcuları; Türk Müziği Bibliyografyası; Öğrencilere Türk Müziği Konularına Göre Dinletiler Yapılması.

MÜZ 309 Oda Müziği V1+13,5
Johann Sebastian Bach: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatlar, no 1, no 2, no 3, no 4; Ludwig van Beethoven: Sonatlar, no 3, no 6, no 7; Franz Schumann: Sonat no 1 la minör; Johannes Brahms: Sonat no 1, no 2; Debussy: Sonat; Edward Grieg: Sonat no 2; Gregory Sviridov: Duolar, Triolar, Kuartetler, Trio; Ludwig van Beethoven: Triolar; Wolfgang Amadues Mozart: Triolar; Ludwig van Beethoven: Kuartetler; Aleksander Borodin: Kuartet; Wolfgang Amadeus Mozart: Kuartet v.b.

MÜZ 310 Oda Müziği VI1+13,5
Johann Sebastian Bach: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatlar, no 1, no 2, no 3, no 4; Ludwig van Beethoven: Sonatlar, no 3, no 6, no 7; Franz Schumann: Sonat no 1 la minör; Johannes Brahms: Sonat no 1, no 2; Debussy: Sonat; Edward Grieg: Sonat no 2; Gregory Sviridov: Duolar, Triolar, Kuartetler, Trio; Ludwig van Beethoven: Triolar; Wolfgang Amadues Mozart: Triolar; Ludwig van Beethoven: Kuartetler; Aleksander Borodin: Kuartet; Wolfgang Amadeus Mozart: Kuartet v.b.

MÜZ 311 Piyano Edebiyatı V2+03,0
Romantik Dönem Piyano Edebiyatı I: Schubert Weber Mendelssohn R. Schumann Brahms Chopin Liszt John Field, Beethoven'in romantik dönem piyano eserlerinin teorik ve pratik incelemeleri; Konçerto ve Sonat Form-larının Romantik Dönemdeki Gelişimi I; Ülkelerin Etnik-Kültürel Yapılarının Formlara Etkileri ve Bu Etkilerin Piyano Edebiyatına Yansımaları I; Chopin'in Piyano Müziği Üzerindeki Etkileri; Romantik Dönemin Plastik ve Sahne Sanatları ile Etkileşimi II; Romantik Dönem Piyanolu Oda Müziği Repertuarının İncelenmesi; Geç Romantik Dönem Bestecileri: Scriabin, Rachmaninov.

MÜZ 312 Piyano Edebiyatı VI2+03,0
Romantik Dönem Piyano Edebiyatı II: Schubert, Weber, Mendelssohn, R. Schumann, Brahms, Chopin, Liszt, John Field; Konçerto ve Sonat Formlarının Romantik Dönemdeki Gelişimi II; Ülkelerin Etnik-Kültürel Yapılarının Formlara Etkileri ve Bu Etkilerin Piyano Edebiyatına Yansımaları II; Romantik Dönemin Plastik ve Sahne Sanatları ile Etkileşimi III; Romantik Dönem Piyanolu Oda Müziği Repertuarının İncelenmesi II.

MÜZ 313 Temel Sahne Bilgisi I1+23,0
Müzisyen Adayı Öğrenciye, Sahnenin Olanaklarının Tanıtımı: Sahnenin konumu, Işıklama, akustik; Konser Öncesi ve Sonrasında Öğrenciye Yaptığı İş Konusunda Yöntemli Bir Bakış Açısı ve Yetisinin Kazandırılması İçin Pratik Çalışma Yapılması; Prova Çalışmaları Öncesi Gerekliliklerin Yerine Getirilmesi; Arkadaş ve Şefe Karşı Davranışlar; Konser Öncesi Hazırlıklar; Konsere Çıkış ve Konser Sırasındaki Davranışlar; Konser Bitimi Davranışlar; Sahne Psikolojisi.

MÜZ 314 Temel Sahne Bilgisi II1+23,0
Müzisyen Adayı Öğrenciye, Sahnenin Olanaklarının Tanıtımı: Sahnenin konumu, Işıklama, akustik; Konser Öncesi ve Sonrasında Öğrenciye Yaptığı İş Konusunda Yöntemli Bir Bakış Açısı ve Yetisinin Kazandırılması İçin Pratik Çalışma Yapılması; Prova Çalışmaları Öncesi Gerekliliklerin Yerine Getirilmesi; Arkadaş ve Şefe Karşı Davranışlar; Konser Öncesi Hazırlıklar; Konsere Çıkış ve Konser Sırasındaki Davranışlar; Konser Bitimi Davranışlar; Sahne Psikolojisi.

MÜZ 317 Korrepetisyon V1+11,5
Enstrüman Dersleri Kapsamında Belirlenen Repertuarda Yer Alan Piyanolu Parçaların Piyano Eşliğinde Çalınması.

MÜZ 318 Korrepetisyon VI1+11,5
Enstrüman Dersleri Kapsamında Belirlenen Repertuarda Yer Alan Piyanolu Parçaların Piyano Eşliğinde Çalınması.

MÜZ 319 Orkestra V1+55,0
Bach Piyano Konçerto; Handel Su Müziği, Passacaglia; Haydn Senfoni 1, 3; Beethoven Senfoni 4, 7; Mozart Keman Konçerto No 1, Senfoni 29, 33, 40, Salzburg Senfoni 1, 2, 3; Vivaldi Fagot Konçerto, Senfoni 2, Keman Konçerto; Marcello Obua Konçerto; Mercadante Flüt Konçerto; Bizet L'Arlesienne Süit 2 Mendelssohn Yaz Gecesi Rüyası; U. C. Erkin: Sinfonietta; N. A. Atay Karşı-lama; 3; Borodin Poloveç Dansları; Rossini Üvertür, Sonat 3; Bartok Romen Dansı; Sibelius Vals Triste; Tchaikovsky Serenade; Grieg Holberg Süit; L. Larsson: Trombon Konçertosu.

MÜZ 320 Orkestra VI1+55,0
Bach Piyano Konçerto; Handel Su Müziği, Passacaglia; Haydn Senfoni 1, 3; Beethoven Senfoni 4, 7; Mozart Keman Konçerto No 1, Senfoni 29, 33, 40, Salzburg Senfoni 1, 2, 3; Vivaldi Fagot Konçerto, Senfoni 2, Keman Konçerto; Marcello Obua Konçerto; Mercadante Flüt Konçerto; Bizet L'Arlesienne Süit 2 Mendelssohn Yaz Gecesi Rüyası; U. C. Erkin: Sinfonietta; N. A. Atay Karşı-lama; 3; Borodin Poloveç Dansları; Rossini Üvertür, Sonat 3; Bartok Romen Dansı; Sibelius Vals Triste; Tchaikovsky Serenade; Grieg Holberg Süit; L. Larsson: Trombon Konçertosu.

MÜZ 323 Korrepetisyon V1+11,5
Enstrüman Dersleri Kapsamında Belirlenen Repertuarda Yer Alan Piyanolu Parçaların Piyano Eşliğinde Çalınması.

MÜZ 324 Korrepetisyon VI1+11,5
Enstrüman Dersleri Kapsamında Belirlenen Repertuarda Yer Alan Piyanolu Parçaların Piyano Eşliğinde Çalınması.

MÜZ 325 Oda Müziği V1+13,5
J.S. Duolar Triolar Kuartetler, J.S. Bach Sonatlar No: 1 No: 2 No: 3 No: 4, Beethoven Sonatlar No: 3 No: 6 No: 7, F. Schumann Sonat No: 1 la Minör; Brahms Sonat No: 1, No: 2, Debussy Sonat; Grieg Sonat No: 2, Gregory Sviridov Duolar Triolar Kuartetler, Beethoven Triolar Kuartetler, Mozart Triolar Kuartetler, Borodin Kuartet.

MÜZ 326 Oda Müziği VI1+13,5
J.S. Duolar Triolar Kuartetler, J.S. Bach Sonatlar No: 1 No: 2 No: 3 No: 4, Beethoven Sonatlar No: 3 No: 6 No: 7, F. Schumann Sonat No: 1 la Minör; Brahms Sonat No: 1, No: 2, Debussy Sonat; Grieg Sonat No: 2, Gregory Sviridov Duolar Triolar Kuartetler, Beethoven Triolar Kuartetler, Mozart Triolar Kuartetler, Borodin Kuartet.

MÜZ 327 Piyano Repertuvarı2+03,0
Rönesans'tan Günümüze Kadar Piyano ve Diğer Klavyeli Çalgılar İçin Yazılmış Eserlerin, Önemli Yorumcuların ve Yarışmaların Görsel ve İşitsel Örneklerle Birlikte Tanınması ve İncelenmesi.

MÜZ 328 Yaylı Çalgılar Bakım2+03,0
Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Öğrencilerine (Keman Viyola Viyolonsel Kontrabas) Enstrümanlarının Teknik Özelliklerinin Tanıtılması, Enstrümanlarının Tınısal Özelliklerinin Anlatılması, Enstrümanlarının (Keman Viyola Viyolonsel Kontrabas) Tarihsel Gelişim İçinde Evriminin Tanıtılması, Öğrencilerin Enstrümanlarının Bakımını Daha İyi Yapabilmeleri İçin Gerekli Teknik Bilginin Verilmesi.

MÜZ 331 Polifoni1+13,0
Polifoninin Tarihsel Gelişimi; İki Sesli Kontrpuan, Çeşitli Kontrpuan Hareketleri; Üç Sesli Kontrpuan; Üç Sesli Akorların Kullanımı; Karışık Kontrpuan; Dört ve Bes Sesli Kontrpuan; Envansiyonlu Polifoni; Çevirme Kontrpuanları; İmitasyonların Çeşitleri; Kontrpuanda Varyasyonlu Kuruluşlar; Sıkı Polifoni Stilinde İki Sesli ve İki Tane Üç Sesli Füg Yazmak; Sıkı Polifoni Dönemine Ait Örnekler.

MÜZ 333 Mesleki İngilizce I3+03,0
How Do Real Managers: Convince someone, Inform someone, Make judgement, Give advice, Ask someone to do something, could you help me for a minute please, Excuse Me; Subjunctive clauses, Infinitive clauses, Double comparatives; Conference; Management seminar and retreat, Learn how to really interact; The Ancient Art of Prediction; Talk about plans, Give reason, Make predictions, Imagine something, Give explanations, What are your plans for the future, Whose fault is it; Report an event, Report a conversation, Talk about possibilities, Make a ludgement.

MÜZ 334 Mesleki İngilizce II3+03,0
Martha Graham, A Synonym for Modern Dance; Talk about preferences, Respond tactfully, Give opinions, Respond tactfully, Give a reaction, Do you like modern dance, Acturally, Ancient Wonders; Describe something, Talk about dimensions, Make comparisons, Describe a household problem, What are they like, Dimensions and weight, Order of adjectives, Ballonist Recall Perils on first Pacific crossing; Give instructions, Explain something, Talk about interests.

MÜZ 335 Gitar Edebiyatı I2+03,0
Tüm Dünyada Yaygın Bir Çalgı Olan Gitarın Doğuşundan Başlayarak Dünya Kültürleri İçinde Yer Alışı Öğretilir.Solo Çalgı, Şarkı ve Dansların Yetkin Eşlikçisi Olarak 19. Yüzyıldan İtibaren Klasik Müziğin İçinde Yer Alır. Giuliani'nin, Castelnuova-Tedesco'nun, Gitar Konçertoları, Rodrigo'nun Aranjuez konçertosu, Paganini'nin Keman ve Gitar için 6 Sonat ve Nice Eserler Bu Edebiyatın İçinde Ayrıcalıklı Eserlerdir. Ayrıca 20. Yüzyılda Ünlü Gitar Virtüozlarıyla Gitar Edebiyatının Aldığı Yol Örneklerle, Dinletilerle Zenginleştirilerek Öğrencilere Anlatılır.

MÜZ 336 Gitar Edebiyatı II2+03,0
Tüm Dünyada Yaygın Bir Çalgı Olan Gitarın Doğuşundan Başlayarak Dünya Kültürleri İçinde Yer Alışı Öğretilir.Solo Çalgı, Şarkı ve Dansların Yetkin Eşlikçisi Olarak 19. Yüzyıldan İtibaren Klasik Müziğin İçinde Yer Alır. Giuliani'nin, Castelnuova-Tedesco'nun, Gitar Konçertoları, Rodrigo'nun Aranjuez konçertosu, Paganini'nin Keman ve Gitar için 6 Sonat ve Nice Eserler Bu Edebiyatın İçinde Ayrıcalıklı Eserlerdir. Ayrıca 20. Yüzyılda Ünlü Gitar Virtüozlarıyla Gitar Edebiyatının Aldığı Yol Örneklerle, Dinletilerle Zenginleştirilerek Öğrencilere Anlatılır.

MÜZ 337 Rönesans Dönemi Müziği I2+03,0
1400-1650 Yılları Arasındaki Avrupa Müziğinin, Stillerin, Döneme Özgü Çalgıların, Önemli Yorumcuların Görsel ve İşitsel Örneklerle Birlikte Tanınması ve İncelenmesi.

MÜZ 338 Barok Müzik2+03,0
1650-1800 Yılları Arasındaki Avrupa Müziğinin, Stillerin, Döneme Özgü Çalgıların, Önemli Yorumcuların Görsel ve İşitsel Örneklerle Birlikte Tanınması ve İncelenmesi.

MÜZ 339 Korrepetisyon V1+01,5
Genelde Piyano Eşliğinde, İlgili Sanat Dalı Öğrencilerinin Belli Eserler Üzerinde Belli Bir Evrim Çizgisinde Yaptıkları Çalışmadır. Dersler Bireysel Olarak Sekiz Yarıyıl Boyunca Yapılmaktadır.

MÜZ 340 Korrepetisyon VI1+01,5
Genelde Piyano Eşliğinde, İlgili Sanat Dalı Öğrencilerinin Belli Eserler Üzerinde Belli Bir Evrim Çizgisinde Yaptıkları Çalışmadır. Dersler Bireysel Olarak Sekiz Yarıyıl Boyunca Yapılmaktadır.

MÜZ 341 Üflemeli Çalgılar Orkestrası1+13,0
Öğrencilere nefesli Orkestra Tekniğini, etiğini, bilincini ve psikolojisini vermek, müzik tarihinde bu tür orkestralar için yazılmış eserlerin stillerini öğretmektir.

MÜZ 342 Rönesans Dönemi Müziği II2+03,0
1400-1650 yılları arasındaki Avrupa müziği stillerinin, döneme özgü çalgıların ve onlara ait edebiyatın, önemli bestecilerin ve akımların araştırılarak incelenmesi.

MÜZ 343 Orkestra Soloları V3+05,0
Nefesli orkestra edebiyatının tüm stilleri arasından, orkestranın mevcut durumuna göre seçilecek eserlerin çalışılmasıdır.

MÜZ 344 Orkestra Soloları VI3+05,0
Nefesli orkestra edebiyatının tüm stilleri arasından, orkestranın mevcut durumuna göre seçilecek eserlerin çalışılmasıdır.

MÜZ 351 20. Yüzyıl Müziğine Giriş I2+03,0
Bu Ders, 20. Yüzyılın İlk Yarısındaki Müziği Örnekleriyle İncelemeye Yöneliktir.

MÜZ 352 20. Yüzyıl Müziğine Giriş II2+03,0
Bu Ders, 20. Yüzyılın İlk Yarısındaki Müziği Örnekleriyle İncelemeye Yöneliktir.

MÜZ 353 Klavsen I1+13,0
17. ve 18. yüzyılda Avrupa Okulları; Bu Döneme Ait Biçimler, Teknikler ve Stillerin İncelenmesi; Doğaçlama Çalışmaları ve Şifreli Bas Tekniğine Giriş.

MÜZ 354 Klavsen II1+13,0
17. ve 18. yüzyılda Avrupa Okulları; Bu Döneme Ait Biçimler, Teknikler ve Stillerin İncelenmesi; Doğaçlama Çalışmaları ve Şifreli Bas Tekniğine Giriş.

MÜZ 355 Arp Repertuvarı I2+03,0
Arp Repertuvarı Dersi, Arp Öğrencilerinin Solo Arp Repertuvarının Önemli Yapıtlarını Dönemlere Ayırarak (Erken Dönem-Klasik Dönem-Romantik Dönem-İzlenimci Dönem-20.Yy ve Çağdaş Akımlar) İnceleme Fırsatı Buldukları Bir Derstir. Dersin Amacı; Öğrencilerin Dönemlerin ve Akımların Belli Başlı Özelliklerini Tanımlama ve Yorumlama Becerisi Geliştirmeleridir. Bu Dersin Konusunu Solo Arp Repertuvarı Yapıtları Oluşturabileceği Gibi, İçinde Arpın Yer Aldığı Oda Müziği ve/veya Orkestra Yapıtları da Oluşturabilir.

MÜZ 356 Arp Repertuvarı II2+03,0
Arp Repertuvarı Dersi, Arp Öğrencilerinin Solo Arp Repertuvarının Önemli Yapıtlarını Dönemlere Ayırarak (Erken Dönem-Klasik Dönem-Romantik Dönem-İzlenimci Dönem-20.Yy ve Çağdaş Akımlar) İnceleme Fırsatı Buldukları Bir Derstir. Dersin Amacı; Öğrencilerin Dönemlerin ve Akımların Belli Başlı Özelliklerini Tanımlama ve Yorumlama Becerisi Geliştirmeleridir. Bu Dersin Konusunu Solo Arp Repertuvarı Yapıtları Oluşturabileceği Gibi, İçinde Arpın Yer Aldığı Oda Müziği ve/veya Orkestra Yapıtları da Oluşturabilir.

MÜZ 357 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Repertuvarı I2+03,0
Başlangıcından Günümüze Kadar Nefesli ve Vurmalı Çalgılar İçin Yazılmış Eserlerin, Önemli Yorumcuların ve Yarışmaların Görsel ve İşitsel Örneklerle Birlikte Tanınması ve İncelenmesi.

MÜZ 358 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Repertuvarı II2+03,0
Başlangıcından Günümüze Kadar Nefesli ve Vurmalı Çalgılar İçin Yazılmış Eserlerin, Önemli Yorumcuların ve Yarışmaların Görsel ve İşitsel Örneklerle Birlikte Tanınması ve İncelenmesi.

MÜZ 361 Enstruman V1+13,0
Gamlar: Do majör, Re majör, Do minör, Re minör (2. ve 3. Pozisyonlarda üçerli tek ses ve arpejleri ile çalışılacak) Etüter: Kayser 1, 2, Bloch 3, Seybold 3. 4. 5. 6., Wolfard op. 54 ve op. 45, Joachim-Moser Band 1. bölüm, Band 2. bölüm 1, Sitt 2.3., Bloch "Çift ses Etütleri op. 50, Böhmer op.54".

MÜZ 362 Enstruman VI1+13,0
Sevcik op.1 defter 1, Secik op. 6 defter 6, 7, Schardieck 1, Küchler'e devam, Manolio, Hrimaly, Dont op. 38 no. 2. PARÇALAR: Basit Konçerto veya Sonatinlerden Bir Bölüm, Seybold; Wünder-Garge Band 1, 2 gibi Küçük Parçalar. KONÇERTOLAR: Küchler re Majör, Vivaldi La Minör, Sol Majör.

MÜZ 363 Orkestra Repertuvarı V1+23,0
Öğrencilerin Kendi Enstrümanlarındaki Orkestral Sololarını ve Solo Özelliği Taşıyan Önemli Tutti Partilerini Öğrenmesi.

MÜZ 364 Orkestra Repertuvarı VI1+23,0
Öğrencilerin Kendi Enstrümanlarındaki Orkestral Sololarını ve Solo Özelliği Taşıyan Önemli Tutti Partilerini Öğrenmesi.

MÜZ 365 Barok Keman I1+03,0
Öğrencinin Barok Keman Üzerindeki Teknik ve Müzikal Kalitesinin Geliştirilip Becerisinin Artırılması: Barok keman ve günümüz kemanının fiziki olarak karşılaştırılması, Barok keman çalımında kullanılan ve normal keman tekniğinden farklı tekniklerin örneklenerek gösterilmesi, Barok kemanda becerinin kademeli olarak artırılması; Barok Dönem Repertuvarı Kapsamındaki Eserlerin Eğitmen Tarafından Çalıştırılması: Barok keman için yazılmış parçaları kullanarak bu repertuvara hakimiyetin sağlanması.

MÜZ 366 Barok Keman II1+03,0
Öğrencinin Barok Keman Üzerindeki Teknik ve Müzikal Kalitesinin Geliştirilip Becerisinin Artırılması: Barok keman ve günümüz kemanının fiziki olarak karşılaştırılması, Barok keman çalımında kullanılan ve normal keman tekniğinden farklı tekniklerin örneklenerek gösterilmesi, Barok kemanda becerinin kademeli olarak artırılması; Barok Dönem Repertuvarı Kapsamındaki Eserlerin Eğitmen Tarafından Çalıştırılması: Barok keman için yazılmış parçaları kullanarak bu repertuvara hakimiyetin sağlanması.

MÜZ 367 Sürekli Bas I1+13,0
17. ve 18. Yüzyılda Avrupa Sürekli Bas Okulları: Biçimler, Teknikler, Stiller; Doğaçlama Çalışmaları; Şifreli Bas Tekniğine Giriş; Metotlar ve Eserler: Michel de St. Lambert - Nouveau Traité de l'Accompagnament du Clavecin (1707).

MÜZ 368 Sürekli Bas II1+13,0
17. ve 18. Yüzyılda Avrupa Klavye Okulları: Biçimler, Teknikler, Stiller; Doğaçlama Çalışmaları; Şifreli Bas Tekniği Çalışmaları; Metotlar ve Eserler: François Dandrieu - Principes de l'Accompagnament du Clavecin (1719).

MÜZ 369 Geleneksel Türk Müziği I2+03,0
Geleneksel Türk Müziği?nde Usul Kavramı; Küçük Usuller; İki zamanlı Usul: Nim sofyan usulü, Üç zamanlı usul; Semai Usulü; Dört Zamanlı Usul; Sofyan Usulü; Beş Zamanlı Usul; Türk Aksağı Usulü; Altı Zamanlı Usuller; Yürük Semai Usulü; Sengin Semai Usulü; Yedi Zamanlı Usuller; Devr-i hindi usulü, Devr-i turan usulü, Sekiz Zamanlı Usuller; Düyek usulü, Müsemmen usulü; Dokuz Zamanlı Usuller; Aksak usulü, Evfer usulü, Raks aksağı usulü, Oynak usulü, On Zamanlı Usuller; Aksak semai usulü, Curcuna usulü.

MÜZ 370 Geleneksel Türk Müziği II2+03,0
Geleneksel Türk Müziği'nde Aralıklar ve Perde Kavramı; Perdelerin isimlendirilmeleri; Dörtlü ve Beşliler, Makam Kavramı, Makam Dizileri ve Seyir Kavramı; Makam Türleri; Çok Kullanılan Temel Makamlar; Hicaz Makamı, Uşşak Makamı, Rast Makamı, Hüzzam Makamı, Hüseyni Makamı, Saba Makamı, EvcMakamı, NihavendMakamı, Kürdi'lihicazkarMakamı, Hicazkar Makamı, Çok Kullanılmış Olan Diğer Makamlar; Az Kullanılmış Olan Makamlar.

MÜZ 371 Form Bilgisi V2+01,5
Temel Kavramlar: Barok repertuvar, Kontrpuan tekniği, Polifonik biçimler, Taklitli polifonik biçimler, Füg, Envansiyon, Kanon, Çeşitlemeli polifonik biçimler, Chaconne, Passacaglia, Ostinato, Barok dans biçimleri, Barok konçerto, Vokal yapıtlarda türler, Klasik ve romantik üslupta polifonik yazı, 20. ve 21. yüzyılda polifonik yazı; Yöntem: Yapısal analiz, Armonik analiz, Üslup analizi, Yorum

MÜZ 372 Form Bilgisi VI2+01,5
Temel Kavramlar: Barok öncesi repertuvar, Rönesans müziği, Rönesans kontrpuan tekniği, Rönesans türleri, Ortaçağ müziğinde türler ve yazı teknikleri, Barok öncesi vokal türler, Barok öncesi biçimlerin barok biçimlere dönüşümü, Notalamanın doğuşu ve gelişimi, Nömatik notasyon, Barok öncesi çalgısal biçimler; Yöntem: Yapısal analiz, Yazı analizi, Notalama analizi, Üslup analizi, Yorum analizi.

MÜZ 405 Eşlik I1+23,0
Piyano Ana Sanat Dalı Öğrencilerinin Yaylı Çalgılar (Keman Viyola Viyolonsel Kontrbas) ve Üflemeli Çalgılar (Flüt Klarinet Obua Fagot Korno Trompet Trombon) Sanat Dalı Öğrencilerinin Enstrüman Dersleri Kapsamında Belirlenen Repertuarlarda Belirli Bir Evrim Çizgisinde Yer Alan Piyano Eşlikli Eserlerin Ortak Çalışılması.

MÜZ 406 Eşlik II1+23,0
Piyano Ana Sanat Dalı Öğrencilerinin Yaylı Çalgılar (Keman Viyola Viyolonsel Kontrbas) ve Üflemeli Çalgılar (Flüt Klarinet Obua Fagot Korno Trompet Trombon) Sanat Dalı Öğrencilerinin Enstrüman Dersleri Kapsamında Belirlenen Repertuarlarda Belirli Bir Evrim Çizgisinde Yer Alan Piyano Eşlikli Eserlerin Ortak Çalışılması.

MÜZ 411 Piyano Edebiyatı VII2+03,0
Çağdaş Piyano Edebiyatı I: Romantizm sonrası akımlar, İzlenimcilik, Dışavurumculuk, Neoklasisizm Debussy, Ravel, Satie, Moussorgsky, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich, Khachaturian; Etnik ve Folklorel Müziklerin Piyano Edebiyatına Yansımaları: Bela Bartok, Kodaly; Türk Beşleri: Saygun, Rey, Erkin, Akses, Alnar; Türk Etnik Müziğinin Piyano Repertuarındaki Yeri: Usmanbaş, Arel, Tüzün, Sun, Tanç.

MÜZ 412 Piyano Edebiyatı VIII2+03,0
Çağdaş Piyano Edebiyatı II: Atonal müziğin ve onikiton sisteminin ortaya çıkışı, Webern, Schonberg, Berg; Serbest Formların Piyano Edebiyatına Yansımaları: Hindemith, Cage, Ligeti, Lutoslawski, Boulez, Stockhausen, Messien; Çağdaş Akımların Plastik ve Sahne Sanatlarıyla Etkileşimi; Elektronik Müziğin Piyano Edebiyatı Üzerindeki Etkileri; Jazz müziğine giriş: Gershwin.

MÜZ 417 Korrepetisyon VII1+11,5
Enstrüman Dersleri Kapsamında Belirlenen Repertuarda Yer Alan Piyanolu Parçaların Piyano Eşliğinde Çalınması.

MÜZ 418 Korrepetisyon VIII1+11,5
Enstrüman Dersleri Kapsamında Belirlenen Repertuarda Yer Alan Piyanolu Parçaların Piyano Eşliğinde Çalınması.

MÜZ 419 Müzikli Tiyatro I1+23,0
Müzikli Tiyatro Türlerinin (opera, operet, müzikaller) Tanıtımı; Yerli ve Yabancı Orkestralardan ve Solistlerden Örnek Şarkıların Dinlenmesi ve Şarkının Söylenmesine İlişkin Açıklamalar Yapılması; Tiyatro Oyuncu Adayının Şan ve Solfej Derslerinde Öğretilenlere Uygun Olarak Değişik Müzikli Oyunlardan Örnek Parçaların Deşifresinin Yapması ve Müzik Eşliğinde Söylenmesi.

MÜZ 420 Müzikli Tiyatro II1+23,0
Müzikli Tiyatro Türlerinin (opera, operet, müzikaller) Tanıtımı; Yerli ve Yabancı Orkestralardan ve Solistlerden Örnek Şarkıların Dinlenmesi ve Şarkının Söylenmesine İlişkin Açıklamalar Yapılması; Tiyatro Oyuncu Adayının Şan ve Solfej Derslerinde Öğretilenlere Uygun Olarak Değişik Müzikli Oyunlardan Örnek Parçaların Deşifresinin Yapması ve Müzik Eşliğinde Söylenmesi.

MÜZ 421 Orkestra VII1+53,5
Bach Piyano Konçerto; Handel Su Müziği, Passacaglia; Haydn Senfoni 1, 3; Beethoven Senfoni 4, 7; Mozart Keman Konçerto No 1, Senfoni 29, 33, 40, Salzburg Senfoni 1, 2, 3; Vivaldi Fagot Konçerto, Senfoni 2, Keman Konçerto; Marcello Obua Konçerto; Mercadante Flüt Konçerto; Bizet L'Arlesienne Süit 2 Mendelssohn Yaz Gecesi Rüyası; U. C. Erkin: Sinfonietta; N. A. Atay Karşı-lama; 3; Borodin Poloveç Dansları; Rossini Üvertür, Sonat 3; Bartok Romen Dansı; Sibelius Vals Triste; Tchaikovsky Serenade; Grieg Holberg Süit; L. Larsson: Trombon Konçertosu.

MÜZ 422 Orkestra VIII1+53,5
Bach Piyano Konçerto; Handel Su Müziği, Passacaglia; Haydn Senfoni 1, 3; Beethoven Senfoni 4, 7; Mozart Keman Konçerto No 1, Senfoni 29, 33, 40, Salzburg Senfoni 1, 2, 3; Vivaldi Fagot Konçerto, Senfoni 2, Keman Konçerto; Marcello Obua Konçerto; Mercadante Flüt Konçerto; Bizet L'Arlesienne Süit 2 Mendelssohn Yaz Gecesi Rüyası; U. C. Erkin: Sinfonietta; N. A. Atay Karşı-lama; 3; Borodin Poloveç Dansları; Rossini Üvertür, Sonat 3; Bartok Romen Dansı; Sibelius Vals Triste; Tchaikovsky Serenade; Grieg Holberg Süit; L. Larsson: Trombon Konçertosu.

MÜZ 424 Sanat Eserlerinin Yorumu2+03,0
Değişik Sanat Dallarına (resim, heykel, seramik, müzik vb.) Ait Sanat Eserlerini Yorumlama Yöntemleri; Yorumlama Yöntemleri Çerçevesinde, Her Sanat Dalına Ait Eserlerin Kendilerine Özgü Biçimsel ve Tematik Özellikleri; Sanat Kuramlarının Sanat Yapıtlarına Uyarlanarak Çözümlenmesi; Tarihsel Gelişim İçinde Sanat Yapıtlarının Yorumlanması; Sanat Yapıtlarının Bağlı Bulundukları Sanat Akımlarının Özelliklerine Göre Çözümlenmesi; Sanat Yapıtlarının Kendilerine Özgü Sanatsal Evreni ve Bu Evrenin Anlamlandırılması.

MÜZ 427 Korrepetisyon VII1+11,5
Enstrüman Dersleri Kapsamında Belirlenen Repertuvarda Yer Alan Piyanolu Parçaların Piyano Eşliğinde Çalınması.

MÜZ 428 Korrepetisyon VIII1+11,5
Enstrüman Dersleri Kapsamında Belirlenen Repertuvarda Yer Alan Piyanolu Parçaların Piyano Eşliğinde Çalınması.

MÜZ 434 Resital2+01,5
Gitar Edebiyatı İçinde Yer Alan Eserlerden Seçme Bir Repertuvar Oluşturularak Öğrencilerin Resital Vermesi ve Bu Çerçevede İcraya Yönelik İzleyici Karşısında Deneyim Kazanması Amacıyla Çalışmalar Yaptırılmasını Hedefleyen Bir Derstir.

MÜZ 435 Mesleki İngilizce III2+03,0
Müzik Alanında Genel Kültür Kapsamında Gerek Çalgı Edebiyatı, Gerekse İcraya Yönelik Müzik Dergilerinde Yayımlanmış İngilizce Makalelerin Okunması ve Alanla İlgili Terim ve Kavramların Tanıtılması; İngilizce Müzik Eleştirisi ve Sanat Dilinin ve Cümle Yapılarının Çözümlenmesi; İngilizce Yayımlanan Dergilerden ve Alanla İlgili Kitaplardan Seçilecek Metinlerin Analizi; İngilizce Müzik Edebiyatıyla İlgili Metinlerin Türkçeye Çevrilmesi.

MÜZ 436 Mesleki İngilizce IV2+03,0
Müzik Alanında Genel Kültür Kapsamında Gerek Çalgı Edebiyatı, Gerek İcraya Yönelik İngilizce Makalelerin Okunması ve Alanla İlgili Terim ve Kavramların Tanıtılması; İngilizce Yayımlanan Dergilerden ve Alanla İlgili Kitaplardan Seçilecek Metinlerin Analizi; İngilizce Müzik Edebiyatıyla İlgili Metinlerin Türkçeye Çevrilmesi; Metinler ve Makaleler Hakkında Yapılan Çözümlemelerin Sözlü ve Yazılı Olarak Dile Getirilmesi; İngilizce Müzik Kitaplarının İncelenmesi.

MÜZ 437 Gitar Edebiyatı III2+03,0
Tüm Dünyada Yaygın Bir Çalgı Olan Gitarın Doğuşundan Başlayarak Dünya Kültürleri İçinde Yer Alışı Öğretilir.Solo Çalgı, Şarkı ve Dansların Yetkin Eşlikçisi Olarak 19. Yüzyıldan İtibaren Klasik Müziğin İçinde Yer Alır. Giuliani'nin, Castelnuova-Tedesco'nun, Gitar Konçertoları, Rodrigo'nun Aranjuez konçertosu, Paganini'nin Keman ve Gitar için 6 Sonat ve Nice Eserler Bu Edebiyatın İçinde Ayrıcalıklı Eserlerdir. Ayrıca 20. Yüzyılda Ünlü Gitar Virtüozlarıyla Gitar Edebiyatının Aldığı Yol Örneklerle, Dinletilerle Zenginleştirilerek Öğrencilere Anlatılır.

MÜZ 438 Gitar Edebiyatı IV2+03,0
Tüm Dünyada Yaygın Bir Çalgı Olan Gitarın Doğuşundan Başlayarak Dünya Kültürleri İçinde Yer Alışı Öğretilir.Solo Çalgı, Şarkı ve Dansların Yetkin Eşlikçisi Olarak 19. Yüzyıldan İtibaren Klasik Müziğin İçinde Yer Alır. Giuliani'nin, Castelnuova-Tedesco'nun, Gitar Konçertoları, Rodrigo'nun Aranjuez konçertosu, Paganini'nin Keman ve Gitar için 6 Sonat ve Nice Eserler Bu Edebiyatın İçinde Ayrıcalıklı Eserlerdir. Ayrıca 20. Yüzyılda Ünlü Gitar Virtüozlarıyla Gitar Edebiyatının Aldığı Yol Örneklerle, Dinletilerle Zenginleştirilerek Öğrencilere Anlatılır.

MÜZ 440 Korrepetisyon1+11,5
Genelde Piyano Eşliğinde Gitar Sanat Dalı Öğrencilerinin Belli Eserler Üzerinde Yaptıkları Çalışmadır. Dersler Bireysel Olarak Bir Yarıyıl Boyunca Yapılmaktadır.

MÜZ 441 Korrepetisyon VII1+01,5
Tüm Dünyada Yaygın Bir Çalgı Olan Gitarın Doğuşundan Başlayarak Dünya Kültürleri İçinde Yer Alışı Öğretilir.Solo Çalgı, Şarkı ve Dansların Yetkin Eşlikçisi Olarak 19. Yüzyıldan İtibaren Klasik Müziğin İçinde Yer Alır. Giuliani'nin, Castelnuova-Tedesco'nun, Gitar Konçertoları, Rodrigo'nun Aranjuez konçertosu, Paganini'nin Keman ve Gitar için 6 Sonat ve Nice Eserler Bu Edebiyatın İçinde Ayrıcalıklı Eserlerdir. Ayrıca 20. Yüzyılda Ünlü Gitar Virtüozlarıyla Gitar Edebiyatının Aldığı Yol Örneklerle, Dinletilerle Zenginleştirilerek Öğrencilere Anlatılır.

MÜZ 442 Korrepetisyon VIII1+01,5
Tüm Dünyada Yaygın Bir Çalgı Olan Gitarın Doğuşundan Başlayarak Dünya Kültürleri İçinde Yer Alışı Öğretilir.Solo Çalgı, Şarkı ve Dansların Yetkin Eşlikçisi Olarak 19. Yüzyıldan İtibaren Klasik Müziğin İçinde Yer Alır. Giuliani'nin, Castelnuova-Tedesco'nun, Gitar Konçertoları, Rodrigo'nun Aranjuez konçertosu, Paganini'nin Keman ve Gitar için 6 Sonat ve Nice Eserler Bu Edebiyatın İçinde Ayrıcalıklı Eserlerdir. Ayrıca 20. Yüzyılda Ünlü Gitar Virtüozlarıyla Gitar Edebiyatının Aldığı Yol Örneklerle, Dinletilerle Zenginleştirilerek Öğrencilere Anlatılır.

MÜZ 445 Orkestra Soloları VII3+05,0
Nefesli orkestra edebiyatının tüm stilleri arasından, orkestranın mevcut durumuna göre seçilecek eserlerin çalışılmasıdır.

MÜZ 446 Orkestra Soloları VIII3+05,0
Nefesli orkestra edebiyatının tüm stilleri arasından, orkestranın mevcut durumuna göre seçilecek eserlerin çalışılmasıdır.

MÜZ 451 Enstruman VII1+13,0
GAMLAR: Flesch Scala System, Dalaysel "Gam metodu", Bloch "Gam Metodu" ETÜTLER: Bloch op.14 band 3, 4., Kayser 2, 3, Bloch 'Çift ses Etütleri op. 50 band 1, Dancla op. 118, Sitt 2, 3, Seybold 5. 6. 7. 8, Dont op. 37, Mazas op. 36 defter 1, 2.

MÜZ 452 Enstruman VIII1+13,0
Joachim-Moser band 2 bölüm 1, Sevcik'lere devam, Catherine "Enseingnement Complet du Violon" SONAT ve SONATİNLER: Telemann, Corelli, Haendel, Veracini, Albinoni, Locatelli, Geminiani KONÇERTOLAR: Reading Sol Majör, Acolay La minör, Vivaldi Sol Minör.

MÜZ 453 Oda Müziği VII1+14,0
Ludwig van Beethoven: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatlar No: 9, No: 10; Brahms: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatlar No:3; F.Frank: Sonat; Ravel: Sonat; Dimitri Schostakoviç Sonat; Ludwig van Beethoven: Kuartetler; Wolfgang Amadeus Mozart: Kuartetler; Borodin: Kuartetler; Franz Schubert: Kuartet; Wolfgang Amadeus Mozart: Triolar; Ludwig van Beethoven: Triolar; Sergei Rachmaninov: Trio No: 1, No: 2. F.Frank Kentet, Franz Schubert kented, Robert Schuman Kentet, Dimitri Schostakoviç Kuartet.

MÜZ 454 Oda Müziği VIII1+14,0
Ludwig van Beethoven: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatlar No: 9, No: 10; Brahms: Duolar, Triolar, Kuartetler, Sonatlar No:3; F.Frank: Sonat; Ravel: Sonat; Dimitri Schostakoviç Sonat; Ludwig van Beethoven: Kuartetler; Wolfgang Amadeus Mozart: Kuartetler; Borodin: Kuartetler; Franz Schubert: Kuartet; Wolfgang Amadeus Mozart: Triolar; Ludwig van Beethoven: Triolar; Sergei Rachmaninov: Trio No: 1, No: 2. F.Frank Kentet, Franz Schubert kented, Robert Schuman Kentet, Dimitri Schostakoviç Kuartet.

MÜZ 455 Orkestra Repertuvarı VII1+23,0
Öğrencilerin kendi enstrumanlarındaki orkestral sololarını ve solo özelliği taşıyan önemli tutti partilerini öğrenmesi.

MÜZ 456 Orkestra Repertuvarı VIII1+23,0
Öğrencilerin kendi enstrumanlarındaki orkestral sololarını ve solo özelliği taşıyan önemli tutti partilerini öğrenmesi.

MÜZ 457 Klavsen III1+13,0
17. ve 18. Yüzyılda Avrupa Klavye Okulları: Biçimler, Teknikler, Stiller; Doğaçlama Çalışmaları; Şifreli Bas Tekniğine Giriş; Metotlar ve Eserler: Maria Boxall - Harpsichord studies, Jean-Louis Charbonnier - Si l'on improvisait, Michel Corrette - Les amusemens du parnasse, Howard Ferguson - Anne Cromwell's virginal book, Jean Nicolas Geoffroy - Pieces de clavecin, Bela Bartok - Mikrokosmos volume II, François Couperin - Pieces de clavecin, Johann Sebastian Bach - Partitas.

MÜZ 458 Klavsen IV1+13,0
17. ve 18. Yüzyılda Avrupa Klavye Okulları: Biçimler, Teknikler, Stiller; Doğaçlama Çalışmaları; Şifreli Bas Tekniğine Giriş; Metotlar ve Eserler: Charles Cofone - Elizabeth Rogers hir virginall booke, Johann Sebastian Bach - Kleine praeludien und fughetten, Bela Bartok - For children volume I, Howard Ferguson - Early english keyboard music volume I, Howard Ferguson - Early french keyboard music volume I, Jean-Philippe Rameau - Pieces de clavecin.

MÜZ 459 Sürekli Bas III1+13,0
17. ve 18. Yüzyılda Avrupa Klavye Okulları: Biçimler, Teknikler, Stiller; Doğaçlama Çalışmaları; Şifreli Bas Tekniği Çalışmaları; Metotlar ve Eserler: Johann David Heinichen - Der General-Bass in der Composition (Dresden, 1728).

MÜZ 460 Sürekli Bas IV1+13,0
17. ve 18. Yüzyılda Avrupa Klavye Okulları: Biçimler, Teknikler, Stiller; Doğaçlama Çalışmaları; Şifreli Bas Tekniği Çalışmaları; Metotlar ve Eserler: Georg Philipp Telemann - Singe-, Spiel- und Generalbassübungen (Hamburg, 1733-1734).

MÜZ 461 Barok Keman III1+03,0
Teknik Farklılıkların İncelenmesi: Barok keman ve klasik kemanın karşılaştırılması, Barok arşe ve klasik arşenin karşılaştırılması; Sol El ve Sağ El Çalışmaları; Barok Döneme Ait Etüt ve Egzersizlerin Çalışılması; Barok Stil ve Teknik Anlayışın Geliştirilmesi; Doğaçlama Çalışmaları; Metotlar ve Eserler: Francesco Saverio Geminiani - The art of playing the violin, Georg Philipp Telemann - Sechs methodische sonaten.

MÜZ 462 Barok Keman IV1+03,0
Barok Dönem Bestecileri ve Eserleri ile İlgili Araştırmalar; Günümüzdeki Farklı Yorumların Dinlenmesi ve Karşılaştırılması; Süslemeler: Süsleme işaretlerinin öğrenilmesi, Süslemelerin eserler üzerinde uygulanması, Yalın eserlerin süslenmesi; Metotlar ve Eserler: Arcangelo Corelli - Opus 5 dodici suonati a violino e violone o cimbalo, Johann Sebastian Bach - Sonaten und partiten für violine solo BWV 1001-1006.

MÜZ 463 Repertuvar Analizi I2+01,5
Temel Kavramlar: 20 ve 21. yüzyıl repertuvarı, 12-ton tekniği, Diziselcilik, Politonalite, Atonalite, Raslamsallık, Yüzyıl başı üslup çoğulluğu, Debussy, Ives, Scriabin, Stravinsky, Bartok, Schönberg, Berg, Webern, 1950 sonrası müzik, Boulez, Ligeti, Lutoslawski, Penderecki, Carter, Stockhausen, Xenakis, Schnittke, Modernist üslup, Postmodernist üslup, Minimalist üslup; Yöntem: Yapısal analiz, Partisyon analizi, Yazı analizi, Üslup analizi, Yorum analizi.

MÜZ 464 Repertuvar Analizi II2+01,5
Temel Kavramlar: Klasik romantik ve barok üsluptan seçilen parçalar üzerinde analitik yorumlama çalışması, Müzikte ifade, Yapının yoruma yansıtılması, Armonik yapı yorum ilişkisi, Orkestralama yorum ilişkisi, Tempo seçimi, Dinamik tasarım, İfade artikülasyon ilişkisi, Tarihsel yorumların incelenmesi, Dönem algılamasının yoruma etkisi; Yöntem: Yapısal analiz, Partisyon analizi, Yazı analizi, Üslup analizi, Yorum analizi.

MZK 001 Solfeje Giriş I3+315,0
Öğrenci Düzeyi ve Profiline Göre Hoca Tarafından Oluşturulacak Okuma Parçaları; Piyano Eşliği ile Okuma; Ditmik Algılama ve Bona, Tek ve iki sesli dikte becerisi.

MZK 002 Solfeje Giriş II3+315,0
Farklı Anahtarlar Üzerinde Okuyabilme, Piyano eşlikli karmaşık ritmli parçalar okuyabilme, İki, Üç, Dört sesli dikte becerisi; Töresel Solfej, Atonal solfej okuyabilme becerisi.

MZK 003 Müzikal Teori I2+05,0
Temel Kavramlar; Ton, Müzikal sistem, Tam ve yarım perdeler; Seslerin Yazılışları; Süre Yazılışı, Nota değerlerinin bölünmesi, Sus işaretleri, Tempo; Metrik Zamanın Parçalara Bölünmesi; Aralıklar ve Çevrimleri, Aralıkların çevrimi, Armonik aralıklar, Diyatonik ve kromatik aralıklar.

MZK 004 Müzikal Teori II2+05,0
Mod Kavramı; Antik ve Ortaçağ Modları, Antik ve Ortaçağ modlarının kuruluşları. Major ve Minör Kavramı; Tonalite; Müzik Yazımında Kısaltmalar; Artikülasyonlar; Akorlar, Üç ve dört sesli akorları oluşumu, Akorların çevrimleri. Doğuşkanlar; Müzik terimleri.

MZK 005 Yardımcı Piyano I1+03,0
Mekanizmayı tanıma, Kol, Bilek ve parmak hareketlerinin oluşturulması; Öğrenci Düzeyine Göre Küçük Parçalar Çalabilme; Hanon, Czerny gibi etüt kitaplarından teknik düzey artırımı için çeşitli çalışmalar.

MZK 006 Yardımcı Piyano II1+03,0
En Az İki Sesli Envansiyon Çalabilme Yetisinin Oluşturulması, Teknik düzeyin artırılması için hanon ve czerny gibi etüt kitaplarından düzeye göre çeşitli etütler çalabilme.

MZK 007 Temel Müzik Tarihi I3+07,0
Müzikte Tarihsel Sınıflandırma; Antik Dönemde Müzik; Müzikte Avrupa Dışı Geleneklere Giriş Ortaçağ Dönemi ve Müzik, Gregorian şarkıları, Organum ve türleri, Antik sanat ve yeni sanat; Rönesans Döneminde Müzik, Martin Luther ve Protestan müziği; Müzikte Anlam Olarak Barok, Barokta Bach-Handel karşılaştırması.

MZK 008 Temel Müzik Tarihi II3+07,0
Klasik Dönemde Müzik, Klasik Dönemde homofonik ve polifonik stil, Haydn, Gluck, Mozart ve Beethoven; Neden Romantik dönem, Yeni formlar, Ulusalcılık hareketleri, Ulusal operalar, Beethoven. Çağdaş Dönem Müzik Tarihi; Çağdaş dönemde tonalite kavramı, Çağdaş dönemin önemli müzik stilleri.

MZK 101 Müzikolojiye Giriş I4+07,0
Müzikoloji Nedir; Müzikolojinin Faydalandığı Diğer Disiplinler; Müzikolojinin Alt Dalları, Müzik teorisi, Müzik tarihi, Etnomüzikoloji; Alman ve Fransız Müzikoloji Okullarının İncelenmesi; Yeni Bir Yaklaşım: Amerika'da Müzikoloji; Türkiye ve Müzikoloji; Okullaşma Sorunları.

MZK 102 Müzikolojiye Giriş II4+07,0
Terim Olarak Etnomüzikoloji, Karşılaştırmalı müzikoloji, Kültürel müzikoloji, Genel müzikoloji; Müzikoloji Metodolojisi (Yöntembilimi); Müzikolojide Kaynak Araştırma.

MZK 103 Kuramsal Armoni I2+04,0
Batı müziğinin tarihsel gelişiminin incelenmesi, Çoksesliliğin ortaya çıkışı ve çokseslilik kurallarının oluşumunun incelenmesi.

MZK 104 Kuramsal Armoni II2+04,0
Tonal çoksesli müzikte akor kuruluş, Bağlanış kuralları, Şifreli-şifresiz bas ve şan armonizasyonu; Tonal Eserlerde Armonik Yapı Çözümlenmesi.

MZK 105 Müzik Ekolleri I2+03,0
Genel Anlamı ile Klasik Ekollere Bakış; Alman Ekolü; Bestecilikte Yansımaları, Çalgı tekniğinde yansımaları, Yorumculukta yansımaları, Diğer sanat dalları ile etkileşimi, Ekolün önemli temsilcileri, Fransız Ekolü; Bestecilikte Yansımaları, Çalgı tekniğinde yansımaları, Yorumculukta yansımaları, Diğer sanat dalları ile etkileşimi, Ekolün önemli temsilcileri.

MZK 106 Müzik Ekolleri II2+03,0
Rus Ekolü, Bestecilikte yansımaları, Çalgı tekniğinde yansımaları, Yorumculukta yansımaları, Diğer sanat dalları ile etkileşimi, Ekolün önemli temsilcileri.

MZK 107 Form Bilgisi I2+02,0
Temel Kavramlar: Müzikte biçim, Müzikte yapının kuruluşu, Cümle, Motif, Dönem, Bölme, Kesit, Bölüm, Kalışlar, Farklı doku tipleri, Küçük biçimler, Üç bölmeli biçimler, İki bölmeli biçimler, Temel müzik analizi, Armonik fonksiyonların belirlenmesi, Biçim-armoni ilişkisi, Tematik analiz, Tümce tipi tema, Dönem tipi tema, Sunum cümlesi, Sürdürüm cümlesi, Öncül cümlesi, Soncul cümlesi; Yöntem: Dinleyerek analiz, Partisyon üzerinde analizi, Biçim analizi, Armonik analiz, Üslup analizi, Yorum analizi.

MZK 108 Form Bilgisi II2+02,0
Temel Kavramlar: Coda ve codetta, Katlı üç bölmeli biçimler, Gelişmesiz sonat biçimi, Tematik analiz, Melez temalar, Bileşik temalar, Tür-biçim ayrımı, Temel türler, Üslup-biçim ilişkisi, İki bölmeli barok biçimlerde yapı, İki-üç bölmeli klasik-romantik biçimlerde yapı, Klasik üslupta biçim; Yöntem: Dinleyerek analiz, Partisyon üzerinde analizi, Biçim analizi, Armonik analiz, Üslup analizi, Yorum analizi.

MZK 201 İleri Armoni Teknikleri I2+04,0
Tonal Olamayan Çoksesli Batı Müziğinin Tarihsel Gelişiminin İncelenmesi; Yeni Armonik Dillerin Ortaya Çıkışı ve Kurallarının Oluşumunun İncelenmesi.

MZK 202 İleri Armoni Teknikleri II2+04,0
Tonal Olamayan Armonik Yapıların Çeşitleri ve Oluşum Şekillerinin Kuramsal Olarak İncelenmesi, Konuya ilişkin alıştırmaların yapılması.

MZK 203 14.-16. yy. Osmanlı Müzik Metinleri3+04,0
XIV. Yüzyıl Osmanlı Müzik Metinlerinden Örnekler: Okuma, Sözlük çalışması, Dil içi çeviri; XV. Yüzyıl Osmanlı Müzik Metinlerinden Örnekler: Okuma, Sözlük çalışması, Dil içi çeviri; XVI. Yüzyıl Osmanlı Müzik Metinlerinden Örnekler: Okuma, Sözlük çalışması, Dil içi çeviri.

MZK 204 17.-19. yy. Osmanlı Müzik Metinleri3+04,0
XVII.Yüzyıl Osmanlı Müzik Metinlerinden Örnekler: Okuma, Sözlük çalışması, Dil içi çeviri; XVIII.Yüzyıl Osmanlı Müzik Metinlerinden Örnekler: Okuma, Sözlük çalışması, Dil içi çeviri; XIX.Yüzyıl Osmanlı Müzik Metinlerinden Örnekler: Okuma, Sözlük çalışması, Dil içi çeviri.

MZK 207 Türk Müziği Ses Sistemi ve Makamlar I2+03,0
Türk Müziği Teorisi; Temel Makamların Meydana Gelmesi; Türk Müziğinde Kullanılan Tam Dörtlü ve Tam Beşlilerin Özellikleri, Türk müziğinde kullanılan usuller (ölçü ve vuruş teknikleri); Türk Müziği Ses Sistemini Tanıma ve Kavrama, (24 sesin elde edilmesi) Türk Müziğinde kullanılan değiştirme işaretleri, Seslerin ve aralıkların isimleri, Aralıkların formülleri ve koma değerleri, Temel makamlar da usuller ve eser örnekleri.

MZK 208 Türk Müziği Ses Sistemi ve Makamlar II2+03,0
Türk Müziği Teorisi; Temel Makamların Transpozesi ile Oluşan Makamlar (Şed makamlar), Makamlar arasında karşılaştırma (analiz), Türk Müziğinde kullanılan usuller (ölçü ve vuruş teknikleri), Özel dörtlü ve beşlilerden oluşan makamların özellikleri ve eser örnekleri, Bileşik makamların özellikleri ve eser örnekleri, Transpoze ile oluşan makamların eser örnekleri ve analizi.

MZK 209 Form Bilgisi III2+02,0
Büyük Biçimler, Sonat biçimi ve kökeni, Sergi, Gelişim, Yeniden sergi, Köprü, Tematik gruplama-tonalite ilişkisi, Rondo biçimleri, Tema-Çeşitleme biçimi, Tematik analiz, İki-bölmeli tema tipi, Üç-bölmeli tema tipi, Episod, Standart modellerden sapmalar, Senfoni, Konçerto, Sonat, Klasik üslupta tonal tasarım, Haydn, Mozart, Beethoven; Yöntem: Dinleyerek analiz, Partisyon üzerinde analizi, Biçim analizi, Armonik analiz, Üslup analizi, Yorum analizi.

MZK 210 Form Bilgisi IV2+02,0
Temel Kavramlar: Söz-müzik ilişkisinin üsluba yansıması, Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, Mahler, Bu bestecilerin şarkılarında armonik yapı ve biçim, Sözün yapı üzerine etkisi, Sözün armonik tasarım üzerinde etkisi, Üslup-doku ilişkisi, Romantik üslupta doku melezleşmesi, Romantik üslupta sonat biçimleri, Romantik üslupta tonal tasarım; Yöntem: Dinleyerek analiz, Partisyon üzerinde analizi, Biçim analizi, Armonik analiz, Üslup analizi, Yorum analizi.

MZK 211 Müzik Ekolleri III2+02,0
Temel Kavramlar: 14. yüzyılda Fransa'da ulusal ve üslup değişimi, Ars nova, İzoritim, Machaut, Musica ficta, Dufay, Ars Subtilior, Cantilena, İşlevi değişmiş kontrpuan, 14. yüzyılda İtalyan müziği, Madrigal, Yeni discant üslubu, Ballata kültürü, Landini, Erken 15. yüzyılda İngiliz adalarında müzik, İngiliz müziğinin kıta avrupasına etkisi, İşlevsel armoninin doğuşu, Dunstable, Binchois; Yöntem: Dinleyerek analiz, Partisyon analizi, Verilerin okunması ve karşılaştırılması, Kaynak araştırması.

MZK 212 Müzik Ekolleri IV2+02,0
Temel Kavramlar: Tinctoris jenerasyonu, Çember missa, Glory'nin tropesi olarak cantus firmus kullanımı, Dört partili armoninin doğuşu, Besteci-virtüözler, 15. yüzyıl motet ve chanson, Erken çalgısal müziği, Müzik basımı, Josquin de prez, 16. yüzyıl kilise müziği, Yeni çalgısal türler, Palestrina, Byrd, Lasso, 16. yüzyılda yerel dilde şarkılar, Luther kilisesinde müzik, Venedik kilise müziği; Yöntem: Dinleyerek analiz, Partisyon analizi, Verilerin okunması ve karşılaştırılması, Kaynak araştırması.

MZK 301 Güftelerde Vezin ve Kafiye2+08,0
Güftelerde Vezin: Aruz ve Hece Vezni; Aruzda Temel Kurallar; Aruz Terimleri; Vezin Bulma Usulü; En Çok Kullanılan Aruz Vezinleri; Hece Vezni: Hece Vezninde Temel Kurallar; Vezin Kalıpları, Vezin bulma usulü. Güftelerde Kafiye: Divan Şiirinde Kafiye; Halk şiirinde Kafiye.

MZK 302 Divan Müziğinde Form2+08,0
Şarkı Sözü Olarak Kullanılmış Şiir Formları: Kaside, Gazel, Murabba, Muhammes, Müseddes, Koşma, Semâ?î, Selîs, Kalenderî; Şarkı Sözlerinde Müzikaliteyi Sağlayan Ögeler: Vezin, Kafiye, Tekrarlara Dayanan Söz Sanatları, Şarkı sözlerinden örnekler üzerinde çalışmalar.

MZK 305 Geleneksel Müzikler I3+06,0
Türk Müziği, Türk müziği kuramları, Türk müziği yazılım sistemleri, Türk müziğinin bugünkü durumu, Türk müziğinin eğitiminde kullanılan yazılım sistemleri, Türk müziği kuramlarının ve yazılım sistemlerinin süreci, Türk müziğindeki yeri ve işlevi, Türk müziği ve Türk eğitiminde kullanım durumlarının incelenmesi, Analiz edilmesi, Yorumlanması, Türk müziği eserlerinin makam, usul ve form yapısının incelenmesi, Eserde kimlik oluşumunun sağlanması, Besteci ve söz yazarının belirlenmesi, Söz analizi, Prozodik tahlil, Melodik tahlil yapabilme, Analitik yöntemlerin öğretilmesi, Bazı besteleme tekniklerinde makamların kullanım durumlarının öğretilmesi, Yalnız geleneksel Türk Müziği?nde yer alan makamların öğretilmesi. Türk müziği eğitiminde makamların kullanımı konularının öğretilmesi.

MZK 306 Geleneksel Müzikler II3+06,0
Konularına Göre Türküler (sevda, iş, kahramanlık, kına ve düğün, mistik ölüm ve ayrılık, övgü, öğüt, asker, oyun ve eğlence) ; Geleneksel Müzikler, Geleneksel Türk halk müziği, Cumhuriyet Dönemi Türk halk müziği, Türk halk müziği ve popüler kültür. Meslekî müzik eğitimi veren kurumlarda Türk Halk Müziği, Cumhuriyet dönemi müzik eğitimcileri, Bestecileri ve icracıları ile Cumhuriyet döneminde derleme ve yayın çalışmaları gerçekleştiren resmî kurumların tarihsel sırada incelenmesi. Türk halk müziğinin sözlü repertuvarında yer alan tüm konulara değinilecek, üzerlerinde yorumlar yapılacak ve değerlendirilecektir. Türküleri tematik açıdan irdelemek ve icra ederken üzerilerinde durmak amacıyla programda yer alan bir derstir. Cumhuriyet dönemi ile hız kazanan Türk halk müziği derleme çalışmaları, Derleyiciler, Bu alanı kapsayan tüm konulara detayları ile değinme amaç edinilmiştir

MZK 307 Müzik Sosyolojisi I2+04,0
Sosyoloji Nedir; Sosyolojinin İçeriği; Sosyal Kişi; Sosyal Statü; Grup ve Beraberlikler; Toplumsal Yapı ve Topluluklar; Kültür, Davranış ve roller, Irk, Etniklik; Göç ve Din Değişen Dünya ve Küreselleşme; Eğitim; Şehirler; Medya.

MZK 308 Müzik Sosyolojisi II2+04,0
Müziği Meslek Olarak Seçenler; Müzik Endüstrisi; Müzik ve Küreselleşme; Kimlik ve Müzik; Toplumsal Cinsiyet ve Müzik; Popüler Kültür ve Müzik; Müzik Türleri ve Toplumsal Tepkiler; Toplumda Müziğin Rolü; Besteci, Yorumcu, Dinleyici ve eğitimci ilişkisi; İletişim Aracı Olarak Müzik; Müzik Sosyolojinde Araştırma Yöntemleri.

MZK 309 Müzik Bibliyografyası I3+04,0
Tanım Olarak Bibliyografya; Müzik ve Bibliyografya; Müzik ve Müzikolojik Çalışma ve Araştırma Alanında Başvurulacak Kaynakların Türleri ve Sınıflandırılmaları; Bu sınıflandırmada bibliyografya bilgisinin önemi; Kaynak Bilgisi ve Kullanımının Bilimsel Etik Açısından Taşıdığı Önem; Alıntı-Çalıntı, Örnekleme, Görüş Destekleme, Açıklama amaçlı yararlanma biçimleri ile dipnot, Dizin uygulamaları; Genel Değerlendirme.

MZK 310 Müzik Bibliyografyası II3+04,0
Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Katalogu Taraması; Elyazmalarında Kataloglama; Türkiye Müzik Yayınları Bibliyografyası; Türkiye Süreli Yayınlarda Müzik Yayınları Bibliyografyası; Dünya Kütüphanelerinde Katalog Tarama,

MZK 401 Organoloji I2+25,0
Genel Tanım Olarak "Organoloji" ; Alman Organologist Alexander Büchner'in "Çalgı Nedir?" Sorusunun İncelenmesi; Çalgı veya çalgılar, müziğin yaşam ile gerçek anlamda birleşmesinden ortaya çıkan nesne veya nesneler midir? Organon, Organum Kelimelerinin Anlamı Üzerine; Çalgıların Sınıflandırılmasına Giriş; Çeşitli Çalgı Sınıflandırma Biçimleri; Tarihsel gelişim içerisinde çalgılar.

MZK 402 Organoloji II2+25,0
Enstruman Tasarımı Üzerine; Orkestra Partisi ve Çalgılar; Transpoze (Aktarım); Transpoze (Aktarım) Uygulamaları; Enstruman tasarımında "midi" unsuru.

MZK 405 Müzik Yazıları3+311,0
Müzik Yazısı Nedir; Antik Dönemde Müzik Yazısı; Ortaçağ ve Gregorian Müzik Yazısı ve Çözümlemeleri; Ortodox Müziğinde Müzik Yazısı; Türk Müzik Yazısı Sistemleri; Türk Müzik Yazısı Sistemlerinin Çözümleme Pratikleri.

MZK 406 Proje5+013,0
Öğrenci, yedi dönem içerisinde edindiği donanımını, "Proje" dersi hocasının denetimi ve sorumluluğunda Müzik Bilimi'nin herhangi bir alanında yaptığı araştırmayı projelendirecek ve bu projesini yıl sonunda yazılı ve sözlü sunum biçiminde Müzikoloji bölümü tarafından oluşturulan komisyona sunacaktır.

OPE 021 Temel Şan I1+13,0
Ses Eğitiminin Gerektirdiği Temel Aşamalara Bağlı Kalınarak Uygulama Çalışmaları Yapılması; Öğrencinin Ses Özelliğine Uygun Parçaların Saptanması; Belirlenen Parçalara Uygun Ses Temrinlerinin Yapılması.

OPE 022 Temel Şan II1+13,0
Ses Eğitiminin Gerektirdiği Temel Aşamalara Bağlı Kalınarak Uygulama Çalışmaları Yapılması; Öğrencinin Ses Özelliğine Uygun Parçaların Saptanması; Belirlenen Parçalara Uygun Ses Temrinlerinin Yapılması ve Öğrencinin Şarkı Söyleme Yeteneklerinin Geliştirilmesi.

OPE 023 Temel Solfej I4+47,0
Temel Müzik Terimleri, Kuramları, Kavramları; Dikte ve Deşifre Çalışmaları; Basitten Karmaşık Parçalara; Parçaların Okunması.

OPE 024 Temel Solfej II4+47,0
Temel Müzik Terimleri, Kuramları, Kavramları; Dikte ve Deşifre Çalışmaları; Basitten Karmaşık Parçalara; Parçaların Okunması ve Öğrencinin Tonalite Duygusunun Geliştirilmesi.

OPE 025 Sahne Bilgisine Giriş I1+13,0
Sahne Tanımları; Rol Tanımı; Karakter ve Tip Tanımları; Sahne İçi Çalışmalar; Oyunculuğun Temel Kavramları; Tiyatro ve Opera Türleri; Oyuncu ve Seyirci İlişkisi; Provaya Hazırlık.

OPE 026 Sahne Bilgisine Giriş II1+13,0
Sahne Tanımları; Rol Tanımı; Karakter ve Tip Tanımları; Sahne İçi Çalışmalar; Oyunculuğun Temel Kavramları; Tiyatro ve Opera Türleri; Oyuncu ve Seyirci İlişkisi; Provaya Hazırlık ve Sahneleme Uygulamaları.

OPE 027 Yardımcı Piyanoya Giriş I1+01,5
Öğrencinin Çalışacağı Parçayı Deşifre Ederek Piyanoda Hazırlık Yapabilmesini Amaçlayan Çalışmalar; Basit Piyano Alıştırmaları; Temel Şan Parçalarının Çalınması.

OPE 028 Yardımcı Piyanoya Giriş II1+01,5
Öğrencinin Çalışacağı Parçayı Deşifre Ederek Piyanoda Hazırlık Yapabilmesini Amaçlayan Çalışmalar; Basit Piyano Alıştırmaları; Temel Şan Parçalarının Çalınması ve Gam Çalışmaları.

OPE 029 Korrepetisyona Giriş I1+11,5
Genelde Piyano Eşliğinde Parçaların Uyumlu Biçimde Söylenmesi; Ses ve Enstrüman Uyumunun Sağlanması; Alıştırmalar.

OPE 030 Korrepetisyona Giriş II1+11,5
Genelde Piyano Eşliğinde Parçaların Uyumlu Biçimde Söylenmesi; Ses ve Enstrüman Uyumunun Sağlanması; Alıştırmalar ve Nüanslara Dayalı Yorum Çalışmaları.

OPE 031 Ses-Konuşma Bilgisi I1+23,0
Temel Ses Bilgisi; Harf, Hece ve Sözcüklerin Doğru Söylenmesine İlişkin Çalışmalar; Vurgulama; Telaffuz; Tonlama Çalışmaları Yapılması.

OPE 032 Ses-Konuşma Bilgisi II1+23,0
Temel Ses Bilgisi; Harf, Hece ve Sözcüklerin Doğru Söylenmesine İlişkin Çalışmalar; Vurgulama; Telaffuz; Tonlama Çalışmaları Yapılması ve Okuma Uygulamaları.

OPE 033 Hareket I1+23,0
Yaratıcı ve Soyut Kavramlara Ulaşma Doğrultusunda, Öğrencinin Vücudunu Koşullandırılmışlıktan Kurtarması; Fiziksel Güç Bakımından Geliştirmesi; Vücudun Tüm Merkezlerine Ulaşıp Esneklik ve Devinim Kazandırması: Vücudun tüm parçalarını bir eşgüdüm içinde kullanmasının sağlaması; Öğrencinin Vücudu ile Oluşturduğu Dili Keşfetmesi: Ritim duygusunu geliştirmesi; Vücut Anatomisi, İskelet; Vücudun Olanaklarını Tanımaya Yönelik Teknik Hareketlerin İncelenmesi; Zaman-Mekan Kullanımına İlişkin Alıştırmaların Yapılması.

OPE 034 Hareket II1+23,0
Yaratıcı ve Soyut Kavramlara Ulaşma Doğrultusunda Öğrencinin Vücudunu Koşullandırılmışlıktan Kurtarması, Fiziksel Güç Bakımından Geliştirmesi; Vücudun Tüm Merkezlerine Ulaşıp Esneklik ve Devinim Kazandırması: Vücudun tüm parçalarını bir eşgüdüm içinde kullanmasının sağlaması; Öğrencinin Vücudu ile Oluşturduğu Dili Keşfetmesi: Ritim duygusunu geliştirmesi; Vücut Anatomisi, İskelet; Vücudun Olanaklarını Tanımaya Yönelik Teknik Hareketlerin İncelenmesi; Zaman-Mekan Kullanımına İlişkin Alıştırmaların Yapılması ve Öğrencinin Hareket Algısının Geliştirilmesi.

OPE 035 Eskrim I1+11,5
Önceden Saptanmış Belirli Kuralları Olan, Ana Özelliği Kesici Silahlarla Saldırıyı ve Kendini Savunmayı İçeren Bir Spor Olan Eskrimin, Öncelikle Gereklerinin ve Öneminin Öğretilmesi; Öğrencinin kendine güvenini artırıcı, Düşünerek hareket etme, Pratik ve yaratıcı düşünmesini sağlama çalışmalarının yapılması; Konsantrasyon, Estetik, Refleks, Denge gibi bireysel kazanımlar yanında grup uyumu gibi, Oyunculukta temel olan özelliklerin kazandırılması.

OPE 036 Eskrim II1+11,5
Önceden Saptanmış Belirli Kuralları Olan, Ana Özelliği Kesici Silahlarla Saldırıyı ve Kendini Savunmayı İçeren Bir Spor Olan Eskrimin Öncelikle Gereklerinin ve Öneminin Öğretilmesi; Öğrencinin kendine güvenini artırıcı, Düşünerek hareket etme, Pratik ve yaratıcı düşünmesini sağlama çalışmalarının yapılması; Konsantrasyon, Estetik, Refleks, Denge gibi bireysel kazanımlar yanında grup uyumu gibi, Oyunculukta temel olan özelliklerin kazandırılması ve buna yönelik egzersizler yapılması.

OPE 101 Şan I1+13,0
Opera Anasanat Dalı Öğrenim Programının Esas Meslek Dersi Olan Bu Ders Kapsamında Öncelikle Ses Eğitiminin Gerektirdiği Temel Aşamalara Bağlı Kalınır ve Bu Çerçevede Uygulamalı Çalışmalar Yaptırılır. Buna Bağlı Olarak, Öğrencilerin Belli Bir Gelişim ve Evrimine Koşut Olarak, Opera-Şan Edebiyatının Temel Parçalarını İçeren Bir Repertuvar Oluşturulur ve Bu Repertuvar Çerçevesinde Öğrenciler İcraya Yönelik Olarak Şan Eğitimi Alırlar. Yıl İçerisinde Aşağıda İsmi Yazılı Bestecilerin Antiche Arie'ları, Lied Serileri, Kantatları ve Besteledikleri Operalarının İçerisinden Aryalar, Düetler ile Çeşitli Ansambl'lar Çalışılır. Arie Antiche: G. Goccini, A. Scarlatti, G. Handel, G. Pergolossi, F. Cavalli, A. Cesti, F. Durante. Lieder Series: F. SCHUBERT (Winterreise, Die schöne müllerin, Schwanengesang), BRAHMS, W. A. MOZART Kantat: G. F. HANDEL, J. BACH, J. HAYDN. Opera: .W. A. MOZART (Don Giovanni, Die Zauberflüte, Le Nozze dı Figaro, Cosi fan tutte, Die Entführung aus dem Serail).

OPE 102 Şan II1+13,0
Opera Anasanat Dalı Öğrenim Programının Esas Meslek Dersi Olan Bu Ders Kapsamında Öncelikle Ses Eğitiminin Gerektirdiği Temel Aşamalara Bağlı Kalınır ve Bu Çerçevede Uygulamalı Çalışmalar Yaptırılır. Buna Bağlı Olarak, Öğrencilerin Belli Bir Gelişim ve Evrimine Koşut Olarak, Opera-Şan Edebiyatının Temel Parçalarını İçeren Bir Repertuvar Oluşturulur ve Bu Repertuvar Çerçevesinde Öğrenciler İcraya Yönelik Olarak Şan Eğitimi Alırlar. Yıl İçerisinde Aşağıda İsmi Yazılı Bestecilerin Antiche Arie'ları, Lied Serileri, Kantatları ve Besteledikleri Operalarının İçerisinden Aryalar, Düetler ile Çeşitli Ansambl'lar Çalışılır. Arie Antiche: G. Goccini, A. Scarlatti, G. Handel, G. Pergolossi, F. Cavalli, A. Cesti, F. Durante. Lieder Series: F. SCHUBERT (Winterreise, Die schöne müllerin, Schwanengesang), BRAHMS, W. A. MOZART Kantat: G. F. HANDEL, J. BACH, J. HAYDN. Opera: .W. A. MOZART (Don Giovanni, Die Zauberflüte, Le Nozze dı Figaro, Cosi fan tutte, Die Entführung aus dem Serail).

OPE 103 Solfej I4+25,5
Seslerin Oktav Guruplarına Göre Belirtilmeleri; Müzik Yazısında Kullanılan İşaretler; İşaretlerin Yazım Kuralları; Porta ve Ek Çizgiler; Dizi ve Aralıklar; Majör ve Minör Diziler, İlgileri ve Çeşitleri: Doğal, Armonik, Melodik, Biarmonik; Kaş (Akolad) Çeşitleri; Ölçü ve Zaman; Hareket Terimleri; Nüans İşaretleri; Anlatım Terimleri.

OPE 104 Solfej II4+25,5
Doğuşkanlar: Üst ve Alt, 16 ncı Doğuşkana Kadar; Üç Sesli Akorlar: Çeşitleri, Kök Halleri, I. ve II. Çevrimleri, Rakamları; Antik Modlar (Orta Çağ Modları): Mod, Dizi ve Tonalite Kavramı, Tam Perdelik Dizi ve Pentatonik; Süsleme Notları; Türk Müziği Makam Dizileri (Eşlik Düzenli Klavyeye Göre).

OPE 105 Role Hazırlık I1+14,5
Öğrencinin Gözlem yetisini, Düşünce birikimini ve Hayal gücünü Kullanarak Beş Duyusunu Harekete Geçirecek Çeşitli Alıştırmalarla İç Aksiyonunu Yetkinleştirmesi ve Duygularını Ortaya Çıkarıcı Çalışmalar Yapabilmesi; Gösterinin Özelliğine Göre Zaman, Mekân, Karakter, Toplumsal vb. Zorunlulukların Alıştırmalarla Uygulanması ve Rolün Çözümlenmesi; Ses ve Vücudun Bir Bütün Olarak Eşgüdümünü Sağlayarak İç ve Dış Aksiyonun Yansıyışı ve Sergilenmesi.

OPE 106 Role Hazırlık II1+14,5
Öğrencinin Gözlem yetisini, Düşünce birikimini ve Hayal gücünü Kullanarak Beş Duyusunu Harekete Geçirecek Çeşitli Alıştırmalarla İç Aksiyonunu Yetkinleştirmesi ve Duygularını Ortaya Çıkarıcı Çalışmalar Yapabilmesi; Gösterinin Özelliğine Göre Zaman, Mekân, Karakter, Toplumsal vb. Zorunlulukların Alıştırmalarla Uygulanması ve Rolün Çözümlenmesi; Ses ve Vücudun Bir Bütün Olarak Eşgüdümünü Sağlayarak İç ve Dış Aksiyonun Yansıyışı ve Sergilenmesi.

OPE 107 Yardımcı Piyano I1+01,5
Öğrenciye Opera Sanat Dalının Gerektirdiği Ölçüde Piyano Eğitiminin Verilmesi Amaçlanır. Ders Bireysel Olarak Yapılır.

OPE 108 Yardımcı Piyano II1+01,5
Öğrenciye Opera Sanat Dalının Gerektirdiği Ölçüde Piyano Eğitiminin Verilmesi Amaçlanır. Ders Bireysel Olarak Yapılır.

OPE 111 Opera ve Müzik Tarihi I2+02,0
Başlangıcından bugüne Opera ve Müziğin Birbirine Koşut Olarak Gelişiminin İncelenmesi; Batıda Siyasal, Toplumsal, Kültürel ve Sanatsal Yaşam ve Bu Yaşamların Operaya Etkilerinin Değerlendirilmesi; Adı Geçen Dönemlerde Sahneleme Yöntemleri, Opera Toplulukları, Bestecilik, Oyunculuk Biçimleri; Ortaçağ ve Rönesans Dönemleri; Yeni Türler, Anlayışlar; XVII. Yüzyıl Klasik Dönem Batı Operası; Aynı Dönemde Fransa, İtalya, Almanya ve İspanya'da Opera ve Çoksesli Müzik Anlayışı; Besteleme ve Sahneleme Yöntemleri; XVIII. Yüzyıl Avrupa Opera ve Müziği; Çağın Siyasal, Toplumsal, Kültürel ve Sanat Yaşamı; Bu Yaşamların Opera ve Müziğe Sanatına Etkileri; XIX Yüzyıldan XX. Yüzyılın Başlarına Kadar Dünyadaki Siyasal, Toplumsal, Kültürel, Sanatsal Yaşamdaki Değişimler ve Bunun Opera ve Müziğe Yansımaları ve Etkileri; Aynı Dönemlerde Opera ve Müzik Akımları ve Eğilimleri; Sahneleme Yöntemleri, Oyunculuk biçimleri, Toplulukları ve Kurumlar; XX. Yüzyıldan Günümüze Opera ve Müziğin, Siyasal, Toplumsal, Kült

OPE 112 Opera ve Müzik Tarihi II2+02,0
Başlangıcından bugüne Opera ve Müziğin Birbirine Koşut Olarak Gelişiminin İncelenmesi; Batıda Siyasal, Toplumsal, Kültürel ve Sanatsal Yaşam ve Bu Yaşamların Operaya Etkilerinin Değerlendirilmesi; Adı Geçen Dönemlerde Sahneleme Yöntemleri, Opera Toplulukları, Bestecilik, Oyunculuk Biçimleri; Ortaçağ ve Rönesans Dönemleri; Yeni Türler, Anlayışlar; XVII. Yüzyıl Klasik Dönem Batı Operası; Aynı Dönemde Fransa, İtalya, Almanya ve İspanya'da Opera ve Çoksesli Müzik Anlayışı; Besteleme ve Sahneleme Yöntemleri; XVIII. Yüzyıl Avrupa Opera ve Müziği; Çağın Siyasal, Toplumsal, Kültürel ve Sanat Yaşamı; Bu Yaşamların Opera ve Müziğe Sanatına Etkileri; XIX Yüzyıldan XX. Yüzyılın Başlarına Kadar Dünyadaki Siyasal, Toplumsal, Kültürel, Sanatsal Yaşamdaki Değişimler ve Bunun Opera ve Müziğe Yansımaları ve Etkileri; Aynı Dönemlerde Opera ve Müzik Akımları ve Eğilimleri; Sahneleme Yöntemleri, Oyunculuk biçimleri, Toplulukları ve Kurumlar; XX. Yüzyıldan Günümüze Opera ve Müziğin, Siyasal, Toplumsal, Kült

OPE 115 Mesleki İtalyanca I2+03,0
İtalyan Dilinin Temel Özelliklerini Tanımak; İtalyanca Harf ve Sesletim Sistemleri; İtalyanca Alfabesi; Günlük Dilde Tanışma; Meslekler ve Uyruklar; Bir 'ey İsteme ve Bir İsteğe Cevap Verme; Davet veya Red Etme; Zevklerden Bahsetme; Özür Dileme; Temel Zaman lar ve Fiil Çekimleri; Temel Amaç Öğrencinin İtalyanca Bir Parçayı Anlama Aşamasına Gelmesi ve Bu Parçaların Tematik Özelliğinin Keşfedebilmesi.

OPE 116 Mesleki İtalyanca II2+03,0
İtalyan Dilinin Temel Özelliklerini Tanımak; İtalyanca Harf ve Sesletim Sistemleri; İtalyanca Alfabesi; Günlük Dilde Tanışma; Meslekler ve Uyruklar; Bir 'ey İsteme ve Bir İsteğe Cevap Verme; Davet veya Red Etme; Zevklerden Bahsetme; Özür Dileme; Temel Zaman lar ve Fiil Çekimleri; Temel Amaç Öğrencinin İtalyanca Bir Parçayı Anlama Aşamasına Gelmesi ve Bu Parçaların Tematik Özelliğinin Keşfedebilmesi.

OPE 119 Ses-Konuşma I0+23,0
Hareket temelli nefes-ses koordinasyonu egzersizlerinin, Türkiye Türkçesi basit fonetik kurallarının, artikülatörleri geliştirici konuşma temrinlerinin, konuşma ve şarkı söyleme aygıtının işlev ve işleyişinin tanıtılmasına yönelik egzersiz ve çalışmaların yapılması. Hız, tartım, tonlama, vurgulama üzerine seçilmiş metinlerle çalışılması.

OPE 120 Ses-Konuşma II0+23,0
Teatral metinler ve opera librettoları esas alınarak konuşmada hız, tartım, ritm egzersizlerinin, nefes kullanımı ve gelişimine ilişkin tekniklerin, diksiyon alıştırmalarının her öğrenciyle bireysel olarak çalışılması.

OPE 121 Korrepetisyon I1+11,5
Genelde Piyano Eşliğinde, İlgili Sanat Dalı Öğrencilerinin Belli Eserler Üzerinde Belli Bir Evrim Çizgisinde Yaptıkları Çalışmadır. Dersler Bireysel Olarak Yapılır.

OPE 122 Korrepetisyon II1+11,5
Genelde Piyano Eşliğinde, İlgili Sanat Dalı Öğrencilerinin Belli Eserler Üzerinde Belli Bir Evrim Çizgisinde Yaptıkları Çalışmadır. Dersler Bireysel Olarak Yapılır.

OPE 201 Sahne I2+46,0
Sahne Dersleri, Öğrencinin İlk İki Sınıfta Gördüğü Opera ve Şana İlişkin Tüm Derslerin Bileşkesidir. Bir Gösteri-Dinleti-Resital Bütünlüğü İçinde, Öğrenciyi, Öğretim Elemanı/Yönetmen Yorumu ile Sahne Çalışması ve İzleyici Karşısına Çıkmasına Kadar ki Her Aşamada, Gerekli Bilgi, Beceri ve Uygulama Deneyimi Açısından Donanımlı Kılınması; Öğrencinin Sahne Eksiklerinin Giderilmesi, Bir Opera Sanatçısının Bir Projeye Nasıl Yaklaşması Gerektiğinin Öğretilmesi.

OPE 202 Sahne II2+46,0
Sahne Dersleri, Öğrencinin İlk İki Sınıfta Gördüğü Opera ve Şana İlişkin Tüm Derslerin Bileşkesidir. Bir Gösteri-Dinleti-Resital Bütünlüğü İçinde, Öğrenciyi, Öğretim Elemanı/Yönetmen Yorumu ile Sahne Çalışması ve İzleyici Karşısına Çıkmasına Kadar ki Her Aşamada, Gerekli Bilgi, Beceri ve Uygulama Deneyimi Açısından Donanımlı Kılınması; Öğrencinin Sahne Eksiklerinin Giderilmesi, Bir Opera Sanatçısının Bir Projeye Nasıl Yaklaşması Gerektiğinin Öğretilmesi.

OPE 203 Şan III1+13,0
Öğrencini Düzeyine Uygun Opera Eserlerinin Çalışılması. Lieder Series: R. SCHUMANN (Dichterliebe, Liederkreis, Mrythen), P. I. TSCHAIKOWSKY (20 Ausgewahlte Lieder) J. HAYDN (Kanzonetten und Lieder) Opera: G. DONİZETTİ (Don Pasquale, La Favorita, L'elisir Damore), G. ROSSİNİ (il Barbiere di Seviglia, Guillaume Tell, Lucia Di Lammermoor).

OPE 204 Şan IV1+13,0
Öğrencini Düzeyine Uygun Opera Eserlerinin Çalışılması. Lieder Series: R. SCHUMANN (Dichterliebe, Liederkreis, Mrythen), P. I. TSCHAIKOWSKY (20 Ausgewahlte Lieder) J. HAYDN (Kanzonetten und Lieder) Opera: G. DONİZETTİ (Don Pasquale, La Favorita, L'elisir Damore), G. ROSSİNİ (il Barbiere di Seviglia, Guillaume Tell, Lucia Di Lammermoor).

OPE 205 Solfej III2+24,0
Dört Sesli Akorlar: Çeşitleri, Kök Halleri, I., II. ve III. Çevrimleri ile Bunların Rakamları, Majör ve Minör Dizilerin Sesleri ve Üzerine Kurulmaları; Doğuşkanlar-Tonalite İlişkisi, Mod, Dizi ve Tonalite Kavramı: Aralıkların, Üç sesli akorların, Dört sesli Akorların Doğuşkanlar Serisinde Oluşmaları, Tonik, Altdominant, Dominant kavramları, Fonksiyonlar (Birincil, İkincil). Tonaliteler: Yedi Değişimli Tüm Majör ve Minör Tonaliteler; Aralıklar: III. Sınıftaki Aralık Çalışmalarının Pekiştirilmesi; Akorlar: Üç Sesli Akorlar (5, 6, 6 Durumlarında), Dört Sesli Akorlar (Kök Durumlarında), Dominant Yedili Akoru, M. M. Yedili Akoru, Eksik Yedili Akoru; Anahtarlar: III. Sınıfta Öğrenilen İki Anahtarla Birlikte Dördüncü Çizgi Do Anahtarı, Antik Modlar-Makamlar: Tek Sesli Dikte, İki Sesli Dikte.

OPE 206 Solfej IV2+24,0
Tonaliteler: Yedi Değişimli Tüm Tonlarda Çalışmalara Devam; Aralıklar: Tüm Aralıklar (Tonalite Dışı İlişkilerde); Akorlar: Üç Sesli Akorlar (5, 6, 4 Durumlarında), Dört Sesli Akorlar (Kök Durumlarında); Anahtarlar: Yedi Anahtarda Okuma, Tek Sesli Dikte, İki Sesli Dikte, Üç Sesli (Armonik) Dikte. Aralıklar: Tüm Aralıklar (Tonalite Dışı İlişkilerde); Akorlar: Üç Sesli ve Dört Sesli Akorlar (Kök Çevirim Durumlarında), Tek Sesli Dikte (A-Tonal), İki Sesli Dikte, Üç Sesli (Armonik) Dikte, Dört Sesli (Armonik) Dikte.

OPE 207 Birlikte Çalışma I1+23,0
Belli Bir Repertuvar Çerçevesinde Öğrencilere İkili, Üçlü, Dörtlü, Beşli, vb. Toplu Çalışmalar Yaptırılır. Bu Çalışmaların Temel Amacı Bir Resital, Dinleti veya Gösterime Dönüşmesi.

OPE 208 Birlikte Çalışma II1+23,0
Belli Bir Repertuvar Çerçevesinde Öğrencilere İkili, Üçlü, Dörtlü, Beşli, vb. Toplu Çalışmalar Yaptırılır. Bu Çalışmaların Temel Amacı Bir Resital, Dinleti veya Gösterime Dönüşmesi.

OPE 209 Yardımcı Piyano III1+01,5
Öğrenciye Opera Sanat Dalının Gerektirdiği Ölçüde Piyano Eğitiminin Verilmesi Amaçlanır. Ders Bireysel Olarak Yapılır.

OPE 210 Yardımcı Piyano IV1+01,5
Öğrenciye Opera Sanat Dalının Gerektirdiği Ölçüde Piyano Eğitiminin Verilmesi Amaçlanır. Ders Bireysel Olarak Yapılır.

OPE 213 Armoni I2+03,0
Müzik Edebiyatından Çok Çeşitli Örneklerin Piyanoda Gösterilmesi; Barok, Klasik, Romantik, Neo-Klasik Kompozitörlerin Yapıtlarındaki Armonik Anlatım Araçları; Akorların Çeşitliliği; Model Tonalite ve Fonksiyonların Bağlantıları; Sopranoda Bulunan Bir Ezgiyi Çeşitli Dereceler Üzerine Kurulan Akorlar ve Çevrimleriyle Armonize Etmek; Akorlarla Şifreli ve Şifresiz Bas Realize Etmek. Bas Partisini Piyanoda Realize Etmek. Barok, Klasik, Romantik, Neoklasik Kompozitörlerin Yapıtlarındaki Armonik Anlatım Araçları; Akorların Çeşitliliği; İkincil Akorların Kullanılışı Dominant Yedili Akor ve Çevrimleri ve Bunlaın Zorunlu ve Serbest Çözümleri; Tüm Yedililer (Sepdtimakorlar), Dokuzlular (Numakorlar), Onbirli (Undetsim Akorlar), Onüçlüler (Tertsdetsin); Akor'a Yabancı Sesler ve Diyatonik Sekvens. 'an ve Bas Partileri Olarak Verilen Ezgileri Çözmek; Müzik Edebiyatından Konu ile İlgili Örnekler Bulup Analiz Yapmak; Nispeten Alterasyonlu Akorların Kullanılışı; İkincil Dominant ve İkincil Subdominantlar; Kromatik Servens, Modülasyon Sekvensleri. Müzik Edebiyatından Çok Çeşitli Örneklerin Piyanoda Gösterilmesi; Şan ve Bas Partileri Olarak Verilen Ezgileri Çözmek; Müzik Edebiyatından Konu ile İlgili Örnekler Bulup Analiz Yapmak; Elips, Her Çeşit Modülasyonlar; Orgellpunkt (Pedal) Kuruluş Aralığı Dörtlü - Beşli Olan Akorlar.

OPE 214 Armoni II2+03,0
Müzik Edebiyatından Çok Çeşitli Örneklerin Piyanoda Gösterilmesi; Barok, Klasik, Romantik, Neo-Klasik Kompozitörlerin Yapıtlarındaki Armonik Anlatım Araçları; Akorların Çeşitliliği; Model Tonalite ve Fonksiyonların Bağlantıları; Sopranoda Bulunan Bir Ezgiyi Çeşitli Dereceler Üzerine Kurulan Akorlar ve Çevrimleriyle Armonize Etmek; Akorlarla Şifreli ve Şifresiz Bas Realize Etmek. Bas Partisini Piyanoda Realize Etmek. Barok, Klasik, Romantik, Neoklasik Kompozitörlerin Yapıtlarındaki Armonik Anlatım Araçları; Akorların Çeşitliliği; İkincil Akorların Kullanılışı Dominant Yedili Akor ve Çevrimleri ve Bunlaın Zorunlu ve Serbest Çözümleri; Tüm Yedililer (Sepdtimakorlar), Dokuzlular (Numakorlar), Onbirli (Undetsim Akorlar), Onüçlüler (Tertsdetsin); Akor'a Yabancı Sesler ve Diyatonik Sekvens. 'an ve Bas Partileri Olarak Verilen Ezgileri Çözmek; Müzik Edebiyatından Konu ile İlgili Örnekler Bulup Analiz Yapmak; Nispeten Alterasyonlu Akorların Kullanılışı; İkincil Dominant ve İkincil Subdominantlar; Kromatik Servens, Modülasyon Sekvensleri. Müzik Edebiyatından Çok Çeşitli Örneklerin Piyanoda Gösterilmesi; Şan ve Bas Partileri Olarak Verilen Ezgileri Çözmek; Müzik Edebiyatından Konu ile İlgili Örnekler Bulup Analiz Yapmak; Elips, Her Çeşit Modülasyonlar; Orgellpunkt (Pedal) Kuruluş Aralığı Dörtlü - Beşli Olan Akorlar.

OPE 215 Koro I1+23,0
Türk ve Dünya Opera Edebiyatının Koro Düzeninde Bestelenmiş Tanınmış Parçaları Çerçevesinde Geniş Bir Repertuvar Oluşturularak Tarihsel Bir Gelişim Çerçevesinde ve Aynı Zamanda Ses Cinslerinin Zenginliğine Göre Geniş Bir Yelpazede Çalışmalar Yapılır.

OPE 216 Koro II1+23,0
Türk ve Dünya Opera Edebiyatının Koro Düzeninde Bestelenmiş Tanınmış Parçaları Çerçevesinde Geniş Bir Repertuvar Oluşturularak Tarihsel Bir Gelişim Çerçevesinde ve Aynı Zamanda Ses Cinslerinin Zenginliğine Göre Geniş Bir Yelpazede Çalışmalar Yapılır.

OPE 217 Mesleki İtalyanca III2+03,0
İtalyan Dilinin Temel Özelliklerini Tanımak; İtalyanca Harf ve Sesletim Sistemleri; İtalyanca Alfabesi; Günlük Dilde Tanışma; Meslekler ve Uyruklar; Bir 'ey İsteme ve Bir İsteğe Cevap Verme; Davet veya Red Etme; Zevklerden Bahsetme; Özür Dileme; Temel Zaman lar ve Fiil Çekimleri; Temel Amaç Öğrencinin İtalyanca Bir Parçayı Anlama Aşamasına Gelmesi ve Bu Parçaların Tematik Özelliğinin Keşfedebilmesi.

OPE 218 Mesleki İtalyanca IV2+03,0
İtalyan Dilinin Temel Özelliklerini Tanımak; İtalyanca Harf ve Sesletim Sistemleri; İtalyanca Alfabesi; Günlük Dilde Tanışma; Meslekler ve Uyruklar; Bir 'ey İsteme ve Bir İsteğe Cevap Verme; Davet veya Red Etme; Zevklerden Bahsetme; Özür Dileme; Temel Zaman lar ve Fiil Çekimleri; Temel Amaç Öğrencinin İtalyanca Bir Parçayı Anlama Aşamasına Gelmesi ve Bu Parçaların Tematik Özelliğinin Keşfedebilmesi.

OPE 219 Dans I2+03,0
Dünya Dans Kültürünün Belli Başlı Klasik Danslarının (Vals, Tango, Polka, Flamenko) Öğretilmesi: Adı Geçen Dansların Tipik Figürlerinin ve Anlatım Olanaklarının Tanıtılması; Dansların Farklı Estetik Özelliklerinden Yola Çıkılarak Özgün Koreografik Düzeni ve Hareketleri İçinde Öğretilmesi: Öğrencinin Bu Bilgilerden ve Deneyimlerden Sahne Çalışmalarında Nasıl Yararlanabileceğinin Örneklenerek Gösterilmesi: Öğrencilere Gösteri Çalışmalarında Danstan Yararlanabilme Yetisinin Kazandırılması. Anadolu Halk Dansları Kültürünün Öğretilmesi: Anadolu Danslarının Yörelere Göre Çeşitliliğinin Ortaya Konulması ve Kökenlerinin Açıklanması, Figürlerin ve Anlatım Olanaklarının Tanıtılması; Horon, Bar, Halay, Kazıklı Oyun, Zeybek.

OPE 220 Dans II2+03,0
Dünya Dans Kültürünün Belli Başlı Klasik Danslarının (Vals, Tango, Polka, Flamenko) Öğretilmesi: Adı Geçen Dansların Tipik Figürlerinin ve Anlatım Olanaklarının Tanıtılması; Dansların Farklı Estetik Özelliklerinden Yola Çıkılarak Özgün Koreografik Düzeni ve Hareketleri İçinde Öğretilmesi: Öğrencinin Bu Bilgilerden ve Deneyimlerden Sahne Çalışmalarında Nasıl Yararlanabileceğinin Örneklenerek Gösterilmesi: Öğrencilere Gösteri Çalışmalarında Danstan Yararlanabilme Yetisinin Kazandırılması. Anadolu Halk Dansları Kültürünün Öğretilmesi: Anadolu Danslarının Yörelere Göre Çeşitliliğinin Ortaya Konulması ve Kökenlerinin Açıklanması, Figürlerin ve Anlatım Olanaklarının Tanıtılması; Horon, Bar, Halay, Kazıklı Oyun, Zeybek.

OPE 221 Oyunculuk I0+23,0
Konuşma ve şarkı formu ayrımı farkındalığının, rol yapma sırasında kazandırılması, karakter çözümleme, rol analizine dair "seçilmiş metinler" üzerinde çalışılması, role yaklaşım ve rol yapma becerisinin kazandırılması, başlangıçta teatral metinler kullanılarak rol çözümleme, rol-zaman-mekân ilişkilerinin örneklendirilerek çalışılması.

OPE 222 Oyunculuk II0+23,0
Opera sanatından amaca uygun seçilmiş şan partilerinin, şarkı formunda seslendirilirken, sözlerin değer kazanmasına da yönelik olarak tonlama, diksiyon ( ağlama, gülme, hıçkırık, öfke vb.) egzersizlerinin örneklendirilmesi ve rol becerisinin geliştirilmesi, resitatif, şarkı ve konuşma formlarının gelişmesine yönelik amaca uygun olarak seçilmiş şan (opera ) partilerinin üzerinde çalışılması.

OPE 223 Korrepetisyon III1+11,5
Genelde Piyano Eşliğinde, İlgili Sanat Dalı Öğrencilerinin Belli Eserler Üzerinde Belli Bir Evrim Çizgisinde Yaptıkları Çalışmadır. Dersler Bireysel Olarak Yapılır

OPE 224 Korrepetisyon IV1+11,5
Genelde Piyano Eşliğinde, İlgili Sanat Dalı Öğrencilerinin Belli Eserler Üzerinde Belli Bir Evrim Çizgisinde Yaptıkları Çalışmadır. Dersler Bireysel Olarak Yapılır

OPE 303 Sahne III2+46,0
Klasik ve Modern Opera Eserlerinin Sahneye Uyarlanması; Yönetmenle Çalışma İlkeleri; Tasarlanan Sahneye Koyuş Yöntemlerinin Gerçekleşmesi; Sahnede, Seyirci Karşısında Opera Metninin Yorumlanması.

OPE 304 Sahne IV2+46,0
Klasik ve Modern Opera Eserlerinin Sahneye Uyarlanması; Yönetmenle Çalışma İlkeleri; Tasarlanan Sahneye Koyuş Yöntemlerinin Gerçekleşmesi; Sahnede, Seyirci Karşısında Opera Metninin Yorumlanması.

OPE 305 Şan V1+13,0
Öğrencinin Düzeyine Uygun Opera Eserlerinin Çalışılması. Lieder Series: H.WOLF (Eichendorff-Lieder, Goetze Lieder, Heinrich-Heine Lieder, Mörike Lieder, Span. Liederbuch) G.MAHLER ( Kindertotenlieder), LOEWE (Balleden und Lieder)Opera: A.LORİZİNG (Zar und Zimmerman, Undine, Die lustigen Weiber von winsor, Wildschütz), J.OFFENBACH (Contes d'Offmann), P.I. TSCHAİKOWSKY (Eugen Onegin, Pique Dame), G.PUCCİNİ ( Tosca, La Boheme, Turandot, Madama Butterfly, Manon, Il Tabarro), F. CİLE'A ( L'Arlesienne)

OPE 306 Şan VI1+13,0
Öğrencinin Düzeyine Uygun Opera Eserlerinin Çalışılması. Lieder Series: H.WOLF (Eichendorff-Lieder, Goetze Lieder, Heinrich-Heine Lieder, Mörike Lieder, Span. Liederbuch) G.MAHLER ( Kindertotenlieder), LOEWE (Balleden und Lieder)Opera: A.LORİZİNG (Zar und Zimmerman, Undine, Die lustigen Weiber von winsor, Wildschütz), J.OFFENBACH (Contes d'Offmann), P.I. TSCHAİKOWSKY (Eugen Onegin, Pique Dame), G.PUCCİNİ ( Tosca, La Boheme, Turandot, Madama Butterfly, Manon, Il Tabarro), F. CİLE'A ( L'Arlesienne)

OPE 309 Birlikte Çalışma III1+23,0
Belli Bir Repertuvar Çerçevesinde Öğrencilere İkili, Üçlü, Dörtlü, Beşli, vb. Toplu Çalışmalar Yaptırılır. Bu Çalışmaların Temel Amacı Bir Resital, Dinleti veya Gösterime Dönüşmesi.

OPE 310 Birlikte Çalışma IV1+23,0
Belli Bir Repertuvar Çerçevesinde Öğrencilere İkili, Üçlü, Dörtlü, Beşli, vb. Toplu Çalışmalar Yaptırılır. Bu Çalışmaların Temel Amacı Bir Resital, Dinleti veya Gösterime Dönüşmesi.

OPE 311 Yardımcı Piyano V1+01,5
Öğrenciye Opera Sanat Dalının Gerektirdiği Ölçüde Piyano Eğitiminin Verilmesi Amaçlanır. Ders Bireysel Olarak Yapılır

OPE 312 Yardımcı Piyano VI1+01,5
Öğrenciye Opera Sanat Dalının Gerektirdiği Ölçüde Piyano Eğitiminin Verilmesi Amaçlanır. Ders Bireysel Olarak Yapılır

OPE 315 Armoni III2+03,0
Müzik Edebiyatından Çok Çeşitli Örneklerin Piyanoda Gösterilmesi; Barok, Klasik, Romantik, Neo-Klasik Kompozitörlerin Yapıtlarındaki Armonik Anlatım Araçları; Akorların Çeşitliliği; Model Tonalite ve Fonksiyonların Bağlantıları; Sopranoda Bulunan Bir Ezgiyi Çeşitli Dereceler Üzerine Kurulan Akorlar ve Çevrimleriyle Armonize Etmek; Akorlarla Şifreli ve Şifresiz Bas Realize Etmek. Bas Partisini Piyanoda Realize Etmek. Barok, Klasik, Romantik, Neoklasik Kompozitörlerin Yapıtlarındaki Armonik Anlatım Araçları; Akorların Çeşitliliği; İkincil Akorların Kullanılışı Dominant Yedili Akor ve Çevrimleri ve Bunlaın Zorunlu ve Serbest Çözümleri; Tüm Yedililer (Sepdtimakorlar), Dokuzlular (Numakorlar), Onbirli (Undetsim Akorlar), Onüçlüler (Tertsdetsin); Akor'a Yabancı Sesler ve Diyatonik Sekvens. 'an ve Bas Partileri Olarak Verilen Ezgileri Çözmek; Müzik Edebiyatından Konu ile İlgili Örnekler Bulup Analiz Yapmak; Nispeten Alterasyonlu Akorların Kullanılışı; İkincil Dominant ve İkincil Subdominantlar; Kromatik Servens, Modülasyon Sekvensleri. Müzik Edebiyatından Çok Çeşitli Örneklerin Piyanoda Gösterilmesi; Şan ve Bas Partileri Olarak Verilen Ezgileri Çözmek; Müzik Edebiyatından Konu ile İlgili Örnekler Bulup Analiz Yapmak; Elips, Her Çeşit Modülasyonlar; Orgellpunkt (Pedal) Kuruluş Aralığı Dörtlü-Beşli Olan Akorlar.

OPE 316 Armoni IV2+03,0
Müzik Edebiyatından Çok Çeşitli Örneklerin Piyanoda Gösterilmesi; Barok, Klasik, Romantik, Neo-Klasik Kompozitörlerin Yapıtlarındaki Armonik Anlatım Araçları; Akorların Çeşitliliği; Model Tonalite ve Fonksiyonların Bağlantıları; Sopranoda Bulunan Bir Ezgiyi Çeşitli Dereceler Üzerine Kurulan Akorlar ve Çevrimleriyle Armonize Etmek; Akorlarla Şifreli ve Şifresiz Bas Realize Etmek. Bas Partisini Piyanoda Realize Etmek. Barok, Klasik, Romantik, Neoklasik Kompozitörlerin Yapıtlarındaki Armonik Anlatım Araçları; Akorların Çeşitliliği; İkincil Akorların Kullanılışı Dominant Yedili Akor ve Çevrimleri ve Bunlaın Zorunlu ve Serbest Çözümleri; Tüm Yedililer (Sepdtimakorlar), Dokuzlular (Numakorlar), Onbirli (Undetsim Akorlar), Onüçlüler (Tertsdetsin); Akor'a Yabancı Sesler ve Diyatonik Sekvens. 'an ve Bas Partileri Olarak Verilen Ezgileri Çözmek; Müzik Edebiyatından Konu ile İlgili Örnekler Bulup Analiz Yapmak; Nispeten Alterasyonlu Akorların Kullanılışı; İkincil Dominant ve İkincil Subdominantlar; Kromatik Servens, Modülasyon Sekvensleri. Müzik Edebiyatından Çok Çeşitli Örneklerin Piyanoda Gösterilmesi; Şan ve Bas Partileri Olarak Verilen Ezgileri Çözmek; Müzik Edebiyatından Konu ile İlgili Örnekler Bulup Analiz Yapmak; Elips, Her Çeşit Modülasyonlar; Orgellpunkt (Pedal) Kuruluş Aralığı Dörtlü-Beşli Olan Akorlar.

OPE 317 Koro III1+23,0
Türk ve Dünya Opera Edebiyatının Koro Düzeninde Bestelenmiş Tanınmış Parçaları Çerçevesinde Geniş Bir Repertuvar Oluşturularak Tarihsel Bir Gelişim Çerçevesinde ve Aynı Zamanda Ses Cinslerinin Zenginliğine Göre Geniş Bir Yelpazede Çalışmalar Yapılır.

OPE 318 Koro IV1+23,0
Türk ve Dünya Opera Edebiyatının Koro Düzeninde Bestelenmiş Tanınmış Parçaları Çerçevesinde Geniş Bir Repertuvar Oluşturularak Tarihsel Bir Gelişim Çerçevesinde ve Aynı Zamanda Ses Cinslerinin Zenginliğine Göre Geniş Bir Yelpazede Çalışmalar Yapılır.

OPE 319 Mesleki İtalyanca V2+03,0
İtalyan Dilinin Temel Özelliklerini Tanımak; İtalyanca Harf ve Sesletim Sistemleri; İtalyanca Alfabesi; Günlük Dilde Tanışma; Meslekler ve Uyruklar;Bir 'ey İsteme ve Bir İsteğe Cevap Verme; Davet veya Red Etme; Zevklerden Bahsetme; Özür Dileme; Temel Zaman lar ve Fiil Çekimleri; Temel Amaç Öğrencinin İtalyanca Bir Parçayı Anlama Aşamasına Gelmesi ve Bu Parçaların Tematik Özelliğinin Keşfedebilmesi.

OPE 320 Mesleki İtalyanca VI2+03,0
İtalyan Dilinin Temel Özelliklerini Tanımak; İtalyanca Harf ve Sesletim Sistemleri; İtalyanca Alfabesi; Günlük Dilde Tanışma; Meslekler ve Uyruklar;Bir 'ey İsteme ve Bir İsteğe Cevap Verme; Davet veya Red Etme; Zevklerden Bahsetme; Özür Dileme; Temel Zaman lar ve Fiil Çekimleri; Temel Amaç Öğrencinin İtalyanca Bir Parçayı Anlama Aşamasına Gelmesi ve Bu Parçaların Tematik Özelliğinin Keşfedebilmesi.

OPE 321 Lied ve Orotoryo1+13,0
Öğrencilere Lied ve Orotoryo Çalışmaları Yaptırılır. Bu Çalışma İçin Önceden Belli Bir Repertuvar Oluşturularak Belli Bir Program İzlenir.

OPE 325 Korrepetisyon V1+11,5
Genelde Piyano Eşliğinde, İlgili Sanat Dalı Öğrencilerinin Belli Eserler Üzerinde Belli Bir Evrim Çizgisinde Yaptıkları Çalışmadır. Dersler Bireysel Olarak Yapılır.

OPE 326 Korrepetisyon VI1+11,5
Genelde Piyano Eşliğinde, İlgili Sanat Dalı Öğrencilerinin Belli Eserler Üzerinde Belli Bir Evrim Çizgisinde Yaptıkları Çalışmadır. Dersler Bireysel Olarak Yapılır.

OPE 407 Şan VII1+13,0
Öğrencinin Düzeyine Uygun Opera Eserlerinin Çalışılması.Opera: G.VERDİ (Simon Boccanegra, Rigoletto, Don Carlos, Un ballo in maschera, La Forza del Destino, Il Trovattore, La Traviata, Nabucco, Aida) V.BELLİNİ (İl Sonamlula, I Pritani, Norma), G.MEYERBEER (L2Africaine, Les Huguenots, ), C. C. SAİNT SAENS ( Samson et Dalila), R.LEONCAVALLO (Pagliacci), G.WAGNER (Tannhauser, Fliegender Hollander) U. GİORDANO ( Andrea Cheiner), WEBER (Freischütz, Euryante, Oberon), P.MASCAGNİ (Cavalleria Rusticana), A.P.BORADİN (Prens Igor)

OPE 408 Şan VIII1+13,0
Öğrencinin Düzeyine Uygun Opera Eserlerinin Çalışılması.Opera: G.VERDİ (Simon Boccanegra, Rigoletto, Don Carlos, Un ballo in maschera, La Forza del Destino, Il Trovattore, La Traviata, Nabucco, Aida) V.BELLİNİ (İl Sonamlula, I Pritani, Norma), G.MEYERBEER (L2Africaine, Les Huguenots, ), C. C. SAİNT SAENS ( Samson et Dalila), R.LEONCAVALLO (Pagliacci), G.WAGNER (Tannhauser, Fliegender Hollander) U. GİORDANO ( Andrea Cheiner), WEBER (Freischütz, Euryante, Oberon), P.MASCAGNİ (Cavalleria Rusticana), A.P.BORADİN (Prens Igor)

OPE 411 Birlikte Çalışma V1+23,0
Belli Bir Repertuvar Çerçevesinde Öğrencilere İkili, Üçlü, Dörtlü, Beşli, vb. Toplu Çalışmalar Yaptırılır. Bu Çalışmaların Temel Amacı Bir Resital, Dinleti veya Gösterime Dönüşmesi.

OPE 412 Birlikte Çalışma VI1+23,0
Belli Bir Repertuvar Çerçevesinde Öğrencilere İkili, Üçlü, Dörtlü, Beşli, vb. Toplu Çalışmalar Yaptırılır. Bu Çalışmaların Temel Amacı Bir Resital, Dinleti veya Gösterime Dönüşmesi.

OPE 413 Yardımcı Piyano VII1+01,5
Öğrenciye Opera Sanat Dalının Gerektirdiği Ölçüde Piyano Eğitiminin Verilmesi Amaçlanır. Ders Bireysel Olarak Yapılır

OPE 414 Yardımcı Piyano VIII1+01,5
Öğrenciye Opera Sanat Dalının Gerektirdiği Ölçüde Piyano Eğitiminin Verilmesi Amaçlanır. Ders Bireysel Olarak Yapılır

OPE 419 Koro V1+23,0
Türk ve Dünya Opera Edebiyatının Koro Düzeninde Bestelenmiş Tanınmış Parçaları Çerçevesinde Geniş Bir Repertuvar Oluşturularak Tarihsel Bir Gelişim Çerçevesinde ve Aynı Zamanda Ses Cinslerinin Zenginliğine Göre Geniş Bir Yelpazede Çalışmalar Yapılır.

OPE 420 Koro VI1+23,0
Türk ve Dünya Opera Edebiyatının Koro Düzeninde Bestelenmiş Tanınmış Parçaları Çerçevesinde Geniş Bir Repertuvar Oluşturularak Tarihsel Bir Gelişim Çerçevesinde ve Aynı Zamanda Ses Cinslerinin Zenginliğine Göre Geniş Bir Yelpazede Çalışmalar Yapılır.

OPE 421 Mesleki İtalyanca VII2+03,0
İtalyan Dilinin Temel Özelliklerini Tanımak; İtalyanca Harf ve Sesletim Sistemleri; İtalyanca Alfabesi; Günlük Dilde Tanışma; Meslekler ve Uyruklar; Bir 'ey İsteme ve Bir İsteğe Cevap Verme; Davet veya Red Etme; Zevklerden Bahsetme; Özür Dileme; Temel Zaman lar ve Fiil Çekimleri; Temel Amaç Öğrencinin İtalyanca Bir Parçayı Anlama Aşamasına Gelmesi ve Bu Parçaların Tematik Özelliğinin Keşfedebilmesi.

OPE 422 Mesleki İtalyanca VIII2+03,0
İtalyan Dilinin Temel Özelliklerini Tanımak; İtalyanca Harf ve Sesletim Sistemleri; İtalyanca Alfabesi; Günlük Dilde Tanışma; Meslekler ve Uyruklar; Bir 'ey İsteme ve Bir İsteğe Cevap Verme; Davet veya Red Etme; Zevklerden Bahsetme; Özür Dileme; Temel Zaman lar ve Fiil Çekimleri; Temel Amaç Öğrencinin İtalyanca Bir Parçayı Anlama Aşamasına Gelmesi ve Bu Parçaların Tematik Özelliğinin Keşfedebilmesi.

OPE 424 Opera Yorumu2+03,0
Tanınmış Operaların Kayıtları Öğrencilere İzletilerek Metinden Gösterime Dek Birçok Açılardan Yorumları Yapılır. Opera Yapıtı Bütüncül Yapısı İçinde, Tarihsel, Estetik Bağlamında Çözümlenir. Opera Seçiminde Opera Edebiyatına Damga Vuran Temel Eserler Seçilir.

OPE 425 Sahne V2+46,0
Klasik ve Modern Opera Eserlerinin Sahneye Uyarlanması; Yönetmenle Çalışma İlkeleri; Tasarlanan Sahneye Koyuş Yöntemlerinin Gerçekleşmesi; Sahnede, Seyirci Karşısında Opera Metninin Yorumlanması.

OPE 426 Sahne VI2+46,0
Klasik ve Modern Opera Eserlerinin Sahneye Uyarlanması; Yönetmenle Çalışma İlkeleri; Tasarlanan Sahneye Koyuş Yöntemlerinin Gerçekleşmesi; Sahnede, Seyirci Karşısında Opera Metninin Yorumlanması.

OPE 427 Korrepetisyon VII1+11,5
Genelde Piyano Eşliğinde, İlgili Sanat Dalı Öğrencilerinin Belli Eserler Üzerinde Belli Bir Evrim Çizgisinde Yaptıkları Çalışmadır. Dersler Bireysel Olarak Yapılır

OPE 428 Korrepetisyon VIII1+11,5
Genelde Piyano Eşliğinde, İlgili Sanat Dalı Öğrencilerinin Belli Eserler Üzerinde Belli Bir Evrim Çizgisinde Yaptıkları Çalışmadır. Dersler Bireysel Olarak Yapılır

PİY 103 Enstruman I1+19,0
Etütler : Chopin, Scriabine, Rachmaninov, Liszt, Debussy, Moskowsky, Czerny; J. S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar, Transcriptionlar; Handel: Süitler; D. Scarlatti: Sonatlar; Schostakowitch: Prelüd ve fügler; Haydn, Mozart, Beethoven: Sonatlar, Çeşitlemeler; Schumann, Chopin, Brahms, Mendelssohn, Liszt, Schubert, Weber: Sonatlar, Scherzolar, Balladlar, Nocturnler, Mazurkalar, Valsler, Toccatolar; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri ve Konçertolar.

PİY 104 Enstruman II1+19,0
Etütler : Chopin, Scriabine, Rachmaninov, Liszt, Debussy, Moskowsky, Czerny; J. S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar, Transcriptionlar; Handel: Süitler; D. Scarlatti: Sonatlar; Schostakowitch: Prelüd ve fügler; Haydn, Mozart, Beethoven: Sonatlar, Çeşitlemeler; Schumann, Chopin, Brahms, Mendelssohn, Liszt, Schubert, Weber: Sonatlar, Scherzolar, Balladlar, Nocturnler, Mazurkalar, Valsler, Toccatolar; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri ve Konçertolar.

PİY 205 Enstruman III1+19,0
Chopin Etütler; Liszt: Konser etütleri, Transandantal etütler, Paganini etütleri; Scriabine Rachmaninov Debussy Thalberg Rubinstein Etütler; J.S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Fransız süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar, Goldberg Varyasyonları; Busoni-Bach Transkripsiyonlar; Haendel Süitler; Scarlatti Sonatlar; Haydn, Mozart, Beethoven: Sonatlar, Varyasyonlar; Romantik eserler: Mendelssohn "Variatione Seriouse", Schumann "Abegg Varyasyonları Viyana Karnavalı Senfonik Etütler; Brahms, Liszt Chopin Schubert Weber Sonatlar Scherzolar Balladlar Impromptuler Polonezler Prelüdler; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri ve Konçertolar.

PİY 206 Enstruman IV1+110,5
Chopin Etütler; Liszt: Konser etütleri, Transandantal etüdler, Paganini etüdleri; Scriabine Rachmaninov Debussy Thalberg Rubinstein Etüdler; J.S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Fransız süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar, Goldberg Varyasyonları; Busoni-Bach Transkripsiyonlar; Haendel Süitler; Scarlatti Sonatlar; Haydn, Mozart, Beethoven: Sonatlar, Varyasyonlar; Romantik eserler: Mendelssohn "Variatione Seriouse", Schumann "Abegg Varyasyonları Viyana Karnavalı Senfonik Etütler; Brahms, Liszt Chopin Schubert Weber Sonatlar Scherzolar Balladlar Impromptuler Polonezler Prelüdler; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri ve Konçertolar.

PİY 307 Enstruman V1+18,5
Chopin: Etütler; Liszt: Konser etütleri, Transandantal etütler; Paganini: Etütler; Scriabine, Rachmaninov, Debussy: Etütler; J.S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Fransız süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar; Goldberg Varyasyonları; Busoni-Bach Transkripsiyonlar; Haydn, Mozart, Beethoven Sonatlar, Varyasyonlar; Romantik Eserler: Mendelssohn "Variatione Seriouse", Schumann, Abegg Varyasyonları, Viyana Karnavalı; Senfonik Etütler; Brahms, Liszt, Chopin Schubert, Weber: Sonatlar, Scherzolar, Balladlar Impromptuler, Polonezler, Prelüdler; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri: Konçertolar; Yirminci Yüzyıl Bestecilerinin Eserleri.

PİY 308 Enstruman VI1+18,5
Chopin: Etütler; Liszt: Konser etütleri, Transandantal etütler; Paganini: Etütler; Scriabine, Rachmaninov, Debussy: Etütler; J.S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Fransız süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar; Goldberg Varyasyonları; Busoni-Bach Transkripsiyonlar; Haydn, Mozart, Beethoven Sonatlar, Varyasyonlar; Romantik Eserler: Mendelssohn "Variatione Seriouse", Schumann, Abegg Varyasyonları, Viyana Karnavalı; Senfonik Etütler, Brahms, Liszt, Chopin Schubert, Weber: Sonatlar, Scherzolar, Balladlar Impromptuler, Polonezler, Prelüdler; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri: Konçertolar; Yirminci Yüzyıl Bestecilerinin Eserleri.

PİY 409 Enstruman VII1+19,5
Chopin Etütler; Liszt: Konser etütleri, Transandantal etütler, Paganini etütleri; Scriabine Rachmaninov Debussy Etüdler; J.S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Fransız süitleri, Prelüd ve fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar, Goldberg Varyasyonları; Busoni-Bach Transkripsiyonlar; Haydn Mozart Beethoven Sonatlar Varyasyonlar; Romantik Eserler: Mendelssohn "Variatione Seriouse", Schumann, Abegg Varyasyonları, Viyana Karnavalı, Senfonik Etütler, Brahms Liszt Chopin Schubert Weber Sonatlar Scherzolar Balladlar Impromptuler Polonezler Prelüdler; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri Konçertolar; Yirminci Yüzyıl Bestecileri Eserleri.

PİY 410 Enstruman VIII1+19,5
Chopin Etütler; Liszt: Konser etütleri, Transandantal etütler, Paganini etütleri; Scriabine Rachmaninov Debussy Etütler; J.S. Bach: Partitalar, İngiliz süitleri, Fransız süitleri, Prelüd ve Fügler, İtalyan Konçertosu, Toccatolar, Goldberg Varyasyonları; Busoni-Bach Transkripsiyonlar; Haydn Mozart Beethoven Sonatlar Varyasyonlar; Romantik Eserler: Mendelssohn "Variatione Seriouse", Schumann, Abegg Varyasyonları, Viyana Karnavalı, Senfonik Etütler; Brahms Liszt Chopin Schubert Weber Sonatlar Scherzolar Balladlar Impromptuler Polonezler Prelüdler; Öğrenci Düzeyine Uygun Türk Eserleri Konçertolar; Yirminci Yüzyıl Bestecileri Eserleri.

PSİ 152 Psikolojiye Giriş2+03,0
Bir Bilim Olarak Psikoloji: Tanımı, Yararları, Dalları, Araştırma Yöntemleri; Davranışın Biyolojik Temelleri: Sinir Sisteminin Özellikleri, İç Salgı Bezleri, Kalıtım; Algı Süreçleri: Duyum, Algı; Öğrenme: Klasik Koşullanma, Edimsel Koşullanma, Gözleyerek Öğrenme; Bilişsel Süreçler: Kavram ve Kategori Öğrenme, Problem Çözme, Yaratıcılık; Bellek: Kısa-Süreli, Uzun-Süreli, Belleğin Geliştirilmesi; Güdülenme ve Duygular: Dürtüler, Güdüler; Duygular; Gelişim: Bilişsel Gelişim, Dil Gelişimi, Duygusal ve Toplumsal Gelişim; Birey ve Toplum; Ruhsal Gerginlik; Ruhsal Bozukluklar; Ruh Sağlığı.

PSİ 401 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi2+03,0
Gelişim ve Olgunlaşma; Öğrenme ve Bireysel Farklılıklar; Bedensel Gelişim Bilişsel Gelişim Ahlak Gelişimi: Piaget'nin Ahlak Gelişim Kuramı, Kohlberg' in Ahlak Gelişim Kuramı; Kişilik Gelişimi; Psiko-Seksüel Gelişim; Benlik Kuramı; Öğrenme: Davranışlı Yaklaşım, Klasik Koşullanma, Edimsel Koşullanma, Model Alarak Öğrenme, Bilişsel Öğrenme; Algı; Bellek; Dikkat; Öğrenme Stratejileri: Öğrenme Yaklaşımlarının Okul Öğrenmelerinde Kullanımı.

SAN 155 Salon Dansları0+22,0
Temel Kavramlar: Dans etiği, Dans geceleri, Dans kıyafetleri (Malzemeleri); Ulusal/Uluslararası Yarışmalar, Kuralları ve puanlamaları; Temel Tanımlar; Dansların Sınıflandırılmaları: Sosyal danslar (Salsa, Cha Cha, Samba, Mambo, Jive, Rock'n Roll, Jazz dans, Merenge, Flamenco, Rumba, Passa-Doble, Arjantin tango, Vals, Disco, Quickstep, Foxtrot, Bolero, Avrupa tango, Ballroom dansları), Sportif danslar (Latin Amerikan Dansları, Samba, Rumba, Jive, Passa-Doble, Cha Cha), Standart danslar (Avrupa tango, Slow vals (İngiliz), Viyana vals, Slow Foxtrot, Quickstep).

SAN 401 Çağdaş Sanat Akımları2+03,0
Dünya Sanat Tarihinde Önemli Rol Oynayan Belli Başlı Sanat Akımları ve Özellikleri; Sanat Akımlarının Tarihsel Gelişimi İçinde Özellikleri; Klasik Dönemin Özellikleri; Romantik Dönemin Özellikleri; Gerçekçi Dönemin Özellikleri; Modern Sanat akımlarının (Simgecilik, Gerçek-üstücülük, Varoluşçuluk, Absürd vb.) Temel Özellikleri; Bu Akımlar İçinde Yer Alan Sanat Yapıtlarının Biçimsel, Tematik, Düşünsel, vb. Özellikleri; Sanat Akımları Arasındaki Organik İlişkiler, Farklılıklar, Birbirlerinden Etkilenmeler; Örneklemeli Karşılaştırmalar, Çelişkiler ve Diğer Dinamik Öğeler.

SER 103 Seramik2+03,0
Seramiğin Tanımı: Yardımcı Malzemelerin Tanıtımı, Şamotlu Döküm Çamuru Tanımları, Çamur Yoğurma, Şekillendirme Yöntemleri, Sucuk, Çimdikleme, Plaka, İçi Boş Sıvama, Serbest Şekillendirme, Konuların Seçimi, Maoke Kupa, Kalemlik, Serbest Formlar, Parfüm şişesi, Hayvan Figürleri, İnsan Figürleri; Şekillendirme, Şekillendirme Problemlerinin Çözümü, Birkaç Tekniğin Beraber Yorumu; Kurutma, Kurutma Mekanlarının Düzenlenmesi; Rötuşlama, Rötuşlama Teknikleri; Bisküvi Pişirimi, Fırın Yükleme, Fırın Boşaltma, Sırlama, Sırlı Pişirim; Atölye veya Fabrikalara Geziler; Slayt Gösterimi; Kritik, Yorum, Değerlendirme.

SNT 155 Sanat Tarihi2+02,0
Uygarlık Tarihi Açısından Sanatın Tarih Öncesi Çağlardan Günümüze Kadar Gelişimi: Kavram ve terimlerin somut örneklerle açıklanması; Sanat-Din-Toplum İlişkileri: Musevi-Hıristiyan-İslam dinlerinin sanata yansıyış biçimleri, Yorumlar; Rönesans'ın Oluşum Nedenleri, Etkileri, Sanatçılar ve yapıtları; Mimarlık ve Plastik Sanatlar Kavramlarının Açıklanması; 19-20.yy.'ın Toplumsal-Siyasal Ortamının ve Dönüm Noktalarının Sanata Etkileri ve Sonuçları.

SOS 156 Toplum Bilimine Giriş2+03,0
Sosyoloji Disiplininin Alanı ve Önemi; Sosyolojinin Sosyal Bilimler İçindeki Diğer Disiplinlerden Farkı ve Özgünlüğü; Sosyolojinin Ortaya Çıkmasında Aydınlanma Döneminin, Fransız İhtilalinin ve Sanayi Devriminin Önemi ve Etkileri; Sosyolojinin Modern Bir Disiplin Olarak Kurumsallaşmasında Rol Oynayan Kurucular ve Temel Görüşleri; Modern Toplumun Temel Dinamikleri ve Özellikleri; Sosyolojinin Metodolojisi; Kültür ve Toplum; Aile Kurumu; Din ve Laiklik; Medya; Çevre ve Toplum; Küreselleşme.

SOS 329 Antik Çağ ve Sosyal Yaşam I2+02,0
Eskiçağ Yazılı Kaynakları ve Arkeolojik Bulgular Işığında Eskiçağ Toplumlarında Aile Kurumunun Değerlendirilmesi; Doğum, Evlilik, Eğitim Hayatının İncelenmesi; Dini İnanışlar ve Törenler, Ölü gömme gelenekleri.

SOS 330 Antik Çağ ve Sosyal Yaşam II2+02,0
Eski Yunan ve Roma?da Ev Hayatı, Beslenme ve Eğlence Hayatının İncelenmesi; Tiyatro, Gladyatör oyunları, Atletizm, Spor ve olimpik yarışmalar; Müzik ve Dansın Sosyal Yaşamdaki Yeri ve Öneminin Değerlendirilmesi; Giyim ve Takılar; Gözde Meslekler.

SOS 352 Sanat Sosyolojisi2+03,0
Sanat ve Toplum Kavramlarına Genel Bir Bakış; Sanat Yapıtı Toplum ve Sanatçı-Toplum İlişkilerinin Biçimleri; Sanatın Toplumsal Tarihi ve Güncel Yansımaları; Sanatı ve Sanatçıları Etkileyen Toplumsal Öğeler; Sanat Kurumları, Sanatta Yeni Teknolojiler ve Ekonomik Etkenler; Sanat Piyasası Olarak Adlandırılan Konumda Sanat Yapıtlarının Üretimi ve Tüketimi; Popüler Kültür ve Sanat; Yaşayan Kültür ve Sanat Etkinlikleri ve Sanat-Toplum İlişkisinde Güncellik; Güncel Dünyada Egemen ve Yaygın Olan Yaklaşımların ve Söylemlerin Eleştirel Bakış Açısıyla İrdelenmesi.

STV 151 Sinema2+03,0
Tiyatro Oyunculuğu Öğrencilerine ''Filmin Nasıl Anlaşıldığı Üzerinde'' Bilinçli Bir Sinema Bilgisi Kazandırılması; Sinemanın Yaratıcılarıyla Bir Sanat Olarak Gelişimi; Sinemaya İlişkin Kuramların Üzerinde Durulması, Film Dili Üzerinde Sinemacıların Görüşleri; Çeşitli Dönemlere, Uluslara ve Üsluplara İlişkin Filmlerin İzlenmesi, İzlenen Filmin Kuramsal Olarak İçerik, Biçim ve Oyunculuk Açısından İrdelenmesi.

TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Çabaları; Osmanlı Devleti'nin Duraklama Devrine Genel Bir Bakış: Türkiye'de reform arayışları; Tanzimat Fermanı ve Getirdikleri: Türkiye'de Meşrutiyet Dönemleri; I. Meşrutiyet Döneminde Siyaset: Avrupa ve Türkiye 1838-1914, Sömürgecilikten Dünya Savaşına Avrupa, Mondros'tan Lozan'a Türkiye; Şark Meselesinin Uygulamaya Konması: Türkiye Büyük Millet Meclisi ve siyasi yapılanma (1920-1923); Osmanlıdan Cumhuriyet'e Ekonomik Gelişmeler; Yeni Türk Devleti'nin İlanı: Lozan'dan Cumhuriyet'e.

TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
Yeniden Yapılanma Dönemi; Türkiye Cumhuriyeti'nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi); Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil-Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar; Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları; 1938'den 2002'ye Ekonomik Gelişmeler; Türk Dış Politikasında 1938-2002 Dönemi; Atatürk'ten Sonra Türkiye; 1938'den Günümüze Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler.

TAR 233 Uygarlık Tarihine Giriş I3+05,0
Dünyanın Oluşumu, Tarih öncesi çağların sınıflandırılması, özellikleri ve insanın atalarının incelenmesi; Uygarlığın Doğuşunu Hazırlayan Koşullar; Eski Mezopotamya'nın Coğrafi Koşulları, Tarih öncesi ve tarihî dönemleri ile uygarlığının incelenmesi; Eski Mısır'ın coğrafi koşulları, Tarih öncesi ve tarihî dönemleri ile uygarlığının incelenmesi; Eski Anadolu Uygarlıkları: Eski Anadolu'nun Paleolitik Çağ?dan Demir Çağı'nın sonuna kadar Anadolu Uygarlıklarının incelenmesi.

TAR 234 Uygarlık Tarihine Giriş II3+05,0
Eski Yunan Uygarlığı: Minos Uygarlığı, Miken Uygarlığı, Karanlık Çağ, Arkaik Çağ, Klasik Çağ ve Hellenistik Çağ'ın siyasi ve toplumsal yaşamının incelenmesi; Roma Uygarlığı: Roma kentinin kuruluşu, Roma'nın Krallık, Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemlerinin siyasi yapısı, Roma Uygarlığının özellikleri ve günümüze etkilerinin incelenmesi.

THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
Öğrencilerin bilgi ve birikimlerini kullanarak toplumsal bir projede yer almaları amacıyla açılmıştır. Okullarda etüt saatlerinde öğrencilere yardımcı olmak, yaşlı, engelli bakım evleri ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kişilere yardımcı olmak, ağaç dikimi yapmak, çevre bilinci oluşturmak vb. anlamda oluşturulan projeleri gerçekleştirmek.

TİY 101 Eskrim1+11,5
Önceden Saptanmış Belirli Kuralları Olan, Ana Özelliği Kesici Silahlarla Saldırıyı ve Kendini Savunmayı İçeren Bir Spor Olan Eskrimin, Öncelikle Gereklerinin ve Öneminin Öğretilmesi; Öğrencinin, Kendine Güvenini Artırıcı, Düşünerek Hareket Etme, Pratik ve yaratıcı düşünmesini sağlama çalışmalarının yapılması; ''Konsantrasyon'', Estetik, Refleks, Denge Gibi Bireysel Kazanımlar Yanında, Grup Uyumu Gibi, Oyunculukta Temel Olan Özelliklerin Kazandırılması.

TİY 102 Akrobasi1+11,5
Hareket Dersleriyle Başlanan Temel Çalışmaların, Vücudun Koşullarını (Genel Hareketlilik Düzeyini, Esnekliğini vb.) Zorlayarak İleri Düzeyde Geliştirilmesi; Öğrencilerin Fiziksel Becerilerini (Denge duruşları, Tutuşlar, Taklalar, Amut, Köprü, Dönüş gibi.) Artırıcı Çalışmaların Yapılması; Vücudun Tüm Parçalarının Eşgüdümünün Sağlanması; Öğrencilere Cesaretlerini Geliştirici, Bireysel Olarak ve Grupla Birlikte Dinamik Hareket Edebilme Yetilerinin Kazandırılması.

TİY 107 Hareket I1+33,0
Yaratıcı ve Soyut Kavramlara Ulaşma Doğrultusunda, Öğrencinin Vücudunu Koşullandırılmışlıktan Kurtarması, Fiziksel güç bakımından geliştirmesi; Vücudun Tüm Merkezlerine Ulaşıp Esneklik ve Devinim Kazandırması: Vücudun tüm parçalarını bir eşgüdüm içinde kullanmasının sağlaması; Öğrencinin Vücudu ile Oluşturduğu Dili Keşfetmesi: Ritm duygusunu geliştirmesi; Vücut Anatomisi, iskelet; Vücudun Olanaklarını Tanımaya Yönelik Teknik Hareketlerin İncelenmesi; Zaman-Mekân Kullanımına İlişkin Alıştırmaların Yapılması.

TİY 108 Hareket II1+33,0
Vücut Anatomisinin İrdelenmesi: İskelet; Hareket, Zaman, Mekân Kombinasyonlarının Açıklanması; Hayal gücünün Sınırlarını Zorlayarak Doğaçlama Çalışmalarının Yapılması; Doğaçlama Çalışmalarında Vücudun Mekân İçinde, Ne Şekilde Bulunduğunu ve Mekân ile Vücudun Hangi Koşullarda İşlendiğinin Farkına Varılmasının Sağlanması; Bu Konuda, Eğitmenin Öncülüğünde, Öğrenciye Kendini Tanıma Olanakları Yaratılması; Öğrencinin, Sınırlarının Farkına Varmasının Sağlanması.

TİY 111 Oyun Okuma I2+03,0
Dramaturji Dersi Öncesinde Öğrencilere, Oyun Okuma Konusunda Yöntemli Bir Bakış Açısı ve Yetisinin Kazandırılması İçin Uygulayımsal Çalışma Yapılması; Farklı Biçim ve Biçemlerde Yazılmış Örnek Oyunların Öğrencilerle Birlikte Okunması, Sonuçlarının değerlendirilmesi; Öğrencilerin Dramaturgi Dersine Hazırlanması; Öğrencilerin Çeşitli Meslek Derslerinde Eksikliği Duyulan Metin Okuma Açığının Giderilmesi; Çeşitli Oyun Metinlerinin Yöntemli Okuma Sonucunda Öğrencilere Okumalardan Tat Almalarına ve En Üst Düzeyde Yararlanmalarına Katkıda Bulunma.

TİY 112 Oyun Okuma II2+03,0
Dramaturji Dersi Öncesinde Öğrencilere, Oyun Okuma Konusunda Yöntemli Bir Bakış Açısı ve Yetisinin Kazandırılması İçin Uygulayımsal Çalışma Yapılması; Farklı Biçim ve Biçemlerde Yazılmış Örnek Oyunların Öğrencilerle Birlikte Okunması, Sonuçlarının değerlendirilmesi; Öğrencilerin Dramaturgi Dersine Hazırlanması; Öğrencilerin Çeşitli Meslek Derslerinde Eksikliği Duyulan Metin Okuma Açığının Giderilmesi; Çeşitli Oyun Metinlerinin Yöntemli Okuma Sonucunda Öğrencilere Okumalardan Tat Almalarına ve En Üst Düzeyde Yararlanmalarına Katkıda Bulunma.

TİY 119 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
Sonraki Dönemlerde Kuramsal ve Uygulamalı Derslerde Ortak Bir Dil Oluşturması Amacıyla Tüm Sanatların Kendine Özgü Kavramlarının Örneklenerek Öğretilmesi; Tarihsel Süreç İçinde Oluşan Sanat Akımlarının Beraberlerinde Getirdikleri Çeşitli Sanat Kavramlarının Tarihsel Bir Çerçeve İçinde İrdelenmesi; Temel Sanat Kavramlarının Yerli Yerinde Kullanılması İçin Çerçevelerinin Çizilmesi ve Kullanım Alanlarının Belirlenmesi; Öğrencilere Sanat Kavramlarını ve Terimlerini Doğru Kullanarak Ortak Bir Dil Oluşturmalarında Rehberlik Edilmesi.

TİY 120 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
Sonraki Dönemlerde Kuramsal ve Uygulamalı Derslerde Ortak Bir Dil Oluşturması Amacıyla Tüm Sanatların Kendine Özgü Kavramlarının Örneklenerek Öğretilmesi; Tarihsel Süreç İçinde Oluşan Sanat Akımlarının Beraberlerinde Getirdikleri Çeşitli Sanat Kavramlarının Tarihsel Bir Çerçeve İçinde İrdelenmesi; Temel Sanat Kavramlarının Yerli Yerinde Kullanılması İçin Çerçevelerinin Çizilmesi ve Kullanım Alanlarının Belirlenmesi; Öğrencilere Sanat Kavramlarını ve Terimlerini Doğru Kullanarak Ortak Bir Dil Oluşturmalarında Rehberlik Edilmesi.

TİY 124 Sahne Bilgisi1+12,0
Anlatı ve Dramatik Ayrımından Hareketle: Tiyatro Zamanı, Rol kişisi (Karakter ve Tip), Dramatik Anlatıcı Ayrımları; Tarihsel Süreç İçinde Tiyatronun, Sahnenin, Oyunculuğun Temel Kavramlarının, Tiyatro Türlerinin, Üslupların Açıklanması; Oyuncunun ve Tiyatronun Temel Göstergelerinin Saptanarak Öğrenciye Benimsetilmesi; Bir Oyunun Bölümlere Ayrılması, Sahnenin Tanımı; Sahne İçi Çalışmalar; Oyuncunun Dramaturgisi; Oyuncu-Oyuncu, Oyuncu-Seyirci ve Oyuncu-Sahne İlişkisinin İrdelenmesi.

TİY 125 Tiyatro Tarihi ve Teorisi I2+03,0
Başlangıcından Roma Dönemi Tiyatrosu Tarihinin Sonuna Kadar Avrupa Tiyatrosunun Gelişiminin İncelenmesi; Doğu Tiyatrosu (Hint, Çin, Japon) Tarihi ve Özellikleri; Avrupa'da ve Asya'da Siyasal, Toplumsal, Kültürel ve Sanatsal Yaşam ve Bu Yaşamların Tiyatroya Etkilerinin Değerlendirilmesi; Adı Geçen Dönemlerde Tiyatral Düzenlemenin Gelişimi, Sahneleme Yöntemleri, Tiyatro Toplulukları, Yazarlık, Oyunculuk Biçimleri ve Tiyatro Mimarisinin İrdelenmesi.

TİY 126 Tiyatro Tarihi ve Teorisi II2+03,0
Avrupa'da Ortaçağ ve Rönesans Dönemlerinin Siyasal, Toplumsal, Kültürel ve Sanatsal Yaşamı; Ortaçağ ve Rönesans Dönemlerinde Tiyatronun Gelişimi: Rönesans Dönemi Tiyatro Eserlerinin İncelenmesi; Aynı Dönemde Yer Alan Tiyatral Düzenlemenin Değişim ve Gelişiminin, Sahneleme Yöntemlerinin, Yazarlığın, Tiyatro Topluluklarının, Oyunculuk Biçimlerinin İrdelenmesi; Tiyatro Mimarisi: Çerçeve Sahnenin Gelişimi, Yeni Dekor Anlayışı. Aynı Dönemin Tiyatro Teorisi ve Pratiğinin Etkileşimi.

TİY 127 Şan-Solfej I1+12,0
Temel Müzik Bilgisi (Müzik Terimleri, Kuramları ve Kavramlarının Öğretilmesi); Kulak, Ses/Nefes Eğitimine İlişkin Bedensel Alıştırmalar Yapılması; Solfej; Öğrencinin hatasız ve güzel şarkı söylemesini sağlayacak şan eğitiminin verilmesi ve ilk kez eline aldığı müzik parçasını zorlanmadan çözebilme (dikte-deşifre çalışmaları yapması) yetisinin kazandırılması; Basitten Karmaşığa Ezgileri Okuması; Basit Müzikal Parçaları Yorumlayabilecek, Söyleyebilecek Düzeye Gelmesi.

TİY 128 Şan-Solfej II1+12,0
Öğrencinin Ritm Duygusunun Geliştirici Örnek Çalışmaların Yapılması; Hatasız ve Güzel Şarkı Söylemesini Sağlayacak Şan Eğitiminin Verilmesi; Öğrencinin İlk Kez Eline Aldığı Müzik Parçasını Zorlanmadan (Dikte, Deşifre Çalışmaları Yaparak) Çözmesi ve Parçayı Okuyabilme Yetisinin Kazandırılması; Basitten Karmaşığa Çeşitli Ezgileri Okuma Becerisi.

TİY 131 Doğaçlama I2+23,0
Oyuncu adayı olan öğrencilere role başvurmadan, Sahnede karşılaşacakları sorunları çözmeye yönelik bakış açısı kazandırılması; Öğrencilerin içinde bulunulan çevreyi, Uzamı ve kendini ilk olarak görüyormuş gibi keşfetmeye yöneltilmesi; Bireysel özellikleri ortaya çıkarıcı çalışmalar yapılması: Sezgilerin uyarılması, Yoğunlaşabilme ve enerji kontrolü yapabilme yetisinin kazandırılması, Gözleme yöneltme doğrultusunda ortak temrinlerin yerleştirilmesi.

TİY 132 Doğaçlama II2+23,0
Oyuncu adayı olan öğrencilerin bireysel ve toplu olarak hareket edebilmeye yönlendirilmeleri, Karar verme konusunda cesaretlendirilmeleri, sorumluluklara hazırlanmaları; Eleştiri yapmaya yöneltme ve eleştirilmeye açık duruma getirme doğrultusunda durum doğaçlamaları yapılması; Bir oyundan alınmış tiratlar ya da tamamen özgür yaratıyı kışkırtıcı, nereden alındığı belirtilmeyen kısa metinlerden yola çıkılarak tek kişilik doğaçlama çalışmalarının yapılması.

TİY 133 Mimik-Rol I2+24,5
Oyuncu adayının oyunculuk malzemesinin biçimlendiği ders; Oyunculuk malzemesinin geliştirilmesinde ilk adım olarak gözlem yapılması, Beş duyunun harekete geçirilmesi, İç aksiyonun yetkinleştirilmesi ve duyguları ortaya çıkarıcı çalışmaların yapılması, Eğitimle pekiştirilmesi; Mimik ve rolün gelişmesinde vücudun bir bütün olarak eşgüdümünün sağlanması, Ses ve konsantrasyonunu sağlayıcı temrinler yapılması; Öğrencilerin oyunculuğa hazırlanmasındaki temel mimik ve rol çalışmalarına girişmelerinin sağlanması.

TİY 134 Mimik-Rol II2+24,5
Gözlem yapılması; Beş duyunun harekete geçirilmesi; İç aksiyonun yetkinleştirilmesi ve duyguları ortaya çıkarıcı çalışmaların yapılması, bunların pekiştirilmesi; Mimik ve rolün gelişmesinde vücudun bir bütün olarak eşgüdümünün sağlanması: Ses ve konsantrasyonunu sağlayıcı temrinlere devam edilmesi; Mimik-rol 1'de uygulanan bu alıştırmaların tirat kapsamında ele alınması, algılanması: İç ve dış aksiyonun tirada yansıtılması; Öğrencilerin mimik-rol konularında yetkinleştirilmesi.

TİY 135 Ses-Konuşma I2+23,0
Ses, nefes ve konuşmayla ilintili tüm aygıtların kuramsal ve uygulamalı olarak tanıtılması; Oyuncu adayı olan öğrencilere doğru nefes alma becerisinin kazandırılması; Ses ve nefesini en iyi, en doğru ve en etkili bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli alıştırmaların yapılması; Türkçeyi doğru kullanabilmeleri doğrultusunda çalışmalar yapılması; Konuşma sırasında sözcüklerin hakkının verilmesi için: Hız, vurgulama, telaffuz, tonlama ve duygu üzerinde örneklerle çalışılması.

TİY 136 Ses-Konuşma II2+23,0
Doğru ses ve nefes kullanımı için bir önceki dönemdeki çalışmaların yinelenmesi; Ses ve nefesin en iyi, doğru ve etkili bir biçimde kullanılması için gerekli alıştırmaların sürdürülmesi; Harf, hece ve sözcüklerin doğru ve anlaşılır olması için boğum alıştırmaları yapılması; Oyuncu adayının bireysel boğumlama hatalarının giderilmesiyle ilgili özel çalışmaların yapılması; Türkçeyi doğru kullanarak, konuşma sırasında sözcüklerin hakkının verilmesi için: Hız, vurgulama, telaffuz, tonlama ve duygu üzerinde çalışılması.

TİY 201 Dramaturji I2+03,0
Dram Sanatının Tarihsel-Dramaturjik Evriminin Örneklerle Açıklanması; Oyunları İrdeleme Yöntemlerinin Öğretilmesi; Uygulanan Yöntem ve Yaklaşımlarla Oyunları İrdeleyip Yorumlama, Varılan Sonuçlarla Bütünlüklü Yorumlara Ulaşabilme Yetisinin Kazandırılması; Antik Yunan ve Roma Döneminde Yazılmış Örnek Oyunların İncelenmesi: İncelenen oyunların dönem içindeki değerinin tartışılması, Tipik özelliklerinin ortaya konulması, Bugünün anlayışıyla yorumlanması; Öğrencilere Akılcı, Bilimsel ve Yaratıcı Bir Bakış Açısı Kazandırılması; Oyunların Sahnelenme ve Oynanma Olanaklarının Ortaya Çıkarılması.

TİY 202 Dramaturji II2+03,0
Rönesans, Elizabeth Dönemi ve XVII. Yüzyıl Tiyatrosunun Dram Sanatı Evrimi İçindeki Yerinin İrdelenmesi; Bu dönemlerde Yazılmış Örnek Oyunların Bir Önceki Dönemde Belirlenen Amaca Uygun Olarak İncelenmesi: İncelenen oyunların dönem içindeki değerinin tartışılması, Tipik özelliklerinin ortaya konulması, Bugünün anlayışıyla yaklaşılması; Öğrencilere Yorumlayıcı, Akılcı, Bilimsel ve Yaratıcı Bir Bakış Açısı Kazandırılması; Örnek Oyunların Sahnelenme ve Oynanma Olanaklarının Ortaya Çıkarılması.

TİY 209 Hareket III1+33,0
Vücut Anatomisine Bağlı Olarak, Kasların Geliştirilme ve Kullanım Olanaklarının Araştırılması; Dans Düzenlemesi; Doğaçlama Çalışmalarındaki Birikimlerin ve Bileşimlerinin Bir Arada Kullanılmasına Yönelik, Vücudun Tüm Olanaklarını Kullanımıyla Hazırlık Çalışmaları Yapılması; Dans Kompozisyonuna Geçiş: Bu Noktada Öğrencinin Vücudu Dışında Resim ve Nesne ile İlişkisini İrdelemesini Araştırma ve Deneysel Çalışmalara Yönlendirilmesi ve Bunun Sağlanması Üzerinde Çalışmalar Yapılması.

TİY 210 Hareket IV1+33,0
Vücut Anatomisi Üzerinde Çalışmalar Yapılması: Kaslara bağlı olarak dans kompozisyonu oluşturulması; Öğrencinin Kendi Hayal gücünü, Teknik Birikimini, Zamanı, Mekânı, Nesneleri Kullanarak Kendi Projesini Oluşturup Koreografi Hazırlama Denemelerine Girişmesi: Öğrencinin, Kendi Hayal Gücüyle Tüm Düşüncelerini, Bilgilerini ve Birikimlerini Proje Haline Getirerek Bir Koreografi yani Harekete Bütünsel Bir Anlam Kazandırmaya Yönelik Çeşitli Çalışmalar Üretmesi.

TİY 211 Işık-Giysi-Makyaj I1+12,0
Oyuncu Adayı Öğrencilere Mesleklerinde Kendilerine Yetecek Düzeyde Işık, Giysi ve Makyaj Konularında Kuramsal ve Uygulamalı Bilgilerin Verilmesi; Işık: Işık Kaynakları ve İşlevleri, Oyun Yorumuna Uygun Işıklama Yöntemleri; Giysi: Tarihsel Süreç İçinde Tiyatroda Giysinin Kullanımı; Oyun Yorumuna İlişkin Giysi Araştırma Yöntemleri; Makyaj: Tarihsel Süreç İçinde Makyajın Gelişimi, Mask Kullanımı, Makyaj Malzemelerinin Tanıtımı ve İşlevleri, Makyaj Uygulamaları.

TİY 212 Işık-Giysi-Makyaj II1+12,0
Oyuncu Adayı Öğrencilere Mesleklerinde Kendilerine Yetecek Düzeyde Işık, Giysi ve Makyaj Konularında Kuramsal ve Uygulamalı Bilgilerin Verilmesi; Işık: Işık Kaynakları ve İşlevleri, Oyun Yorumuna Uygun Işıklama Yöntemleri; Giysi: Tarihsel Süreç İçinde Tiyatroda Giysinin Kullanımı; Oyun Yorumuna İlişkin Giysi Araştırma Yöntemleri; Makyaj: Tarihsel Süreç İçinde Makyajın Gelişimi, Mask Kullanımı, Makyaj Malzemelerinin Tanıtımı ve İşlevleri, Makyaj Uygulamaları.

TİY 217 Şan-Solfej III1+23,0
Şan Solfej Dersinde Edinilen Birikimlerin Uygulanarak Kullanılması; Müzik Tür ve Biçimleri Hakkında Bilgi Verilmesi; Tür ve Biçimlere İlişkin Örnek Dinletiler Yapılması; Ses Eğitimine Yönelik Hareket-Ses Bağlantılı Çalışmaların Sürdürülmesi; Basit ve Bileşik Ölçülerle Ezgi Okuma Çalışmalarına Girişilmesi; Tek, İki Sesli ve Daha Çok Sesli Kanon Çalışmalarının Yapılması; Basitten Karmaşığa Müzikal Parçaların Çalışılması; Piyano Eşlikli Türkü, Şarkı ve Müzikal Örneklerden Dağarcık Oluşturulması.

TİY 218 Şan-Solfej IV1+23,0
Öğrencilere Müzik Tür ve Biçimleri Hakkında Genel Bilgilerin Verilmesi; Ses Eğitimine Yönelik Hareket-Ses Bağlantılı Çalışmaların Yapılması; Basit ve Bileşik Ölçülerle Ezgi Okuma Çalışmaları Yapılması; Tek, İki Sesli ve Daha Çok Sesli Kanon Çalışmalarına Girişilmesi; Basitten Karmaşığa Müzikal Parçaların Çalışılması; Piyano Eşlikli Türkü, Şarkı ve Müzikal Örneklerden Dağarcık Oluşturulması ve Söylenmesi; Ünlü Solistlerden Açıklamalı Dinletiler Sunulması.

TİY 219 Teknik Tasarım I1+12,0
Kuramsal Olarak, Dekor, Kostüm, Aksesuvar, Butafor gibi gereçlerin Tarihsel Süreç İçinde Gelişiminin Aktarılması; Teknik ve Genel Bilgiler Verilmesi; Ele Alınan Oyunların Çağ Özellikleri, Ortamı, Toplumsal yapısı, Anlayış ve Etkileşimleriyle İrdelenmesi; Sahne Çalışması ve Oyunculuk Derslerinde Hazırlanan Oyunların Çağa ve Yönetmenin Yorumuna Göre Dekor, Giysi, Aksesuvar Araştırmaları ve Uygulamaları Yapılması; Çizim, Maket ve Plastik Çalışmaların Gerçekleştirilmesi.

TİY 220 Teknik Tasarım II1+12,0
Tasarımların Uygulamaya Dönüştürülmesi Amacıyla Sahne Çalışması ve Oyunculuk Derslerinde Hazırlanan Çeşitli Oyunların, Çağına Uygun Dış ve İç Mimari, Giysi, Aksesuvar Araştırmalarının Yapılması; Bu Araştırma Sonuçlarından Hareketle, Yönetmen Yorumuna ve Sahnenin Gereklerine Göre Oyunun Dekor, Giysi, Aksesuvar Çizim, Maket ve Plastik Çalışmaların Yapılması; Bu Çalışmaların, Çeşitli Atölyelerle İşbirliği Yapılarak Gerçekleştirilmesi; Öğrencilerin Bu Uygulamalara Katılarak Öğrendikleri Teorik Bilgileri Pekiştirmeleri.

TİY 223 Role Hazırlık I2+25,0
Öğrencinin gözlem yetisini, düşünce birikimini ve hayal gücünü kullanarak beş duyusunu harekete geçirecek çeşitli alıştırmalarla iç aksiyonunu yetkinleştirmesi ve duygularını ortaya çıkarıcı çalışmalar yapabilmesi; Çeşitli oyunlardaki zaman, mekân, karakter, toplumsal ve ekonomik zorunlulukların alıştırmalarla uygulanması ve rolün çözümlenmesi; Ses ve vücudun bir bütün olarak eşgüdümünü sağlayarak iç ve dış aksiyonun tirada yansıyışı ve sergilenmesi.

TİY 224 Role Hazırlık II2+25,0
Role hazırlık 1 dersine bağlı olarak, öğrencinin gözlem, düşünce ve hayal gücünü harekete geçirerek sahne üzerinde beş duyusunu kullanabileceği iki ya da üç kişilik çalışmaların yapılması; Bir oyuncu adayı olan öğrencinin, işlenen metin ile sahne olanakları arasındaki ilişkiyi görebilmesinin sağlanması; Oyundaki zaman, mekân, karakter, toplumsal ve ekonomik zorunlulukların araştırılması ve tartışılması; Rolü çözümlenmesi: Uygulamalı olarak sahneye getirilmesi.

TİY 227 Tiyatro Tarihi ve Teorisi III2+03,0
XVII. yüzyıl Klasik Dönem Avrupa Tiyatrosu; Avrupada Siyasal, Toplumsal, Kültürel, Sanatsal Yaşam ve Bu Yaşamların Tiyatroya Etkileri; Aynı Dönemde Fransa, İtalya, Almanya ve İspanya'da Tiyatro Anlayışı; Önemli Dramatik ve Eleştirel Çalışmalar; Tiyatral Düzenlemenin Değişim ve Gelişimi: Yazarlık, Sahneleme yöntemleri, Tiyatro toplulukları, Oyunculuk biçimleri, Tiyatro ve sahne mimarisinin irdelenmesi; Söz konusu Dönem Kendinden Önceki ve Sonraki Tiyatro Dönemleriyle İlişkilendirilerek Öğrencilere Tiyatro Tarihi Bilinci Kazandırılması.

TİY 228 Tiyatro Tarihi ve Teorisi IV2+03,0
XVIII. Yüzyıl Avrupa tiyatrosu; Çağın Siyasal, Toplumsal, Kültürel ve Sanat Yaşamı; Bu Yaşamların Tiyatro Sanatına Etkileri; Tiyatral Düzenlemenin Değişim ve Gelişimi: Dramatik ve Eleştirel Çalışmalar, Oyun Yazarlığı, Yeni Dramatik Türlerin Gelişimi, Oyun Sahneleme Yöntemleri, Oyunculuk Sanatındaki Gelişimler; Tiyatro ve Sahne Mimarisi, Dekorun Gelişimi; Aynı Dönem Kendinden Önceki ve Sonraki Tiyatro Dönemleriyle İlişkilendirilerek Öğrencilere Tiyatro Tarihi Bilincinin Kazandırılması.

TİY 233 Doğaçlama III2+23,0
Oyuncu adayı öğrencileri, tiyatroya özgü oynama tekniklerine, sorumluluklara ve seyirci ile ilişkiye hazırlamak için toplu çalışma ruhu kazandıran doğaçlamalar yapılması: İkili, üçlü, kısa sahne metinleri ya da tamamen özgür yaratıyı kışkırtıcı, nereden alındığı belirtilmeyen, yalnızca yazılı olandan yola çıkılmasını zorunlu kılan kısa sahneler kullanımı ile birlikte çalışmaya ve üretmeye yöneltici doğaçlama çalışmalarının yapılması; Öğrencilerin hayal gücünü ve yaratıcılıklarını geliştirici örnek çalışmalar yapılması.

TİY 234 Doğaçlama IV2+23,0
Takım ruhu kazanmış oyuncu adayları ile her türlü durum doğaçlamaları yapılması; Yazılı bir metinden yola çıkarak özgürce gerçekleştiren doğaçlamalarla metnin ortaya çıkarılması; Yeniden üretmeye yönelik alıştırmalar ve toplu çalışmalara olanak veren sahnelerin çalışılması; Bu çalışmalar sırasında karşılaşılabilecek sorunların üstesinden gelmeye yönelik kısa sahnelerden oluşan alıştırmalar yapılması; Öğrencilerin hayal gücünü ve yaratıcılıklarını geliştirici örnek çalışmalar yapılması.

TİY 237 Ses-Konuşma III2+23,0
Oyuncu adayı olan öğrencilerin seslerinin ve nefeslerinin en iyi, doğru ve etkili bir biçimde kullanması için gerekli alıştırmaların sürdürülmesi; Harf, hece ve sözcüklerin doğru ve anlaşılır olması için boğum alıştırmaları yapılması; Oyuncu adayının bireysel boğumlama hatalarının giderilmesiyle ilgili özel çalışmaların sürdürülmesi, Türkçe'yi doğru kullanarak, konuşma sırasında sözcüklerin hakkının verilmesi için hız, vurgulama, telaffuz, tonlama ve duygu üzerinde çalışılması.

TİY 238 Ses-Konuşma IV2+23,0
Oyuncu adayı olan öğrencilere seslerinin ve nefeslerinin en iyi, doğru ve etkili bir biçimde kullanabilmesinin öğretilmesinin sürdürülmesi; Türkçeyi doğru kullanarak, konuşma sırasında sözcüklerin hakkının verilmesi için: Hız, vurgulama, telaffuz, tonlama ve duygu üzerinde çalışılması; Bir metnin amaca yönelik olarak ses, diksiyon, artikülasyon ve vurgu bakımından doğru biçimde deşifre edilmesiyle ilgili çalışmaların yapılması; Oyuncu adayının bireysel boğumlama hatalarının giderilmesiyle ilgili özel çalışmaların sürdürülmesi.

TİY 301 Dramaturji III2+03,0
XVIII. ve XIX. Yüzyılda Yazılmış Yerli ve Yabancı Örnek Oyunların Öğrencilerle Birlikte İncelenmesi: İncelenen Oyunun dönem içindeki değerinin tartışılması, Tipik özelliklerinin ortaya konulması, Bugünün anlayışıyla yaklaşılması; Öğrencilere Akılcı, Bilimsel ve Yaratıcı Bir Bakış Açısı Kazandırılması; Oyunların Sahneleme ve Oynanma Olanaklarının Ortaya Çıkarılması; Öğrencilere Sahnelenecek Bir Oyunu Yorumlama ve Varılan Yorum Doğrultusunda Çeşitli Dönüşümler Yaratma Yetisinin Kazandırılması.

TİY 302 Dramaturji IV2+03,0
XX. Yüzyılda Yazılmış Yerli ve Yabancı Örnek Oyunların Öğrencilerle Birlikte İncelenmesi: İncelenen oyunun dönem içindeki değerinin tartışılması, Tipik özelliklerinin ortaya konulması, Bugünün anlayışıyla yaklaşılması; Öğrencilere Akılcı, Bilimsel ve Yaratıcı Bir Bakış Açısı Kazandırılması; Oyunların Sahneleme ve Oynanma Olanaklarının Ortaya Çıkarılması. Öğrencilere Sahnelenecek Bir Oyunu Yorumlama ve Varılan Yorum Doğrultusunda Çeşitli Dönüşümler Yaratma Yetisinin Kazandırılması.

TİY 308 Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu2+03,0
Cumhuriyetin Kurulmasından Günümüze Değin Siyasal, Toplumsal, Kültürel Sanatsal Yaşamdaki Değişimler ve Bu Değişimlerin Tiyatroya Yansıması; Aynı Dönemin Tiyatro Seyircisi ve Tiyatro Anlayışı; Tiyatro Toplulukları; Batı Tiyatrosunun Türk Tiyatrosu Üzerindeki Etkilerinin İrdelenmesi; Ulusal Tiyatro Hareketi; Yazarlık; Dramatik Türler; Oyunculuk; Konservatuvarlar; Tiyatro Okulları; Ödenekli-Ödeneksiz, Amatör ve Üniversite Tiyatroları; Tiyatro Mimarisi ve Sahne Tekniği.

TİY 311 Çocuk Tiyatrosu I1+23,0
Çocuk Tiyatrosunun Tanımı ve Sınırlarının Çizilmesi; Çocuk Tiyatrosu, Eğitimde Drama, Yaratıcı Drama; Çocuklar İçin Yapılan Tiyatro ile Yetişkinler İçin Yapılan Tiyatro; Hedef Kitle Olan Çocuk: Çocuk kimliği, Çocuk Gelişimi; Çocuk Algılaması; Gelişimi; Kısa Çocuk Tiyatrosu Tarihi: Ülkemizde ve Yurtdışında Çocuk Tiyatrosunun Başlangıcı ve Gelişimi; Ülkemizde ve Yurtdışında Çocuk Tiyatrosunun Bugünkü Durumu; Çocuk Tiyatrosunun Temel Sorunları ve Çözüm Araştırmaları.

TİY 312 Çocuk Tiyatrosu II1+23,0
Oyun Yazım Aşamasından Başlayarak Çocuk Tiyatrosunun Kendine Özgü Kuralları İçinde Yazarlık, Sahneleme Yöntemleri, Yönetim, Oyunculuk, Dekor, Kostüm, Makyaj, Aksesuvar vb. Bilgilerin Aktarılması; Belirlenecek Yaş Grubunu Göz Önünde Bulundurarak İzleyiciyle Buluşacak Bir Çocuk Oyunu Seçimi, Masa Başı Çalışmalarından Başlayarak Oyunun Çalışılması: Kuramsal Bilgilerin Uygulamalı Olarak Pekiştirilmesi ve Elde Edilen Sonuçlarının Değerlendirilmesi.

TİY 313 Dans I1+23,0
Anadolu Halk Dansları Kültürünün Öğretilmesi: Anadolu Danslarının Yörelere Göre Çeşitliliğinin Ortaya Konulması ve Kökenlerinin Açıklanması, Figürlerin ve Anlatım Olanaklarının Tanıtılması; Anadolu Halk Danslarının Farklı Estetik Özelliklerinden (Yörelerden) Birer Örnek Dansın Öğretilmesi (Horon, Bar, Halay, Kazıklı Oyun, Zeybek, vb); Oyuncu Adayının Bu Bilgilerden ve Deneyimlerden Sahne Çalışmalarında Nasıl Yararlanabileceğinin Örneklenerek Gösterilmesi.

TİY 314 Dans II1+23,0
Dünya Dans Kültürünün Belli Başlı Klasik Danslarının (Vals, Tango, Polka, Flamenko) Öğretilmesi: Adı Geçen Dansların Tipik Figürlerinin ve Anlatım Olanaklarının Tanıtılması; Dansların Farklı Estetik Özelliklerinden Yola Çıkılarak Özgün Koreografik Düzeni ve Hareketleri İçinde Öğretilmesi: Oyuncu Adayının Bu Bilgilerden ve Deneyimlerden Sahne Çalışmalarında Nasıl Yararlanabileceğinin Örneklenerek Gösterilmesi: Öğrencilere Oyunculuk Çalışmalarında Danstan Yararlanabilme Yetisinin Kazandırılması.

TİY 315 Geleneksel Türk Tiyatrosu Uygulaması1+23,0
Geleneksel Türk Tiyatrosunda Yer Alan Karagöz, Ortaoyunu, Meddah, Kukla Gösterilerinin Teknik Olarak Araştırılması: Bu Konuda Yapılan Araştırmaların ve Tanıkların Uygulamaya Yönelik Çalışmalarının İncelenmesi ve Seçilen Gösterinin Türüne Göre Gereklilik Gösteren El Becerisi, Ses Kullanımı Gibi Teknik Yeterliliklerin Kazandırılması; Örneklerinden Birinin (Karagöz, Ortaoyunu, Meddah, Kukla) Ele Alınıp İzleyici Karşısına Çıkabilecek Biçimde Hazırlanması.

TİY 316 Hareket Tiyatrosu1+23,0
Günümüzün Çağdaş Gösteri Biçimlerinden Biri Olan Hareket Tiyatrosunun İlkeleri Kullanılarak Oyuncu Adayına, Bugüne Kadar Öğrendikleri Çerçevesinde Geniş Olanaklar Sunarak, Vücudunun Olanaklarının Estetik Bir Biçimde Değerlendirmesine Yönelik, Belirlenen Bir Metin Çerçevesinde ya da Doğaçlama Tekniğinin İlkeleri Göz önünde Bulundurularak Vücut Anlatımını Güçlendirecek Deneysel Çalışmaların Yapılması; Öğrencilerin Harekete Dayalı Gösteri Deneyimlerinin Geliştirilmesi.

TİY 319 Müzikli Tiyatro I1+23,0
Drama Sanatı İçinde Değerlendirilen Çeşitli Müzikli Tiyatro Türlerinin (Opera, Operet, Müzikaller) Tanıtımı; Yerli ve Yabancı Solistlerden Örnek Şarkıların Dinlenmesi: Şarkının söylenmesine ilişkin açıklamalar yapılması; Tiyatro Oyuncu Adayına Şan ve Solfej Derslerinde Öğrendiklerini Uygulama Olanakları Yaratılması; Öğrencilere Çeşitli Müzikli Oyunlardan Örnek Parçaların Deşifresini Yapabilme ve Müzik Eşliğinde Söyleyebilme Yetisinin Kazandırılması.

TİY 320 Müzikli Tiyatro II1+23,0
Drama Sanatı İçinde Değerlendirilen Çeşitli Müzikli Tiyatro Türlerinin (Opera, Operet, Müzikaller) Tanıtımı; Yerli ve Yabancı Solistlerden Örnek Şarkıların Dinlenmesi: Şarkının söylenmesine ilişkin açıklamalar yapılması; Tiyatro Oyuncu Adayına Şan ve Solfej Derslerinde Öğrendiklerini Uygulama Olanakları Yaratılması; Öğrencilere Çeşitli Müzikli Oyunlardan Örnek Parçaların Deşifresini Yapabilme ve Müzik Eşliğinde Söyleyebilme Yetisinin Kazandırılması.

TİY 325 Ses-Konuşma Sahne Uygulaması I1+23,0
Ses-Konuşma Derslerinde Edinilen Bilgilerin ve Deneyimlerin Değişik Türde Tiyatro Metinlerinden Hareketle, Uygulamalı Olarak Pekiştirilmesi; Ses-Konuşma Açısından Role ve Oyun Metnine Yaklaşımın Geliştirilmesi; Türkçeyi Doğru Kullanarak, Seçilen Oyun Metinini Okuma Sırasında Sözcüklerin Hakkının Verilmesi İçin : Hız, Vurgulama, Telaffuz, Tonlama ve Duygu üzerinde çalışılması; Oyuncu Adayı Öğrencilerin Geliştirdikleri Konuşma Biçimlerinin Oyun Üzerinde Uygulamalı Olarak Yetkinleştirilmesi.

TİY 326 Ses-Konuşma Sahne Uygulaması II1+23,0
Ses-Konuşma Derslerinde Edinilen Bilgilerin ve Deneyimlerin Değişik Türde Tiyatro Metinlerinden Hareketle, Uygulamalı Olarak Pekiştirilmesi; Ses-Konuşma Açısından Role ve Oyun Metnine Yaklaşımın Geliştirilmesi; Türkçeyi Doğru Kullanarak, Seçilen Oyun Metinini Okuma Sırasında Sözcüklerin Hakkının Verilmesi İçin : Hız, Vurgulama, Telaffuz, Tonlama ve Duygu üzerinde çalışılması; Oyuncu Adayı Öğrencilerin Geliştirdikleri Konuşma Biçimlerinin Oyun Üzerinde Uygulamalı Olarak Yetkinleştirilmesi.

TİY 327 Teknik Tasarım Uygulaması I1+23,0
Sahne Çalışması ve Oyunculuk Derslerinde Hazırlanan Oyunların Yazıldıkları Dönemlerin Çok Yönlü Araştırmalarının Yapılması: Bu Araştırma Sonuçlarından Hareketle Yönetmenin Yorumuna, Seyircilerin Niteliğine ve Sahnenin Gereklerine Göre Oyunun Dekor, Giysi, Aksesuvar Çizim, Maket ve Plastik Çalışmaların Yapılması, Bu Çalışmaların Çeşitli Atölyelerle İşbirliği Yapılarak (Çizim ve Maketlere Uygun) Gerçekleştirilmesi.

TİY 328 Teknik Tasarım Uygulaması II1+23,0
Sahne Çalışması ve Oyunculuk Derslerinde Hazırlanan Oyunların Yazıldıkları Dönemlerin Çok Yönlü Araştırmalarının Yapılması: Bu Araştırma Sonuçlarından Hareketle Yönetmenin Yorumuna, Seyircilerin Niteliğine ve Sahnenin Gereklerine Göre Oyunun Dekor, Giysi, Aksesuvar Çizim, Maket ve Plastik Çalışmaların Yapılması, Bu Çalışmaların Çeşitli Atölyelerle İşbirliği Yapılarak (Çizim ve Maketlere Uygun) Gerçekleştirilmesi.

TİY 329 Tiyatro Tarihi ve Teorisi V2+03,0
XIX Yüzyıldan XX.Yüzyılın Başlarına Kadar Dünyadaki Siyasal, Toplumsal, Kültürel, Sanatsal Yaşamdaki Değişimler, Bu Değişimlerin Tiyatro Sanatına Yansımaları ve Etkileri; Aynı Dönemlerde Tiyatro Düşüncesinin ve Edebiyatının Gelişimi; Tiyatro Akımları; Yazarlık: Dramatik türler; dramatik yapılar, biçim değişimleri; Dönemin Tiyatro Yaşantısı: Sahneleme Yöntemleri, Yönetmenlik, Oyunculuk biçimleri, Tiyatro toplulukları ve kurumları; Tiyatro Mimarisi; Sahne Tekniği; Ayın Dönemler de Devlet Tiyatro İlişkisi.

TİY 330 Tiyatro Tarihi ve Teorisi VI2+03,0
XX. Yüzyıldan Günümüze Tiyatronun, Siyasal, Toplumsal, Kültürel, Sanatsal Yaşama Bağlı Olarak Değişim ve Gelişimi; XX Yüzyılın Başlarından İtibaren, Tiyatroda Yankı Bulmuş Akımlar; Dadaizm, Fütürizm, Ekspresyonizm, Sürrealizm; Çeşitli Tiyatro Hareketleri: Epik tiyatro, Absürd tiyatro, Yoksul tiyatro; Aynı Dönemlerde Tiyatro Yaşantısı; Seyirci, Oyunculuk, Yönetmenlik, Tiyatro Toplulukları, Tiyatro Eğitimi; Tiyatro Yapıları ve Teknik Gelişmeler; Aynı Dönemlerde Tiyatro Devlet İlişkisi.

TİY 333 Oyunculuk I3+34,5
Oyunculukla ilgili temel bir üslup ya da değişik oyunculuk yöntemlerinin açıklanması ve uygulanması: İlk iki yılda temel oyunculuk eğitimini tamamlayan oyuncu adayı öğrenciyle ilk kez bir ya da birkaç rolün bütünüyle çalışılması, Amaca uygun metin seçimi, Metnin içinde var olan üslubun, anlatım biçiminin ve oyunculuğa ilişkin sorunların ortaya çıkarılması, rol çözümlemeleri, zaman-mekân ilişkileri ve metnin bütünlüğü içinde rolün sürekliliği ile ilgili çalışmaların yapılması.

TİY 334 Oyunculuk II3+34,5
Oyunculukla ilgili temel bir üslup ya da değişik oyunculuk yöntemlerinin açıklanması ve uygulanması: İlk iki yılda temel oyunculuk eğitimini tamamlayan oyuncu adayı öğrenciyle ilk kez bir ya da birkaç rolün bütünüyle çalışılması, Amaca uygun metin seçimi, metnin içinde var olan üslubun, anlatım biçiminin ve oyunculuğa ilişkin sorunların ortaya çıkarılması, rol çözümlemeleri, zaman-mekân ilişkileri ve metnin bütünlüğü içinde rolün sürekliliği ile ilgili çalışmaların yapılması.

TİY 335 Sahne Çalışması I5+57,5
Bir oyun bütünlüğü içinde öğrencinin dramaturjik çalışmalardan başlayarak, öğretim elemanı/yönetmen yorumu ile oyunun izleyici karşısına çıkmasına kadar her aşamasında, gerekli bilgi, beceri ve uygulama deneyimi açısından donanımlı kılınması: Öğrencinin oyunculuk eksiklerinin giderilmesi, Oyuncu adayının bir projeye nasıl yaklaşması gerektiğinin öğretilmesi; Öğrencilerin bu çalışmaların sonuçlarını somut bir biçimde görüp öğrenimini pekiştirmesi.

TİY 336 Sahne Çalışması II5+57,5
Bir oyun bütünlüğü içinde öğrencinin dramaturjik çalışmalardan başlayarak, öğretim elemanı/yönetmen yorumu ile oyunun izleyici karşısına çıkmasına kadar her aşamasında, gerekli bilgi, beceri ve uygulama deneyimi açısından donanımlı kılınması: Öğrencinin oyunculuk eksiklerinin giderilmesi, Oyuncu adayının bir projeye nasıl yaklaşması gerektiğinin öğretilmesi; Oyuncu adayının bir projeye nasıl yaklaşması gerektiğinin öğretilmesi, Öğrencilerin bu çalışmaların sonuçlarını somut bir biçimde görüp öğrenimini pekiştirmesi.

TİY 401 Dramatik Edebiyat I2+03,0
Antik Yunan Döneminden Günümüze Değin, Dünya Dramatik Edebiyatının Başyapıtlarından Seçilen Örneklerin, Yazıldıkları Dönemin Siyasal, Toplumsal, Sanatsal, Kültürel Bağlantıları ve Bakışıyla En Küçük Ayrıntısına Varıncaya Dek İşlenmesi, Tartışılması ve Çözümlenmesi; Geçmişte ve Günümüzde Sahneye Konuş Özelliklerinin Araştırılması; Eserlerin Günümüz Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi; Öğrencilerin Dram Sanatı Alanında Teknik ve Estetik Olarak Geliştirilmesi.

TİY 402 Dramatik Edebiyat II2+03,0
Antik Yunan Döneminden Günümüze Değin, Dünya Dramatik Edebiyatının Başyapıtlarından Seçilen Örneklerin, Yazıldıkları Dönemin Siyasal, Toplumsal, Sanatsal, Kültürel Bağlantıları ve Bakışıyla En Küçük Ayrıntısına Varıncaya Dek İşlenmesi, Tartışılması ve Çözümlenmesi; Geçmişte ve Günümüzde Sahneye Konuş Özelliklerinin Araştırılması; Eserlerin Günümüz Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi; Öğrencilerin Dram Sanatı Alanında Teknik ve Estetik Olarak Geliştirilmesi.

TİY 403 Batı Müzikalleri1+23,0
Müzikallerin Gelişimi; Önemli Batı Müzikallerin Yazarları, Bestecileriyle Yapıtların İçeriklerinin Tanıtılması; Bir Müzikalin Bütününün ya da Değişik Müzikallerin Şarkılarının Gösteriye Yönelik Olarak Şan ve Müzikli Tiyatro Derslerinde Öğrenilenlere Dayanılarak ve Bu Birikimlerinde Yararlanılarak Çalışılması; Şarkıların Koreografik Düzenlemelerinin Yapılması; Değişik Müzikallerden Kolaj Çalışmaları Yapılması: Bu Kolajın Belirli Bir Tema Çerçevesinde Kurgulanması ve İzleyiciye Sunulması.

TİY 404 Türk Müzikalleri1+23,0
Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemlerinde Türk Müzikallerinin Gelişimi; Önemli Türk Müzikallerinin Yazarlarının ve Bestecilerinin Tanıtılması; Bir Müzikalin Bütününün ya da Değişik Müzikallerin Şarkılarının Gösteriye Yönelik Olarak Şan ve Müzikli Tiyatro Derslerinde Öğrenilenlere Dayanılarak ve Öğrencilerin Bu Birikimlerinde Yararlanılarak Çalışılması; Şarkı ya da Şarkıların Koreografik Düzenlemelerinin Yapılması; Oyuncu Adayı Olan Öğrencilerin Yerli Müzikaller Çalışarak Kültürel Tavır, Duruş ve Beğenilerinin Müzikal Yapıtlar Çerçevesinde Geliştirilmesi.

TİY 405 Bireysel Proje I2+13,0
Öğrencilerin, Danışman Öğretim Elemanının Yol Göstericiliğinde Önceden Saptanmış ölçüde, Bir Ya Da Birkaç Çalışmayı Bireysel Ya Da Küçük Gruplar Olarak Yorumlayıp, Bir Gösteri/Oyun Hazırlamanın Tüm Gereklerini Yerine Getirdikten Sonra Dönem Sonunda Sergilemesi; Oyunculuk Dışındaki Diğer Tüm Çalışma Aşamalarını Belgeleyen Reji Defteri ile Birlikte Gösterimin Video Bandının hazırlanıp, Çalışmanın Belgelenmesi; Öğrencilere Bir Projeyi Bireysel Olarak Gerçekleştirebilme Yetisin Kazandırılması.

TİY 406 Bireysel Proje II2+13,0
Öğrencilerin, Danışman Öğretim Elemanının Yol Göstericiliğinde Önceden Saptanmış ölçüde, Bir Ya Da Birkaç Çalışmayı Bireysel Ya Da Küçük Gruplar Olarak Yorumlayıp, Bir Gösteri/Oyun Hazırlamanın Tüm Gereklerini Yerine Getirdikten Sonra Dönem Sonunda Sergilemesi; Oyunculuk Dışındaki Diğer Tüm Çalışma Aşamalarını Belgeleyen Reji Defteri ile Birlikte Gösterimin Video Bandının hazırlanıp, Çalışmanın Belgelenmesi; Öğrencilere Bir Projeyi Bireysel Olarak Gerçekleştirebilme Yetisin Kazandırılması.

TİY 407 Günümüz Tiyatrosunda Arayışlar I2+03,0
1960'lardan Günümüze Gelişerek Gelen Çağdaş Tiyatro Düşüncesi Gelişiminin İncelenmesi; Çağdaş Tiyatronun Belirleyici Yönetmenlerinden Jerzy Grotowski, Viola Spolin, Joseph Chaikin, Eugenio Barba, Peter Brook, Augusto Boal, Keith Johnstone ve Robert Wilson'ın Oyuncu Eğitimi İçin Geliştirdikleri Teknikler ve Gerçekleştirdikleri Gösterilerin Uygulamalı Olarak İrdelenmesi: Çağdaş tiyatronun gelişiminin belgesel örneklerle öğrencilere tanıtılması; Tiyatro Geleceğe Yönelik Olarak Gidişatı Konusunda Öğrencilerin Düşündürülmesi ve Öngörü Geliştirmeleri Konusunda Rehberlik Edilmesi.

TİY 408 Günümüz Tiyatrosunda Arayışlar II2+03,0
1960'lardan Günümüze Gelişerek Gelen Çağdaş Tiyatro Düşüncesi Gelişiminin İncelenmesi; Çağdaş Tiyatronun Belirleyici Yönetmenlerinden Jerzy Grotowski, Viola Spolin, Joseph Chaikin, Eugenio Barba, Peter Brook, Augusto Boal, Keith Johnstone ve Robert Wilson'ın Oyuncu Eğitimi İçin Geliştirdikleri Teknikler ve Gerçekleştirdikleri Gösterilerin Uygulamalı Olarak İrdelenmesi: Çağdaş tiyatronun gelişiminin belgesel örneklerle öğrencilere tanıtılması; Tiyatro Geleceğe Yönelik Olarak Gidişatı Konusunda Öğrencilerin Düşündürülmesi ve Öngörü Geliştirmeleri Konusunda Rehberlik Edilmesi.

TİY 409 Dans III1+23,0
Dünya Dans Kültürünün Belli Başlı Klasik Danslarının (Vals, Tango, Polka, Flamenko) Öğretilmesi; Dünya Dans Kültürünün Örneklerine Çağdaş İletişim Araçları Yoluyla Ulaşılarak (İnternet, Video, Film vb.) Dans ve Hareket Yazımı Konusunda Genel Bilgilerin Sunulması; Hareket ve Dans Derslerinden Edinilen Birikimlerin Daha Boyutlu, Düzenli ve Yaratıcı bir Yaklaşımla Ele Alınması; Bu Birikimi Uygulama içinde Pekiştirilmesi, Öğrencilerin Dans Konusunda Yaratıcı ve Yetkin Kılınması.

TİY 410 Dans IV1+23,0
Dünya Dans Kültürünün Belli Başlı Klasik Danslarının (Vals, Tango, Polka, Flamenko) Öğretilmesi; Dünya Dans Kültürünün Örneklerine Çağdaş İletişim Araçları Yoluyla Ulaşılarak (İnternet, Video, Film vb.) Dans ve Hareket Yazımı Konusunda Genel Bilgilerin Sunulması; Hareket ve Dans Derslerinden Edinilen Birikimlerin Daha Boyutlu, Düzenli ve Yaratıcı bir Yaklaşımla Ele Alınması; Bu Birikimi Uygulama içinde Pekiştirilmesi, Öğrencilerin Dans Konusunda Yaratıcı ve Yetkin Kılınması.

TİY 413 Proje-Oyun I1+23,0
Bir Projeyi Oluşturma ve Onu Sahneleme Çalışması: I-VIII. Dönemlerdeki Tüm Öğrencilerle, Gerek Görüldüğü Öğretim Yılı İçinde Açılır. Üniversitemizin, Konservatuvarımızın Önemli Bulduğu Olay ve Yıldönümlerini Dramatize Bir Biçimde Sahneye Getirilmesi Amacını Taşır. Bu Uygulama, Düşünce Aşamasından Seyircinin Karşısına Çıkacak Olan Oyunun/Gösterinin (Araştırma, Yazım, Dramaturji, Sahneleme, Dekor, Giysi, Müzik, Teknik Gibi) Tüm Aşamalarını Kapsar.

TİY 414 Proje-Oyun II1+23,0
Bir Projeyi Oluşturma ve Onu Sahneleme Çalışması: I-VIII. Dönemlerdeki Tüm Öğrencilerle, Gerek Görüldüğü Öğretim Yılı İçinde Açılır. Üniversitemizin, Konservatuvarımızın Önemli Bulduğu Olay ve Yıldönümlerini Dramatize Bir Biçimde Sahneye Getirilmesi Amacını Taşır. Bu Uygulama, Düşünce Aşamasından Seyircinin Karşısına Çıkacak Olan Oyunun/Gösterinin (Araştırma, Yazım, Dramaturji, Sahneleme, Dekor, Giysi, Müzik, Teknik Gibi) Tüm Aşamalarını Kapsar.

TİY 417 Sinema Televizyon Oyunculuğu Uygulaması0+33,0
Temel Oyunculuk Formasyonunu Almış Öğrencilere, İlk Adımda Sinema Ve Televizyon Hakkında Genel Bilgi Sunulması (ağırlıklı olarak kamera konumları, kamera hareketleri, çekim ölçekleri ve bunlardan elde edilen anlamlar); Sinema ve Televizyon Oyunculuğu Hakkında Kuramsal Bilgi Verilmesi; Sahne Oyunculuğu İle Sinema/Televizyon Oyunculuğu Arasındaki Ayrımlar ve Bunların Gerekçeleri; Kamera Karşısındaki Oyunculuğun Gereklerinin Kısa Senaryolara Bağlı (Çok kameralı stüdyo çekimleri, Tek kameralı çekimler) ve Uygulamalı Olarak Yapılması.

TİY 419 Proje-Oyun III1+23,0
Bir Projeyi Oluşturma ve Onu Sahneleme Çalışması: I-VIII. Dönemlerdeki Tüm Öğrencilerle, Gerek Görüldüğü Öğretim Yılı İçinde Açılır. Üniversitemizin, Konservatuvarımızın Önemli Bulduğu Olay ve Yıldönümlerini Dramatize Bir Biçimde Sahneye Getirilmesi Amacını Taşır. Bu Uygulama, Düşünce Aşamasından Seyircinin Karşısına Çıkacak Olan Oyunun/Gösterinin (Araştırma, Yazım, Dramaturji, Sahneleme, Dekor, Giysi, Müzik, Teknik Gibi) Tüm Aşamalarını Kapsar.

TİY 420 Proje-Oyun IV1+23,0
Bir Projeyi Oluşturma ve Onu Sahneleme Çalışması: I-VIII. Dönemlerdeki Tüm Öğrencilerle, Gerek Görüldüğü Öğretim Yılı İçinde Açılır. Üniversitemizin, Konservatuvarımızın Önemli Bulduğu Olay ve Yıldönümlerini Dramatize Bir Biçimde Sahneye Getirilmesi Amacını Taşır. Bu Uygulama, Düşünce Aşamasından Seyircinin Karşısına Çıkacak Olan Oyunun/Gösterinin (Araştırma, Yazım, Dramaturji, Sahneleme, Dekor, Giysi, Müzik, Teknik Gibi) Tüm Aşamalarını Kapsar.

TİY 421 Cumhuriyet Öncesi Türk Tiyatrosu2+03,0
Geleneksel Dramatik Sanatlar : Şaman, Kukla, Taziye, Semah, Seyirlik Oyunlar, Hokkabaz, Osmanlı Şenlikleri, Meddah, Karagöz, Ortaoyunu; Tanzimatı Döneminin Siyasal, Toplumsal, Kültürel ve Sanat Yaşamı: Bu aşamaların tiyatroya etkileri; Aynı Dönemin Oyunculuk, Yönetmenlik, Yazarlık, Dramatik Türler Açısından Örneklerle İncelenmesi; 1908'den 1924'e Kadar Osmanlı İmparatorluğunun Meşrutiyet Döneminde Siyasal, Toplumsal, Kültürel, Sanatsal Yaşamdaki Değişimlerin Açıklanması; Bu Değişimlerin Tiyatro Üzerindeki Yansımalarının İrdelenmesi;

TİY 435 Oyunculuk III3+35,0
Stanislavski'nin oyunculuk yöntemi dışındaki oyunculuk yöntemlerinden birinin ya da birkaçının uygulamalı olarak öğretilmesi: Amaca uygun metin seçimi, metnin içinde var olan üslubun, anlatım biçiminin öğretilen oyunculuk yöntemi doğrultusunda dönüştürülmesi, oyunculuğa ilişkin sorunlarının işlenen yöntem çerçevesinde ortaya çıkarılması, rol çözümlemeleri, zaman-mekan ilişkileri ve metninin bütünlüğü içinde rolün sürekliliği ile ilgili çalışmaların yapılması. William Shakespeare; Anton Chekov; Henrich Ibsen; August Strindberg; Arthur Miller; Turgut Özakman; Vasıf Öngören; Haldun Taner; Mehmet Baydur gibi yazarların çalışılması.

TİY 436 Oyunculuk IV3+35,0
Stanislavski'nin oyunculuk yöntemi dışındaki oyunculuk yöntemlerinden birinin ya da birkaçının uygulamalı olarak öğretilmesi: Amaca uygun metin seçimi, metnin içinde var olan üslubun, anlatım biçiminin öğretilen oyunculuk yöntemi doğrultusunda dönüştürülmesi, oyunculuğa ilişkin sorunlarının işlenen yöntem çerçevesinde ortaya çıkarılması, rol çözümlemeleri, zaman-mekan ilişkileri ve metninin bütünlüğü içinde rolün sürekliliği ile ilgili çalışmaların yapılması. William Shakespeare; Anton Chekov; Henrich Ibsen; August Strindberg; Arthur Miller; Turgut Özakman; Vasıf Öngören; Haldun Taner; Mehmet Baydur gibi yazarların çalışılması.

TİY 437 Sahne Çalışması III5+513,0
Bir oyun bütünlüğü içinde öğrencinin dramaturjik çalışmalardan başlayarak, öğretim elemanı/yönetmen yorumu ile oyunun izleyici karşısına çıkmasına kadar her aşamasında, gerekli bilgi, beceri ve uygulama deneyimi açısından donanımlı kılınması: Öğrencinin oyunculuk eksiklerinin giderilmesi, oyuncu adayının bir projeye nasıl yaklaşması gerektiğinin öğretilmesi; Oyuncu adayının bir projeye nasıl yaklaşması gerektiğinin öğretilmesi, öğrencilerin bu çalışmaların sonuçlarını somut bir biçimde görüp öğrenimini pekiştirmesi.

TİY 438 Sahne Çalışması IV5+513,0
Bir oyun bütünlüğü içinde öğrencinin dramaturjik çalışmalardan başlayarak, öğretim elemanı/yönetmen yorumu ile oyunun izleyici karşısına çıkmasına kadar her aşamasında, gerekli bilgi, beceri ve uygulama deneyimi açısından donanımlı kılınması: Öğrencinin oyunculuk eksiklerinin giderilmesi, Oyuncu adayının bir projeye nasıl yaklaşması gerektiğinin öğretilmesi; Oyuncu adayının bir projeye nasıl yaklaşması gerektiğinin öğretilmesi, Öğrencilerin bu çalışmaların sonuçlarını somut bir biçimde görüp öğrenimini pekiştirmesi.

TRS 115 Mesleki Resim I2+24,5
Öğrencilere Mesleki Resim Dersinde, Yapacak Oldukları Yaylı Çalgıların Ön Projelendirme Çalışmaları Eskiz Kağıtlarına 1/1 Oranında Yaptırılır; Öğrenciler Almış Oldukları Teknik Resim Formasyonu Sonucunda Branşlarıyla İlgili Olarak, Plan ve Projelerin Nasıl Yapılacağı ve Yaylı Çalgı Çizimlerinin Nasıl Yapılacağı Hakkında Geniş Bilgiler ve Uygulamalar Yaparlar; Öğrencilere Ayrıca Çeşitli Kullandıkları El Aletlerinin 1/1 Oranında Çizimleri Üç Boyutlu Yaptırılır; Yaylı Çalgılarda Bulunan Çeşitli Aksesuarların Çizimleriyle 9., 10., 11. Yüzyıla ait Çeşitli Yaylı Çalgıların 1/1 Oranında Teknik Çizimleri Yapılır.

TRS 117 Teknik Resim1+33,0
Teknik Resim Çiziminde Kullanılan Araç ve Gereçlerin Kullanım Egzersizleriyle Eskiz Çizimler; Geometrik ve Dairesel Çizimler;. Geometrik Çizimler: Dikmeler, Açılar, Oval ve Kemer eğrileri, Parabol, Hiperbol; Spiral Çizimler ve Arşimet Spirali; Tasarı Geometri: Perspektif, Paralel hiperbol, Aksonometrik, Konik çizimleri; Çizimlerle Yaylı Çalgılardaki Orantısal Yapı Özellikleri; Bu Bağlamda Çeşitli Yaylı Çalgılar Tasarım Çizimleri.

TRS 228 Mesleki Resim II2+24,5
Öğrencilerin Çizim Çalışmaları Atölye Dersine Bağlı Olarak Yürütülür; Bu Derste Yapılacak Kemanlar Öncelikle Projelendirilir; Klasik Dönem Keman Yapımcılarının Kopya Çizimleri 1/1 Oranında Aydınger Kağıdına Çizilir; Antonio, Stradivari, Guarneri, Amati, Carlo Bergonzi Gibi Yapımcıların Kemanlarının Orjinal Oran ve Ölçülerde Teknik Çizimleri ve Görsel Analizleri Yapılır; Öğrencilerin Çizim Çalışmaları Atölye Çalışmalarına Bağlı Olarak Devam Eder; Öğrencilerin Mesleki Gelişimleri Tecrübeleri Doğrultusunda Yaylı Çalgıların Modern Çizimleri de Ayrıca Yapılır; Klasik Çağ Keman Yapımcılarının Literatüre Geçen Bütün Modellerinin Ön Çizim Çalışmaları Yapılır.

TÜR 105 Osmanlı Türkçesi ve Kullanımı I3+06,0
Osmanlı Türkçesinin Türk Dili Tarihi İçindeki Yeri; Önceki ve Sonraki Dönemlerle Ayırıcı Özellikler; Gelişme Sürecinde Kendi İçinde Ayrıldığı Dönemler ve Bu Dönemleri Belirleyen Sınırlar; Ses Bilgisi, Biçim bilgisi ve söz dizimi açılarından belirleyici özellikler; Osmanlı Türkçesinin Biçim Bakımından İncelenmesi: Ses, Kelime, Cümle.

TÜR 106 Osmanlı Türkçesi ve Kullanımı II3+06,0
Osmanlı Türkçesinin Klasik Döneminin Genel Yapısı ve Özellikleri; Arapçadan Alınan Kelime Türleri: Yapı Bakımından Nitelikleri, Değişmeyen yapılar, Yapı değişmelerine yol açan harfler, Bunların kelime kalıplarında yol açtığı bozulmaların nitelikleri; Ortaya Çıkan Yeni Kalıplar; Arapçadan Alıntı Başlıca Edatlar ve Edatlı Birleşikler; Başka Kelime Öbekleri; Farsçadan Alınan Kelime Türleri: Mastarlardan Türeyen İsim ve Sıfatlar, Birleşik isimler ve sıfatlar, İsim ve sıfat takımları; Alıntı Cümle Tipleri: Karşılaştırmalı Tanıtım ve Çözümleme; Alıntı Kalıp Sözler; Bu Dönem Eserlerinin Okunması ve Anlaşılması ile İlgili Problemler ve Çözüm Yolları.

TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0
İşaret Diline Genel Bakış: İşaret dilinin genel özellikleri; Dünyada İşaret Dili Tarihi: Dillerin doğuşu ve işaret dili, Sözel eğitim ve işaret dili yaklaşımları; Türk İşaret Dili Tarihi: Erken dönem, Osmanlı Dönemi, Türkiye Cumhuriyeti Dönemi; Türk İşaret Diline Giriş: Parmak abecesi, Zamirlerin gösterilişi, Kendini, ailesini ve yakınlarını tanıtma, Selamlaşma, Tanışma, İlişki sözleri; Temel Sözcüklerin Gösterilişi: Sıfatların gösterilişi: Nitelik sıfatları, Nicelik sıfatları, Eylemlerin gösterilişi: Zıt anlamlılar, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman, Gelecek zaman, Zaman zarfları; Sağlıklı Yaşam: Sağlıkla ilgili problemleri ifade edebilme, Spor terimleri, Gereklilik ifade etme; Bankada: Bankada temel işlemleri yapabilmek için gerekli iletişim kalıpları; Tatil Başlıyor: Tatil ile ilgili temel sözcükler.

TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
Dil: Bilimsel bakımdan dilin özellikleri, Dil-düşünce ve duygu bağlantısı, Dillerin doğuşu ile ilgili kuramlar, Dil türleri, Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri; Dil-Kültür İlişkisi; Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri; Türkçenin Yazımında Kullanılan Alfabeler; Türk Dili Çalışmaları; Yazı Devrimi; Ses Bilgisi: Ses olayları; Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi; Türkçenin Anlatım Gücü; Türkçenin Türetme Gücü; Türk Dilinin Zenginlik Alanları: Dünya dillerinin Türk diline etkisi, Türk dilinin Dünya dillerine etkisi, Türk dilinin yayılma alanları; Türk Dilinin Karşı Karşıya Bulunduğu Sorunlar; Sözcük ve Terim Türetme; Sözlü ve Yazılı Anlatım Bozuklukları.

TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
Kompozisyon Bilgileri: Yazılı kompozisyonun oluşturulması, paragraf ve paragrafta anlatım biçimleri; Noktalama işaretleri; Yazım Kuralları; Yazılı Anlatım Türleri ve Uygulamaları I: Düşünce yazıları; Yazılı anlatım türleri ve uygulamaları II: Sanatsal yazılar; Bilimsel Yazılar ve Yazışma Türleri: Bilimsel yazılar, Yazışma türleri; Okuma ve Dinleme: Okuma, Okuduğunu anlama stratejileri, Eleştirel okuma; Dinleme; Okuma Dinleme İlişkisi; Sözlü Anlatım: Doğru, güzel ve etkili konuşmanın temel ilkeleri; Beden Dili ve Sözlü Anlatımdaki Yeri; Konuşma Türleri; Başarılı Sunum İlkeleri ve Teknikleri; Sözlü Anlatımda Bazı Söyleyiş Özellikleri.

ÜFV 103 Enstruman I1+16,0
Klarnet: Bach Delecluse Bitsch Baerman Bozza Duboi Gallois-Montbrun Jean-Jean Klose Perier Rueff Uhl Etütler, Temple-Savage Drucker Orkestra Pasajları, Poulenc Saint-Seans Milhoud Sonatlar; Flüt: Köhler Andersen Moyse Zimmerman Etütler, Faure Ibert Reinecke Mouquetsonat ve Konçertolar; Korno: Coprasch Gallay Stari Etütler; Fagot: Milde Bozza Oromszegi Krakamp Bitsch Wagner Strauss Ricordo Vivaldi Handel Galliard Boismortier Marcello Etütler Sonatlar ve Konçertolar.

ÜFV 104 Enstruman II1+16,0
Klarinet: L.Berio, A.Lemeland Rivieri, H.Tomasi, A.Honegger, P.Ladmirault, D.Milhaud Poulenc, Saint-Saens, N.Burgmüller, W.Lutoslawsky, C.M.Von Weber, C.M.Widor, F.Busoni, Crusell, Krommer Stamitz Mercadante, Jacob Debussy, Sutermeister, Dautreme, Schumann, Genzmer, Etütler Sonatlar ve Konçertolar; Flüt: Mozart, Boccherini, Haydn, Quantz: Konçertolar, Bach Solo Sonat, J. S. Bach: Sonatlar; Korno: Mozart: Konçerto, S.Rachmaninov: Parçalar; Fagot: Fasch Bozzay Bozza Peuer Jolivet Danzi Bruns Hindemith Etütler Sonatlar ve Konçertolar.

ÜFV 205 Enstruman III1+16,0
MÜZ 115 Eserlerine Devam; Klarnet: I.Stranvinsky 3 Pieces, H.Pousseur Madrigal I, O.Messiaen "Abime des oiseaux", F.Devienne F.A.Boieldieu C. Saint-Saens J.Brahms M.Reger B.Martin klarnet sonatları; Flüt: Moyse Köhler Andersen etütler, Poulenc Hindemith Donizetti sonatlar, Ph.E.Bach solo sonat, Mozart konçertolar; Korno: Gallay etüde, Coprasch etüde, K.Stari Etüde, Mozart Konçerto; Fagot: Krakamp Kreutzer M.Bitsch E.Bozza Dubois Orefici Etütler, Sonatlar ve Konçertolar, Türk Bestecilerden Örnekler.

ÜFV 206 Enstruman IV1+17,5
MÜZ 116 Eserlerine Devam; Klarnet: N.W.Gade Phantasiestücke, W.Lutoslawsky "Preludes de Danse", R.Schumann K.Kurpinski G.S.Mercadante L.Spohr B.H.Crusell Konçertolar ve Konser Parçaları, C.Debussy Rhapsodie; Flüt: Doppler Busser Telleman Andersen Quantz C.Ph.E.Bach Mozart Chaminande Konçertolar ve Sonatlar; Korno: Mozart Konçerto, Mozart Rondo, P.Tchaikovsky parçalar, Beethoven Sonat; Fagot: Mozart Weber Schubert Jolivet V.Ferrari Vivaldi Fasch Telleman Dubrovay Galliard Konçertolar Konser Parçaları, Marcello Sonat, Hindemith Sonat; Beethoven Brahms Tchaikovsky Senfonilerinden Sololar.

ÜFV 307 Enstruman V1+18,0
Klarnet: E.Bozza Gabucci H.Klose A.Perrier D'elia R.Temple Savage M.Lethiec Etüdler Martinu Hindemith Mihalovici sonatlar, F.Mendelssohn-Bartholdy konser parçaları; Flüt: M.Moyse Andersen Camus JeanJean etüdler, Bach solo sonat, Bach si minör süit, Kuhlau C.Frank H.Tomasi sonatlar; Korno: Gallay Alaim Weber etütler, R. Strauss konçerto; Fagot: Kreutzer Orefici Gatti Oromszegi Krakamp E.Bozza M.Bitsch Etüdler ve Konser Parçaları.

ÜFV 308 Enstruman VI1+18,0
Klarnet: H.Pousseur K.Sockhausen A.Jolivet solo eserler, Devienne Ries Brahms Reger Stanford Sancan Koechlin Hindemith Mihalovici sonatlar, Berg Pascal Litaize Adnan Saygun Kurpinsky Konser Parçaları, Klasik Romantik ve Çağdaş Konçertolar; Flüt: Casella Schubert Dopler Konser Parçaları, Ibert "Piece", Mercadante Mozart Demerssman Chaminande Reinecke konçertolar; Korno: Skorsky Rosetti Mozart konçertolar, Fagot: Saint-Saens Weber Sehvet Hindemith Fasch sonatlar, Jolivet Hummel Bozza Weber Mozart J.Pawer Bruns konser parçaları.

ÜFV 409 Enstruman VII1+110,5
Klarinet: R.Temple-Savage M.Lethiec S.Drucker etütler, E.Denisov Berio Donatoni A.Tisne Komisev Solo Eserler; Flüt: Köhler Andersen M.Moyse M.Bitsch Bozza: Etütler, Bach Sonat, Prokofiev Dutilleux N.K.Akses Sonatlar, Varesse: "Density 21.3"; Korno: Gallay Etüte, Cecarossi Etüte, Weber Concertino, Haydn Konçerto; Fagot: Orefici Bravur Etüd, Gatti Etüd, M.Bitsch Etüt, E.Bozza Etüt, Gampieri Kocsar-Dialogus Karolyi-Contorni Piyano Eşlikli Konser Parçaları.

ÜFV 410 Enstruman VIII1+110,5
Klarinet: Brahms Berio Sonat, Tisne Komisev Sonatlar, Mozart Konçerto, E.Denisov Berio Solo Eserler, Copland Nielsen Hindemith J.Françaix Konçertolar; Flüt: E.Bozza-Image ve Agrestid, Doppler Ibert Jolivet Tomasi Konçertolar; Korno: Hindemith Konçerto, Pauer Sonat, S.Rachmaninov konser parçaları; Fagot: Fach Beethoven fl-fg-pn trio, Lobos Tansmann Konatlar, Firrati Jolivet Mozart Konçertolar ve Konser Parçaları.

YAY 103 Enstruman I1+16,0
Keman: Kreutzer, Rode, Rovelli: Etütler; Mozart, Haydn, Dvorak: Konçertolar; Haydn: Do Majör; Vivaldi: La Majör Parçalar; Sun: Üç Parça; Bartok: Romen Dansları; Viyola: F. Fiorillo, P. Rode, Bruni: Etütler; B. Britten Op.48 Lachrimae, Bach Solo Süitler, Hoffmeister David Konçertolar; Viyo-Lonsel: Popper Op 73 Ve Servais Op 11 Etütler, Duport 21 Etüt, Breval Sol Majör Sonat, Beethoven 4. Sonat, Haydn Saint-Seans Konçertolar, Bach 2. Süit; Kontrabas: Kreutzer 18 Etüden, Nanny Vingt Etüdes, Schwabe Orkestra Pasajları, Horky Sonatina, Tchaikovsky Andante Cantabile, Bach 1. Süit.

YAY 104 Enstruman II1+16,0
Keman: Kreutzer, Rode, Rovelli: Etütler; Mozart, Haydn, Dvorak: Konçertolar; Haydn: Do Majör; Vivaldi: La Majör Parçalar; Sun: Üç Parça; Bartok: Romen Dansları; Viyola: F. Fiorillo, P. Rode, Bruni: Etütler; B. Britten Op.48 Lachrimae, Bach Solo Süitler, Hoffmeister David Konçertolar; Viyo-Lonsel: Popper Op 73 Ve Servais Op 11 Etüdler, Duport 21 Etüt, Breval Sol Majör Sonat, Beethoven 4. Sonat, Haydn Saint-Seans Konçertolar, Bach 2. Süit; Kontrabas: Kreutzer 18 Etüden, Nanny Vingt Etüdes, Schwabe Orkestra Pasajları, Horky Sonatina, Tchaikovsky Andante Cantabile, Bach 1. Süit.

YAY 205 Enstruman III1+16,0
Keman Dont op.35 Rovelli Rode Etütler; Mozart Hindemith Bach Sonatlar; Tartini Sol Majör Viotti Caselia Kabalevsky Konçertolar; Beethoven Sol Majör Romans, Saygun "Demet Süit", Alnar "Suit", Bartok "Halk şarkıları"; Viyola: Gavinies Rode Etütler, Brahms 0p.120 No 1 ve No 2 Sonatlar, Bach Solo Süit, Jongen Milhaud Stamitz Konçertolar; Viyolonsel: Debussy Grieg Strauss Sonatlar, Bach Boccherini Konçertolar, Piyanolu Küçük Parçalar; Kontrabas: Kreutzer 18 Etüden, Gadzinsky Schwabe Orhesterstduien, Sperger Mozart Menuet Konser Parçaları, Bach Suit No 2, Vanhal Konçerto.

YAY 206 Enstruman IV1+17,5
Keman Dont op.35 Rovelli Rode Etütler, Mozart Hindemith Bach sonatlar, Tartini Sol Majör Viotti Caselia Kabalevsky Konçertolar, Beethoven Sol Majör Romans, Saygun "Demet Süit", Alnar "Suit", Bartok "Halk şarkıları"; Viyola: Gavinies Rode Etüdler, Brahms 0p.120 No 1 ve No 2 Sonatlar, Bach Solo Süit, Jongen Milhaud Stamitz Konçertolar; Viyolonsel: Debussy Grieg Strauss Sonatlar, Bach Boccherini konçertolar, Piyanolu Küçük Parçalar; Kontrabas: Kreutzer 18 Etüden, Gadzinsky Schwabe Orhesterstduien, Sperger Mozart Menuet Konser Parçaları, Bach Suit No 2, Vanhal Konçerto.

YAY 307 Enstruman V1+18,0
Keman: Gavinies Etüt, Wienavsky Ecole Moderne Etüt, Schumann Beethoven Mozart Sonatlar, Brahms Paganini Saygun Erkin Konçertolar, Schubert Rondo, Dvorak Romans; Viyola: Gavinies Etütler, Paganini 24 Caprices, Bach Hindemith 0p 24 No 1 Sonatlar, Walton Hindemith Akses Konçertolar; Viyolonsel: Etütler, Beethoven No 2 No 3 No 4 Brahms No 1 Saygun Sonatlar, Haydn do majör re majör Konçertolar, Kabalevsky Konçerto, Bach No 4 No 5 Suitler, Piyanolu Parçalar; Kontrabas: Nanny Etudes, Kreutzer Etudes Caprices, Starke Modern Technische Studien, Bottesini Capriccio, Koussevitzky Konçerto, Hindemith Sonata 1949, Bach Suit No 3.

YAY 308 Enstruman VI1+18,0
Keman: Gavinies Etüt, Wienavsky Ecole Moderne Etüt, Schumann Beethoven Mozart sonatlar, Brahms Paganini Saygun Erkin konçertolar, Schubert Rondo, Dvorak romans; Viyola: Gavinies Etütler, Paganini 24 Caprices, Bach Hindemith 0p 24 No 1 Sonatlar, Walton Hindemith Akses Konçertolar; Viyolonsel: Etütler, Beethoven No 2 No 3 No 4 Brahms No 1 Saygun Sonatlar, Haydn do majör re majör Konçertolar, Kabalevsky Konçerto, Bach No 4 No 5 Suitler, Piyanolu Parçalar; Kontrabas: Nanny Etudes, Kreutzer Etudes Caprices, Starke Modern Technische Studien, Bottesini Capriccio, Koussevitzky Konçerto, Hindemith Sonata 1949, Bach Suit No 3.

YAY 409 Enstruman VII1+110,5
Keman: Gavinies Etüt, Wienavsky Ecole Moderne, Schumann Beethoven Mozart sonatlar, Brahms Paganini Saygun Erkin Konçertolar, Schubert Rondo, Dvorak Romans; : Gavinies Etütler, Paganini 24 Caprices, Bach Hindemith 0p 24 No 1 Sonatlar, Walton Hindemith Akses Konçertolar; Viyolonsel: Etütler, Beethoven No 2 No 3 No 4 Brahms No 1 Saygun Sonatlar, Haydn Do Majör Re Majör Konçertolar, Kabalevsky Konçerto, Bach No 4 No 5 Suitler, Piyanolu Parçalar; Kontrabas: Nanny Etudes, Kreutzer Etudes Caprices, Starke Modern Technische Studien, Bottesini Capriccio, Koussevitzky Konçerto, Hindemith Sonata 1949, Bach Suit No 3.

YAY 410 Enstruman VIII1+110,5
Keman: Gavinies Etütt, Wienavsky Ecole Moderne, Schumann Beethoven Mozart sonatlar, Brahms Paganini Saygun Erkin Konçertolar, Schubert Rondo, Dvorak Romans; : Gavinies Etüdler, Paganini 24 Caprices, Bach Hindemith 0p 24 No 1 Sonatlar, Walton Hindemith Akses Konçertolar; Viyolonsel: Etütler, Beethoven No 2 No 3 No 4 Brahms No 1 Saygun Sonatlar, Haydn Do Majör Re Majör Konçertolar, Kabalevsky Konçerto, Bach No 4 No 5 Suitler, Piyanolu Parçalar; Kontrabas: Nanny Etudes, Kreutzer Etudes Caprices, Starke Modern Technische Studien, Bottesini Capriccio, Koussevitzky Konçerto, Hindemith Sonata 1949, Bach Suit No 3.ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU

       Engelliler Entegre Yüksekokulu 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümünde, Grafik Sanatları Lisans Programı, Seramik Sanatları Lisans Programı; İdari Meslekler Bölümünde, Bilgisayar Operatörlüğü Önlisans Programı; Mimarlık Bölümünde, Yapı Ressamlığı Önlisans Programlarında eğitim verilmektedir. Bünyesinde bulunan bölümler, işitme engelli bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılayabilecek teknoloji ile donatılmıştır.Müdür: Prof. Dr. Emine Sema BATU
Müdür Yardımcısı: Doç. Lale DEMİR ORANSAY
Müdür Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Zehranur KAYA
Yüksekokul Sekreteri: Cevat ERKEN


ÖĞRETİM ELEMANLARI
Profesörler: İbrahim Halil DİKEN, Pınar GENÇ, Mehmet Cem GİRGİN, Ayşe Ümran TÜFEKÇİOĞLU, Yıldız UZUNER

Doçentler: Dilek ALKAN ÖZDEMİR, Lale DEMİR ORANSAY

Yardımcı Doçentler: Ramazan AKDOĞAN, Behram ERDİKEN, Özlem ESEN, Ece KANIŞKAN, Güzin KARASU, Zehranur KAYA, Meltem ÖZTEN ANAY, Nilgün SALUR, Ayşe TANRIDİLER, Sema ÜNLÜER

Öğretim Görevlileri: Çimen ACAR, Yusuf ARICI, Ayşe BERAL, Tamer DERİCAN, Ercan DURAL, Derya EDE, Ahmet Cüneyt ER, Esra ERTAN, Bülent GAYTANLI, Çiğdem İSTEL, Çiğdem ÖNDER ER, A. Alemdar SUNGAR, Deniz TAŞKIRAN, Hesna TOPÇU, Levent UYGUNGÖZ, Hakan ÜNALAN

Okutmanlar: Kevser CANDEMİR, Sebahat YAŞAR

Diğer Öğretim Elemanları: Gökçen ABALI, Yıldıray TOSUN


BİLGİSAYAR KULLANIMI BÖLÜMÜ

      
BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ PROGRAMI

      Bilgisayar Operatörlüğü Önlisans Programı 1993 yılından beri eğitim vermeyi sürdürmektedir. Şu an programda 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğrenciler 40 işgünü staj yapmak zorundadır.

       Öğrenciler eğitim çalışmalarını bilgisayar, internet, yazıcı, scanner ve datashow donanımlı laboratuvarlarda yapmaktadır.

       Bu programdan mezun olan öğrenciler, bilgisayar kullanabilen işlerde operatör olarak çalışabilirler.


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
BOP 103 Kelime İşlemciler2+23,0
BOP 107 Araştırma Teknikleri ve Seminer3+13,0
BOP 109 Temel Bilgi Teknolojisi2+24,0
BOP 111 İşletim Sistemleri2+12,0
BOP 113 Bilgisayar Destekli Sunum2+23,0
BOP 117 Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Dili I3+02,0
İNG 157  (İng)İngilizce I2+02,0
TÜR 115 Bilgisayar Operatörlüğü Yazılı ve Sözlü Anlatım I3+02,0
TÜR 155 Türk Dili I2+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (2)-5,0
 Seçmeli Dersler (1)-2,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
BOP 110 Algoritma ve Programlamaya Giriş2+13,0
BOP 112 Genel ve Teknik İletişim2+13,0
BOP 114 Dizgi2+24,0
BOP 118 Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Dili II3+02,0
İNG 158  (İng)İngilizce II2+02,0
İSN 108 Örgütsel İletişim2+03,0
TÜR 116 Bilgisayar Operatörlüğü Yazılı ve Sözlü Anlatım II3+02,0
TÜR 156 Türk Dili II2+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (2)-6,0
 Seçmeli Dersler (1)-3,0
      
30,0


III. YARIYIL
BOP 201 Veri Yapıları ve Programlama I3+26,0
BOP 205 Bilgisayar Ağ Sistemleri3+14,0
BOP 219 Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Dili III3+02,0
GRA 225 Grafik ve Animasyon2+25,0
TAR 161 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
TÜR 227 Bilgisayar Operatörlüğü Yazılı ve Sözlü Anlatım III3+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (2)-6,0
 Seçmeli Dersler (1)-3,0
      
30,0
   
IV. YARIYIL
BOP 202 Veri Yapıları ve Programlama II3+26,0
BOP 206 İşlem Tabloları3+26,0
BOP 212 Bilgisayar Donanımı2+02,0
BOP 214 İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri Uygulaması2+25,0
BOP 220 Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Dili IV3+02,0
TAR 162 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
TÜR 228 Bilgisayar Operatörlüğü Yazılı ve Sözlü Anlatım IV3+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (1)-3,0
 Seçmeli Dersler (1)-2,0
      
30,0


MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER

BOP 105 Kurumsal İletişim ve Birlikte Çalışma2+03,0
BOP 115 Temel Tasarım İlkeleri2+12,0
BOP 211 Bilgisayar Destekli Sunum Uygulamaları2+13,0
BTP 237 Grafik Uygulamaları I2+13,0
BTP 238 Grafik Uygulamaları II2+13,0
MAT 241 Matematik I2+02,0
MAT 242 Matematik II2+02,0
MAT 245 Temel Matematik I2+03,0
SOS 114 Büro Elemanı Davranışları2+02,0

SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
BOP 119 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Dil Destek Dersi I2+02,0
BOP 120 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Dil Destek Dersi II2+02,0
BOP 207 Visual Basic Programlama3+13,0
BOP 209 Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar I4+04,0
BOP 210 Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar II2+24,0
BOP 221 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Dil Destek Dersi III2+02,0
BOP 222 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Dil Destek Dersi IV2+02,0
BTP 233 Grafik Uygulamaları III2+13,0
BTP 235 Bilgisayar Destekli Çizim Uygulamaları2+13,0
EDB 116 Kitap Söyleşisi2+13,0
FOT 114 Temel Fotoğrafçılık3+14,0
GRA 158 Grafik Anlatım2+02,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
MAT 246 Temel Matematik II2+03,0
MAT 809 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Matematik Destek Dersi I2+02,0
MAT 810 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Matematik Destek Dersi II2+02,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SER 223 Çamur Şekillendirme2+12,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TÜR 193 Yazılı Anlatım Uygulamaları I1+23,0
TÜR 194 Yazılı Anlatım Uygulamaları II1+23,0
TÜR 195 Sözlü Anlatım Uygulamaları I1+23,0
TÜR 196 Sözlü Anlatım Uygulamaları II1+23,0MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

      
YAPI RESSAMLIĞI PROGRAMI

       Bu bölümde öğrenciler bilgisayar ortamında yapı projelerini çizebilen ve maket yapabilen teknik elemanlar olarak yetiştirilirler. Bölümde 3 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.

       Öğrenciler eğitim çalışmalarını çizim atölyelerinde görsel ve teknolojik malzemeler kullanarak yapmaktadırlar. Projelerini bilgisayar donanımlı laboratuarlarda çizim programlarını kullanarak hazırlamaktadırlar.

       Öğrencilerin zorunlu olarak 40 iş günü büro stajları vardır. Bu programdan mezun olan öğrenciler, yapı işleri ile ilgili devlet dairelerinde ya da serbest mühendislik-mimarlık bürolarında yapı ressamı olarak çalışabilirler.


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
BİL 103 Temel Bilgi Teknolojisi2+25,0
İNG 157  (İng)İngilizce I2+02,0
MYR 129 Mimari Anlatım2+24,0
MYR 131 Yapı Bilgisi I2+13,0
MYR 141 Meslek Dili I3+02,0
TAR 161 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
TÜR 109 Yapı Ressamlığı Yazılı ve Sözlü Anlatım I3+02,0
TÜR 155 Türk Dili I2+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (1)-3,0
 Seçmeli Dersler (2)-5,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
BİL 172 Bilgisayar Destekli Çizime Giriş2+13,0
İNG 158  (İng)İngilizce II2+02,0
MYR 124 Yapı Bilgisi II2+24,0
MYR 130 Mimarlık Bilgisi ve Projesi2+35,0
MYR 142 Meslek Dili II3+02,0
TAR 162 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
TÜR 110 Yapı Ressamlığı Yazılı ve Sözlü Anlatım II3+02,0
TÜR 156 Türk Dili II2+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (2)-5,0
 Seçmeli Dersler (1)-3,0
      
30,0


III. YARIYIL
BİL 803 Bilgisayar Destekli Çizim I2+25,0
MYR 227 Betonarme Uygulama Projesi I2+23,0
MYR 233 İnşaat Bilgisi ve Yapı Elemanları I2+02,0
MYR 239 Maket I2+23,0
MYR 241 Mimari Uygulama Projesi I2+25,0
MYR 253 Meslek Dili III3+02,0
TÜR 217 Yapı Ressamlığı Yazılı ve Sözlü Anlatım III3+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (2)-6,0
 Seçmeli Dersler (1)-2,0
      
30,0
   
IV. YARIYIL
BİL 808 Bilgisayar Destekli Çizim II2+36,0
MYR 228 Betonarme Uygulama Projesi II2+23,0
MYR 240 Maket II2+23,0
MYR 245 Mimari Uygulama Projesi II2+36,0
MYR 246 İnşaat Bilgisi ve Yapı Elemanları II2+02,0
MYR 254 Meslek Dili IV3+02,0
TÜR 218 Yapı Ressamlığı Yazılı ve Sözlü Anlatım IV3+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0


MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER

GRA 221 Grafik ve Animasyon2+13,0
MYR 107 Eskiz Tekniği2+03,0
MYR 133 Yapı Malzemesi I2+03,0
MYR 134 Yapı Malzemesi II2+03,0
MYR 137 Renk Bilgisi1+23,0
MYR 139 Yapı Terminolojisi I2+03,0
MYR 140 Yapı Terminolojisi II2+03,0
MYR 217 Rölöve2+13,0
MYR 218 Bilgisayar Destekli Görüntü İşleme Giriş2+13,0
MYR 235 Makine Tesisat Bilgisi ve Projesi2+03,0
MYR 236 Sistem Analizleri ve Tasarımı2+23,0
MYR 237 Elektrik Tesisat Bilgisi ve Projesi2+03,0
MYR 238 Bilgisayar Destekli Mimari Sunum Teknikleri2+13,0
MYR 247 İç Mekan Yerleşimi I2+03,0
MYR 248 İç Mekan Yerleşimi II2+03,0
MYR 251 Bina Bilgisi I2+13,0
MYR 252 Bina Bilgisi II2+13,0
PPT 118 Perspektif2+13,0

SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
BİL 221 Bilgisayar Destekli Sunum2+13,0
BİL 296 Kurumsal İletişim ve Birlikte Çalışma2+13,0
EDB 116 Kitap Söyleşisi2+13,0
İSN 106 Örgütsel İletişim2+02,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
MAT 811 Matematik I2+13,0
MAT 812 Matematik II2+13,0
MAT 813 Yapı Ressamlığı Bireysel Matematik Destek Dersi I2+02,0
MAT 814 Yapı Ressamlığı Bireysel Matematik Destek Dersi II2+02,0
MYR 122 Araştırma Teknikleri ve Seminer2+13,0
MYR 143 Yapı Ressamlığı Bireysel Dil Destek Dersi I2+02,0
MYR 144 Yapı Ressamlığı Bireysel Dil Destek Dersi II2+02,0
MYR 249 Herkes İçin Tasarım2+13,0
MYR 255 Yapı Ressamlığı Bireysel Dil Destek Dersi III2+02,0
MYR 256 Yapı Ressamlığı Bireysel Dil Destek Dersi IV2+02,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TÜR 193 Yazılı Anlatım Uygulamaları I1+23,0
TÜR 194 Yazılı Anlatım Uygulamaları II1+23,0
TÜR 195 Sözlü Anlatım Uygulamaları I1+23,0
TÜR 196 Sözlü Anlatım Uygulamaları II1+23,0TÜRKÇE HAZIRLIK PROGRAMI

      
DERS PROGRAMI
BAŞLANGIÇ DÜZEYİ
HZT 101 Temel Dil Dersi10+512,5
HZT 102 Okuma-Anlama4+04,0
HZT 103 Yazılı Anlatım4+04,0
HZT 104 Konuşma4+04,0
HZT 105 Matematiksel Düşünme3+03,0
      
27,5
   
ORTA DÜZEY
HZT 201 Temel Dil Dersi10+512,5
HZT 202 Okuma-Anlama4+04,0
HZT 203 Yazılı Anlatım4+04,0
HZT 204 Konuşma4+04,0
HZT 205 Matematiksel Düşünme3+03,0
      
27,5


İLERİ DÜZEY
HZT 301 Temel Bilgi Dersi10+512,5
HZT 302 Okuma-Anlama4+04,0
HZT 303 Yazılı Anlatım4+04,0
HZT 304 Konuşma4+04,0
HZT 305 Matematiksel Düşünme3+03,0
      
27,5
    
UYGULAMALI GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ

      
GRAFİK SANATLARI ANASANAT DALI

       Grafik Lisans Programında eğitim; çizim, özgün baskıresim, fotografi atölyelerinde, MAC donanımlı laboratuarlarda, görsel teknolojik malzemelerle desteklenerek verilmektedir. Öğrenciler Internet aracılığıyla araştırma yapabilmektedirler. Şu an bölümde 3 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. Öğrenciler her türlü atölyeyi kullanmakta özgürdürler.

       Öğrencilerin bilgilerini arttırmak, düşünce yeteneklerini geliştirmek, sanatın gerekliliğini anlamak ve önemini arttırmak için okulumuzun ve kampüsümüzün bize sunduğu imkanlar nispetinde geziler, kültürel ve sanatsal aktivitelere (seminerler, konferanslar, sergiler) katılım sağlanmaktadır. Öğrencilerin 72 işgünü stajları vardır. Bu zorunlu staj sayesinde öğrenciler, kariyerlerinde karşılaşabilecekleri problemlerle başa çıkmayı öğrenmekte bilgi ve becerileri gelişmektedir.

       Bu bölümden mezun olanlar; serbest olarak reklam ajansı kurabildikleri gibi reklam ajanslarında grafiker olarak ya da çeşitli kurum ve kuruluşların grafik departmanlarında çalışabilirler.


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
BİL 103 Temel Bilgi Teknolojisi2+25,0
GRA 109 Görsel İletişime Giriş2+02,5
GRA 123 Grafik Desen I2+24,0
SAN 115 Temel Sanat Eğitimi I6+27,5
TİP 109 Tipografiye Giriş4+27,0
TÜR 111 Grafik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım I3+02,0
TÜR 155 Türk Dili I2+02,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
FOT 114 Temel Fotoğrafçılık3+14,0
GRA 124 Grafik Desen II2+24,0
SAN 116 Temel Sanat Eğitimi II6+27,5
TİP 110 Tipografi I4+26,0
TÜR 112 Grafik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım II3+02,0
TÜR 156 Türk Dili II2+02,0
 Seçmeli Dersler (1)-4,5
      
30,0


III. YARIYIL
GRA 223 Grafik Tasarıma Giriş6+27,5
İNG 157  (İng)İngilizce I2+02,0
RSM 231 Özgün Baskıresim I3+25,0
TAR 161 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
TİP 211 Tipografi II4+27,0
TÜR 223 Grafik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım III2+02,0
 Seçmeli Dersler (1)-4,5
      
30,0
   
IV. YARIYIL
GRA 212 Grafik Tasarım I6+27,5
İNG 158  (İng)İngilizce II2+02,0
RSM 232 Özgün Baskıresim II3+25,0
TAR 162 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
TİP 212 Tipografi III4+27,0
TÜR 224 Grafik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım IV2+02,0
 Seçmeli Dersler (1)-4,5
      
30,0


V. YARIYIL
GRA 313 Grafik Tasarım II6+27,5
GRA 337 Bilgisayar Destekli Yazı Tasarımı I4+27,0
GRA 341 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım4+27,0
SNT 329 Genel Sanat Tarihi2+02,0
TÜR 315 Grafik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları I2+02,0
 Seçmeli Dersler (1)-4,5
      
30,0
   
VI. YARIYIL
GRA 326 Bilgisayar Destekli Yazı Tasarımı II5+15,0
GRA 327 Grafik Sanatlar Tarihi2+03,0
GRA 332 Ambalaj Tasarımı I4+15,0
GRA 334 Bilgisayar Destekli Görüntü İşlem I6+27,5
SNT 352 Türk Sanatı Tarihi2+03,0
TÜR 316 Grafik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları II2+02,0
 Seçmeli Dersler (1)-4,5
      
30,0


VII. YARIYIL
GRA 451 Portfolyo Tasarımı I2+25,0
TÜR 417 Grafik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları III2+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (3)-18,5
 Seçmeli Dersler (1)-4,5
      
30,0
   
VIII. YARIYIL
GRA 452 Portfolya Tasarımı II2+25,0
TÜR 418 Grafik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları IV2+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (3)-18,5
 Seçmeli Dersler (1)-4,5
      
30,0


MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER

GRA 433 Ambalaj Tasarımı II4+16,0
GRA 436 Masa Üstü Yayıncılık5+16,5
GRA 437 Grafik Tasarım Proje I6+26,5
GRA 438 Grafik Tasarım Proje II6+27,5
GRA 439 Bilgisayar Destekli Görüntü İşlem II4+16,0
GRA 440 İllüstrasyon Teknikleri3+14,5

SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
BİL 221 Bilgisayar Destekli Sunum2+13,0
BİL 294 Bilgisayar Destekli Görüntü İşleme Giriş3+14,5
EDB 116 Kitap Söyleşisi2+13,0
FOT 105 Reklam Fotoğrafçılığı3+14,5
FOT 109 Foto-Grafi I2+24,5
FOT 110 Foto-Grafi II2+24,5
FOT 112 Stüdyo Fotoğrafçılığı2+24,5
GRA 117 Sayfa Tasarımı3+14,5
GRA 118 Grafik Yazılımı I3+14,5
GRA 121 Grafik Tasarımı Meslek Dili I2+02,0
GRA 122 Grafik Tasarımı Meslek Dili II2+02,0
GRA 160 Özgün Baskıresim3+14,5
GRA 161 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi I2+02,0
GRA 162 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi II2+02,0
GRA 210 Sürdürülebilir Grafik Tasarım2+13,0
GRA 229 Grafik Yazılımı II3+14,5
GRA 233 Grafik Tasarımı Meslek Dili III2+02,0
GRA 234 Grafik Tasarımı Meslek Dili IV2+02,0
GRA 253 Grafik Tasarım Uygulamaları I3+14,5
GRA 254 Grafik Tasarım Uygulamaları II3+14,5
GRA 263 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi III2+02,0
GRA 264 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi IV2+02,0
GRA 323 Takım Çalışması ve Eğitsel Oyunlar3+14,5
GRA 335 Grafik Tasarımı Meslek Dili V2+02,0
GRA 336 Grafik Tasarımı Meslek Dili VI2+02,0
GRA 365 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi V2+02,0
GRA 366 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VI2+02,0
GRA 407 Web Grafik Tasarım2+24,5
GRA 413 Kaligrafi I2+24,5
GRA 416 Gravür2+24,5
GRA 418 Kaligrafi II2+24,5
GRA 428 Sayısal Ortamda Grafik Üretim Teknikleri3+04,5
GRA 444 Bilgisayar Destekli İllüstrasyon Teknikleri3+14,5
GRA 447 Grafik Tasarımı Meslek Dili VII2+02,0
GRA 448 Grafik Tasarımı Meslek Dili VIII2+02,0
GRA 467 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VII2+02,0
GRA 468 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VIII2+02,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
RSM 217 Resim2+13,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SER 117 Eskiz Tekniği2+02,0
TAR 356 Kültür Tarihi2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TİP 401 İleri Tipografi I2+34,5
TİP 402 İleri Tipografi II2+34,5
TİY 129 Drama2+13,0
TÜR 193 Yazılı Anlatım Uygulamaları I1+23,0
TÜR 194 Yazılı Anlatım Uygulamaları II1+23,0
TÜR 195 Sözlü Anlatım Uygulamaları I1+23,0
TÜR 196 Sözlü Anlatım Uygulamaları II1+23,0SERAMİK SANATLARI ANASANAT DALI

       Eğitim, alçı, çamur, döküm, sırlama, dekor, çamur ve sır hazırlama atölyelerinde, teknoloji laboratuarında ve fırın odasında, görsel ve teknolojik malzemelerle desteklenerek uygulamalı olarak verilmektedir.


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
BİL 103 Temel Bilgi Teknolojisi2+25,0
PPT 121 Seramik Teknik Resim ve Perspektif I2+15,0
SER 125 Seramik Temel Sanat Eğitimi I3+36,0
SER 127 Temel Sanat Eğitimi I2+37,0
TÜR 113 Seramik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım I3+02,0
TÜR 155 Türk Dili I2+02,0
 Seçmeli Dersler (1)-3,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
SER 114 Temel Sanat Eğitimi II2+37,0
SER 126 Seramik Temel Sanat Eğitimi II2+26,0
SER 128 Alçı Model Şekillendirme3+36,0
SER 130 Seramik Hammaddeler2+04,0
TÜR 114 Seramik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım II3+02,0
TÜR 156 Türk Dili II2+02,0
 Seçmeli Dersler (1)-3,0
      
30,0


III. YARIYIL
DJT 201 Dijital Ortamda Temel Tasarım I2+24,0
İNG 157  (İng)İngilizce I2+02,0
SER 245 Alçı Kalıp Şekillendirme3+37,0
SER 271 Seramik Teknolojisi ve Uygulaması I2+26,0
SNT 229 Genel Sanat Tarihi I2+03,0
TAR 161 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
TÜR 225 Seramik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım III3+02,0
 Seçmeli Dersler (1)-4,0
      
30,0
   
IV. YARIYIL
DJT 202 Dijital Ortamda Temel Tasarım II2+24,0
İNG 158  (İng)İngilizce II2+02,0
SER 236 Çamur Tornasında Şekillendirme3+37,0
SER 272 Seramik Teknolojisi ve Uygulaması II2+26,0
SNT 230 Genel Sanat Tarihi II2+03,0
TAR 162 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
TÜR 226 Seramik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım IV3+02,0
 Seçmeli Dersler (1)-4,0
      
30,0


V. YARIYIL
DJT 301 Dijital Ortamda Üç Boyutlu Tasarıma Giriş I2+23,0
SER 273 Teknolojik Uygulama I2+35,0
SER 337 Geleneksel Seramik Sanatı Tarihi2+03,0
SER 369 Alçı Kalıp Çoğaltma Yöntemleri I3+36,0
SER 371 Sanat Seramiği I3+36,0
TÜR 317 Seramik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları I3+03,0
 Seçmeli Dersler (1)-4,0
      
30,0
   
VI. YARIYIL
DJT 302 Dijital Ortamda Üç Boyutlu Tasarıma Giriş II2+23,0
SER 274 Teknolojik Uygulama II2+35,0
SER 370 Alçı Kalıp Çoğaltma Yöntemleri II3+36,0
SER 372 Sanat Seramiği II3+36,0
SNT 314 Türk Sanatı Tarihi2+03,0
TÜR 318 Seramik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları II3+03,0
 Seçmeli Dersler (1)-4,0
      
30,0


VII. YARIYIL
DJT 401 Dijital Ortamda Üç Boyutlu Tasarım I2+26,0
SER 431 Seramik Teknolojisi2+25,0
TÜR 419 Seramik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları III3+03,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (1)-8,0
 Seçmeli Dersler (2)-8,0
      
30,0
   
VIII. YARIYIL
DJT 402 Dijital Ortamda Üç Boyutlu Tasarım II2+26,0
SER 418 Portfolyo Tasarımı2+25,0
TÜR 420 Seramik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları IV3+03,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (1)-8,0
 Seçmeli Dersler (2)-8,0
      
30,0


MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER

SER 491 Endüstriyel Seramik Tasarımı I3+38,0
SER 492 Endüstriyel Seramik Tasarımı II3+38,0
SER 493 Serbest Seramik Tasarımı I3+38,0
SER 494 Serbest Seramik Tasarımı II3+38,0

SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
BİL 221 Bilgisayar Destekli Sunum2+13,0
DJT 303 Dijital Ortamda Temel Tasarım III2+23,0
DJT 304 Dijital Ortamda Temel Tasarım IV2+23,0
EDB 116 Kitap Söyleşisi2+13,0
İSN 106 Örgütsel İletişim2+02,0
İŞL 311 Seramik Üretim İşletme Hesapları2+04,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
MAT 243 Matematik I2+03,0
MAT 244 Matematik II2+03,0
MİT 306 Mitoloji2+04,0
PPT 122 Seramik Teknik Resim ve Perspektif II2+13,0
RSM 221 Resim2+14,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SER 117 Eskiz Tekniği2+02,0
SER 119 Sanat Terimleri2+02,0
SER 131 Seramik Sanatı Meslek Dili I2+03,0
SER 132 Seramik Sanatı Meslek Dili II2+03,0
SER 218 Seramik Teknolojisi ve Uygulaması II3+26,0
SER 253 Seramik Sanatı Meslek Dili III2+03,0
SER 254 Seramik Sanatı Meslek Dili IV2+03,0
SER 257 Seramik Sırlama ve Pişirme Yöntemleri I2+23,0
SER 258 Seramik Sırlama ve Pişirme Yöntemleri II2+23,0
SER 259 Seramik Desen I2+24,0
SER 260 Seramik Desen II2+24,0
SER 261 Dış Mekan Seramikleri2+24,0
SER 367 Teknik Dekor Uygulamaları I2+23,0
SER 368 Teknik Dekor Uygulamaları II2+23,0
SER 375 Seramik Sanatı Meslek Dili V2+03,0
SER 376 Seramik Sanatı Meslek Dili VI2+03,0
SER 377 Yüzeysel Tasarım I2+24,0
SER 378 Yüzeysel Tasarım II2+24,0
SER 379 Çamur Tornası Uygulamaları I2+24,0
SER 380 Çamur Tornası Uygulamaları II2+24,0
SER 392 Seramik Restorasyonu2+13,0
SER 466 Çamur Tornasında Heykel Tasarımı2+24,0
SER 467 Çamur Tornasında İşlevsel Ürün Tasarımı2+24,0
SER 471 Seramik Astarlar ve Teknolojileri2+02,0
SER 472 İndirgen Ortam Sırları ve Teknolojileri2+02,0
SER 475 Seramik Yüzey Değerlendirme Yöntemleri I2+24,0
SER 476 Seramik Yüzey Değerlendirme Yöntemleri II2+24,0
SER 477 Seramik Sanatı Meslek Dili VII2+02,0
SER 478 Seramik Sanatı Meslek Dili VIII2+02,0
SER 479 Teknik Dekor Uygulamaları III2+24,0
SER 480 Teknik Dekor Uygulamaları IV2+24,0
SER 801 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi I2+02,0
SER 802 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi II2+02,0
SER 803 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi III2+02,0
SER 804 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi IV2+02,0
SER 805 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi V2+02,0
SER 806 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VI2+02,0
SER 807 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VII2+02,0
SER 808 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VIII2+02,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TİY 129 Drama2+13,0
TÜR 157 Yazılı Anlatım Uygulamaları I1+22,0
TÜR 158 Yazılı Anlatım Uygulamaları II1+22,0
TÜR 159 Sözlü Anlatım Uygulamaları I1+22,0
TÜR 160 Sözlü Anlatım Uygulamaları II1+22,0DERS İÇERİKLERİ


BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı; Beden Eğitiminin Genel Amaçları; Hareketsiz Bir Yaşamın Sakıncaları; Çeşitli Beden Eğitimi Uygulamaları; Sağlıklı Yaşam İçin Spor Kriterleri; Farklı Spor Branşlarının Tanıtımı; Spor Kalbi Nedir?; Beden Eğitimi Etkinliklerinin Serbest Zaman Kavramı İçinde Değerlendirilmesi; İnsan Fizyolojisi; Sağlık ve İlk Yardım; Farklı Spor Branşlarına Yönelik Kurallar ve Uygulanması; Yaşam Boyu Sporun Fizyolojik Temelleri; Tüm Yaş Grupları İçin Formu Koruma Programları.

BİL 103 Temel Bilgi Teknolojisi2+25,0
Bilgisayar Teknolojilerine Giriş; Bilgisayar Donanımı: Bilgisayarın genel yapısı; Bilgisayarın Giriş ve Çıkış Birimleri; Bilgisayar Yazılımı: İşletim sistemi yazılımı: İşletim sistemi nedir?, İşletim sistemi çeşitleri, İşletim sisteminin görevleri, İşletim sistemi komut sistemi; Uygulama Yazılımları: Kelime işlem programı, Raporlama ve işlem tablosu programı, Çizim programı, Sunu programı; Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları: E-posta kullanımı; İnternet Kullanımı.

BİL 172 Bilgisayar Destekli Çizime Giriş2+13,0
İşletim sistemi, AutoCAD ana ekranı, komut satırı ve koordinat sisteminin tanıtılması, Draw, Modify ve Modify II, Layer ve Properties, Text menüsü ve komutlarının tanıtılması; Planda aks, duvar, sıva, kapı ve pencere çizimi, merdiven, korkuluk ve diğer yapı elemanları çizimi ile yazı ve ölçülendirme için komutların nasıl kullanılacağının anlatılması, önceden çizilen başka bir çizimin projeye aktarılması; Kesitte temel, döşeme, duvar, sıva, lento, kapı-pencere, zemin kaplaması, çatı çizimi ve kotlandrma için komutların nasıl kullanılacağının anlatılması; Görünüşte yapı elemanlarının çizimi için komutların nasıl kullanılacağının anlatılması.

BİL 221 Bilgisayar Destekli Sunum2+13,0
Windows ve Macintosh Üzerinde Çalışan ve Bir Sunum Programı Olan PowerPoint Programının Bilgisayar Sistemine Kurulması: Menü komutlarının anlatılması; Etkili Bir Sunu Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilir?; Örnek Sunuların Hazırlanması; Sunum Cihazlarından Datashow, Tepegöz ve Dia Makinalarının Kullanımı ve Örneklenmesi; DataShow Kullanım Uygulamaları; Öğrencilerin Farklı Konularda PowerPoint ve DataShow Kullanarak Sunumlar Hazırlaması ve Sınıfa Sunulması.

BİL 294 Bilgisayar Destekli Görüntü İşleme Giriş3+14,5
Bilgisayarın Tanımı; Bilgisayarın genel yapısı ve Bilgisayar kullanım alanları; Grafik Tasarım aracı olarak bilgisayar, Macintosh ortamına giriş; Piksel esaslı bir program olan Adobe Photoshop Tanıtımı; Menü komutları, Araç komutları, Renklendirme ve Renk Panelleri, Renk seçimleri, Boyama ve işleme; Boyama araçları, Fırça şekilleri ve Geçirgenlik, Seçme ve Maskeleme, Metin efektleri, filtreleme teknikleri, Boyut ve plan özellikleri, Diğer Programlarla Alış-Veriş, Tarayıcının kullanımı; Farklı taranmış fotoğraflar üzerinde uygulama aşamaları.

BİL 296 Kurumsal İletişim ve Birlikte Çalışma2+13,0
Kişisel iletişim ve bilgilerin yönetilmesine olanak veren iletişim yazılımlarını ele alma; Başka kullanıcılarla etkili biçimde etkileşim kurma; Randevu ve görevleri programlama; Kişisel ve işle ilgili kişi bilgilerinin kaydını tutma ve dosyalarını düzenleme; Tümleşik bir elektronik posta, takvim ve görev yönetimi programını kullanma becerisi kazandırma; Outlook ortamını düzenleme; E-posta kullanmaya başlama; Takvim klasörünü özelleştirme; Adres defterini kullanma; Klasörleri düzenleme; Görünümleri ayarlama; Outlook için sanal ağ yapılandırması yapma; Formları kaydetme, Açmak ve Yayımlama.

BİL 803 Bilgisayar Destekli Çizim I2+25,0
Yüzey ve katı modelleme tanımlaması; View ve viewport, Surface, Solids menüleri ile Thickness, elevation ve extrude komutlarının tanıtılması ve kullanımı; Solid editing, UCS ve UCS II, 3D Orbit ve Visual style menülerinin ve komutlarının tanıtılması ve kullanılması; Yapı kabuğuna ait yapı elemanlarının (duvar, doğrama, çatı vs) modellenmesi; Hazır tefriş elemanlarının oluşturulması ve çizime çağrılması; İç mekana ait yapı elemanlarının ve tefriş elemanlarının oluşturulması.

BİL 808 Bilgisayar Destekli Çizim II2+36,0
Yüzey ve Katı Modelleme Tanımlaması; Nesne ve Nesne Düzenleyicilerin Tanıtılması; DXF Olarak Kaydedilen AutoCAD Dosyasının Modelleme Programlarına Aktarılması; Hazır Tefriş Elemanlarının Modelleme Programlarına Aktarılması; Kamera ve Kamera Özelliklerinin Tanımlanması; Işık, Gölge ve Işık Özelliklerinin Tanımlanması; Nesnelere Malzeme Ataması; Malzemelerin Yüzeysel Özelliklerinin Belirlenmesi; Arka Plan ve Zemin İçin Resim Atanması; Bakış Noktasının Belirlenmesi ve Önemi; "Make preview" ile Ön İzleme; Binanın Bitmiş Modelinin Peyzaj Elemanları ve Kentsel Donatılar Kullanılarak Vaziyete Konuşlandırılması; Render ve Render Menüsü Kavramı ve Önemi; Animasyon için Kamera Hattı Hazırlanması ve İncelikleri.

BOP 103 Kelime İşlemciler2+23,0
Kelime İşlemci Yazılımları Hakkında Bilgi ve MS Word Programının Kullanımına Giriş; MS Word Simgelerinin Tanıtımı; Menü Komutları; Belge Tasarımı ve Düzenleme; Metin İçine Nesne veya Tablo Eklemek; Tablo Biçimlendirmek; WordArt Kullanımı; Word Belgelerinin Birbirine Bağlanması; Word Belgesine WEB Sayfası Bağlantısının Eklenmesi; Farklı Programlardan Verilerin Word Ortamına Aktarılması; İnternetten Yazı ve Resimlerin Word Ortamına Aktarılması.

BOP 105 Kurumsal İletişim ve Birlikte Çalışma2+03,0
Kişisel iletişim ve bilgilerin yönetilmesine olanak veren iletişim yazılımlarını ele alma; Başka kullanıcılarla etkili biçimde etkileşim kurma; Randevu ve görevleri programlama; Kişisel ve işle ilgili kişi bilgilerinin kaydını tutma ve dosyalarını düzenleme; Tümleşik bir elektronik posta, takvim ve görev yönetimi programını kullanma becerisi kazandırma; Outlook ortamını düzenleme; E-posta kullanmaya başlama; Takvim klasörünü özelleştirme; Adres defterini kullanma; Klasörleri düzenleme; Görünümleri ayarlama; Outlook için sanal ağ yapılandırması yapma; Formları kaydetme, Açmak ve Yayımlama.

BOP 107 Araştırma Teknikleri ve Seminer3+13,0
Araştırma Teknikleri; Araştırmanın Önemi; Temel Kavramları ve Veri Toplama Teknikleri; Araştırma Konularının Seçimi; Bilgisayar Alanındaki Güncel Gelişmelerin Takibi; İlgi Alanları Doğrultusunda Teknoloji Alanındaki Yenilikleri Dikkate Alarak Konu Belirleme; Kaynak Araştırması: Alanı ile İlgili Kitap, Dergi Gibi Güncel Basılı Yayınların Takip Edilmesi; Kütüphane ve Internetin Yaygın Biçimde Kullanılması; Araştırma Konularının Rapor Haline Dönüştürülmesi ve Sunumunun Yapılması.

BOP 109 Temel Bilgi Teknolojisi2+24,0
Bilgisayarın Tanımı; Bilgisayarın Genel Yapısı; Bilgisayarın Giriş ve Çıkış Birimleri; Bilgisayar Türleri; Bilgisayarların Sınıflandırılması; Bilgisayar Kullanım Yerleri; Bilgisayar Yazılımı; İşletim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin Özellikleri; İşletim Sisteminin Görevleri; Windows İşletim Sistemi; Windows Masaüstü Kullanımı; Kısayol İşlemleri; Genel Windows İşlemleri; Windows Dosya ve Dizin İşlemleri; Çalışma Ortamını Kişiselleştirme ve Özelleştirme; Çalışma Ortamını Yeniden Düzenleme; Belgeleri Düzenleme ve Belgelerle Çalışma; Ağ Üzerinde Dosyalarla Çalışma; İnternet Sayfaları Üzerinde Çalışma ve Araştırma; Çoklu Ortam Çalışması; Uzaktan Yardım ve Uzak Masaüstünü Kullanma; Güvenlik Seçeneklerini Düzenleme; Yedekleme Yapma ve Sistemi Onarma.

BOP 110 Algoritma ve Programlamaya Giriş2+13,0
Program kavramı: Programın nedir?, Program çeşitleri, Programın kalitesini belirleyen ölçütler; Problemin Tanımı ve Analizi; Problem Çözme Adımları; Problem Çözme; Algoritma ve Akış Şeması: Algoritma nedir?, Algoritmanın temel koşulları, Analiz aşamaları; Algoritma Kurma Teknikleri: Ardışık yapı, Koşullu yapı, Tekrarlı yapı; Akış Şeması: Akış şeması çeşitleri, Akış şeması sembolleri; Örnek Uygulamalar.

BOP 111 İşletim Sistemleri2+12,0
Bilgisayar yazılımı: tanımı, bilgisayar yazılımı türleri, bilgisayar yazılımlarının sistemdeki yeri; Kullanılan işletim sistemleri: Dos, Windows, Unix ve OS X işletim sistemlerinin tanıtımları; Windows işletim sistemi: Masaüstü işlemleri, Başlat menüsü, Denetim Masası işlemleri, Ağ bağlantısı işlemleri, Kullanıcı tanımları işlemleri; Öğrencilerin uygulama çalışmaları yapmaları ve yapılan çalışmaların sınıfa sunulması.

BOP 112 Genel ve Teknik İletişim2+13,0
İletişimin Tarifi ve Türleri; Meslek Hayatında İletişim; Teknolojik Araçlarla İletişim; İş Yazışmaları Tanımı; Dilekçe Tanımı ve Yerleşim Sırasına Göre Örnek Dilekçelerin Yazılması; İş Mektupları: İş Mektuplarının Konularına Göre Sınıflandırılması ve Yazım Kuralları; Resmi Yazışmalar: Resmi Yazışmalarda Takip Edilecek Sıra ve Resmi Yazışma Örneklerinin Sunulması; Fax Yazışmaları; Rapor ve Tutanak Yazma: Konularına ve Hazırlanışlarına Göre Rapor Türleri; Özgeçmiş.

BOP 113 Bilgisayar Destekli Sunum2+23,0
Microsoft Office Sisteminin İçinde Bulunan Sunum Programlarından PowerPoint Programının Kullanım Amacının Belirtilmesi; Menü Komutlarının Anlatılması; Etkili Bir Sunu Hazırlarken Nelere Dikkat Edilir? Konusunda Bilgilendirme Yapılması; Örnek Sunumların Hazırlanması; Sunum Cihazlarından Datashow, Tepegöz Donanımlarının Tanıtılması; Farklı Konularda Seçilen Araştırmaların PowerPoint ve Datashow Kullanarak Hazırlanması ve Sınıfa Sunulması.

BOP 114 Dizgi2+24,0
Masaüstü Yayıncılık Tanımı; Gazete ve Dergi Kavramlarının Tanıtılması ve Örneklerle Paylaşılması; Türkiye?de ve Dünya?da Basılan Bazı Gazetelerin Tasarım ve Kavramlar Yönüyle Karşılaştırılması; En çok Kullanılan Sayfa Düzenleme Programlarından QuarkXPressin Tanıtılması; QuarkXPress Menü Komutlarının Paylaşılması; Farklı Tasarımlarda Gazete ve Dergi Uygulamalarının Yapılması; Dönem Sonunda Okul Gazetesinin Sayfa Düzenlemesinin Yapılması ve Gazetenin Basılması.

BOP 115 Temel Tasarım İlkeleri2+12,0
Tasarım; Tasarım İlkeleri: Tekrar, Uygunluk, Zıtlık, Koram, Egemenlik, Denge, Birlik, Ritm, Vurgu; Tasarım Ögeleri: Nokta, Çizgi, Işık-Gölge, Leke, Form, Doku, Yön, Ölçü, Strüktür, Renk, Renk çemberi, Renk kontrastları; Farklı Malzeme ve Tekniklerin Tanıtımı; Doğal ve Yapay malzeme ile: Ayrıştırma, Bozma, Soyutlama, Tekrar yorumlama.

BOP 117 Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Dili I3+02,0
Temel Düzeyde Mesleki Terminolojiye İlişkin Bilginin Sunumu: Bilgisayarın genel işleyişinin incelenmesi: Bilgisayar kavramı, Bilgisayarın genel yapısı; Bilgisayar Donanımı ve Bilgisayar Yazılımı Kavramlarının İncelenmesi: Bilgisayar donanımı, Bilgisayar yazılımı, İşletim sistemi, Bilgisayarı oluşturan temel donanım birimleri; Bilgisayar Virüslerinin Tanımı ve Virüslerden Korunma Yöntemleri: Virüs kavramı, Virüslerden korunma yolları, Anti virüs programları.

BOP 118 Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Dili II3+02,0
Orta Düzeyde Mesleki Terminolojiye İlişkin Bilginin Sunumu: Bilgisayar ve sağlığımız: Bilgisayar kullanımının sağlığımıza olan etkisinin incelenmesi, Bilgisayar kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?; İnternet: İnternet kavramı, İnternet'e bağlanmak için gereken yazılımlar ve donanımlar, İnternet kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar, İnternet bağımlılığı, Bilişim suçları.

BOP 119 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Dil Destek Dersi I2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Bilgisayar Operatörlüğü Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

BOP 120 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Dil Destek Dersi II2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Bilgisayar Operatörlüğü Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

BOP 201 Veri Yapıları ve Programlama I3+26,0
Veritabanı Kavramının Açıklamasının Verilmesi; Veritabanı Programlarından Access'in Tanıtılması; Access Veritabanı Üzerindeki Menü Komutlarının Kullanım Özellikleri; Veritabanı Access'da Tablo Özellikleri; Tabloların Oluşturulması Ve Öngörülen Uygulamaların Yapılması; Bir Sorgunun Yaratılması; Sorgularda Matematiksel İşlemlerin Kullanımı; Sorgularla, Tablolar Arasındaki İlişkilendirmenin Yapılması; Veritabanı Access'da Form Yaratılması; Veri Tabanında Fonksiyonların Kullanımı İle İlgili Uygulamalar; Veritabanına Farklı Programlardan Veri Aktarmak ve Veri Göndermek; Düğme ve Script Kullanma.

BOP 202 Veri Yapıları ve Programlama II3+26,0
Veri Tabanı Sistemlerinin Tanımları; Örnek Veri Tabanı Sistemleri; Mac Üzerinde de Çalışabilen Veri Tabanı Sistemlerinden File Maker Pro Programının Tanıtımı; File Maker Programının Menü Komutları; Veri Tabanında Matematiksel İşlemler; Veri Tabanında Fonksiyonlar; Veri Tabanında Fonksiyonların Kullanımı ile İlgili Uygulamalar; Veri Tabanında Yerleşim Yaratma; Yerleşimler Arasında Bilgi Aktarma; Veri Tabanına Farklı Programlardan Veri Aktarmak ve Veri Göndermek; Düğme ve Script Kullanma.

BOP 205 Bilgisayar Ağ Sistemleri3+14,0
Bilgisayar Ağlarının Tanımı ve Amaçları: Bilgisayarlar Arası İletişim; Veri İletişim Yöntemleri ve Kullanılan Donanım Birimleri; Bilgisayar Ağlarında Kullanılan Ara Birimler; Dünyada Bilinen Yaygın Ağlar; Veri Taşıma Hatları; Veri İletişiminde Kullanılan Ara Bağlantılar: Fiber Optik Kablolar; Koaksiyel Kablolar; Mikro Dalgalar; Uydu Kanalları; Yerel Bilgisayar Ağları; Yerel Bilgisayar Ağı Topolojileri (Yerleşimleri); Yerel Bilgisayar Ağı Protokolleri; Yerel Bilgisayar Ağı Uygulamaları; Ethernet Yerel Bilgisayar Ağı; Ethernet Protokolü; Yerel Ağ Yönetimi; Geniş Alan Ağları; Metropolitan Ağlar; Internet Ağ Yapısı.

BOP 206 İşlem Tabloları3+26,0
Windows ve Macintosh Üzerinde çalışan MS Excel İşlem Tablosu Programı: İşlem Tabloları Hakkında Genel Bilgi; Excel Programı Hakkında Bilgi ve Excel Programına Giriş; Excel Menü Komutları; Excel Tabloları ve Tablolarda Aritmetik İşlemlerinin Kullanılması; Excel Tablolarının Uygulama Çalışmaları; Tablolarda Fonksiyon Kullanılması; Excel Fonksiyonlarının Tanıtımı ve Kullanımının Anlatılması; Excel Tablolarının Arasında Bilgi Aktarımı; Tablolar Arası Bağlantılar; PC ve MAC Bilgisayarları Arasında Excel Tablolarının Bağlantısı; Excel Grafikleri; Excel'de Veri Tabanı Kullanımı; Excel'de Makro Kullanımına Giriş.

BOP 207 Visual Basic Programlama3+13,0
Visual Basic Görsel Programlama Diline Giriş; Visual Basic Görsel Programlama Dilindeki Veri Tipleri ve Operatörler; Kontrol Deyimleri; Döngüler; Alt Programlar; Kontrol Nesneleri; Özellikleri; Olaylar ve Metodlar; Grafik ve Özel Efektler Ekleme; Visual Basic ile İnternet Programlama; Veri Yapısı ile İlgili Kavramlar ve Visual Basic'te Uygulama.

BOP 209 Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar I4+04,0
Bilgi Sistemi Olarak Muhasebenin Önemi; İşlevi ve İşleyişi; Belgeler ve Defterler Hakkında Bilgi Verilmesi; Hesaplar ve Hesap Planı Tanımı; Hesap Planı Oluşturma; Tek Düzen Hesap Planı Hakkında Bilgi; Bilanço Hesaplarının İşleyişi; Gelir ve Gider Hesaplarının Tanımı ve İşleyişi; Mizanlar; Envanter İşlemleri; Bilanço ve Gelir Tablosunun Tanımı ve Hazırlanışı; Çek-Senet Tanımı; Çek ve Senetlerin Hareketleri; Banka İşlemlerinin Tanımı; Banka Hareketleri.

BOP 210 Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar II2+24,0
Muhasebe Paket Programları; Muhasebe Paket Programlarından Seçilen Bir Paket Programının Tanıtımı; Seçilen Paket Programın Kullanımına Giriş: Seçilen Paket Programda şirket yaratma ve ön işlemlerinin yapılması; Muhasebe Hesap Planının Yaratılması; Cari Hesap Kartlarının Açılması; Stok Kartlarının Açılması ve Tüm Kartların Muhasebe Kartları ile Bağlantılarının Kurulması; Banka Kartlarının Açılması ve Bağlantılarının Yapılması; Fatura Kesilmesi ve Muhasebe Kayıtlarına Aktarılması; Banka İşlemlerinin Yapılması ve Muhasebe Kayıtlarına Aktarılması; Çek-Senet İşlemleri ve Muhasebe Kayıtlarına Aktarılması; Seçilen Paket Programda Raporların Alınması.

BOP 211 Bilgisayar Destekli Sunum Uygulamaları2+13,0
Bilgisayar ortamındaki sunum yazılımları: Sunum yazılımlarının tanıtımları, PowerPoint kullanımı hakkında öğrencilerin ön bilgilerinin sınanması çalışması, En çok kullanılan sunum yazılımları hakkında bilginin sunulması; Video yaratılarak sunum hazırlanması: Video yaratılan yazılımlar hakkında bilgi verilmesi, Video yazılımları ile üretilen sunum örneklerinin incelenmesi; MovieMaker Yazılımı: Yazılımın yüklenmesi, Yeni video yaratılması, Hazırlanan videoya ses-resim-film ve yazı eklenmesi, Videoların geçişlerinin düzenlenmesi, Videolara animasyonlar eklenmesi, Videoların kayıt edilmesi çalışmasının yapılması; Öğrencilerin videolar hazırlayarak finalde sınıfa sunum yapmaları.

BOP 212 Bilgisayar Donanımı2+02,0
Bilgisayar Sistemini Oluşturan Donanımları ile İlgili Önceki Öğrenmelerin İzlenmesi; Sistem Ünitesi ve Birimlerinin Görsel Olarak İncelenmesi: Bilgisayarın parçalanması ve parçalarının bağlantı noktaları (Portlar) ile anlatılması, Giriş-çıkış birimleri ve bu birimlerin bilgisayara bağlantı noktaları (Portları); Parçalanan Bilgisayarın Öğrenciler ile Toplanması, Sisteminin Kurulması ve Gerekli Programların Yüklenmesi; Bilgisayar Bakım-Onarım ve Arızaları; Temel Sorun Çözümleme; İnternet Bağlantılarını Yükleme ve Ayarlama İşlemlerinin Yapılması.

BOP 214 İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri Uygulaması2+25,0
İnternet Erişimi ve Araçlarıyla İlgili Önceki Öğrenmelerin İzlenmesi; İnternetin Çalışma Yapısı ve Internete Bağlanma Donanımları; Elektronik Posta; IRC ve Görüntülü ve Sesli Görüşmeyle İlgili Uygulamalar; Internet Ortamında Yaygın Olarak Kullanılan Yazarlık Dilleri ve Bunların Kullanımlarındaki Temel Kavram ve İlkeler; WEB Sitesi Tasarım Programı Olarak FrontPage Yazılımı: Yazılımın bilgisayara kurulması, menü komutlarının incelenmesi; WEB Sitesi Oluşturma Uygulamaları; WEB Sitesine Nesne ve Resim Ekleme İşlemleri; WEB Sitesinin Internet Ortamında Yayınlanması İçin Gerekli İşlem Adımlarının İncelenmesi.

BOP 219 Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Dili III3+02,0
İleri Düzeyde Mesleki Terminolojiye İlişkin Bilginin Sunumu: Bilgisayarın kullanım alanları: Kişisel amaçlı bilgisayar kullanımı, Haberleşmede bilgisayarın kullanımı, Araştırma ve mühendislik alanlarında bilgisayar kullanımı, Bilgisayarın eğitimde kullanımı, Eğlence alanında bilgisayar kullanımı; Bilgisayar Kullanımı Konusunda Anket Çalışması: Anket kavramı, Hedef kitle, Anket soruları hazırlama, Anketin uygulanması, Anket sonuçlarının değerlendirilmesi.

BOP 220 Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Dili IV3+02,0
Çok İleri Düzeyde Mesleki Terminolojiye İlişkin Bilginin Sunumu: Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler: Bilgi ve iletişim teknolojileri kavramı, Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmelere yönelik araştırma yapma ve sunma; Bilgisayar Donanımı: Bilgisayarı oluşturan donanım birimleri konusunda araştırma yapma ve sunma; Bilgisayar Yazılımı: Yazılımlar konusunda araştırma yapma ve sunma.

BOP 221 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Dil Destek Dersi III2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Bilgisayar Operatörlüğü Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

BOP 222 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Dil Destek Dersi IV2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Bilgisayar Operatörlüğü Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

BTP 233 Grafik Uygulamaları III2+13,0
Teknik Çizim ve Şekillendirme Programı Olan Microsoft Visio Programına Giriş; Program Üzerinde Diyagram Yaratmak; Şekilleri Bağlamak; Şekillere ve Diyagrama Metin Eklemek; Metin Düzenlemek; Web Uygulamaları; Visio'yu Diğer Yazılımlarla Kullanmak; Kaydetmek ve Yazdırmak; Flowchart Yaratmak; Organizasyon Şeması Oluşturmak; Block Diyagramlar; Proje Zamanlaması Oluşturmak; Stil ve Renk Ayarları; Şekilleri Yerleştirmek; Bina Planı ve Ofis Yerleşimi Oluşturmak; Ağ Diyagramı Oluşturmak; Şekil ve Şablonları Özelleştirmek ve VBA Kullanımı; Harita Diyagramı Oluşturmak; Visio'da Afiş Hazırlamak; Form Oluşturmak.

BTP 235 Bilgisayar Destekli Çizim Uygulamaları2+13,0
Bilgisayarın Tanımı: Autocad Programının Amacı; Menülerin Tanıtımı; Çizim Aşamaları; İki Boyutlu Çizim Komutlarının Kullanımı: Line komutu içinde koordinat sistemi kullanımı, Vektör kullanımı, Pline, Erase, Zoom, Multiline, Pan, Circle Komutu ile çember çizimi, Trim, Extend, Drawing aid, Grid, Snap, Donut, Ofset, Elipse, Polygon, Arc, Objet snap, Center Point, End point, Intersection point, Midpoint, Nearest, Node, Perpendicular point, Tangent; Layer control, Mirror, Rotate, Filet, Chamfer, Break, Stretch, Array, Explode, Scale, Inquiry, Insert, Hatch, Change; Üç boyutlu çizime giriş; Uygulamalar.

BTP 237 Grafik Uygulamaları I2+13,0
Bilgisayarın Tanımı; Bilgisayarın Genel Yapısı ve Bilgisayar Kullanım Alanları; Grafik tasarım aracı olarak bilgisayar, Macintosh ortamına giriş; Vektörel bir program olan Adobe Illüstrator'ün tanıtımı; Menü komutları, Araç komutları, Çizim özellikleri, Renk seçimleri, Boyut ve plan özellikleri, Grafik-tablo çizimleri, Diğer programlarla alış-veriş, Filtreler, Sayfa düzeni, Tarayıcının kullanımı; Resim, Fotoğraf ve yazının birlikte kullanımıyla yeni tasarımlar oluşturulması.

BTP 238 Grafik Uygulamaları II2+13,0
Bilgisayarın Tanımı; Bilgisayarın Genel yapısı ve Bilgisayar Kullanım Alanları; Grafik tasarım aracı olarak bilgisayar, Macintosh ortamına giriş; Vektörel bir program olan Adobe FreeHand'in tanıtımı; Menü komutları, Araç komutları, Nokta ve çizim özellikleri, Renklendirme ve renk panelleri, Renk seçimleri, Boyut ve plan özellikleri, Diğer programlarla alış-veriş, Filtreler, Yazı alanları, Sayfa düzeni, Tarayıcının kullanımı; Preferences Tablosu; Resim, Fotoğraf ve yazının birlikte kullanımıyla yeni tasarımlar oluşturulması.

DJT 201 Dijital Ortamda Temel Tasarım I2+24,0
Windows ve Macintos üzerinde çalışan Adobe Photoshop Programının sunmuş olduğu yenilik ve gelişmeleri sanat eğitimi sistemi içinde, yaratma sürecinde aktif olarak kullanılabilmesi için; Adobe Photoshop Programı menü komutlarının tanımlanması, program menülerini kullanılarak basit tasarımların oluşturulması.

DJT 202 Dijital Ortamda Temel Tasarım II2+24,0
Windows ve Macintos üzerinde çalışan Adobe Photoshop Programını kullanarak, Temel tasarım elemanları olan nokta, çizgi, ışık, form, doku, renk ve zıtlık kavramlarının öğretilmesi, örnek çalışmlaarın hazırlanması ve bu kavramlara özgün tasarımlar oluşturulması.

DJT 301 Dijital Ortamda Üç Boyutlu Tasarıma Giriş I2+23,0
Bilgisayar Ortamında Temel Üç Boyut Algısının Yerleştirilmesine Yönelik Çalışmalar; Modelleme Mantığının Öğrenilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar; Ekran Arayüzünü Tanıma ve Kullanma; Temel Tasarım Bilgisinin Sanal Ortama Uyarlanması ve Temel Düzenlemeler; Form Kompozisyon İlişkisinin Geometrik ve Perspektif Algının Kıyaslanması; Oran Orantı Hesaplamalarının Bilgisayar ile Kurgulanması; Temel Tasarım İlkeleri Kapsamında İlerlemeye Yönelik Çizim Çalışmaları; Çizgi; Nokta; Yüzey ve Katılar ile Çalışma; Geometrik Ögeleri Bir Arada Kullanma ve Yüzey Oluşturma Çalışmaları.

DJT 302 Dijital Ortamda Üç Boyutlu Tasarıma Giriş II2+23,0
Ürün Ölçülendirme, Boyutlandırma; Renklendirme; Katmanları Kullanabilme; Temel Modelleme Komutlarına Giriş; Ürün Modelleme de Dikkat Edilecek Esaslar; Temel Yüzey Örme Teknikleri; Sanal Ortamda Ürün Tasarımına Uygulamalara Yönelik Çalışmalar; Sanal Ortamda Ürün Tasarımına Yönelik Hazırlanan Yüzeylerin Örülerek Katı Formlara Dönüştürülmesi; Katıların Seramik Ürün Formlarına Uygun Hâle Getirilmesi; Yüzeyleri Kesme, Çıkarma, Döndürme, Küçültme, Büyütme, Ölçülendirme, Uzatma; Form Kazandırma Gibi Temel Yüzey ve Katı Komutlarının Kullanılması.

DJT 303 Dijital Ortamda Temel Tasarım III2+23,0
Vektörel bir program olan Adobe Freehand'in tanıtımı: Menü komutları, araç komutları, nokta ve çizim özellikleri, renklendirme ve renk panelleri, renk seçimleri, boyut ve plan özellikleri; diğer programlarla alışveriş, filtreler, sayfa düzeni, tarayıcının kullanımı, Uygulama.

DJT 304 Dijital Ortamda Temel Tasarım IV2+23,0
Vektörel bir program olan Adobe Ilustrator'ün tanıtımı: Menü komutları, araç komutları, çizim özellikleri, renk seçimleri, boyut ve plan özellikleri; diğer programlarla alışveriş, filtreler, sayfa düzeni, tarayıcının kullanımı.Uygulama.

DJT 401 Dijital Ortamda Üç Boyutlu Tasarım I2+26,0
Rhinoceros 3D Modelleme Programı Kapsamında Ürün Modelleme ve Tasarım Mantığının Geliştirilmesi; Ölçülü, Üretime uygun, İç Dış Yüzey Hesaplamaları; Çözümlemiş Ürün Modelleme; Birebir Ölçüler ile Tasarım Geliştirme; Modelleme; Sunuma Hazır Hâle Getirmeye Yönelik Çalışmalar; Serbest Seramik Tasarımında Kullanılan Çalışmaların Bilgisayar Ortamına Uyarlanması ve Modellenmesi; Seramik Sofra Eşyalarının Tasarlanması; Tasarımın Geliştirilmesi ve Modellenmesi; Sunumlarının Hazırlanması ve Renklendirilmesi; Sunuma Hazır Hâle Getirilerek Bilgisayar Ortamında Dijital Pafta ve Çıktı Alınarak Kâğıt Üzerinde Pafta Hazırlanması.

DJT 402 Dijital Ortamda Üç Boyutlu Tasarım II2+26,0
Bilgisayar Ortamında Modellenecek Ürün için Rhinoceros 3D Modelleme Programı ile Çeşitli Örnekler Üzerinde Çalışma; Sanal Ortamda Modellenen Objelerin Geometrik ve Perspektif Algı Mantığının Yerleşmesine Yönelik Uygulamalar; Geliştirilmiş Modelleme Mantığının Pekiştirilmesi; Üretim Teknikleri Üzerinde İlerleme Kaydedilmesi; Seramik Vitrifiye Ürünleri Tasarlanması; Tasarımların Geliştirilmesi; Ölçülendirilmesi, Renklendirilmesi ve Modellenmesi; Üretme Dayalı CAD-CAM Alanı Için Geliştirilen Analize Dayalı Ürünlerin Modellemesi; Seri Üretim Mantığına Uygun Modelleme Yöntemleri Hakkında Tecrübe Kazandırma.

EDB 116 Kitap Söyleşisi2+13,0
Çeşitli Eserleri İnceleme: Okuma, Eserler hakkında grup veya bireysel söyleşiler; Okuduğunu Anlama Stratejileri: Geçmiş yaşantıları yapılandırma, Metinde sözcük tanıma, Sözcük dağarcığı geliştirme, Sessiz okuma, Sesli okuma, Metinle ilgili sorular, Tahmin etme; Söyleşi Stratejileri: Söyleşi başlatma, Sıra alma, bitirme; Konu Tanıtma, Konu Sürdürme, Anlatım Düzenlemeleri; Yazılı ve Sözlü Dili Etkili Bir Şekilde Kullanma Becerileri.

FOT 105 Reklam Fotoğrafçılığı3+14,5
Tanıtım ve Reklam Amacına Yönelik Fotoğraf: Küçük boy filmler ile fotoğraf tasarımı, Siyah-beyaz fotoğrafta reklama yönelik grafik yorumlar, Dış çekim görüntülerinin değerlendirilmesi; Stüdyo Çekimleri: Natürmort çekimler, Portre ışıklandırma ve çekim teknikleri, Röprodüksiyon, Yakın-plan çekimi, Çoklu pozlandırma (Double Exposure), Farklı ışık kaynaklarının kombine uygulaması, Orta ve büyük boyut stüdyo makinelerinin bakımı ve kullanılması; Format özelliklerinin görüntü niteliğine etkileri, Filmlerin banyo ve baskı işlemleri.

FOT 109 Foto-Grafi I2+24,5
Çekimde Grafik Yaklaşımlar: Fotoğraf makinası, Objektifler, Çekim aparatlarının seçimi, Film çeşitleri, Duyarlılık ve boyut farklılıkları, Siyah-beyaz ve renkli filmler, Kadraj belirleme, Developman işlemleri; Karanlık Oda Uygulamaları: Kontrastlaştırma, Tire film (Lith Film) Basım-matbaa için fotoğraf uygulamaları; Grafik Uygulamalar: Görüntülerin birleştirilmesi, Baskı kontrolü, Fotoğrafa yazı ve şekillerin eklenmesi, Pozitifleştirme (Reversal), Agrandizman ile bazı ayrıntıların kadrajlanması, Soyut grafik çalışmalar, Fotoğram uygulamaları.

FOT 110 Foto-Grafi II2+24,5
Temel Renkli Fotoğraf Bilgileri: Işık ve renk, Işığın fiziksel özellikleri ve renkli duyarlıklara etkisi, Farklı ışık kaynakları, Doğal ve yapay ışık, Aydınlatma biçimleri, Film ve pozlandırma, Boyutlar, Duyarkat farklılıkları, Pozlandırma ve poz ölçüm sistemleri; Çekim Amaçlarına Göre Araç ve Gereçler: Dış çekim, Doğa-belgesel, Spor fotoğrafçılığı, Düşük ışık fotoğrafları, Reprodüksiyon ve yakın-plan çekim teknikleri.

FOT 112 Stüdyo Fotoğrafçılığı2+24,5
Stüdyo Fotoğrafçılığı: Fotoğraf stüdyosu, Çekim araç-gereçleri, Amaca göre stüdyonun düzenlenmesi, Çekim düzenekleri; Yapay Işık Kaynakları: Tungsten-halojen aydınlatıcılar, Flaşlar, Poz ölçümü; Stüdyolarda Kullanılan Fotoğraf Makineleri: Orta-boy, Büyük-boy makineler, Stüdyo çekiminde yardımcı araçlar; Renkli Filmlerin Banyo ve Baskı İşlemleri: Negatif banyosu ve baskısı, Diyapozitif banyosu ve baskısı, Renkli fotoğrafların grafik tasarımlarda kullanılmaları.

FOT 114 Temel Fotoğrafçılık3+14,0
Fotoğrafın Kısa Tarihi; Fotoğraf Makineleri: 35 mm, Orta ve büyük format makinelerin tanıtımı; Objektifler: Standart, Geniş, Tele, Zoom ve makro objektifler; Pozlama Kontrol Mekanizmaları: Diyafram, Örtücü; Hareketin Durdurulması; Alan Derinliği; Film: Formatlarına göre film türleri, Işık şiddetine duyarlılığına göre film türleri, Renk duyarlığına göre film türleri, Kontrastlık, Seçiklik ve Gren yapısı; Işık: Işık ölçümü ve türleri, Pozlama modları; Filtreler ve Yardımcı Aksesuarlar; Görüntü Düzenleme; Siyah-Beyaz Film Banyo ve Kart Baskısı.

GRA 109 Görsel İletişime Giriş2+02,5
Semyotik Disiplini İçinde Göstergebilim Temelleri Işığında Grafik Tasarımın Kavramsal Bölümüne Giriş; Gösterge Bilim: İşaret, Sembol, İkon; Grafik Tasarım ve Üretim Süreçleri: Beyin fırtınası çalışmaları, Görsel algılama gücünü geliştirme; Grafik Tasarım Ajansı Sistematiği: Çalışma prensipleri, Başlangıçtan sonuçlanma sürecine kadar ajans çalışma aşamaları; Görme; İletişim; İletişim Türleri: Bireysel iletişim, Bireyler arası iletişim, Kitlesel iletişim.

GRA 117 Sayfa Tasarımı3+14,5
Dizginin Tanımı ve Kullanım Alanları: Dizginin kullanım yerleri, Gazete ve gazetenin bölümleri, Dergi ve derginin bölümleri, Afiş ve ilanlar; Dizgi Yapmak İçin Kullanılan Donanım ve Yazılımlar; Dizgi Yapmak İçin Kullanılan Bilgisayarlar, Dizgi Programları; Ülkemizde En Çok Kullanılan Dizgi Programı Olan QuarkXPress; QuarkXPress Kullanımı; QuarkXPress Menü Komutları; Farklı Ortamlardan Alınan Yazı ve Resimlerin QuarkXPress Programına Aktarılması; Örnek Dizgi Çalışmaları; Gazete Mizampajı; Diğer Meslek ve Dil Derslerinden Alınan Konular ile Gazete Dizgisinin Yapılması; Süreli Gazete Çıkarma Çalışması; Dergi Mizampajı; Örnek Dergi Çalışması.

GRA 118 Grafik Yazılımı I3+14,5
Grafik Tasarım Aracı Olarak Bilgisayar, Macintosh Ortamına Giriş; Piksel Esaslı Program Adobe Photoshopun Tanıtımı: Menü komutları, Araç komutları, Renklendirme ve renk panelleri, Renk seçimleri, Boyama ve işleme, Boyama araçları, Fırça şekilleri ve geçirgenlik, Seçme ve maskeleme, Metin efektleri, Filtreleme teknikleri, Boyut ve plan özellikleri, Diğer programlarla alış veriş; Tarayıcının Kullanımı: Farklı taranmış fotoğraflar üzerinde uygulama aşamaları.

GRA 121 Grafik Tasarımı Meslek Dili I2+02,0
Grafik Sanatı; Bilgisayarın Grafik Tasarımdaki Yeri; Tasarım; Problem, Bilgi Toplama, Çözümleme, Seçenekler, Değerlendirme, Geliştirme; Sanatın Estetik İfade Öğeleri: Uslüp-stil, Anlatım dili, Ritm, Hareket, Yalınlık, Uyum-armoni-ahenk; Sanatın Estetik Etki Öğeleri: Güzel-çirkin, Hoş olan-hoş olmayan, Zevkli-zevksiz, İyi-kötü, Doğru-yanlış, Sevimli-sevimsiz, Acayip, Görkemli-görkemsiz, Komik-ciddi, Yüce-erişilmez-sıradan, adi, kaba; Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Dönem İçindeki Dersleri ile İlgili Mesleki Terminoloji.

GRA 122 Grafik Tasarımı Meslek Dili II2+02,0
Sanatın İçsel Estetik Ögeleri: Anlatım, Anlam, Fonksiyon; Sanatın Anlatım Tekniği Öğeleri: Nokta, Çizgi öğesi, Çizgi çeşitleri, Leke, Leke çeşitleri; Sanatın Dışsal Estetik Görüntü Öğeleri: Form ve biçim, Işık-gölge öğesi, Renk, doku, tekstür ögesi, Yön ögesi, Ölçü öğesi, Espas öğesi, Görme fizyolojisi, Görsel algı; Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Dönem İçindeki Dersleri ile İlgili Mesleki Terminoloji.

GRA 123 Grafik Desen I2+24,0
Çizgi; Düz Çizgi, Yuvarlak (oval) çizgi, Spiral çizgi, Çizgilerin Ahenklerine ait plastik bilgiler; Gövdelerde hareket planları, Gövde, Maslar, Gövdenin kübist formu, Geometrik sadeleştirilmiş hareketli fonksiyonlu figürler; Portre Çizimleri, Portrede kroki; Figüre Kazandırma, Figüre haraket kazandırma, Skeçler, Hızlı çizim teknikleri, Figürü giyimle bütünleştirme.

GRA 124 Grafik Desen II2+24,0
Teknik Malzeme Bilgisi (Keçeli kalem, Kuru kalem, Kuru pastel, Ekolin, Sulu boya, Guaj boya), Konuya ilişkin örneklerin değerlendirilmesi, Renk ve malzemeyi figüre uygulama; Siyah-Beyaz Konulu Figür Analizleri; Hayalden Layout Çalışmaları; Hızlı Layout Teknikleri, Malzeme alternatiflerinin tekniklerle değiştirilerek çalıştırılması, Farklı teknik malzemelerle obje ve hayvan çizimleri.

GRA 158 Grafik Anlatım2+02,0
Grafik Sanatı; Bilgisayarın Grafik Tasarımdaki Yeri ve Önemi; Tasarım ve Tasarım Örnekleri; İletişim Türleri; Görme ve Görme Biçimleri; İşaret; Sembol; Yazı ve Yazı Çeşitleri; Logo ve Kullanılan Logo Örnekleri; Amblem ve Amblem Örnekleri: Formlarını harflerden alan amblemler, Firma hakkında bir imaj veren biçimlerden oluşan amblemler, Harf ve firma hakkında imaj veren harf ve resimsel biçimlerin bir arada kullanıldığı amblemler; Firma Hakkında Yeni Bir İmaj Veren (soyut-somut) Amblemler; Soyut-Somut; Renk ve Renk Bilgisi; Çizgi ve Çizginin Dili; Nokta; Tipografi; Aralık; Strüktür; Piktogram.

GRA 160 Özgün Baskıresim3+14,5
Özgün Baskıresim nedir? Baskıresimin tarihçesi, Yerli ve yabancı sanatçılardan örnekler, Baskıresim Teknikleri: Monotype Baskı, Malzeme Baskı; Doğal ve yapay gereçlerle tek ve çok renkli Baskılar, Şablon Baskı, Pozitif Baskı, Negatif Baskı, Şablon Baskı; Tek ve Kalıpla, Tek ve çok renkli Baskılar; Baskı Uygulamaları ve Düzenlemeler, Baskıların farklı yüzeylerde değerlendirilmesi.

GRA 161 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi I2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Grafik Sanatları Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

GRA 162 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi II2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Grafik Sanatları Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

GRA 210 Sürdürülebilir Grafik Tasarım2+13,0
Sürdürülebilirlik Kavramı: Sürdürülebilirlik kavramının önemi; Eko-tasarım Kavramı; Grafik Tasarımcı için Eko-tasarım Önemi ve İlkeleri: Brief, Ölçü ve formatlar, Renk ve mürekkep, Kâğıt kullanımı, Bilgisayar provası, Baskı ve sonrası, Ambalaj, Ulaşım; Grafik Tasarım Ürünlerinin Çevreye Olan Etkileri: Ambalaj atıkları, Basılı malzeme atıkları, Boya atıkları ve benzeri çevre kirleticileri; Çevre Bilinçi Yaratma ve Sorunlarına Dikkat Çekme; Çevresel Duyarlılık Yaratma: Akılcı, Sorgulayan, Yaratıcı deneysel uygulamalar yapma, Empati kurma, Problem çözme.

GRA 212 Grafik Tasarım I6+27,5
Grafik Tasarım Problem Çözüm Teknikleri: Soruna yaklaşım, Araştırma, Analiz, Görsel veri dosyaları aşaması, Bilgilerin organize edilmesi, Problemin tanımı, Müşteri profilinin tanımı, Müşteri beklentilerinin tanımı, Problem tanımının grafik tasarım açısından çözüm beklentileri ile örtüşmesi, Kavramsal açıdan problem çözümünün değerlendirilmesi; Tasarımın Sunumu: Başlangıçtaki problem ve ihtiyaçların belirlenmesi, Grafik çözümün faydaları ile birlikte sunulması.

GRA 221 Grafik ve Animasyon2+13,0
Vektörel Bir Program Olan Adobe İllüstrator'ün Tanıtımı: Menu komutları, Araç komutları, Çizim özellikleri, Renk seçimleri, Boyut ve plan özellikleri, Grafik-tablo çizimleri, Diğer programlarla alış-veriş, Filtreler, Sayfa düzeni, Tarayıcının kullanımı; Resim, Fotoğraf

GRA 223 Grafik Tasarıma Giriş6+27,5
Grafik Anlatım Dili: Kavram, Kavramın kullanılması, Grafik resimleme dili içinde kavram, Grafik Anlatım Teknikleri Çalışmaları: Kavram, Diagram, Sentez, Yorum, Akrilik boyama teknikleri, Suluboya gösterim teknikleri, Monotone, Duotone, Triotone, Çizgisel anlatım, Lekesel anlatım, Gerçekçi anlatım; Yaratıcılık: Görsel kültürün grafik tasarımda kullanımı, Kültür tasarım ilişkisi, Görsel kültürün grafik tasarım içindeki önemi.

GRA 225 Grafik ve Animasyon2+25,0
Bilgisayarın Tanımı; Bilgisayarın Genel Yapısı ve Bilgisayarın Kullanım Alanları; Grafik Tasarım Aracı Olarak Bilgisayar; Grafik ve Animasyon Yazılımlarından Adobe Photoshop Programının Tanıtımı; Photoshop?un Menü Komutları, Araç Komutları, Renklendirme ve Renk Panelleri, Renk Seçimleri, Boyama ve İşleme; Boyama Araçları, Fırça Şekilleri ve Geçirgenlik, Seçme ve Maskeleme, Metin Efektleri, Filtreleme Teknikleri, Boyut ve Plan Özellikleri, Diğer Programlarla Alış Veriş, Tarayıcının Kullanımı: Farklı taranmış fotoğraflar üzerinde uygulama aşamaları.

GRA 229 Grafik Yazılımı II3+14,5
Vektörel Bir Program Plan Adobe FreeHand'in Tanıtımı: Menü komutları, Araç komutları, Nokta ve çizim özellikleri, Renklendirme ve renk panelleri, Renk seçimleri, Boyut ve plan özellikleri, Diğer programlarla alış veriş, Filtreler, Yazı alanları, Sayfa düzeni; Tarayıcının Kullanımı; Preferences Tablosu; Resim, Fotoğraf ve Yazının Birlikte Kullanımıyla Yeni Tasarımlar Oluşturulması.

GRA 233 Grafik Tasarımı Meslek Dili III2+02,0
Özgün Baskı Resim Tanımı; Baskı Araç-Gereç ve Malzemeleri Tanıma; Baskı Türleri: Mono tipi baskı, Malzeme baskı, Yüksek baskı teknikleri, Şablon baskı, Linol baskı, Ağaç baskı teknikleri; Sanat ve Teknik: Bilgi, Teknik, Emek; İletişim: İletişim türleri, Sanat-teknik ilişkisi; Yaratıcılık: Yetenek-zeka, İlham (esin), Görsel sanatlarda estetik iletişim, İletişim nedir; Görsel Estetik İletişim; Mesaj; Estetik Nesne; Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Dönem İçindeki Dersleri ile İlgili Mesleki Terminoloji.

GRA 234 Grafik Tasarımı Meslek Dili IV2+02,0
Grafik Sanatlarında Üretim Teknikleri: İllüstrasyon, Fotoğraf, Film Matbaacılık, Bilgisayar grafiği, Endüstri grafiği ve Masa üstü yayıncılık, Tanıtım, Ambalaj; Dilsel, İşitsel ve Görsel İletişim Kavramları: İllüstrasyon, Masal ve öykü kitabı resimlemesi, İletişim araçlarının grafik tasarımdaki yeri ve önemi; İletişimin Tanımı ve Türleri; Görsel İletişim; Gazete İlanı-Metin Ağırlıklı; Dilsel İletişim: Radyo veya T.V. reklam metni yazımı; Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Dönem İçindeki Dersleri ile İlgili Mesleki Terminoloji.

GRA 253 Grafik Tasarım Uygulamaları I3+14,5
Bilgisayarın Tanımı; Bilgisayarın genel yapısı ve Bilgisayar kullanım alanları; Grafik Tasarım aracı olarak bilgisayar, Macintosh ortamına giriş; Vektörel bir program olan Adobe Illüstrator'ün Tanıtımı; Menü komutları, Araç komutları, Çizim özellikleri, Renk seçimleri, Boyut ve plan özellikleri, Grafik-Tablo çizimleri, Diğer Programlarla Alış-Veriş, Filtreler, Sayfa düzeni, Tarayıcının kullanımı; Resim, Fotoğraf ve yazının birlikte kullanımıyla yeni tasarımlar oluşturulması.

GRA 254 Grafik Tasarım Uygulamaları II3+14,5
Bilgisayarın Tanımı; Bilgisayarın genel yapısı ve Bilgisayar kullanım alanları; Grafik Tasarım aracı olarak bilgisayar, Macintosh ortamına giriş; Vektörel bir program olan Adobe FreeHand'in Tanıtımı; Menü komutları, Araç komutları, Nokta ve Çizim özellikleri, Renklendirme ve Renk Panelleri, Renk seçimleri, Boyut ve plan özellikleri, Diğer Programlarla Alış-Veriş, Filtreler, Yazı alanları, Sayfa düzeni, Tarayıcının kullanımı; Prefecences Tablosu, Resim, Fotoğraf ve Yazının birlikte kullanımıyla yeni tasarımlar oluşturulması.

GRA 263 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi III2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Grafik Sanatları Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

GRA 264 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi IV2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Grafik Sanatları Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

GRA 313 Grafik Tasarım II6+27,5
Grafik Tasarım Mecraları: Afiş, Afişet, Broşür, POP malzemeleri tasarımı, Dergi kapak tasarımı, Kitap kapağı tasarımı, Tanıtım platformu; Kampanya Çalışması: Grafik tasarım çalışmalarının kampanya paralelinde tasarımı, Tasarım çalışmaları arasındaki iletişim, Bütünlük ilkesi; Kampanya Kimliği: Tasarımların akılda kalıcı görsel kimlik yapısına ulaştırılması, Tasarımları arasındaki değişmezlerin kimlik işlevi adına kullanımı.

GRA 323 Takım Çalışması ve Eğitsel Oyunlar3+14,5
Üretken, Öz değerlerine saygılı, Akılcı, Sorgulayan, Girişimci, Yaratıcı, Etik kurallara uyma, Toplumsal duyarlılık, Çevre duyarlılığı, Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum, Takım hâlinde çalışabilme, Zamanı etkili kullanma, Farklılıklara saygı gösterme, Öğrenmeyi öğrenme, Problem çözme, Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme, Kaliteye önem verme, Organize etme ve planlama, Karar verme becerisi, Önderlik.

GRA 326 Bilgisayar Destekli Yazı Tasarımı II5+15,0
Tipografik Tasarım: Tipografi, Yayın grafiği ve tipografi, Tipografi ve kurumsal kimlik ilişkisi; Günümüzde Yazı Karakterleri: Endüstri devriminden günümüze yazı karakterlerinin biçimlenmesi, Modernizm, Post-Modernizm, Trendler, Güncel yaklaşımlar; Yazı Karakteri Seçimi: Yayın grafiğinde tipografik tercihler, Kurum kimliği ve tipografi, Tipografi ve renk ilişkisi; Yazı Karakteri Tasarımı ve Uyarlanması: Güncel yaklaşımların incelenmesi ve yorumlanması, Font tasarımı, Fontların Türkçeleştirilmesi, Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, Elektronik ortamda yazı karakterinin tasarlanması ve çeşitli medyalara uyarlanması.

GRA 327 Grafik Sanatlar Tarihi2+03,0
19. yy. Sonları ve 20. yy. Başlarında Modernizmi Hazırlayan Sanat Hareketleri; Sanat Hareketleri ve Bunların Grafik Tasarıma Etkisi; Arts and Crafts-Hareketi Sanatlar ve El Sanatları; Art Nouveau; 1. Dünya Savaşında Afiş: Almanya-İngiltere-ABD; Bauhaus; Türk Grafik Sanatının Kilometre Taşları: İhap Hulusi, Mengü Ertel, Bülent Erkmen, Sadık Karamustafaoğlu; Modern Sanat Hareketleri Ortamında Grafik Tasarım; Türkiye'den Grafik Tasarım Örnekleri: Kurumsal kimlik, Görsel sistemler, Kavramların görsel anlatımı, Grafik tasarımda uluslararası dönem.

GRA 332 Ambalaj Tasarımı I4+15,0
Boyutlu tasarım, Etiket tasarımı, Ambalaj tasarımı ve Renk ilişkileri, Kutu form tasarımı; Kağıt: Kağıtta fiber, Kağıt çeşitleri ve gramajları, Kesme ve katlama teknikleri, Kağıdın kesme ve katlanma ile ilgili imkanları ve sınırlamaları; Sektörel Faktörler: Konu ve sanayi sektörü bazında yapılan tercihler ve var olan sınırlamalar; Kutu Üretimi: Kutu formlarının incelenmesi, Amaca yönelik kutu ebat tespiti, Malzeme seçimi ve sağlamlık, Serigrafik baskı, Elektronik ortamda çıkış alınması ve maket yapımı.

GRA 334 Bilgisayar Destekli Görüntü İşlem I6+27,5
Macintosh Ortamına Giriş; Piksel Esaslı Programlara Adobe Photoshop'a Giriş; Adobe Photoshop Nedir: Görüntü esasları, Araçlar, İmleçler, Paletler, Büyüklük ve çözünürlük, Baskı ve ekran çözünürlüğü, Renk modları, Farklı platform formatları, Fotoğrafların bilgisayar görüntülerine çevirimi ve uygulamaları; Tarama ve Renk Seçenekleri; Tarama Programları; Görüntüleri Basmak; Adobe Photoshop: Filtre özellikleri ve farklı taranmış fotoğraf üzerinde uygulama aşamaları.

GRA 335 Grafik Tasarımı Meslek Dili V2+02,0
Amblem, Logo, Antetli Kağıt, Zarf, Kartvizit, Etiket, El İlanı, Davetiye, Ambalaj, Poşet-Kutu, Ambalaj Kağıdı; Takvim, Masa, Duvar, Cep Takvimi; Kitap, Dergi Kapağı Tasarım Aşamaları; Afiş: Kültürel afiş Ticari afiş; Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Dönem İçindeki Dersleri ile İlgili Mesleki Terminoloji.

GRA 336 Grafik Tasarımı Meslek Dili VI2+02,0
Bilgisayarı Oluşturan Donanımlarının İncelenmesi: Mikroişlemci, Ram, Harddisk , Klavye, Mouse; Ekran Hakkında Genel Bilgi; Adobe Photoshop Grafik Programının Menü Komutlarının İncelenmesi; Scanner Tanımı ve Kullanımı Hakkında Bilgi; Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Dönem İçindeki Dersleri ile İlgili Mesleki Terminoloji.

GRA 337 Bilgisayar Destekli Yazı Tasarımı I4+27,0
Tipografik Tasarım: Tipografi, Yazı karakterleri, Font, Fontographer, Tasarım; Harf Anatomisi: Romen karakterler, Serif, Sans-Serif, İtalik, Majiskül, Miniskül, Gövde; Yazının Evrimi: Duvar yazıları, Sümerler, Hiyeroglif, Fenike uygarlığı, Yunan ve Roma uygarlıkları, Rönesans, Gotik tarz, Endüstri devrimi; Yazı Karakterlerinin Sınıflandırılması: Eski tarz, Geçici, Modern, Çağdaş, Dekoratif karakterler; Yazı Karakteri Tasarımı: Font tasarımı, Fontların türkçeleştirilmesi, Punto, Optik değerler, Kontrast, Condensed, Extended, Macromedia freehand, Adobe illustrator, Elektronik ortamda yazı karakteri tasarlanması.

GRA 341 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım4+27,0
Grafik Tasarım Aracı Olarak Bilgisayar; Macintosh Ortamına Giriş; Vektörel Programlar Adobe Illustrator, Macromedia freehand: Çizim özellikleri, Renk seçimleri, Boyut ve plan özellikleri, Diğer programlarla alışveriş, Filtreler, Sayfa düzeni; Tarayıcının Kullanımı; Piksel Esaslı Programlara (adobe photoshop) giriş: Photoshop üzerinden tarama, Renk ve format seçenekleri; Yazıcı Ayarları.

GRA 365 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi V2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Grafik Sanatları Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

GRA 366 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VI2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Grafik Sanatları Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

GRA 407 Web Grafik Tasarım2+24,5
WWW nedir?, Html nedir?, Html Sayfalarının Hazırlanması: Dosya isim ve eklentileri, Görüntü formatları, Web sitesi yapısı, Font kullanımı; CyberStudio program: Ana pencere, Palet hakkında, Kontrol paleti, Araç kutusu, Site penceresi; Yeni Site Oluşturma: İlk sayfayı oluşturma, Başlık, Rehber, Metin, Resim, Renk Paleti, Arka plan rengi ve resmi, Bağlantılar, Öngörüntü, Browser kullanımı, Site haritası, Bağlantı kontrolü, Sitenin server'e yüklenmesi.

GRA 413 Kaligrafi I2+24,5
Kaligrafinin Tanımı; Kaligrafinin tarihsel gelişimi; Kaligrafinin araç ve gereçleri; Kalemler: Kurşun kalemler, Kömür kalemler, Renkli kalemler; Mürekkepli yazı gereçleri: Fırçalar, Geometrik araçlar (Trilin, Pergel); Doğal objeler: Tahta parçaları, Kibrit çöpleri, Pamuk, Parmak vs., Mürekkep ve boyalar, Kağıtların sınıflandırılması, Kesici araçlar ile malzeme tanıtımına ait uygulamalar.

GRA 416 Gravür2+24,5
Metal baskı-gravür (Çinko, Bakır, ve Alüminyum); Baskı Öncesi: Teknik özelliklerin, Malzeme, Araç ve gereçlerin tanıtımı, Tarihsel süreç içinde sanatçılar ve yapıtlarından seçilen örnekler üzerinde değerlendirme, Verilen konular bağlamında tasarım ve kompozisyonların uygulamaya hazırlanması; Baskı Aşaması: Çok renkli uygulamaların gerçekleştirilmesi; Baskı Sonrası: Numaralandırma, İmza, Değerlendirme, Paspartulama ve sergileme.

GRA 418 Kaligrafi II2+24,5
Kaligrafinin diğer sanatlara yansıması; Teknik, Estetik, İşlevsellik, Resim-Kaligrafi ilişkisi; Uzak Doğu kaligrafisi, İslam kaligrafisi (Hat sanatı), Batı kaligrafisi, Mimaride kaligrafinin kullanımı; Grafik tasarım-kaligrafi ilişkisi; Özgün kaligrafi çalışmaları; Çizgi çalışmaları, Renk, Form, Leke, Biçim, Teknik, Kompozisyon; Çizgisel şekillendirme, Yüzeysel şekillendirme.

GRA 428 Sayısal Ortamda Grafik Üretim Teknikleri3+04,5
Toplumsal ve Çıkarımsal Renk Sistemleri: Ekran ve baskı teknolojileri, RGB çalışma sistemi, CMYK çalışma sistemleri; Renk Sistemleri; Tram Açıları; Renk Ayrımı Setleri; Halftone; LPI-DPI İlişkileri ve Seçenekleri; Renk Ayrımı Baskı Tablosu; Bilgisayar Verilerinin Çoğaltılması ve İletimi; CD-Rom Yazımı; Netscape Communicator: Arama motorlarının kullanımı, İnternet kanalıyla bilgi indirme-gönderme.

GRA 433 Ambalaj Tasarımı II4+16,0
Grafik tasarım, Kurumsal kimlik ve marka kimliği, Etiket tasarımı ve kurumsal kimlik ilişkisi; Alternatif Malzeme Seçimi: Ambalaj tasarımında malzeme seçimi, Cam, Plastik, Ahşap kutular; Ambalaj ve Renk: Ambalaj tasarımında renk ve psikoloji ilişkisi, Renk ve hedef kitle ilişkisi, Konu ve sanayi sektörü bazında renk seçimleri; Kutu Etiket ve Form Tasarımı: Alternatif formların incelenmesi, Sanayi dalına göre kutu formunun belirlenmesi, Yeni formlarla serigrafik ve elektronik ortamda maket yapımı ve model.

GRA 436 Masa Üstü Yayıncılık5+16,5
Grafik Tasarımın Oluşum ve Üretiminin Elektronik Ortamda ve Dışında İzlediği Yollar: Bilgisayar Öncesi Çalışmalar; Sayfa Rehber Çizgilerinin ve Görüntü Arşivinin Oluşturulması; QuarkXpress Programı: Sayfa özelliklerinin ayarlanması, Görüntü ve Metin çağırma, Master sayfa oluşturulması ve özellikleri, Kütüphane Kelime ve paragraf ayarları, Renk özellikleri, Baskıya hazırlık.

GRA 437 Grafik Tasarım Proje I6+26,5
Grafik Tasarım Proje Çalışmalarının Aşamaları; Hedef Kitlenin Belirlenmesi; Proje Çalışmasının Ürün Tanıtımı Açısından İncelenmesi; Ürün Kimliği; Kurum Kimliği; Ürün ve Kurum Kimliği İlişkisi; Belirlenen Kimliğin Grafik Tasarıma Uygulaması: Marka belirlenmesi, Markadan yola çıkılarak amblem oluşturulması, Özgünyazı, özgünyazı oluşturulması; Belirlenen Marka-Amblemin Tasarlanan Proje Üzerinde Kullanımı; Bilgisayar Destekli Üretim Biçimlerinin Kullanımı; Üretilen Projenin Sunumu.

GRA 438 Grafik Tasarım Proje II6+27,5
Belirlenen Alanlarda Grafik Tasarım Projesinin Hazırlanması: Amblem, Özgünyazı, Özgünyazı belirlenmesi, Tasarlanması, Basın ilanı, Broşür, Faaliyet raporu, Takvim tasarımı; Tanıtım Malzemesi Tasarımı; Görsel Dil Sürekliliğinin Oluşturulması: Grafik Tasarım Dilinin Kullanımı; Dergi Kapağı Çalışması: Kavramın aktüalite sistematiği içinde tasarımı, Güncel bilgilerin simge olarak kullanımı; Uluslararası Görsel Dilin Oluşumu-Kullanımı; Bilgisayar Destekli Üretim Biçimlerinin Kullanımı; Üretilen Projenin Sunumu.

GRA 439 Bilgisayar Destekli Görüntü İşlem II4+16,0
Adobe Photoshop'a Genel Bakış; Bilgisayar Ortamında Adobe Photoshop'la Çevrilen Fotoğrafların Görüntülerini Basmak: Monitör kalibrasyonu, Yazıcı kalibrasyonu, Normal baskılar renk ayrımı, CMYK hazırlığı, Duotone hazırlığı; Boyama ve İşleme: Boyama araçları, İşleme araçları, Fırça Şekilleri ve Geçirgenlik, Seçme ve Maskeleme, Metin efektleri, Filitreleme teknikleri; Renk Bilgisi: Renk seçimi ve İşlemesi farklı renk modlarında uygulamalar, Renk haritaları.

GRA 440 İllüstrasyon Teknikleri3+14,5
Özgün İllüstrasyon Çalışmaları; Edebi Eserlerin Resimlenmesi; Resimlenecek Konunun Seçimi: Az sözlü çocuk öyküleri, Tekerlemeler, Şiir, öykü ve oyunlar; Konunun Kahramanlarının Karakter Olarak Belirlenmesi; Karakterlerin Mekanda Hareket Halinin Belirlenmesi; Sayfa Sayısı ve Boyutlarının Belirlenmesi; Seçilen Tekniğe Uygun Renklendirme; Eserlerin Paspartusu; İllüstrasyon Çalışmalarında Zamanı ve Gereçleri Ekonomik Kullanma; Standart Kağıt Normları ve Ölçüleri.

GRA 444 Bilgisayar Destekli İllüstrasyon Teknikleri3+14,5
İllüstrasyon Tanımı ve Tarihçesi; İllüstrasyonun Kullanım Alanları; İllüstrasyonun Grafik Sanatlar İçindeki Yeri ve Önemi; İllüstrasyon Çalışmalarında Kullanılan Yöntem ve Teknikler; İllüstrasyon Tekniklerini Farklı Malzemelerde Buluşturarak Yeni Tasarımlar Geliştirme; Bilgisayar ortamında; Ambalaj, Yayın, Endüstri, Tanıtım, Fotoğrafik Çalışmalar; Özgün İllüstrasyon Çalışmaları; Edebi Eserlerin Resimlenmesi.

GRA 447 Grafik Tasarımı Meslek Dili VII2+02,0
MacOs İşletim Sistemi Çalışan Grafik Tasarım Programlarının İncelenmesi; Adobe İllüstratör Grafik Programının Metin Komutlarının İncelenmesi; Portofolyo: Kişisel çalışma dosyası, hazırlama aşamalarının incelenmesi, Özgeçmiş hazırlama; Malzeme Tanımı; Sunum Biçimleri: Elektronik portfolyo, Çanta ve Basılı işlerden oluşan portfolyo; Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Dönem İçindeki Dersleri ile İlgili Mesleki Terminoloji.

GRA 448 Grafik Tasarımı Meslek Dili VIII2+02,0
Anlatım Dili ve Aracı Olarak Fotoğraf: Fotoğrafın Bulunuşu ve Tarihsel gelişimi; Fotoğrafın Kullanım Alanları Hakkında Genel Bilgi: Reklam fotoğrafçılığı, Stüdyo fotoğrafçılığı; Fotoğraf Makinasının Tanıtılması: Deklanşör, Vizor, Enstantene, Diyafram, Objektif, Flaş, Tripot; Dijital Kamera ve Fotoğraf Makinası Tanıtımı ve Apple Macintosh Ortamına Aktarılması; Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Dönem İçindeki Dersleri ile İlgili Mesleki Terminoloji.

GRA 451 Portfolyo Tasarımı I2+25,0
Kişisel Tanıtımın Gerçekleştirilmesi; Organize Edilen Projelerin Etkin ve Öz Bir Biçimde Sunulması, Sunumla ilgili biçimsel tercihler, Elektronik veya çanta portfolyo; Portfolyonun Hazırlanması: Portfolyonun hedef kitlesinin tespit edilmesi, Sunum biçiminin kararlaştırılması, Sunulacak çalışmaların nihai tespiti biçim ve teknik ile ilgili hazırlıklar, Gerekli malzemelerin tedarik edilmesi, Sergilenecek çalışmaların baskı tekniğinin kararlaştırılması; Elektronik Ortamda Portfolyonun Hazırlanması; Sunum: Öz geçmiş tasarımı ve çoğaltımı; Çalışmaların Kişinin Tarzını da Yansıtacak Biçimde Profesyonel Sunumu.

GRA 452 Portfolya Tasarımı II2+25,0
Kişisel Tanıtım Hazırlıkları; Öğrencinin Çalışmalarını Sunuma Hazır Hâle Getirmesi ile İlgili Ön Hazırlıklar: Çalışmaların nasıl sunulacağının araştırılması ve kararlaştırılması; Portfolyonun Hedef Kitlesinin Tespit Edilmesi: Portfolyonun yüksek lisans, Özel sektör veya kişisel amaçlardan hangisine yönelik olacağının tespit edilmesi; Sunum Biçimleri: Elektronik portfolyo; Sunum Hazırlıkları: Sunulabilecek çalışmaların ilk tespiti, Sunum biçimi ve ortamına göre gerekli malzemelerin tedarik edilmesi, Sunum çantasının satın alınması veya imal ettirilmesi.

GRA 467 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VII2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Grafik Sanatları Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

GRA 468 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VIII2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Grafik Sanatları Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

HZT 101 Temel Dil Dersi10+512,5
Bağlama Uygun Konuşma; Birebir Söyleşi; Grup Söyleşisi; Sözcükler Arası Anlamın Uygun Kullanımı; Sözdizimsel Uygunluk; Biçimbirimlerin Uygun Kullanımı; Dinleme Becerileri; Gruba Yönelik Söylemde Bulunma; Eleştirel Konuşma ve Dinleme; Çeşitli Metin Türlerini Okuma Anlama; Sözcük Tanımada Bağlamsal İpuçları; Farklı Ortamlarda Kullanılacak Sözcükleri Uygun Biçim ve İçerikle İfade Etme; Basit ve Karmaşık Cümleleri Okuyup Anlamlandırma; Geçmiş Yaşantılardan Yararlanarak Metinin Kendinden Anlam ve Sonuç Çıkarma; Başlığı Verilmiş Bir Metinin Konusunu Kestirme; Okuma Metne Uygun Başlık Önerme; Okuma Metininde Geçen Bilinmeyen Sözcüklerin Anlamını Kestirme; Okuduklarından Edindiği Bilgileri Aktarma; Okuduğu Metinlerin Ayırtedici Özelliklerini Belirtme; Sesli Okuma; Sessiz Okuma; Okuduğu Metni Anlatma; Okuduğu Metinle İlgili Soruları Yanıtlama; Yazılı ve Sözlü Olarak Özetleme. Metinden Soru Çıkarma; Çeşitli Amaçlar Yazma; Sözcükleri Doğru Yazma; Farklı Ortamlarda Uygun Biçim ve İçerikle Yazma; Cümle Bilgisi; Sözcükler Arası Anlama Uygun Yazma; Ekleri Uygun Kullanma; Paragraf Bilgisi; Metin Bilgisi.

HZT 102 Okuma-Anlama4+04,0
Çeşitli Metin Türlerini Okuma Anlama: İşlevsel, Bilgi Verici, Öykü Türü, Sanatsal Metinleri Çözümleme ve Anlama; Harf ve Sözcük Tanıma Bilgisi; Bağlam İçinde ve Ayrı Sözcük Yapısı Bilgisi; Sözcük Tanımada Bağlamsal İpuçları; Farklı Ortamlarda Kullanılacak Sözcükleri Uygun Biçim ve İçerikle İfade Etme; Basit ve Karmaşık Cümleleri Okuyup Anlamlandırma; Geçmiş Yaşantılardan Yararlanarak Metinin Kendinden Anlam ve Sonuç Çıkarma; Başlığı Verilmiş Bir Metinin Konusunu Kestirme; Okuma Metne Uygun Başlık Önerme; Okuma Metininde Geçen Bilinmeyen Sözcüklerin Anlamını Kestirme; Okuduklarından Edindiği Bilgileri Aktarma; Okuduğu Metinlerin Ayırdedici Özelliklerini Belirtme;Sesli Okuma; Sessiz Okuma; Okuduğu Metni Anlatma; Okuduğu Metinle İlgili Soruları Yanıtlama; Yazılı ve Sözlü Olarak Özetleme. Metinden Soru Çıkarma.

HZT 103 Yazılı Anlatım4+04,0
Çeşitli Amaçlarla Yazma: Açıklama, Yer-Yön Tarifi, Betimle, Öykü Yazma, Sanatsal Yazma, Bilgi Verici Yazma, Dialog Yazma; Sözcükleri Doğru Yazma; Farklı Ortamlarda Uygun Biçimce İçerikle Yazma; Cümle Bilgisi: Basit Cümle, Bileşik Cümle, Sıralı Cümle, Bağlı Cümle; Sözcükler Arası Anlama Uygun Yazma; Sözdizimsel Uygunluğa Göre Yazma; Ekleri Uygun Kullanma; Paragraf Bilgisi: Ana Düşünce, Yan Düşünce; Metin Bilgisi: Giriş, Gelişme, Sonuç, İçerik, Düzenleme, Yazım Kuralları.

HZT 104 Konuşma4+04,0
Bağlama Uygun Konuşma: Kişilere, Zamana, Konuya, Ortama Uygun Konuşma; Birebir Söyleşi; Grup Söyleşisi; Söyleşiyi Başlatma, Sıra Alam, Bitirme; Konu: Başlatma Sıra Alma, Bitirme; Konu:Başlatma, Sürdürme, Bitirme; Sözcükler Arası Anlamın Uygun Kullanımı; Sözdizimsel Uygunluk; Biçimbirimlerin Uygun Kullanımı; Dinleme Becerileri; Gruba Yönelik Söylemde Bulunma; Eleştirel Konuşma ve Dinleme; Resim Hakkında Konuşma: Resimdeki Objeleri, Kişileri, Olayları Anlatma; Kişiler Olaylar Arasındaki İlişkileri Anlatma; Resimdeki Olaylardan Kestirimde Bulunup Olayların Devamını Anlatma.

HZT 105 Matematiksel Düşünme3+03,0
Şekiller arasındaki ilişkiyi sezgisel güçle bulma, Serilerde, bilinmeyen sayıyı mantıksal düşünceyle bulma, Şekilli sayı sorularını çözme, Matrislerde kurala göre dizilmiş sayıların içinde bilinmeyen sayıyı bulma, Alfamatik ile ilgili soruları çözme, Doğrusal, Paylaşımlı sıralama sorularını çözme, Akış, Program sorularını çözme, Koordinat geometrisi ile ilgili soruları çözme, Sayısal malzemeyi kavrama, öğelerine ayırma, öğeler arasında mantıksal ilişkileri bulma

HZT 201 Temel Dil Dersi10+512,5
Bağlama Uygun Konuşma; Birebir Söyleşi; Grup Söyleşisi; Sözcükler Arası Anlamın Uygun Kullanımı; Sözdizimsel Uygunluk; Biçimbirimlerin Uygun Kullanımı; Dinleme Becerileri; Gruba Yönelik Söylemde Bulunma; Eleştirel Konuşma ve Dinleme; Çeşitli Metin Türlerini Okuma Anlama; Sözcük Tanımada Bağlamsal İpuçları; Farklı Ortamlarda Kullanılacak Sözcükleri Uygun Biçim ve İçerikle İfade Etme; Basit ve Karmaşık Cümleleri Okuyup Anlamlandırma; Geçmiş Yaşantılardan Yararlanarak Metinin Kendinden Anlam ve Sonuç Çıkarma; Başlığı Verilmiş Bir Metinin Konusunu Kestirme; Okuma Metne Uygun Başlık Önerme; Okuma Metininde Geçen Bilinmeyen Sözcüklerin Anlamını Kestirme; Okuduklarından Edindiği Bilgileri Aktarma; Okuduğu Metinlerin Ayırtedici Özelliklerini Belirtme; Sesli Okuma; Sessiz Okuma; Okuduğu Metni Anlatma; Okuduğu Metinle İlgili Soruları Yanıtlama; Yazılı ve Sözlü Olarak Özetleme. Metinden Soru Çıkarma; Çeşitli Amaçlar Yazma; Sözcükleri Doğru Yazma; Farklı Ortamlarda Uygun Biçim ve İçerikle Yazma; Cümle Bilgisi; Sözcükler Arası Anlama Uygun Yazma; Ekleri Uygun Kullanma; Paragraf Bilgisi; Metin Bilgisi.

HZT 202 Okuma-Anlama4+04,0
Çeşitli Metin Türlerini Okuma Anlama: İşlevsel, Bilgi Verici, Öykü Türü, Sanatsal Metinleri Çözümleme ve Anlama; Harf ve Sözcük Tanıma Bilgisi; Bağlam İçinde ve Ayrı Sözcük Yapısı Bilgisi; Sözcük Tanımada Bağlamsal İpuçları; Farklı Ortamlarda Kullanılacak Sözcükleri Uygun Biçim ve İçerikle İfade Etme; Basit ve Karmaşık Cümleleri Okuyup Anlamlandırma; Geçmiş Yaşantılardan Yararlanarak Metinin Kendinden Anlam ve Sonuç Çıkarma; Başlığı Verilmiş Bir Metinin Konusunu Kestirme; Okuma Metne Uygun Başlık Önerme; Okuma Metininde Geçen Bilinmeyen Sözcüklerin Anlamını Kestirme; Okuduklarından Edindiği Bilgileri Aktarma; Okuduğu Metinlerin Ayırdedici Özelliklerini Belirtme;Sesli Okuma; Sessiz Okuma; Okuduğu Metni Anlatma; Okuduğu Metinle İlgili Soruları Yanıtlama; Yazılı ve Sözlü Olarak Özetleme. Metinden Soru Çıkarma.

HZT 203 Yazılı Anlatım4+04,0
Çeşitli Amaçlarla Yazma: Açıklama, Yer-Yön Tarifi, Betimle, Öykü Yazma, Sanatsal Yazma, Bilgi Verici Yazma, Dialog Yazma; Sözcükleri Doğru Yazma; Farklı Ortamlarda Uygun Biçimce İçerikle Yazma; Cümle Bilgisi: Basit Cümle, Bileşik Cümle, Sıralı Cümle, Bağlı Cümle; Sözcükler Arası Anlama Uygun Yazma; Sözdizimsel Uygunluğa Göre Yazma; Ekleri Uygun Kullanma; Paragraf Bilgisi: Ana Düşünce, Yan Düşünce; Metin Bilgisi: Giriş, Gelişme, Sonuç, İçerik, Düzenleme, Yazım Kuralları.

HZT 204 Konuşma4+04,0
Bağlama Uygun Konuşma: Kişilere, Zamana, Konuya, Ortama Uygun Konuşma; Birebir Söyleşi; Grup Söyleşisi; Söyleşiyi Başlatma, Sıra Alam, Bitirme; Konu: Başlatma Sıra Alma, Bitirme; Konu:Başlatma, Sürdürme, Bitirme; Sözcükler Arası Anlamın Uygun Kullanımı; Sözdizimsel Uygunluk; Biçimbirimlerin Uygun Kullanımı; Dinleme Becerileri; Gruba Yönelik Söylemde Bulunma; Eleştirel Konuşma ve Dinleme; Resim Hakkında Konuşma: Resimdeki Objeleri, Kişileri, Olayları Anlatma; Kişiler Olaylar Arasındaki İlişkileri Anlatma; Resimdeki Olaylardan Kestirimde Bulunup Olayların Devamını Anlatma.

HZT 205 Matematiksel Düşünme3+03,0
Şekiller arasındaki ilişkiyi sezgisel güçle bulma, Serilerde, bilinmeyen sayıyı mantıksal düşünceyle bulma, Şekilli sayı sorularını çözme, Matrislerde kurala göre dizilmiş sayıların içinde bilinmeyen sayıyı bulma, Alfamatik ile ilgili soruları çözme, Doğrusal, Paylaşımlı sıralama sorularını çözme, Akış, Program sorularını çözme, Koordinat geometrisi ile ilgili soruları çözme, Sayısal malzemeyi kavrama, öğelerine ayırma, öğeler arasında mantıksal ilişkileri bulma

HZT 301 Temel Bilgi Dersi10+512,5
Bağlama Uygun Konuşma; Birebir Söyleşi; Grup Söyleşisi; Sözcükler Arası Anlamın Uygun Kullanımı; Sözdizimsel Uygunluk; Biçimbirimlerin Uygun Kullanımı; Dinleme Becerileri; Gruba Yönelik Söylemde Bulunma; Eleştirel Konuşma ve Dinleme; Çeşitli Metin Türlerini Okuma Anlama; Sözcük Tanımada Bağlamsal İpuçları; Farklı Ortamlarda Kullanılacak Sözcükleri Uygun Biçim ve İçerikle İfade Etme; Basit ve Karmaşık Cümleleri Okuyup Anlamlandırma; Geçmiş Yaşantılardan Yararlanarak Metinin Kendinden Anlam ve Sonuç Çıkarma; Başlığı Verilmiş Bir Metinin Konusunu Kestirme; Okuma Metne Uygun Başlık Önerme; Okuma Metininde Geçen Bilinmeyen Sözcüklerin Anlamını Kestirme; Okuduklarından Edindiği Bilgileri Aktarma; Okuduğu Metinlerin Ayırtedici Özelliklerini Belirtme; Sesli Okuma; Sessiz Okuma; Okuduğu Metni Anlatma; Okuduğu Metinle İlgili Soruları Yanıtlama; Yazılı ve Sözlü Olarak Özetleme. Metinden Soru Çıkarma; Çeşitli Amaçlar Yazma; Sözcükleri Doğru Yazma; Farklı Ortamlarda Uygun Biçim ve İçerikle Yazma; Cümle Bilgisi; Sözcükler Arası Anlama Uygun Yazma; Ekleri Uygun Kullanma; Paragraf Bilgisi; Metin Bilgisi.

HZT 302 Okuma-Anlama4+04,0
Çeşitli Metin Türlerini Okuma Anlama: İşlevsel, Bilgi Verici, Öykü Türü, Sanatsal Metinleri Çözümleme ve Anlama; Harf ve Sözcük Tanıma Bilgisi; Bağlam İçinde ve Ayrı Sözcük Yapısı Bilgisi; Sözcük Tanımada Bağlamsal İpuçları; Farklı Ortamlarda Kullanılacak Sözcükleri Uygun Biçim ve İçerikle İfade Etme; Basit ve Karmaşık Cümleleri Okuyup Anlamlandırma; Geçmiş Yaşantılardan Yararlanarak Metinin Kendinden Anlam ve Sonuç Çıkarma; Başlığı Verilmiş Bir Metinin Konusunu Kestirme; Okuma Metne Uygun Başlık Önerme; Okuma Metininde Geçen Bilinmeyen Sözcüklerin Anlamını Kestirme; Okuduklarından Edindiği Bilgileri Aktarma; Okuduğu Metinlerin Ayırdedici Özelliklerini Belirtme;Sesli Okuma; Sessiz Okuma; Okuduğu Metni Anlatma; Okuduğu Metinle İlgili Soruları Yanıtlama; Yazılı ve Sözlü Olarak Özetleme. Metinden Soru Çıkarma.

HZT 303 Yazılı Anlatım4+04,0
Çeşitli Amaçlarla Yazma: Açıklama, Yer-Yön Tarifi, Betimle, Öykü Yazma, Sanatsal Yazma, Bilgi Verici Yazma, Dialog Yazma; Sözcükleri Doğru Yazma; Farklı Ortamlarda Uygun Biçim ce İçerikle Yazma; Cümle Bilgisi: Basit Cümle, Bileşik Cümle, Sıralı Cümle, Bağlı Cümle; Sözcükler Arası Anlama Uygun Yazma; Sözdizimsel Uygunluğa Göre Yazma; Ekleri Uygun Kullanma; Paragraf Bilgisi: Ana Düşünce, Yan Düşünce; Metin Bilgisi: Giriş, Gelişme, Sonuç, İçerik, Düzenleme, Yazım Kuralları.

HZT 304 Konuşma4+04,0
Bağlama Uygun Konuşma: Kişilere, Zamana, Konuya, Ortama Uygun Konuşma; Birebir Söyleşi; Grup Söyleşisi; Söyleşiyi Başlatma, Sıra Alam, Bitirme; Konu: Başlatma Sıra Alma, Bitirme; Konu:Başlatma, Sürdürme, Bitirme; Sözcükler Arası Anlamın Uygun Kullanımı; Sözdizimsel Uygunluk; Biçimbirimlerin Uygun Kullanımı; Dinleme Becerileri; Gruba Yönelik Söylemde Bulunma; Eleştirel Konuşma ve Dinleme; Resim Hakkında Konuşma: Resimdeki Objeleri, Kişileri, Olayları Anlatma; Kişiler Olaylar Arasındaki İlişkileri Anlatma; Resimdeki Olaylardan Kestirimde Bulunup Olayların Devamını Anlatma.

HZT 305 Matematiksel Düşünme3+03,0
Şekiller arasındaki ilişkiyi sezgisel güçle bulma, Serilerde, bilinmeyen sayıyı mantıksal düşünceyle bulma, Şekilli sayı sorularını çözme, Matrislerde kurala göre dizilmiş sayıların içinde bilinmeyen sayıyı bulma, Alfamatik ile ilgili soruları çözme, Doğrusal, Paylaşımlı sıralama sorularını çözme, Akış, Program sorularını çözme, Koordinat geometrisi ile ilgili soruları çözme, Sayısal malzemeyi kavrama, öğelerine ayırma, öğeler arasında mantıksal ilişkileri bulma

İNG 157 İngilizce I2+02,0
To Be Fiili; Selamlaşma Yapıları; Nesneler: Sınıf içerisindeki nesneler; Emir cümleleri; Kipler: 'Can'; Zamirler: Kişi zamirleri; Rakamlar; Who-soru tipleri; Beğeni İfade Eden Yapılar; Zamanlar: Şimdiki Zaman; Edatlar: Yer bildiren edatlar: "in", "on", "under", "in front of", "behind", "next to", "above", "below", "over"; Sıfatlar; Saati söyleme; Renkler.

İNG 158 İngilizce II2+02,0
Zamirler: Kişi zamirleri; Cümle Yapıları: Olumlu ve olumsuz cümle yapıları; Emir cümleleri; Özne-yüklem uyumu; Zamanlar: Şimdiki Zaman; To Be Fiili; Soru Tipleri: Yardımcı fiille yapılan sorular, Who-soru tipleri; İsimler: Sayılabilen ve sayılamayan isimler; Kipler: 'Can' ve 'Will'; Edatlar: Zaman bildiren edatlar: "in", "on", "at", "until", "till", "by".

İSN 106 Örgütsel İletişim2+02,0
Büro Kavramı; Büro Çalışmalarında Bilginin Tanımı, Önemi ve Bilgi İşleme Süreci; Büroların Fonksiyonları; Büroda Karşılaşılan Sorunlar; Büro Otomasyonu Elemanları; 'Çalışma' Kavramı; Çalışmanın Tarihsel Gelişimi; İnsanlar Niçin Çalışırlar ve Çalışma Hayatına Hangi Statülerde Katılırlar?; Ülkemizdeki Çalışma Hayatı Statüleri; İstihdamın Sektöre Göre Dağılımı; Devlet Memurları Kanunu; Devlet Memurluğuna Giriş; Memurların Hak ve Yükümlülükleri; Memurlar İçin Konan Yasaklar; Memurlar Hakkında Disiplin ve Ceza Kovuşturması; Memurluğun Sona Ermesi.

İSN 108 Örgütsel İletişim2+03,0
Büro Kavramı; Büro Çalışmalarında Bilginin Tanımı, Önemi ve Bilgi İşleme Süreci; Büroların Fonksiyonları; Büroda Karşılaşılan Sorunlar; Büro Otomasyonu Elemanları; 'Çalışma' Kavramı; Çalışmanın Tarihsel Gelişimi; İnsanlar Niçin Çalışırlar ve Çalışma Hayatına Hangi Statülerde Katılırlar?; Ülkemizdeki Çalışma Hayatı Statüleri; İstihdamın Sektöre Göre Dağılımı; Devlet Memurları Kanunu; Devlet Memurluğuna Giriş; Memurların Hak ve Yükümlülükleri; Memurlar İçin Konan Yasaklar; Memurlar Hakkında Disiplin ve Ceza Kovuşturması; Memurluğun Sona Ermesi.

İŞL 311 Seramik Üretim İşletme Hesapları2+04,0
Atölyenin Tanımı; Fabrikanın Tanımı; Üretimin Tanımı; Kapasitenin Tanımı; Yatırımın Tanımı: Yatırım harcamaları ve Yatırım türleri; İşletmenin Tanımı; İşletmenin Amaçları; İşletme Yerinin Seçiminde Etkili Olan Faktörler; İşletme Kurulurken Yer Seçiminde Aranacak Özellikler; İşletmenin Üretim Binaları: İyi bir işletme zemininin özellikleri; İşletmede tek katlı binaların avantajları; İşletme Yerleşim Düzeni: Yerleşim düzeninin amaçları, Yerleşim düzeninin yararları.

KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
Öğrencileri ders dışında sosyal yaşamla buluşturmak ve kültürel etkinliklere katılımına teşvik etmek amacıyla açılmıştır. Öğrencilerden sinema, tiyatro, konser, sergi, kongre, konferans, kültürel gezi vb. etkinliklere katılması, kulüplerde görev alması beklenir.

MAT 241 Matematik I2+02,0
Doğal Sayılarla ve Tamsayılarla Dört İşlem: Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme işlemleri, Özellikleri ve dört işlemle çözülebilen problemler; Kesirler: Kesirlerin tanımı, Kesirlerle toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme işlemleri ve kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemlerin çözümü; Ondalık Kesirler: Ondalık kesirlerin tanımı, Ondalık kesirlerle toplama, Çıkarma, Çarpma ve bölme işlemleri ve ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemler; Oran-Orantı: Oran ve orantı tanımları, Doğru ve ters orantı tanımları ve özellikleri, Doğru orantı ve ters orantı kullanılarak çözülebilen problemler.

MAT 242 Matematik II2+02,0
Yüzdeler: Kesirler ve yüzdeler arasındaki ilişkiler; Temel Yüzde Hesaplamaları ve Yüzde ile İlgili Problemlerin Çözülmesi; Birinci Dereceden Denklem: Birinci derece denklemin köklerinin bulunması; Araştırma İçin Soru Oluşturma ve Veri Toplama; Tablo ve Grafikler: Verilerin uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterilmesi ve yorumlanması, Verilerin aritmetik ve geometrik ortalamalarının hesaplanması, Sütun grafiği oluşturma ve yorumlama, Çizgi grafiği oluşturma ve yorumlama, Daire grafiği oluşturma ve yorumlama; Sayı Sistemleri: Onluk tabandaki bir sayının herhangi bir tabana çevrilmesi, Herhangi bir tabandaki sayının onluk tabana çevrilmesi.

MAT 243 Matematik I2+03,0
Doğal Sayılarla Dört İşlem: Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme işlemleri, Özellikleri, Hesap makinesinin dört işlemde kullanılması ve dört işlemle çözülebilen problemler; Ondalık Kesirler: Ondalık kesirlerin tanımı, Ondalık kesirlerle toplama, Çıkarma, Çarpma ve bölme işlemleri, Hesap makinesi ile ondalık kesirlerle işlemlerin yapılması ve ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemler; Oran-Orantı: Oran ve orantı tanımları, Doğru ve ters orantı tanımları ve özellikleri, Doğru orantı ve ters orantı kullanılarak çözülebilen problemler.

MAT 244 Matematik II2+03,0
Yüzdeler: Kesirler ve yüzdeler arasındaki ilişkiler; Temel Yüzde Hesaplamaları ve Yüzde ile İlgili Problemlerin Çözülmesi; Ölçü Birimleri: Uzunluk ölçü birimleri ve birbirine dönüştürülmesi, Uzunluk ölçü birimleriyle ilgili problemlerin çözülmesi, Ağırlık ölçü birimleri ve birbirine dönüştürülmesi, Ağırlık ölçü birimlerinin birbirine dönüştürülmesi; Alan Hesaplamaları: Kare, Dikdörtgen ve üçgenin alanlarının hesaplanması ve ilgili problemler, Daire ve daire diliminin alanının hesaplanması ve ilgili problemler; Hacim Hesaplamaları: Prizmaların hacim hesapları ve ilgili problemlerin çözülmesi, Piramitlerin hacim hesapları ve ilgili problemler.

MAT 245 Temel Matematik I2+03,0
Temel Kavramlar: Toplama, Çarpma ve bölmenin temel ilkeleri, Bölünebilme kuralları, Çarpanlar ve katlar; Sayı Basamakları: Çok basamaklı sayıların yazılması ve okunması, Basamak değerlerinin hesaplanması, Doğal sayıların çözümlenmesi; Rasyonel Sayılar: Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemler; Ondalık Sayılar: Ondalık sayılarla çok adımlı işlemler.

MAT 246 Temel Matematik II2+03,0
Üslü İfadeler: 2, 3 ve 5in kuvvetlerinin hesaplanmas, Üslü ifadelerle çarpma, Bölme, Toplama ve çıkarma işlemleri; Köklü İfadeler: Karekök hesaplama, Karekök ifadelerle çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlemleri; Oran-Orantı: Oran ve orantının temel özellikleri, Oran ve orantı yardımıyla çözülebilen problemler; Denklemler: Birinci dereceden denklemlerin çözümleri, Rasyonel denklemlerin çözümleri; Denklem Yardımıyla Çözülebilen Problemler.

MAT 809 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Matematik Destek Dersi I2+02,0
Doğal Sayılarla ve Tam Sayılarla Dört İşlem: Toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri, özellikleri ve dört işlemle çözülebilen problemler; Kesirler: Kesirlerin tanımı, Kesirlerle toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri ve kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemlerin çözümü; Ondalık Kesirler: Ondalık kesirlerin tanımı, Ondalık kesirlerle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri ve ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemler; Oran-Orantı: Oran ve orantı tanımları, Doğru orantı tanımı ve özellikleri, Doğru orantı kullanılarak çözülebilen problemler.

MAT 810 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Matematik Destek Dersi II2+02,0
Yüzdeler: Kesirler ve yüzdeler arasındaki ilişkiler, Temel yüzde hesaplamaları ve yüzde ile ilgili problemlerin çözülmesi; Denklemler: Birinci derece denklemlerin köklerinin bulunması; Veri Toplama ve Analizi: Bir sorunla ilgili araştırma verilerinin toplanması, Verilerin aritmetik ortalamalarının hesaplanması, Verilerin uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterilmesi ve yorumlanması, Sütun grafiği oluşturma ve yorumlama, Çizgi grafiği oluşturma ve yorumlama, Daire grafiği oluşturma ve yorumlama.

MAT 811 Matematik I2+13,0
Doğal Sayılarla ve Tam Sayılarla Dört İşlem: Toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri, özellikleri ve dört işlemle çözülebilen problemler; Kesirler: Kesirlerin tanımı, Kesirlerle toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri ve kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemlerin çözümü; Ondalık Kesirler: Ondalık kesirlerin tanımı, Ondalık kesirlerle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri ve ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemler; Denklemler: Birinci dereceden denklemlerin çözümü; Uzunluk Ölçü Birimleri ve Çevre Hesaplamaları: Uzunluk ölçü birimleri, Uzunluk ölçü birimlerinin birbirine dönüştürülmesi, Kare, dikdörtgen, üçgen ve dairenin çevresi ve uzunluk ölçü birimleri ile ilgili problemlerin çözülmesi.

MAT 812 Matematik II2+13,0
Oran-Orantı: Oran ve orantı tanımları, doğru orantı tanımı ve özellikleri, doğru orantı kullanılarak çözülebilen problemler; Yüzdeler: Kesirler ve yüzdeler arasındaki ilişkiler; temel yüzde hesaplamaları ve yüzde ile ilgili problemlerin çözülmesi; Alan Ölçü Birimleri ve Alan Hesabı: Alan ölçü birimleri, alan ölçü birimlerinin birbirine dönüştürülmesi; kare, dikdörtgen, üçgen ve dairenin alanı, alan ölçü birimleri ile ilgili problemlerin çözülmesi.

MAT 813 Yapı Ressamlığı Bireysel Matematik Destek Dersi I2+02,0
Doğal Sayılarla ve Tamsayılarla Dört İşlem: Toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri, özellikleri ve dört işlemle çözülebilen problemler; Kesirler: Kesirlerin tanımı, Kesirlerle toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri ve kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemlerin çözümü; Ondalık Kesirler: Ondalık kesirlerin tanımı, ondalık kesirlerle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri ve ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemler; Denklemler: birinci dereceden denklemlerin çözümleri; Uzunluk Ölçü Birimleri ve Çevre Hesabı: Uzunluk ölçü birimleri, Uzunluk ölçü birimlerinin birbirine dönüştürülmesi, Kare, dikdörtgen, üçgen ve dairenin çevresi ve uzunluk ölçü birimleri ile ilgili problemlerin çözülmesi.

MAT 814 Yapı Ressamlığı Bireysel Matematik Destek Dersi II2+02,0
Oran-Orantı: Oran ve orantı tanımları, Doğru orantı tanımı ve özellikleri, Doğru orantı kullanılarak çözülebilen problemler; Yüzdeler: Kesirler ve yüzdeler arasındaki ilişkiler, Temel yüzde hesaplamaları ve yüzde ile ilgili problemlerin çözülmesi; Alan Ölçü Birimleri ve Alan Hesabı: Alan ölçü birimleri, Alan ölçü birimlerinin birbirine dönüştürülmesi, Kare, dikdörtgen, üçgen ve dairenin alanı, Alan ölçü birimleri ile ilgili problemlerin çözülmesi.

MİT 306 Mitoloji2+04,0
Mitoloji Nedir; Mitoloji ve İkonografinin İçeriği ve Kaynaklar; Tarihi Gerçeklerin Tanımı; Ortak Noktaların Tespiti ve Kültürel Miras Çerçevesinde Ortak Mitosların Tanınması: Kahramanlar ve Bölgesel Efsaneler; Konuların Batı Resim ve Heykel Örnekleri ile İncelenmesi; Hristiyanlık Mitolojisi; Tevrat: Tevrat peygamberleri ve yaşamları; İncil: Meryem, Vaftizci Yahya, Oniki Havari, İsa ve yaşamı, Konuların batı resim ve heykel örnekleri ile incelenmesi; Yunan Mitolojisi: Evrenin ve Tanrıların yaratılışı; İnsanın Yaratılışı; Bizans ve Avrupa Resim Örnekleri Eşliğinde Temel Kaynakların Değerlendirilmesi.

MYR 107 Eskiz Tekniği2+03,0
Eskiz Kavramı: Plastik öğelerin tanıtılması, Çizgi, Ritim, Kompozisyon, Armoni, Koyu-açık doku, Çizgi çalışması, Açık-koyu çalışması, Doku çalışması, Nitelik değiştirme tekniklerinin tanıtılması, Ekleme, Uyarlama, Çevresel değişim, Soyut bölme, Çoğaltma, Sempatikleştirme, Pozisyon değiştirme, Malzeme ve Doku değiştirme, Hareketi değiştirme, Ters çevirme, Büyültme, Görsel çekicilik oluşturma, Duygusal çekicilik oluşturma, Yapısal transformasyon, Çıkarma yapma, Metamorfoz.

MYR 122 Araştırma Teknikleri ve Seminer2+13,0
Araştırma Teknikleri: Araştırmanın tanımı; Temel Kavramları ve Veri Toplama Teknikleri; Araştırma Konularının Seçimi; Kaynak Araştırması: Alanı ile ilgili kitap, dergi gibi güncel basılı yayınların araştırılması; Kütüphane ve İnternetin Yaygın Biçimde Kullanılması; Kaynakların Analizi; Araştırma Konularının Rapor Haline Dönüştürülmesi ve Sunumunun Yapılması.

MYR 124 Yapı Bilgisi II2+24,0
Merdivenler: Merdiven tipleri ve kuruluşu, Merdiven kaplamaları, Çatılar: Çatı türleri, Çatı eğiminin bulunması, Oturtma çatılar, Asma çatılar, Yapıda Ahşap: Genel Bilgiler, Pencereler: Pencere kavramı, İşlev ve kuruluşu, Pencere tipleri, Kasa-kanat ilişkileri, Kapılar: Tanımı, İşlev ve kuruluşu, Kapı Tipleri, Kasa-kanat ilişkileri, İç kapılar, Dış kapılar.

MYR 129 Mimari Anlatım2+24,0
Dersin tanımı, çizim araç ve gereçlerinin tanıtımı, Çizim Araç Gereçleri ile Çizgi Çalışması; Çizim Uygulamaları: Teknik çizimlerde kullanılan yazı ve rakamlar, Teknik yazı çalışması uygulaması, Geometrik çizimler, Mimari çizimlerde kullanılan işaret ve semboller, İzdüşüm kavramı, ortogonal çizim, Ölçek kavramı, ölçekli çizimler 1/100, 1/50, 1/20, Ölçülendirme kavramı ve uygulaması, Mimari projelerin tefriş edilmesi, Plan kavramı, plan nasıl çizilir?, Kesit kavramı, enine ve boyuna kesitler, Kesit kavramı, ölçekli kesit çizimi final sınavı ödevi:Tek katlı bir evin mimari projesinin çizimi.

MYR 130 Mimarlık Bilgisi ve Projesi2+35,0
Dersin Tanımı, Çizim Araç ve Gereçlerinin Tanıtımı; Çizim Araç Gereçleri ile Çizgi Çalışması; Çizim Uygulamaları: Teknik çizimlerde kullanılan yazı ve rakamlar, Teknik yazı çalışması uygulaması, Geometrik çizimler, Mimari çizimlerde kullanılan işaret ve semboller, İzdüşüm kavramı, ortogonal çizim, Ölçek kavramı, ölçekli çizimler 1/100, 1/50, 1/20, Ölçülendirme kavramı ve uygulaması, Mimari projelerin tefriş edilmesi, Plan kavramı, plan nasıl çizilir?, Kesit kavramı, enine ve boyuna kesitler, Kesit kavramı, ölçekli kesit çizimi final sınavı ödevi: Tek katlı bir evin mimari projesinin çizimi.

MYR 131 Yapı Bilgisi I2+13,0
Yapı ve Yapı Kavramları: Yapı, Bina, Yapı Malzemesi, Yapı Elemanı; Yapıların Sınıflandırılması; Yapı ve Yapım Aşamaları: Kazı işleri - Tahkimat, Zemin türleri ve yapıları; Temeller: Yüzeysel temeller, Derin temeller, Duvarlar; Döşemeler; Yalıtımlar: Isı, ses, su yalıtımları, Uygulama Detayları; Bacalar ve Şömineler; Yığma Yapı İlkeleri.

MYR 133 Yapı Malzemesi I2+03,0
Yapı Malzemelerinin Sınıflandırılması; Doğal Taş Malzemeler; Agrega Malzemeleri, Bağlayıcı Malzemeler; Suni Taş Malzemeler; Beton Malzemesinin Bileşenleri ve Özellikleri; Betonun Üretim Aşamaları; Beton Katkı Maddeleri;İ Beton Sınıfları; Beton Çeşitleri ve Kullanım Yerlerinin Incelenmesi; Sıcak Havada ve Soğuk Havada Beton Dökülmesi Şartları ve Alınacak Önlemler.

MYR 134 Yapı Malzemesi II2+03,0
Ahşabın Yapısı ve Özellikleri, Yapıda Ahşabın Kullanıldığı Yerler; Metallerin Özellikleri, Yapıda Kullanılan Metaller; Camın Özellikleri, Yapıda Camın Kullanım Yerleri; Pişmiş Toprak Yapı Malzemelerinin Yapıda Kullanım Yerleri; Yalıtım Çeşitleri, Yapılarda Kullanılan Yalıtım Malzemeleri; Kaplama Malzemeleri; Duvar, Döşeme, Merdiven, Çatı Kaplama Malzemeleri.

MYR 137 Renk Bilgisi1+23,0
Rengin tanımı, Renk Bilgisi: Renk çemberi, Ana renkler, Ara renkler, Sıcak renkler, Soğuk renkler, Renk kontrastları, Renk Armonisi: Ton uyumu, Yakın renkler uyumu, Zıt renkler uyumu, Renklerde Valör Derecesi, Renk Perspektifi, Renk ve Işık, Renklerin İnsan Üzerindeki Psikolojik Etkileri, Renklerin Fizyolojik Etkileri.

MYR 139 Yapı Terminolojisi I2+03,0
Yapı ile İlgili Terimler: Yapı, Bina, Yapı malzemesi, Yapı elemanı, Taşıyıcı sistem: Yığma sistem, Karkas sistem, Prefabrik sistem, Kabuk sistem, Kırık plak sistem, Asma germe sistem, Uzay kafes sistem, Şişirme sistem, Membran sistem; İnşaat Öncesi İşlemler: Proje, Zemin etüdü, Kazı, Yapı temelleri: Yüzeysel temel, Derin temel, Duvarlar: Taşıyıcı duvar, Bölücü duvar, Tek katmanlı duvar, Çok katmanlı duvar; Döşemeler: Zemine oturan döşeme, Çatı döşemesi, Konsol döşeme, Düşük döşeme, Kompozit döşeme; Yığma Yapı: Deprem şiddeti, Hatıl, Lento, Kalkan duvar.

MYR 140 Yapı Terminolojisi II2+03,0
Merdivenler: Basamak, Rıht, Korkuluk, Küpeşte, Sahanlık, Kat yüksekliği, Çıkış hattı, Ahşap merdiven, Betonarme merdiven, Çelik merdiven, Prefabrik merdiven, Düz merdiven, İki kollu sahanlıklı merdiven, İki kollu yarım döner merdiven, İki kollu çeyrek döner merdiven, Tam döner merdiven, Elips merdiven; Çatılar: Çatı eğimi, Kırma çatı, Ahşap çatı, Betonarme çatı, Çelik çatı, Oturtma çatı, Asma çatı, Damlalık, Saçak, Mahya aşığı, Ara aşık, Dikme, Göğüsleme, Kuşak, Bırakma kirişi; Kapı- Pencere: Kasa, Kanat, Parapet

MYR 141 Meslek Dili I3+02,0
Temel Kavramlar; Mimar, Tasarım, Yapı ressamı, Çizim; Mimarlık ve Yapı Ressamlığı Meslek Alanları ve Mesleki Sorumluluklarının Tanımlanması; Temel Çizim Kavramları: Çizim araçları, Plan, Kesit, Görünüş, Perspektif, Proje çeşitleri, Ölçek, Tefriş; Temel Yapı Kavramları: Yapı, Yapı çeşitleri, Yapı elemanları; Mimarlık ve Yapı Ressamlığı Alanında Kullanılan Mesleki Dille İlgili Pekiştirme Çalışmaları; Mimarlık Ofisi Çalışma Ortamına Hazırlık: Etkili sunu hazırlama.

MYR 142 Meslek Dili II3+02,0
Temel Bina Bilgisi Kavramları: İnsan ve çevre ilişkisi, İnsan boyutları, Kullanıcı gereksinmeleri; Konut: Konutta temel işlevler, Konutta kullanım alanları, Tefriş, Konut tipleri; Bilgisayarda Çizim Temel Kavramları; Temel Yapı Kavramları: Çatı, Çatı tipleri, Pencere ve kapılar; Mimarlık ve Yapı Ressamlığı Alanında Kullanılan Mesleki Dille İlgili Pekiştirme Çalışmaları; Mimarlık Ofisi Çalışma Ortamına Hazırlık: Sunum paftası hazırlama.

MYR 143 Yapı Ressamlığı Bireysel Dil Destek Dersi I2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Yapı Ressamlığı Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

MYR 144 Yapı Ressamlığı Bireysel Dil Destek Dersi II2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Yapı Ressamlığı Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

MYR 217 Rölöve2+13,0
Röleve Tanımı; Röleve Ve Ölçek Teknikleri; Fotoğraf Ve Kroki Hazırlama, Mevcut Yapının Ölçümü, Bloknota Not Alma , Alınan Ölçülerin Kağıda Aktarılması, Röleve Çizim Tekniği, Röleve Uygulaması, Konunun ya da Yerin Fotoğraflar Yardımı ile Belirlenmesi, yatay ölçü alma ve kağıda geçirme aşamaları, kesit ve cephe krokilerinin hazırlanması, yükseklik ölçüsü alma teknikleri.

MYR 218 Bilgisayar Destekli Görüntü İşleme Giriş2+13,0
Bilgisayarın Tanımı; Bilgisayarın genel yapısı ve Bilgisayar kullanım alanları; Grafik tasarım aracı olarak bilgisayar, Macintosh Ortamına Giriş; Piksel Esaslı Bir Program Olan Adobe Photoshop Tanıtımı; Menu komutları, Araç komutları, Renklendirme ve renk panelleri, Renk seçimleri, Boyama ve işleme; Boyama araçları; Fırça şekilleri ve geçirgenlik, Seçme ve maskeleme, Metin efektleri, Filtreleme teknikleri, Boyut ve plan özellikleri, Diğer programlarla alış-veriş, Tarayıcının Kullanımı; Farklı taranmış fotoğraflar üzerinde uygulama aşamaları.

MYR 227 Betonarme Uygulama Projesi I2+23,0
Betonarme İnşaatın Tanımı ve Özellikleri; Taşıyıcı Sistem ve Yapı Elemanları; Standart ve Yönetmelikler: TS 500 betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları, Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik (deprem yönetmeliği); Betonarme Projelerin Düzenleme Esasları; Döşemeler: Tek yönde donatılı plak döşemeler, Çift yönde donatılı plak döşemeler; Yığma Bir Binanın Betonarme Projesinin Çizimi: 1/50 ölçekli kalıp ve donatı planı çizimi, 1/50 Ölçekli temel planı, 1/20 ölçekli hatıl ve lento detayları.

MYR 228 Betonarme Uygulama Projesi II2+23,0
Betonarme Çift Daireli Bir Binanın Statik Projelerinin Çizimi: 1/50 ölçekli normal kat donatı ve kalıp planı, 1/50 ölçekli zemin kat donatı ve kalıp planı, 1/50 ölçekli tekil temel planı; Tekil Temel Detay Ölçek 1/20, 1/50 ölçekli mütemadi temel kalıp planı, 1/50 1/20 zemin kat kolon aplikasyon planı, 1/50 1/20 ölçekli bodrum kat kolon aplikasyon planı, 1/20 1/50 ölçekli normal kat kolon aplikasyon planı, 1/20 kiriş açılımlarının çizimi (normal kat ve temel kiriş açılımları), Merdiven statik projesinin çizimi, 1/20 detaylarının çizimi.

MYR 233 İnşaat Bilgisi ve Yapı Elemanları I2+02,0
Beton ve Betonarme Yapılar: Beton malzemeleri, Betonarme yapıların tarihsel gelişimi, Betonarme yapılarda yapı elemanlarının yükler altında davranışları, Betonarme yapıların tasarım ilkeleri, Betonarme yapı elemanlarının incelenmesi: Temeller, Kolonlar, Kirişler, Döşemeler, Merdivenler, Çatılar; Asma Tavanlar, Yükseltilmiş Döşemeler.

MYR 235 Makine Tesisat Bilgisi ve Projesi2+03,0
Makina Tesisatının Tanımı ve Kapsamı: Sıhhi tesisat, Kalorifer tesisatı; Sıhhi Tesisat: Temiz su tesisatı, Pis su tesisatı, Sıcak su tesisatı, Yangın tesisatı, Yağmur suyu tesisatı, Hidrofor tesisatı ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve basit hesaplamalar, Cihaz armatürlerinin tanımı ve sembolleri, Sıhhi tesisat projesi hazırlama esasları ve çizimi; Kalorifer Tesisatı: Isıtma tesisatı ile ilgili genel bilgiler, Isı kaybının basit usullerle hesaplanması, Cihaz armatürleri ve sembollerinin tanıtımı, Kalorifer tesisatı projesinin çizimi.

MYR 236 Sistem Analizleri ve Tasarımı2+23,0
İnşaat Sektöründe İhtiyaca Yönelik Olarak Kullanılan CAD Tabanlı Paket Programların Çalışma İlkelerinin Aktarılması; Program Komutlarının İncelenmesi; Komutlarla İlgili Uygulamalar; Herhangi Bir Mimari Projenin Paket Programla Plan, Kesit, Görünüş Çalışmalarının Çizilmesi; İki Boyutlu Çalışmanın Yer ve Çevre Düzenlemesi de Yapılarak Üç Boyutlu Olarak Modellenmesi.

MYR 237 Elektrik Tesisat Bilgisi ve Projesi2+03,0
Elektrik Tesisat Bilgisi: Zayıf akım tesisat bilgisi, Kuvvetli akım tesisat bilgisi; Elektrik Proje Ön Bilgisi: Bina iç elektrik tesisatı, Anahtarlar, Lambalar, Kolon hatları, Enerji dağıtımı; Elektrik Tesisat Projesi Ölçek 1/50; Aydınlatma Bilgisi ve Projesi; Merdiven Otomatiği Tesisatı Tek Hat Şeması; Çizimlerde Kullanılan Semboller; Aydınlatma Proje Çizimi; Telefon Tesisat Bilgisi ve Projesi: Telefon tesisat uygulamaları; Zayıf Akım Tesisat Uygulamaları: Zil tesisleri, Yangın alarm tesisleri; Kuvvet Tesisat Bilgisi ve Projesi; Kuvvet Tesisat Uygulamaları.

MYR 238 Bilgisayar Destekli Mimari Sunum Teknikleri2+13,0
Cad Tabanlı Bilgisayar Programında Mimari Bir Projenin Üç Boyutlu Olarak Modellenmesi ve Renklendirilmesi; Işık, Gölge, Yansıma Efektlerinin Verilmesi; Çevresel Faktörlerinin İşlenmesi; İnsan, Ağaç, Taşıt Sembollerinin Eklenmesi ile Gerçekçi Görüntülerinin Alınması; Alınan Renderların Arsa Üzerindeki Provizyonu; Hazırlanan Projenin Animasyon ile Sunulması.

MYR 239 Maket I2+23,0
Maketin tanımı, önemi, amacı ve kullanım yerlerinin çeşitliliği, maket yapımında kullanılabilecek malzemelerin tanıtımı; Kütle ve açık kat maket (iç plan maketi) kavramlarının tanımlanması ve verilen projenin mimari olarak okunması; Avan ve bitmiş projeye kütle yapımı farklılıklarının ortaya konması ve maket ölçeğine göre malzeme seçimi; Kütlenin doluluk ve boşluklarının (kapı, pencere, çıkma, balkon ve çatı gibi) incelenmesi ve uygulanması; Eğimli arazide yol, kaldırım ve bina yerlerinin gösterim teknikleri Peyzaj elemanlarının ve kentsel elemanları ile komşu binaların incelenmesi ve uygulanması (avan proje maketi); Kat-i projeye göre kütle maketinin yapılması ve araziye konuşlandırılması.

MYR 240 Maket II2+23,0
Maketin tanımı, önemi, amacı ve kullanım yerlerinin çeşitliliği, maket yapımında kullanılabilecek malzemelerin tanıtımı; Detay maketi ve iç mekan maketi kavramlarının tanımlanması ve verilen projenin mimari olarak okunması; Detay maketlerinde yapı elemanlarının dizilişinin incelenmesi ve uygulanması; Detay maketlerinde yapı elemanlarının dizilişine göre malzeme seçimi; İç mekan maketlerinde pencere ve kapı boşluklarının, merdiven ve zemin kaplaması ve tefriş elemanlarının incelenmesi ve uygulanması; Peyzaj elemanlarının ve kentsel elemanları ile komşu binaların incelenmesi ve uygulanması.

MYR 241 Mimari Uygulama Projesi I2+25,0
Proje konusunun seçilmesi ve ihtiyaç programı çıkarılması; Fonksiyon şemasının işleyişini algılanması ve uygun ölçekte planların çizilmesi; Belirlenen ölçeğe göre planda yapı elemanlarının çizim şeklinin tanımlanarak planda duvarlar, akslar, kolonlar, kapı-pencerelerin ölçülendirme, sabit donatılar ve mekan bilgilerinin işlenmesi; Kesitlerde yapı elemanlarının çizim şeklinin tanımlanması ve temelin, döşemelerin, duvarların, kapı-pencerelerin, çatının, kotlandırmanın, kat yüksekliklerinin, mekan bilgilerinin, döşeme bilgilerinin işlenmesi; Görünüşlerde kütlesel doluluk - boşluk yüzey tanımlanması ve perspektif çizimi.

MYR 245 Mimari Uygulama Projesi II2+36,0
Proje Konusunun Seçilmesi ve İhtiyaç Programı Çıkarılması; Fonksiyon Şemasının İşleyişinin Algılanması ve Uygun Ölçekte Planların Çizilmesi; Belirlenen Ölçeğe Göre Planda Yapı Elemanlarının Çizim Şeklinin Tanımlanarak Duvarlar, Akslar, Kolonlar, Kapı-Pencerelerin Ölçülendirilmesi; Sabit Donatılar ve Mekân Bilgilerinin İşlenmesi; Kesitlerde Yapı Elemanlarının Çizim Şeklinin Tanımlanması; Temelin, Döşemelerin, Duvarların, Kapı-Pencerelerin, Çatının, Kotlandırmanın, Kat Yüksekliklerinin, Mekân Bilgilerinin, Döşeme Bilgilerinin İşlenmesi; Görünüşlerde Kütlesel Doluluk-Boşluk Yüzey Tanımlanması ve Perspektif Çizimi.

MYR 246 İnşaat Bilgisi ve Yapı Elemanları II2+02,0
Prefabrikasyon: Prefabrikasyonun Tanımı, Gelişimi, Prefabrikasyonun Özellikleri ve Sınıflandırılması, Prefabrike Elemanlarla Kurulan Strüktürler; İskelet Sistem, Panel Sistem, Hücre Sistem, Karma Sistem; Prefabrik Elemanların Birleşim Detayları; Prefabrik Cephe Elemanları; Hazır Döşeme Elemanları; Prekast Merdiven Elemanları; Çelik Yapılar: Yapılarda Kullanılan Çelikler; Çelik Yapılarda Birleştirmeler; Çelik Yapı Elemanları; Birleşim Detayları; Duvar, Döşeme Kuruluşları; Merdivenler, Çelik Çatılar; Çağdaş Taşıyıcı Sistemler.

MYR 247 İç Mekan Yerleşimi I2+03,0
İç Mekan ve Dış Mekan Kavramları Hakkında Öğrenciye Ön Bilgi Verilmesi; Örneklerle Konunun Öğrenciye Aktarımı; Önceden Hazırlanmış bir Projenin Seçilmesi ve Seçimi ile İlgili Kriterlerin Öğrenciye Aktarımı; Öğrencilere Verilen Projenin Bilgisayar Destekli Çizim ile Plan, Kesit ve Görünüşlerinin Çizdirilmesi; Her Öğrencinin Seçtiği Projeye Uygun Mobilya ve Donatı Elemanlarıyla İlgili İhtiyaç Programının Hazırlanması; Konu ile İlgili Dergi, Kitap, Katalog ve Dokümanların Sınıf İçerisinde İncelenmesi ve Fikir Alışverişi Yapılması; 1/50 Ölçekli Çizim Tekniğiyle Plan, Kesit ve Görünüş Üzerinde Mobilya ve Donatı Yerleşimiyle İlgili Çalışmaların Öğrenciye Yaptırılması ve Tashihlerin Verilmesi; 1/20 Ölçekli Çizim Tekniğiyle Plan, Kesit ve Görünüş Üzerinde Mobilya ve Donatı Yerleşimiyle İlgili Çalışmaların Öğrenciye Yaptırılması ve Tashihlerin Verilmesi; 1/20 ve 1/5 Ölçekli Mobilya ve Donatı Detaylarının Öğrenciye Çizdirilmesi, Yapılan çalışmalar doğrultusunda tashihlerin verilmesi.

MYR 248 İç Mekan Yerleşimi II2+03,0
Önceden Hazırlanmış bir Projenin Seçilmesi ve Seçimi ile İlgili Kriterlerin Öğrenciye Aktarımı; Öğrenciye Verilen Proje ile ilgili ön Bilgilerin Verilmesi ve Araştırma Konularının Saptanması; Öğrencilere Verilen Projenin 1/50 Ölçekli Plan, Kesit ve görünüşlerinin çizdirilmesi; Her Öğrencinin Seçtiği Projeye Uygun Mobilya ve Donatı Elemanlarıyla İlgili İhtiyaç Programının Hazırlanması; Konu ile İlgili Dergi, Kitap, Katalog ve Metaryellerin Sınıf İçerisinde İncelenmesi ve Fikir Alışverişi Yapılması; 1/50 Ölçekli Çizim Tekniğiyle Plan, Kesit ve Görünüş Üzerinde Mobilya ve Donatı Yerleşimiyle İlgili Çalışmaların Öğrenciye Yaptırılması ve Tashihlerin Verilmesi; 1/20 Ölçekli Çizim Tekniğiyle Plan, Kesit ve Görünüş Üzerinde Mobilya ve Donatı Yerleşimiyle İlgili Çalışmaların Öğrenciye Yaptırılması ve Tashihlerin Verilmesi; 1/20 ve 1/5 Ölçekli Mobilya ve Donatı Detaylarının Öğrenciye Çizdirilmesi, Yapılan çalışmalar doğrultusunda tashihlerin verilmesi; Final Sınavı İçin Son Hazırlıkların Yapılması.

MYR 249 Herkes İçin Tasarım2+13,0
Herkes İçin Tasarım ve Evrensel Tasarım Yaklaşımları; Tasarım ve Tasarımda Kullanıcı: Farklı kullanıcı grupları; İnsan Hakları ve Engellilik Yaklaşımları; Yapılı Çevrede Kullanıcı İhtiyaçları ve Problemleri; Yapılı Çevreyle İlgili Mesleklerin Sorumlulukları; Evrensel Tasarım Prensipleri; Herkes İçin Tasarım Örnekleri ve İlgili Standartlar; Öğrenme İçin Evrensel Tasarım: Eğitim ortamları ve ders materyallerinin ulaşılabilirliği; Engelliler İçin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat; Yapılı Çevrede Kullanıcı Problemleri ve İhtiyaçlarını Araştırma ve Öneri Geliştirme.

MYR 251 Bina Bilgisi I2+13,0
Konut binalarında ihtiyaç programı, fonksiyon şeması, Konut binalarındaki bölümler, mekânlar, kullanılan mobilyalar ve ölçüleri, Konut binalarında yönlendirme, Konut Binalarının Örnek Projeler Üzerinden İncelenmesi: Tek evler, Sıra evler, İkiz evler, Teras evler, dubleks evler, tripleks evler, Villalar, Apartman Tipleri: Ayrık düzen apartmanlar, Blok apartmanlar, Nokta tipi apartmanlar.

MYR 252 Bina Bilgisi II2+13,0
Ofis Binalarının Örnek Projeler Üzerinden İncelenmesi: İhtiyaç programı, Fonksiyon şeması, Mekânların fonksiyonları; Eğitim Binalarının İncelenmesi: İhtiyaç programı, Fonksiyon şeması, Mekânların fonksiyonları; Konaklama Binalarının İncelenmesi: İhtiyaç programı, Fonksiyon şeması, Mekânların fonksiyonları; Ulaştırma Binalarının İncelenmesi: İhtiyaç programı, Fonksiyon şeması, Mekânların fonksiyonları; Spor Binalarının İncelenmesi: İhtiyaç programı, Fonksiyon şeması, Mekânların fonksiyonları; Sağlık Binalarının İncelenmesi: İhtiyaç programı, Fonksiyon şeması, Mekânların fonksiyonları; Ticari Binaların İncelenmesi: İhtiyaç programı, Fonksiyon şeması, Mekânların fonksiyonları.

MYR 253 Meslek Dili III3+02,0
Temel Bina Bilgisi Kavramları: Yapılı çevrede ulaşılabilirlik, Kullanıcı ihtiyaçları, Engellilik, Ulaşılabilirlik standartları; Temel Yapı Kavramları: Betonarme yapılar, Betonarme yapı elemanları; Temel Maket Kavramları; Statik Projesi Temel Kavramları; Elektrik Tesisat Projesi Temel Kavramları; Mimarlık ve Yapı Ressamlığı Alanında Kullanılan Mesleki Dille İlgili Pekiştirme Çalışmaları; Mimarlık Ofisi Çalışma Ortamına Hazırlık: Mimarlık ofisi çalışma düzeni, İş grupları.

MYR 254 Meslek Dili IV3+02,0
Temel Bina Bilgisi Kavramları: Bina ihtiyaç programı, Bina fonksiyon şeması, Bina tipleri ve fonksiyon şemaları; Temel Yapı Kavramları; Yapı Tipleri: Ahşap strüktür sistemleri, Çelik strüktür sistemleri, Prefabrik strüktür sistemleri; Mimarlık ve Yapı Ressamlığı Alanında Kullanılan Mesleki Dille İlgili Pekiştirme Çalışmaları; Mimarlık Ofisi Çalışma Ortamına Hazırlık: Portfolyo ve öz geçmiş tanımı, Portfolyo ve öz geçmiş hazırlama, İş başvurusunda dikkat edilmesi gerekenler.

MYR 255 Yapı Ressamlığı Bireysel Dil Destek Dersi III2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Yapı Ressamlığı Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

MYR 256 Yapı Ressamlığı Bireysel Dil Destek Dersi IV2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Yapı Ressamlığı Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

PPT 118 Perspektif2+13,0
Perspektifin Tanımı ve Çeşitleri: Paralel perspektif, Eğik perspektif, Aksonometrik perspektif, Kavalyer perspektif, Militer perspektif, Trimetrik perspektif, Dimetrik perspektif; Tanımları ve Uygulamaları: Tek kaçışlı perspektif, Oda içi perspektif çizimi uygulaması, Konik perspektif çizimi, Bakış noktası, Resim düzlemi, Ufuk çizgisi, Kaçma noktaları, Plandan perspektif çizimi uygulamaları; Çatı Çizimleri, Eğimli Yüzeylerin Perspektiflerinin Çizimi.

PPT 121 Seramik Teknik Resim ve Perspektif I2+15,0
Temel Bilgiler: Tanım, Satandartlar; Çizim Aletleri ve Malzemeler; Ölçekler; Çizgiler, Yazılar; Geometrik Çizimler: Eşit parçaya bölme, Dikme çıkma, Açı çizme, Yaylar, Paralel doğrular, Çokgenler, Yaylarla birleştirmeler, Spiraller, Eğriler, Ovaller, Elipsler, Teğetler; İzdüşüm: Genel bilgi, Dik izdüşüm, Çoklu izdüşüm, Noktanın izdüşümü, Doğruların izdüşümü, Yüzeylerin izdüşümü; Görünüş Çıkarma: Tek görünüş, İki görünüş, Perspektif görünüşlerin çizimi, Görünüş tamamlama; Perspektif: Konik perspektif, Paralel perspektif; Kesit Alma: Tam kesit, yarım kesit, döndürülmüş kesit, kısmi kesit ve ölçülendirme.

PPT 122 Seramik Teknik Resim ve Perspektif II2+13,0
Perspektif Bilgileri: Tanımı, Konik perspektif, Paralel perspektif, Kesit Alma: Kesit Almanın Önemi; Kesit Alma Çeşitleri: Tam kesit, Kısmi kesit, Kesit yüzeylerinin taranması ve tarama açıları, Ölçülendirme, Ölçülendirme kuralları; Seramik Formların Tanıtılması: Saksılar, kalemlikler, vazolar, biblolar, tabaklar, kaseler, fincan ve kupalar; Endüstriyel Seramik Formların Tanıtılması: Lavabolar, pisuvarlar, duş tekneleri, küvetler, mutfak eşyaları; Tanıtımı Yapılan Seramik Formların Görünüş, Kesit ve Ölçülendirilmelerinin Uygulanması.

RSM 217 Resim2+13,0
Aynı Objenin Farklı Algılanması: Farklı çizimi ve çizgi espirisi; Objenin Temel Karakteri Bozulmadan Deformasyon; Stilizasyon, Soyutlama yöntemleri ile objenin farklı yorumu; Lavi Tekniği: Suluboya tekniği, Guaş boya tekniği, Pastel boya tekniği; Çizgi ile Leke Oluşturma: Kurşun kalem, Füzen, Tarama uçlu kalem ile çalışma; Objelerden Kompozisyon Oluşturma: Çizgiyle duyguları ifade etme çalışması; Obje Etüdü: Doğal objeler, Yapay objeler; Tors Çalışmaları.

RSM 221 Resim2+14,0
Aynı Objenin Farklı Algılanması: Farklı çizimi ve çizgi espirisi; Objenin Temel Karakteri Bozulmadan Deformasyon; Stilizasyon, Soyutlama yöntemleri ile objenin farklı yorumu; Lavi Tekniği: Suluboya tekniği, Guaş boya tekniği, Pastel boya tekniği; Çizgi ile Leke Oluşturma: Kurşun kalem, Füzen, Tarama uçlu kalem ile çalışma; Objelerden Kompozisyon Oluşturma: Çizgiyle duyguları ifade etme çalışması; Obje Etüdü: Doğal objeler, Yapay objeler; Tors Çalışmaları.

RSM 231 Özgün Baskıresim I3+25,0
Baskı Resim: Resmin tarihçesi, Yerli ve yabancı baskı resim sanatçıları, Ünlü yapıtların incelenmesi; Baskı Resim Teknikleri: Monotype baskı, Malzeme baskı, Şablon baskı, Pozitif baskı, Negatif baskı, Doğal ve yapay gereçlerle tek ve çok renkli baskılar, Şablon baskı, Tek ve iki kalıpla, Tek ve çok renkli baskılar; Baskı Uygulamaları: Etüt çalışmaları, Doğadan, İç mekânda, Objeden yapılan etütlerden Siyah-Beyaz düzenlemeler ve renkli baskı uygulamaları; Yorum: Doğal objelerden yorumlar.

RSM 232 Özgün Baskıresim II3+25,0
Yüksek Baskı: Yüksek baskının tarihçesi, Değişik dönemlerde yapılmış yüksek baskıresimlerin incelenmesi; Yüksek Baskı Teknikleri: Linol baskı, Ağaç baskı; Linol Baskı Kalıpları: Tek kalıpla baskı, Çok kalıpla baskı, Tek renkle baskı, Çok renkle baskı; Ağaç Baskı Kalıpları: Tek kalıpla baskı, Çok kalıpla baskı, Tek renkle baskı, Çok renkle baskı; Ünlü Sanatçılardan Seçilen Baskılarından Kopya Çalışmaları Uygulamaları; Etüt: Doğadan, İç mekândan, Objeden etüt çalışmaları ve bu çalışmalardan Siyah-Beyaz düzenlemeleri; Yorum: Doğadan, İç mekândan, Objeden yorumlama; Stilizasyon.

SAN 115 Temel Sanat Eğitimi I6+27,5
Plastik Sanatlar, Görsel Dili Oluşturan Temel Elemanlar, İlkeler ve Işık: Doğal obje üzerinde ışık gölge, Yapay objeler üzerinde ışık gölge, Karakalem ile etüdler, Füzen ile model; Nokta: Noktanın tanımı, Olanakları, Karakterleri, Düzenlenmesi, Düzenli ritm, Düzensiz ritm; Çizgi: Çizginin tanımı, Olanakları, Doğal çizgi çeşitleri, Yapay çizgi çeşitleri, Kalemle, Mürekkep ile boya ile çizgi araştırmaları; Doku: Dokunun tanımı, Doku araştırmaları, Yapay dokular, Doğal dokular, Aktüel dokular, Yüzeyde doku, Üç boyutta doku.

SAN 116 Temel Sanat Eğitimi II6+27,5
Renk: Rengin tanımı, Ana renkler, Ana ara renkler, Ara renkler, Renk skalası, Renk psikolojisi, Renk form ilişkisi, Renk fonksiyon ilişkisi, Renk kontrastları, Tamamlayıcı kontrast, Simultane kontrast, Yalın kontrast, Sıcak soğuk kontrast, Miktar kontrastı, Açık koyu kontrastı, Kalite kontrastı; Strüktür: Tanımı, Mobil eleman, Form tekrarı, Yüzeysel strüktür, Üç boyutlu strüktür, Çağrışımlı form, Form üretme; Tasarım İlkeleri: Kompozisyon, Benzerlik, Denge, Yönler, Sık seyrek, Açık koyu, Büyük küçük, Dolu boş, Zıtlık organik, İnorganik, Tekrar.

SAN 155 Salon Dansları0+22,0
Temel Kavramlar: Dans etiği, Dans geceleri, Dans kıyafetleri (Malzemeleri); Ulusal/Uluslararası Yarışmalar, Kuralları ve puanlamaları; Temel Tanımlar; Dansların Sınıflandırılmaları: Sosyal danslar (Salsa, Cha Cha, Samba, Mambo, Jive, Rock'n Roll, Jazz dans, Merenge, Flamenco, Rumba, Passa-Doble, Arjantin tango, Vals, Disco, Quickstep, Foxtrot, Bolero, Avrupa tango, Ballroom dansları), Sportif danslar (Latin Amerikan Dansları, Samba, Rumba, Jive, Passa-Doble, Cha Cha), Standart danslar (Avrupa tango, Slow vals (İngiliz), Viyana vals, Slow Foxtrot, Quickstep).

SER 114 Temel Sanat Eğitimi II2+37,0
Renk: Rengin tanımı, Ana renkler, Ana ara renkler, Ara renkler, Renk skalası, Renk psikolojisi, Renk form ilişkisi, Renk fonksiyon ilişkisi, Renk kontrastları, Tamamlayıcı kontrast, Simultane kontrast, Yalın kontrast, Sıcak soğuk kontrast, Miktar kontrastı, Açık koyu konstrastı, Kalite kontrastı; Strüktür: Tanımı, Mobil eleman, Form tekrarı, Yüzeysel strüktür, Üç boyutlu strüktür, Çağrışımlı form üretme; Tasarım İlkeleri: Kompozisyon, Benzerlik, Denge, Yönler, Sık-seyrek, Açık-koyu, Büyük-küçük, Dolu-boş, Zıtlık organik, İnorganik, Tekrar.

SER 117 Eskiz Tekniği2+02,0
Eskizin Tanımı: Plastik öğelerin tanıtılması, Çizgi, Ritim, Kompozisyon, Armoni, Açık-koyu, Doku, Çizgi çalışması, Açık-koyu çalışması, Doku çalışması, Nitelik değiştirme tekniklerinin tanıtılması, Ekleme, Uyarlama, Çevresel değişim, Soyut bölme, Çoğaltma, Sempatikleştirme, Pozisyon değiştirme, Malzeme ve doku değiştirme, Hareketi değiştirme, Ters çevirme, Büyültme, Görsel çekicilik oluşturma, Duygusal çekicilik oluşturma, Yapısal transformasyon, Çıkarma yapma, Metamorfoz.

SER 119 Sanat Terimleri2+02,0
Sanat Kavramı; Sanatın Sınıflandırılması; Sanatsal Temel Kavramlar; Sanatın Doğuşu, Sanat ve İşlevi; Sanat ve Toplum İlişkisi; Sanat Eleştirisinin Tarihsel Gelişimi; Sanat ve Bilim; Güzel Sanatların Sınıflandırılması ve Türleri; Maddeye Biçim Veren Plastik Sanatlar: Mimari, Resim, Heykel, Kabartma; Ses ve Söze Biçim Veren Fanatik Sanatlar: Edebiyat ve Müzik; Harekete Biçim Veren Ritmik Sanatlar: Dans, Bale ve Sportif oyun.

SER 125 Seramik Temel Sanat Eğitimi I3+36,0
Seramik Eğitimi: Seramik sanatı ve gelişimi, Tanımı, Başlangıcından günümüze seramik sanatı; Seramik Üretimi: Kullanılan malzemeler, Hammaddeler, Çamur hazırlama, Şekillendirme, Kurutma ve pişirme; Şekillendirme Yöntemleri: Plaka yöntemi, El ile serbest şekillendirme, Sucuk yöntemi; Formlar: Tabak, Vazo, Çerezlik, Kalemlik; Tasarım Öğeleri: Çizgi, Doku, Nokta; Sırlama: Daldırma, Akıtma, Püskürtme, Bindirme; Pişirim: Bisküvi, Sırlı.

SER 126 Seramik Temel Sanat Eğitimi II2+26,0
Çamurlar: Şekillendirme yöntemleri, Çamur Çeşitleri; Çalışmaların Yönlendirilmesi; Tasar, Tasarı, Tasarım; Özgün Çalışmalar; Kullanılan Teknikler: Çimdikleme, Sucuk, Kalıba basma, Dış ve İç sıvama; İki ve Üç Boyutlu Çalışmalar: Genli vazo, Çerezlik, Mask, Kahve fincanı ve tabağı, Yaratık, Duvar ve aydınlatma elemanları, Ayakkabı, Şapka, Eldiven, Gömlek, Düğme, Saat, Hayvan, Sehpa yüzeyi, Kapı tokmağı, Çekmece kulpları, Çatal, Kaşık, Bıçak sapı, Aynalık, Biberlik, Şamdan, Küllük, Nihale, Oturma grupları, Büro seti, İsimlik, Mücevher kutusu, Kuş evleri; Pişirim: Bisküvi, Sırlı.

SER 127 Temel Sanat Eğitimi I2+37,0
Plastik Sanatlar, Görsel Dili Oluşturan Temel Elemanlar, İlkeler ve Işık: Doğal obje üzerinde ışık gölge, Yapay objeler üzerinde ışık gölge, Karakalem ile etüdler, Füzen ile model; Nokta: Noktanın tanımı, Olanakları, Karakterleri, Düzenlenmesi, Düzenli ritm, Düzensiz ritm; Çizgi: Çizginin tanımı, Olanakları, Doğal çizgi çeşitleri, Yapay çizgi çeşitleri, Kalemle, Mürekkep ile boya ile çizgi araştırmaları; Doku: Dokunun tanımı, Doku araştırmaları, Yapay dokular, Doğal dokular, Aktüel dokular, Yüzeyde doku, Üç boyutta doku.

SER 128 Alçı Model Şekillendirme3+36,0
Alçının Tanımı; Alçının Hazırlanışı; Alçı Şekillendirmede Kullanılan Malzemeler: Iskarpela, Alçı bıçağı, Demir testeresi, Yumuşak ve sert sistreler, Spatula, Sünger, Dişçi tası, Arap sabunu, Gomalak, Su zımparası, Farklı boyuttaki kalıp tahtaları ve mengeneler; Yaşadığımız Ortamda Alçının Kullanıldığı Yerler; Alçı Modelin Tanımı; Alçı Model Şekillendirme Yöntemleri: El ile şekillendirme, Torna ile şekillendirme.

SER 130 Seramik Hammaddeler2+04,0
Hammaddenin Tanımı; Seramikte Kullanılan Hammaddeler: Özlü seramik hammaddeleri, Özsüz Seramik hammaddeleri; Özlü Seramik Hammaddeleri: Kaolin grubu, Montmorillonit grubu, İllit grubu; Özsüz Seramik Hammaddeleri: Kuartz, Feldspat, Pegmatit, Kalk, Magnezit, Dolomit, Wollastonit, Boksit, Korund, Talk, Şamot, Silisyum Karbid, Zirkon Oksit, Kalsiyum Fosfat; Seramik Çamur ve Sırlarını Renklendirmede Kullanılan Oksitler: Bakır Oksit, Demir Oksit, Kobalt Oksit, Mangan Dioksit, Nikel Oksit, Kalay Dioksit, Zirkon Dioksit, Antimon Oksit, Titan Dioksit, Krom.

SER 131 Seramik Sanatı Meslek Dili I2+03,0
İlkel Seramik Sanatı; Çanak; Çömlek; Testi; Riton; İlkel Pişirim, Kırmızı Kil, Eti Frig, Uygarlık, M.Ö., M.S., Terracotta, Terrasigilata, Astar, Sır, Biçim; Silindirik, Konik, Küresel, İçbükey, Dışbükey, Çaydanlık, Saksı, Vazo, Şekillendirme; Çimdik, Sucuk, Plaka, Dekor, Dekorasyon, Rölyef, Kabartma, İzleme, Oyma, Ajur, Kontür, Boyut; Oran-Orantı, Ölçü, Desen, Portre, Figür, Büst, Heykel, Detay, Eskiz, Maket, Proje, Perspektif, Kompozisyon, Model, Nü, Natürmort, Kolaj, Mozaik, Nokta, Çizgi, Renk, Terimlerinin Tanımlanması; Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Dönem İçindeki Dersleriyle İlgili Mesleki Terminoloji.

SER 132 Seramik Sanatı Meslek Dili II2+03,0
Seramik Lisans Programındaki Meslek Derslerinin Tanıtılması; Sergi: Kişisel sergi, Karma sergi; Galeri; Yarışma; Katalog; Çeşitli Sergi ve Yarışma Kataloglarının İncelenmesi; Türkiye'de Yapılan Seramik Yarışmalarının Tanıtılması; Koleksiyon; Fotoğraf, Portfolyo Hazırlanması; Yöresel Çömlekçilik: Eskişehir yörelerindeki çömlekçilik; Kınık köyü çömlekçiliği, Sorkun köyü çömlekçiliği; Dünyada ve Türkiye'de Tanınmış Seramik Sanatçıları; Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Dönem İçindeki Dersleriyle İlgili Mesleki Terminoloji.

SER 218 Seramik Teknolojisi ve Uygulaması II3+26,0
Seramik Çamurlarında ve Sırlarında Kullanılan Hammaddelerin Fiziksel Özellikleri: Elektrolit kontrolü, Elek analizi, Yoğrulma suyu deneyi, Kuru-pişme ve toplu küçülme deneyleri, Su emme deneyi, Kuru direnç deneyi; Hammaddelerin Kimyasal Özellikleri ve Hesaplamaları: Kimyasal analiz formülüne göre hammaddelerin belirlenmesi, Mineral kimya formülü, Rasyonel bileşim formülü, Seger formülü, Sırlardaki yüzey gerilimi, Sırlarda genleşme katsayıları; Laboratuvar Araştırmaları: Hammadde, Sır, Astar, Renk verici oksitlerin çamurda, astarda ve sırdaki etkileri, Artistik sırlar.

SER 223 Çamur Şekillendirme2+12,0
Seramik Çamuruyla Çeşitli Üç Boyutlu Formların Araştırılması; Çamurun Hazırlanması; Sıkıştırma; Yoğurma; Valslerden Geçirme; Geçmiş Dönemlerden Günümüze Üç Boyutlu Formlar ve Seramikte Kullanımı; Seramik Çamuru ile Formların Biçimlendirme Teknikleri: Sucuk yöntemi, Çimdik yöntemi, Plaka ve Levha yöntemi ile biçimlendirme, Hamak kalıpları, Kalıp üzerine sararak ve Kalıba basarak biçimlendirme; Seramik Çamurunun Çamur Tornası ile Biçimlendirilme Yöntemleri.

SER 236 Çamur Tornasında Şekillendirme3+37,0
Torna Çamurları: Bünyede kullanılan hammaddeler, Çamur çeşitleri, Çamurların elastikiyeti, Plastiklik özellikleri, Yoğrulma suyu; Şekillendirme Aşamaları: Çamur karıştırma, Plastik hale getirme, Hava alma, Merkeze getirme, Yükseltme, İnceltme, Düzeltme, Dip alma, Standart ölçülerde silindir yapımı, Elde kulp çekme, Montaj; Formlar: Silindir, Çanak, Tabak, Kulp, Küre vazo; Dekor Yöntemleri: Astar akıtma, Kazıma, İzleme, Ajur, Aplik, Doku, Renkli sır.

SER 245 Alçı Kalıp Şekillendirme3+37,0
Pimin Tanımı; Pahın Tanımı; Kilitin Tanımı ve Uygulamaları; Kalıp Yapımında Kullanılan Malzemeler: Arap sabunu, Fırça, Farklı boyutlardaki kalıp tahtaları ve tahtaları sıkıştırmak için kullanılan mengeneler, Sert ve yumuşak sistreler, Kalıp Alma Aşamaları; Kalıp Çeşitlerinin Tanıtımı, Modele Göre Kalıplama Yöntemi: Yatak kalıbı, Patlatma kalıbı, Tek parçalı kalıp, Çok parçalı kalıp, Grift kalıplar ve Çift cidarlı kalıp, Tornada kalıp yöntemleri.

SER 253 Seramik Sanatı Meslek Dili III2+03,0
Seramik Pişirme Tekniklerinin Tanıtılması: Bisküvi pişirimi, Sırlı pişirim, Tek pişirim, İlkel pişirim, Redüksiyonlu pişirim, Oksidasyonlu pişirim; Seramik Fırınlarının Tanıtımı; Periyodik Çalışan Fırınlar: Sahra fırını, Kamara fırın, kubbeli yuvarlak fırın, Kassel fırını, Çan fırın, Zikzak fırın, Tünel fırın; Seramik Pişiriminde Kullanılan Yakıtlar; Seramik Fırınlarında Sıcaklağın Kontrolü ve Ölçülmesi: Termo elektrik prometre, optik prometre, termokupl, Seramik kökenli sıcaklık ölçme araçları (Seger pramidi); Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Dönem İçindeki Dersleriyle İlgili Mesleki Terminoloji.

SER 254 Seramik Sanatı Meslek Dili IV2+03,0
Torna; İlkel Çamur Tornaları, Motorlu Çamur Tornaları; Motor Devri; Torna Çamurları; Torna İçin Çamur Hazırlama; Torna Gereçleri: Modelaj kalemleri, Çeki tahtası, Sünger, Misina; Deri Sertliği; Dip Alma; Kulp Takma; Tutamak Takma; Emzik Takma; Seger Formülü; Seger Formülü Hesaplama; Yüzde Reçete Hesaplama; Kimyasal Analiz; Sır; Renklendiriciler; Oksitler; Renk Veren Oksitler; Kil ve Kaolenlere Uygulanan Deneyler; Feldspatlara ve Kuartza Uygulanan Deneyler; Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Dönem İçindeki Dersleriyle İlgili Mesleki Terminoloji.

SER 257 Seramik Sırlama ve Pişirme Yöntemleri I2+23,0
Seramik Sırları ve Sınıflandırılması: Sırın tanımı, Kullanım yerleri; Artistik ve Endüstriyel Sırlar: Mat, Toplanmalı, Akışkan, Krakle, Kristal, Krom kırmızısı, Aventürin, Porselen, Fayans, Yer Karosu; Sırların Özellikleri: Litre ağırlığı, Boume derecesi, Elek bakiyesi; Sırlama Yöntemleri: Daldırma, Akıtma, Püskürtme, Fırça; Sırlama ve Sır Hataları: Köpürme, Kavlama, İğne deliği, Akma; Uygulanan Formlar: Vazo, Kalemlik, Kültablası, Çerezlik, Tabak.

SER 258 Seramik Sırlama ve Pişirme Yöntemleri II2+23,0
Pişirme: Pişme sırasında sır ve bünyede meydana gelen değişiklikler, Pişirim dereceleri; Seramik fırınları ve çeşitleri, İlkel, Odunlu, Yamaç, Sahra, Kamara, Elektrikli, Gazlı, Doğalgazlı; Pişirme Yöntemleri: Oksidasyonlu, Redüksiyonlu; Fırınların Çalışma Prensipleri: Aralıklı, Sürekli; Sırlama Çeşitleri: Daldırma, Akıtma, Fırça, Püskürtme, Bindirme, Tozlama; Sırlama Hataları: Bünye kökenli, Pişirime bağlı, Uygulamadan kaynaklanan hatalar.

SER 259 Seramik Desen I2+24,0
Oran Orantı: Temel geometrik formlar ile oluşturulmuş düzenlemeler ve krokiler, canlı ve cansız model ile kroki çalışmaları, Çizgi ile resimsel kurgu; İki Boyutta Hacim ve Derinlik Oluşturma: Çizgi perspektifi, Hava perspektifi; Leke: Canlı ve cansız model üzerinde ışık gölge, Kurşun kalem, Lavi, Sulu boya, Füzen; Anatomi: Çıplak model ile desen, El, ayak eskizleri, Detaydaki gözlem gücünün arttırılması; Farklı Çizim Malzemeleriyle Deneysel Davranış Araştırmaları: Kurşun kalem, Suluboya, Çini mürekkebi, Füzen, Kolaj; Peyzaj: Doğadan suluboya, Kurşun kalem, Füzen, Seramik malzemeleri ile desen

SER 260 Seramik Desen II2+24,0
Oran Orantı: Temel geometrik formlar ile oluşturulmuş düzenlemeler ve krokiler, canlı ve cansız model ile kroki çalışmaları, Çizgi ile resimsel kurgu; İki Boyutta Hacim ve Derinlik Oluşturma: Çizgi perspektifi, Hava perspektifi; Leke: Canlı ve cansız model üzerinde ışık gölge, Kurşun kalem, Lavi, Sulu boya, Füzen; Anatomi: Çıplak model ile desen, El, ayak eskizleri, Detaydaki gözlem gücünün arttırılması; Farklı Çizim Malzemeleriyle Deneysel Davranış Araştırmaları: Kurşun kalem, Suluboya, Çini mürekkebi, Füzen, Kolaj; Peyzaj: Doğadan suluboya, Kurşun kalem, Füzen, Seramik malzemeleri ile desen.

SER 261 Dış Mekan Seramikleri2+24,0
Dış Mekan Seramiklerinin Sınıflandırılması ve Tanımları; Duvar Panoları: Modüler duvar panoları, Serbest duvar panoları; Seramik Heykeller: Figüratif seramik heykeller, Soyut seramik heykeller; Bahçe Seramikleri: Hayvan figürlü bahçe seramikleri, Kullanım amaçlı bahçe seramikleri, Endüstriyel Dış Mekan Seramikleri; Dış Mekan Seramikleri Yapan Yerli ve Yabancı Sanatçılar; Yerli ve Yabancı Dış Mekan Seramiklerinden Örneklerin İncelenmesi; Belirlenen Mekanlara Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Projelerin Uygulanması.

SER 271 Seramik Teknolojisi ve Uygulaması I2+26,0
Seramiğin Tanımı ve Tarihçesi; Başlangıcından Günümüze Seramiğin Gelişimi; Teknolojik Gelişmeler; Seramik Ürünlerin Sınıflandırılması; Gözenekli ve Gözeneksiz Seramikler; Düşük ve Yüksek Pişirimli Ürünler; Kil ve Kaolenler; Oluşumu, Sınıflandırılmaları, Isıl davranışları; Özsüz Hammaddeler ve Oluşumları; Kuvars, Feldspat, Kalker, Dolomit, Pegmatit; Mermer; Tebeşir; Uygulanan Deneyler; Yoğrulma Suyu; Özgül Ağırlık; Kuru ve Pişme Küçülmesi; Su Emme; Seramik Şekillendirme Makinaları; Torna; Şablon.

SER 272 Seramik Teknolojisi ve Uygulaması II2+26,0
Seramik Çamurlarında ve Sırlarında Kullanılan Hammaddelerin Fiziksel Özellikleri; Elektrolit Kontrolü; Elek Analizi; Yoğrulma Suyu Deneyi; Kuru-Pişme ve Toplu Küçülme Deneyleri; Su Emme Deneyi; Kuru Direnç Deneyi; Hammaddelerin Kimyasal Özellikleri ve Hesaplamaları; Kimyasal Analiz Formülüne Göre Hammaddelerin Belirlenmesi; Mineral Kimya Formülü; Rasyonel Bileşim Formülü; Seger Formülü; Sırlardaki Yüzey Gerilimi; Sırlarda Genleşme Katsayıları; Laboratuvar Araştırmaları; Hammadde; Sır; Astar; Renk Verici Oksitlerin Çamurda; Astarda ve Sırdaki Etkileri; Artistik Sırlar.

SER 273 Teknolojik Uygulama I2+35,0
Sır: Sırın tanımı, Sır oluşturabilen ham maddeler ve sınıflandırılması; Üçgen Diyagram: Üçgen diyagram çizimi, Üçgen diyagram çözümleme, Yüzde cinsinden reçete oluşturma, Yüzde cinsinden verilen ham maddeleri gr. veya kg.'a çevirme, Üçgen diyagramda verilen ham maddelerin tartımı, Deneme plakasına uygulama, Pişirim; Seger Formülü: Seger formülünde kullanılan oksitlerin sınıflandırılması, Kimyasal analizden Seger formülüne geçiş hesapları, Seger formülünden reçeteye geçiş hesapları, Reçeteden Seger formülüne geçiş hesapları; Yüzey Gerilimi Hesapları; Genleşme Hesapları.

SER 274 Teknolojik Uygulama II2+35,0
Endüstriyel ve Artistik Sırlar; Artistik Sırlar: Mat sırlar, Krakle sırlar, Toplanmalı sırlar, Akıcı sırlar, Kristal sırlar, Aventurin sırları; Redüksiyon Sırları: Lüsterli sırlar, Çin kırmızısı sırlar, Seledon sırları; Raku Sırları; Sagar Pişirimi; Seramik Sırlarında Ortaya Çıkan Çeşitli Hatalar ve Giderilme Yöntemleri; Deneme Plakası Hazırlanması; Artistik Sır Uygulamaları.

SER 337 Geleneksel Seramik Sanatı Tarihi2+03,0
İslam Öncesi Türk Seramik Sanatı: Uygur, Karluk Türklerinden örnekler, Anadolu Türk Çini ve Seramik Sanatının Kaynakları; Samanoğlu, Abbasi, Gazneli, Fatimi ve Büyük Selçuklu çini ve seramik sanatından örnekler, Anadolu Selçuklu Çini ve Seramik Sanatı; Anadolu Selçuklu Çini Teknikleri; Çininin Mimaride Uygulandığı Örnekler; Beylikler Devri Çini ve Seramik Sanatı; Milet tipi seramikleri; Osmanlı Çini ve Seramik Sanatı: Osmanlı çini teknikleri ve örnekler, İznik, Kütahya ve Tekfur sarayı çini örnekleri, Osmanlı devri seramikleri, İznik ve Kütahya seramikleri, Çanakkale Seramikleri; Günümüz Yöresel Seramik Atölyeleri.

SER 367 Teknik Dekor Uygulamaları I2+23,0
Teknik Dekor Uygulamalarındaki Yöntemler: Yaş Çamur Üzerine Uygulanan Dekor Yöntemleri ve Basit El Dekorları: Ajur, Rölyef, Kazıma, Stampa dekorları, Sünger dekorları, Puar dekorları. Astar: Astar hazırlama ve renklendirilmesi, Astar Dekorları; Sgrafitto (astar kazıma), Mishima (astar doldurma), Parafin dekorları, Ebru ve mermer dekorları.

SER 368 Teknik Dekor Uygulamaları II2+23,0
Teknik Dekor Uygulamalarında Fırça Dekorları ve Uygulamada Kullanılan Fırça Çeşitleri: Sıraltı dekorları, Sıriçi dekorları, Sırüstü dekorları. Sıraltı Dekorları: 1000 ºC' de ve 1200 ºC' de sıraltı dekor boyalarının tanıtımı ve uygulamaları; Tasarım aşaması, Uygulanacak tasarımın seçimi ve bisküvi yüzey üzerine uygulanması, Sırlama ve sırlı pişirim.

SER 369 Alçı Kalıp Çoğaltma Yöntemleri I3+36,0
Alçı Kütleden Elle Modelin Şekillendirilmesi: Köşeli modeller, Grift modeller; Tornada Model Şekillendirilmesi: Silindirik modeller, Küresel modeller; Şablonla model şekillendirilmesi; Model Çeşitleri: Çerezlik, Kalemlik, Kültablası, Vazo, Tabak, Kayık tabak, Saksı; Şekillendirilen Modelin Rötuşlanması; Kalıp Ayırıcıların Tanıtılması; Modelin Biçimine Uygun Olarak Modellerin Kalıplarının Alınması: Kalıpların pahlarının kırılıp rötuşlarının yapılması, Teksire hazır hale getirilmesi.

SER 370 Alçı Kalıp Çoğaltma Yöntemleri II3+36,0
Teksirin Tanımı; Teksir Kalıbının Tanımı; Teksir Kalıbının Amacı; Teksir Kalıbının Kullanıldığı Alanlar; Fabrikada Kullanılan Teksir Kalıbı Alma Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Yerinde İncelenmesi; Fabrikaların Teksir Kalıbı Alma Yöntemlerinin Karşılaştırılması; Teksir Kalıbı Yapımında Kullanılan Malzemeler; Teksir Kalıbı Yapma Aşamaları; Üretilmek Üzere Modeli Şekillendirilen Kalıbı Alınan Malzemelerin Büyüklüğüne ve Cinsine Uygun Olarak Teksir Kalıbının Yapılması.

SER 371 Sanat Seramiği I3+36,0
Sanat Seramiğinin Tanıtılması: Sanatsal ve teknik bilgiler, Sanat seramiği yapan yerli ve yabancı sanatçılar, Eserlerinin tanıtılması, İncelenmesi; Tasarım Aşamaları: İç ve dış mekanlarda soyut ve gerçekçi üç boyutlu uygulamalar, Maket denemeleri; Yapım Aşamaları: El ile şekillendirme, Sucuk yöntemi, Plaka yöntemi, Döküm, Parça ekleme, Kazıma, Ajur, Torna, Kurutma, Bisküvi pişirimi, Astarlama, Oksitleme, Sır denemeleri, Sırlama, Sırlı pişirim, Yapılan eserlerin değerlendirilmesi.

SER 372 Sanat Seramiği II3+36,0
Seramiğin Sanatsal Yönelimi: Kazandığı niteliklerin gösterilmesi ve uygulamalar: Seramik Sanatında Görülen Klasik-Modern Sentezci ve Kavramsal Yönelimlerin İrdelenmesi ve Bu Yönde Tasarım ve Uygulamaların Gerçekleştirilmesi: Eskizlerin hazırlanması, Eskizlerden seçilen çalışmanın tasarım ve uygulama problemlerinin çözümlenmesi, Seçilen tasarımın uygun çamur ve seramik tekniğiyle şekillendirilmesi, Şekillendirilen seramik çalışmasının kurutulması ve pişirilmesi, Çıkan çalışmaların toplu olarak değerlendirilmesi, Eleştirilmesi ve sonucun tartışılması.

SER 375 Seramik Sanatı Meslek Dili V2+03,0
Geleneksel Türk Seramiğinin Tanıtımı; Çininin Tanımı; Çininin Tarihçesi; Tasarım; Proje; Seramik Tasarımında Tasarımcının Yeri; Form; Estetik; Ergonomi; Teknik Çizim; Desen; Dekor; Dekorlama Yöntemleri: Yaş çamur üzerine yapılan dekorlar, Sır altı dekorları, Sır içi dekorları, Sır üstü dekorları, Serigraf baskı, Seramik ürününün dekorlanmasında kullanılan malzemeler; Sanat Akımlarının İncelenmesi: Naturalizm, Empresyonizm, Ekspresyonizm, Sembolizm, Realizm, Romantizm, Sürrealizm, Kübizm; Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Dönem İçindeki Dersleriyle İlgili Mesleki Terminoloji.

SER 376 Seramik Sanatı Meslek Dili VI2+03,0
Seramik Sırları: Artistik sırlar, Endüstriyel sırlar; Sırlama Yöntemleri; Türk ve Yabancı Seramik Sanatçılarının Eserlerinin İncelenmesi ve Yorumlama Çalışmalarının Yapılması; İslam Öncesi; Hun; Göktürk; Uygur; Büyük Selçuklu; Memlük ve Zengi; Anadolu Selçuklu Eserleri Hakkında Genel Bilgi ve Terminolojisi; Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Dönem İçindeki Dersleriyle İlgili Mesleki Terminoloji.

SER 377 Yüzeysel Tasarım I2+24,0
Yüzey Biçim İlişkileri: Formun tanımı, Fonun tanımı, Form fon ilişkileri, Doğal obje elemanlarının etüdü, Etüde bağlı kompozisyon kuralları, Tasarıma dönüştürme; Elemanter Sistem ile Yüzeyin Düzenlenmesi: Geometrik elemanlarla tasarım, Karenin tanımı ve kompozisyon içinde etkisi, Üçgenin tanımı ve kompozisyon içindeki etkisi, Dairenin tanımı ve kompozisyon içindeki etkisi, Geometrik elemanların birbirleri ile ilişkileri, Düzenleme, Sistemleme; Karakalem ile Tasarım: Desen, Eskiz, Işık-Gölge çalışması.

SER 378 Yüzeysel Tasarım II2+24,0
Resim Yüzeyinde Tasarımı Oluşturmak İçin Temel Kurallar: Zıtlık tanımı, Tasarıma etkisi, Azlık çokluk, Büyük küçük, Açık koyu, Dolu boş, Yönler, Mat parlak, Organik inorganik, Benzerlik, Tekrar, Denge; Birimsel Sistemli Tasarım: Organik, İnorganik biçimlerden birim üremesiyle tasarım oluşturma; Stilizazyon: Biçimin sade hale dönüştürülmesi, Yalın anlatıma ulaşma çalışması; Deformasyon: Biçimin arttırılması, Yoğun anlatım, Arayış, Kişisel dil oluşturma, Yüzeyde sorunlar oluşturma, Yüzey sorunlarını çözme.

SER 379 Çamur Tornası Uygulamaları I2+24,0
Seramik Çamur Tornasının Tanıtımı; İlkel ve motorlu tornaların çalışma prensipleri, Çamur tornasının tarihsel gelişimi, Türkiye'de torna ile üretim yapan merkezler, Torna ile üretim yapan sanatçılar ve sanat eserlerinden örnekler, Çamur tornasına uygun çamurların tanıtımı; Tornaya uygun plastik çamur hazırlama; Kırmızı ve beyaz bünyeye sahip torna çamurları, Çamurun yoğurulması ve havasının alınması, çamurun torna çekmeye uygun hale getirilmesi, Merkeze getirme; torna üzerinde çamurun havasının alınması; yükseltme-alçaltma; Tornada silindir çekme, eşit silindirlerin çekimi; Tornada yarım küre çekme, eşit yarım kürelerin çekimi; Silindir ve yarım kürelerden yeni formlar üretme teknikleri, Dip alma teknikleri ve tanıtımı; Formların ayak, ağız, kulp ve emzik gibi parçaları ve yapım teknikleri; Formların yüzeylerinin, deri sertliğindeyken astar dekorları ile değerlendirilmesi; kurutma; Pişirme ve sırlama yöntemleri.

SER 380 Çamur Tornası Uygulamaları II2+24,0
Çamur tornasında yapılan şekillendirme yöntemlerinin geliştirilmesi; Farklı formlar ve yapım teknikleri, yüksek silindir formlar, büyük çanaklar; farklı emzik, kulp, kapak ve ayak biçimleri ve uygulamaları; Formların çeşitli dekor yöntemleri kullanılarak dekorlanması: Sigrafitto, Ajur, Rölyef, Mühür, Fırça dekorları; Perdahlama aletlerinin tanıtımı; perdahlama yöntemleri; formlara uygulanabilecek artistik sırların hazırlanması ve uygulanması; pişirme.

SER 392 Seramik Restorasyonu2+13,0
Seramik Eserlerin Restorasyonu; Seramik Restorasyonunda Uygulanan İlke ve Yöntemlere İlişkin Temel ve Teknik Bilgiler: Seramik eser restorasyonunda kullanılan kimyasal ve yapıştırıcılar, Seramik buluntuların temizlenmesi, Sınırlı ve sınırsız eserler, Seramik buluntuların bünye özellikleri, Yönetim teknikleri, Buluntuda bozulma, Bozulmaya neden olan faktörler, Seramik parçaların birleştirilmesi, tümleme, alçı ile tamamlanması, sağlamlaştırma, Buluntuların profil çizimlerinin yapımı, Teknik resim, dekorların ve formun kağıda aktarımı.

SER 418 Portfolyo Tasarımı2+25,0
Kişisel Tanıtımın Gerçekleştirilmesi: Organize edilen projelerin etkin ve öz bir biçimde sunulması, Sunumla ilgili biçimsel tercihler; Elektronik veya Çanta Portfolyo; Portfolyonun Hazırlanması: Portfolyonun hedef kitlesinin tespit edilmesi, Sunum biçiminin kararlaştırılması, Sunulacak çalışmaların nihai tespiti, Biçim ve teknikle ilgili hazırlıklar, Gerekli malzemelerin tedarik edilmesi, Sergilenecek çalışmaların baskı tekniğinin kararlaştırılması; Elektronik Ortamda Portfolyonun Hazırlanması; Sunum: Özgeçmiş tasarımı ve çoğaltımı, Çalışmaların kişinin tarzını da yansıtacak şekilde profesyonel bir biçimde sunumu.

SER 431 Seramik Teknolojisi2+25,0
Seramik Sırları: Sırların formülleri, Bünyede kullanılan oksitler, Renklendirici oksitler, Boyalar ve diğer bileşikler; Sır Çeşitleri: Kristal, Aventurin, Akıcı, Mat, Çatlaklı, Toplanmalı, Lüsterli, Artistik, Endüstriyel; Sırların Özellikleri ve Kontrol Yöntemleri: Viskozite, Genleşme, Yüzey gerilimi, Sertlik, Akışkanlık, Litre ağırlığı, Boume; Sır Hataları: Hammaddeye bağlı, Uygulama kökenli, Pişirme kaynaklı; Sır Bünyesi Araştırmaları: Farklı üç hammadde karışımlı bünyeler, Renklendirme çalışmaları.

SER 466 Çamur Tornasında Heykel Tasarımı2+24,0
Artistik Seramik Formların Torna Yöntemi ile Çözümü Üretimi; Torna Çekme Yöntemi ile Seramik Heykel Yapımı; Özgün Formlar Üretme Becerisi ve Teknikleri; Geleneksel Formlarda Sitilizasyon, Eformasyon, Parça Ekleme - Çıkarma Yöntemleri ile Yeni Formlar Üretme; Çamur Tornasında Yapılan Parçalar ile Seramik Pano Tasarımı; Farklı Ortamlarda Seramik Formların Pişirilmesi; Kişisel Çamur Hazırlama Araştırmaları; Yüksek Derece Torna Çamuru Hazırlama; Kurutma, Pişirme ve Sırlama.

SER 467 Çamur Tornasında İşlevsel Ürün Tasarımı2+24,0
Çamur Tornasında Grift Formların Tasarlanması, Çözümlenmesi ve Yapım Teknikleri: Tornada küçük parçalar çekilerek parçaların birleştirilmesi ile girift formların yapımı; Fonksiyonel Kaplarda Ergonomik Araştırmalar; Fonksiyonel Kaplarda Hacim Hesapları; Kullanıma Yönelik Tasarımlar ve Uygulamaları: Çay takımı, Yemek takımı, Kahve takımı, tuzluk-biberlik, Baharat takımı, Yağlık- Sirkelik; Basit İnsan ve Hayvan Figürlerinin Tasarlanması ve Uygulanması; Torna Üzerinde Büyük Formların Şekillendirilmesi; Karınlı ve Yüksek Boyunlu Formların Tasarlanması ve Uygulanması.

SER 471 Seramik Astarlar ve Teknolojileri2+02,0
Seramik Astarlar: Astarın Tanımı, Tarihçesi; Astar Uygulamalarında Kullanılan Araç ve Gereçler, Bünyede kullanılan kil ile yapılan astar, Zinter Astar, Terra sigillata; Astarla Uygulanan Dekor Yöntemleri: Mishima, Sgrafitto, Mocha, Feathering, Akıtma.

SER 472 İndirgen Ortam Sırları ve Teknolojileri2+02,0
İndirgen Ortam Sırları: Sırın tanımı, İndirgen fırın ortamının tanımı, Tarihçesi; İndirgen Fırın Ortamında Pişirilen Seramik Sırları: Çin kırmızısı sırlar, Seladon sırları, Lüster, Raku, Sagar; İlkel Dumanlı Pişirim ve Diğer Dumanlı Ortam Sırları; İndirgen Ortam Sırlarının Renklendirilmesinde Kullanılan Oksitler: Bakır oksit, Demir oksit, mangan oksit, Krom oksit.

SER 475 Seramik Yüzey Değerlendirme Yöntemleri I2+24,0
Duvar Seramiği; Sanat Seramiği: Endüstriyel Seramik; Mimari Seramikler İçin Kağıt Üzerinde Tasarım Çalışmaları; Sanat Seramiğinin Özellikleri; Serbest Şekillendirme Yöntemleri ile Duvar Kaplamaları Tasarımı; Maket Uygulamaları; Detay Uygulamaları; Endüstriyel Seramik Üretme Yöntemleri ile Yüzey Tasarımları: Yer karoları, Duvar karoları, Tuğlaları, Farklı Seramik Modüler Sistemlerle Tasarımlar; Fonksiyonel Seramik Objeler: Tabak, Kupa, Çanak, Muhtelif kaplar için dekor tasarımları.

SER 476 Seramik Yüzey Değerlendirme Yöntemleri II2+24,0
Seramik Malzeme ile Uygulama Ağırlıklı Çalışmalar: Çamur şekillendirme, Sırlama, Pişirme, Montaj Aşaması: Konu Çıkışlı Duvar Seramikleri: Kurumlar, Kişiler, Mekanlara yönelik özel tasarımlar; Uygulamalarda Farklı Malzemeler ve Tekniklerin Denenmesi: Dekor boyaları ile sıraltı, Sırüstü, Sıriçi renkli çalışmalar, Artistik sırlar, Renkli Sırlar ile Uygulamalar; Pişirme Yöntemleri ile Denemeler: Raku; İlkel Fırınlar; Başlıca Malzemeler ile Seramik Obje Birlikteliği: Ahşap, Cam, Metal gibi malzemelerle birlikte şekillendirme, Uygulama, Sunum.

SER 477 Seramik Sanatı Meslek Dili VII2+02,0
Endüstri; Endüstriyel; Ergonomi; Islak Zemin; Karo; Hela Taşı; Pisuvar; Klozet; Bide; Lavabo; Ayaklı Lavabo; Sofra ve Süs Eşyaları; Artistik Sırlar; Sırların Özellikleri ve Kontrol Yöntemleri; Sır Hataları; Bünye; Bünyede Kullanılan Renklendiriciler; Üç Boyutlu Form; İki Boyutlu Yüzey Seramiği; Sanatsal; Biçimsel; Özgün Tasarım; Eleştirel Düşünme; Yaratıcı Düşünme; Artistik Seramik; Plastik Sanat Kavramları; Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Dönem İçindeki Dersleriyle İlgili Mesleki Terminoloji.

SER 478 Seramik Sanatı Meslek Dili VIII2+02,0
Standart; Türk Standartları; Teksir ve Teksir Kalıpları; Taşıma Ceketi; Pomze; Aplikasyon; Enstelasyon; Bahçe Seramikleri; Duvar Elemanları; Seperasyon; Astar; Sıcaklık; Sıcaklık Dereceleri; Santigrat; Serigrafi; Serigrafi Malzemeleri; Fonksiyonel Seramik; Seramik Yüzey Değerlendirme; Sanatçı Kimliği; Portfolyo; Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Dönem İçindeki Dersleriyle İlgili Mesleki Terminoloji.

SER 479 Teknik Dekor Uygulamaları III2+24,0
Teknik Dekorlar: Direkt baskı, İndirekt baskı; Karo Ebatları: Yer karoları, Duvar karoları, Bordür karolar; Karo Tasarımı: Tasarım aşamaları, Tasarım seçimi, Fon, Bordür, Serpme, Desen tasarımı; Uygulama: Renk ayrımı, Negatif çizim elekler, Elek numaraları, Emülsiyonlar, Emülsiyon hazırlama, Eleklere emülsiyon uygulaması, Pozlama, Pozlama cihazları, Pozlama lambaları, Pozlama süresi, Eleklerin yıkanması, Kurutma, Baskı uygulaması, Boyalar, Boya hazırlama, Su bazlı medyum, Boya medyum karışımı, Ragleler, Ön denemeler, Baskı işlevi, Karoların baskı sonrası değerlendirilmesi, Pişirim 700-800°C değerlendirmeler.

SER 480 Teknik Dekor Uygulamaları IV2+24,0
Teknik Dekor Uygulamalarında Sırüstü Dekorlama Yöntemlerinden Elek Baskı Yöntemi: Tasarım aşamaları, Tasarım seçimi; Fon, Bordür, Serpme tasarımları ve örnekleri, Desen tasarımı. Uygulama: Renk ayırımı, Negatif çizimleri ve baskıya hazır hale getirme. Baskıda Kullanılan Malzemelerin Tanıtılması: Elek, Emülsiyonlar, Baskı ragleleri, Boyalar, Transfer kağıtları, Pozlama makinaları.

SER 491 Endüstriyel Seramik Tasarımı I3+38,0
Tasarımda İzlenecek Metodlar; Endüstriyel Tasarımla İlgili Ön Bilgiler; Endüstriyel Tasarımla İlgili Ürünlerin İncelenmesi; Ürünlerin Değerlendirilmesi; Endüstriyel Seramik Ürünlerden Islak Zemin Malzemeleri; Banyo Seti ve Aksesuarları; Hela Taşı; Evye; Sabunluk; Havluluk; Ayna Çerçevesi; Fırçalık; Dekoratif Seramik Ürünler; Resim Çerçevesi; Vazo; Büro Takımı; Modüler Endüstriyel Duvar Panoları; Sofra ve Süs Eşyaları; Aydınlatma Elemanları; Özel Endüstriyel Parçalar; Proje Hazırlama; Araştırma; Şekillendirme; Model ve Kalıp Hazırlama; Ürün ile Ön Projenin Karşılaştırması.

SER 492 Endüstriyel Seramik Tasarımı II3+38,0
Türk Standartları Tanıtımı, İncelenmesi; Seramik Ürünlerde Standartlar; Endüstriyel Ürünün Proje Çizimi; Tasarım Projelerinin Türk Standartlarına Göre Ölçülendirilmesi ve Karşılaştırılması; Çekirdek ve Model Hazırlama; Kalıp ve Yardımcı Malzemeler; Plaka ve Şablon Hazırlama; Kalıplama Şeklinin Belirlenmesi; Endüstriyel Üretime Uygun Kalıplar; Teksir ve Teksir Kalıpları; Ürün Çıkarma; Taşıma Ceketi; Pomze; Ürün Şekillendirme; Döküm; Montaj ve Aplikasyon; Rötuş; Kurutma; Bisküi ve Sırlı Pişirim.

SER 493 Serbest Seramik Tasarımı I3+38,0
Tasarımlar; Üç Boyutlu Form; İki Boyutlu Yüzey Seramiği; Değişik Mekânlarda Uygulamalar; Farklı Teknik Anlatımlar; Süsleme Yöntemlerinin Kullanımı; Artistik Sır ve Astar ile Yüzey Araştırmaları; Tasarımda Amaç; Sanatsal; Biçimsel Araştırma; El Becerileri; Özgün Tasarımlar; Pişirim Çeşitleri, Saggar, Redüksiyon; Açık Pişirim; Dekor Yöntemleri; Astar Dekorlama; Sıraltı; Sırüstü; Mishima ve Sgraffifto; Şekillendirme Yöntemleri; Alçı Kalıba Basma; Plaka; Pres veya El ile; Sırlama Yöntemleri; Püskürtme; Daldırma; Akıtma; Sunum; Dönem İçi Yapılan Çalışmalar; Bitirme Projesi; Sergileme.

SER 494 Serbest Seramik Tasarımı II3+38,0
Tasarımlar ve Uygulamalar; İki Boyutlu ve Üç Boyutlu Formlar; Enstelasyon; Yapı Bahçe Seramikleri; Bahçe Elemanları, Saksı, Aydınlatma; Su Oyunları; Kuş Evleri, Duvar elemanları; Separasyon; Rölyefli Pano; Canlı Modelden Serbest Form Çalışmaları; Kuş, Kedi; Astarlama; Zinter astar, Renkli astar, Puarla astarlama; Akıtma Yöntemiyle Astarlama; Artistik Sırlar; Mat; Toplanmalı; Akışkan; Renkli; Aventurin; Pişirimler; Sagar; Redüksiyon; Açık-İlkel; Sunum; Yapılan Çalışmaların Bitirme Projesi İle Sergilenmesi; Dosya.

SER 801 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi I2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Seramik Sanatları Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

SER 802 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi II2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Seramik Sanatları Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

SER 803 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi III2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Seramik Sanatları Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

SER 804 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi IV2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Seramik Sanatları Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

SER 805 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi V2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Seramik Sanatları Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

SER 806 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VI2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Seramik Sanatları Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

SER 807 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VII2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Seramik Sanatları Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

SER 808 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VIII2+02,0
Metin Türlerinin Çeşitleri ve Özellikleri: Hikâye, Gazete/dergi haberi, Bilgi verici metin, İşlevsel metinler, Özgeçmiş, Eleştiri, Betimleme, Röportaj, Şiir vb. yazma, Okuma ve sözlü anlatım; Seramik Sanatları Terim ve Konuları: Mesleki terimlerin tanımı, Terim ve konuların uygun ve çeşitli bağlamlarda yazılı/sözlü anlatımı ve değerlendirme.

SNT 229 Genel Sanat Tarihi I2+03,0
Sanat ve Sanatçı Kavramları: Tarih Öncesi Çağlardan Ortaçağ Sonuna Kadar Sanatın Toplumsal-Siyasal-Kültürel Değişimlerdeki İşlevi, Etkileşimi; Dönemlere Göre Biçim Üslup Özelliklerinin Gelişimi; Güzellik-Estetik Kavramları ve Antik Çağın Somut Örnekleri; Doğu-Batı Sanat Anlayışlarının, Felsefelerinin Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi; Din-Sanat İlişkilerinin Somut Örnekler Olan Yapıtlarda İncelenmesi; Genel Kaynak Kitapların Tanıtımı.

SNT 230 Genel Sanat Tarihi II2+03,0
Ortaçağ'dan Günümüze Sanatın Toplumsal-Siyasal-Kültürel Dönüm Noktalarındaki Rolü ve Etkileşimi; Mimarlık ve Plastik Sanatlar Kavramlarının Değerlendirilmesi; Sanat Tarihi Terminolojisi; Sanatçı Kimliğinin Ortaya Çıkışı ve Somut Örnekleri; 19-20. yüzyılın Toplumsal-Siyasal Etkilerinin Sanata Yansıması ve Örnekleri; 20. yüzyıl Türk Sanat Ortamı; Mimarlık ve Plastik Sanatların Gelişimi, Sanatçılar ve Yapıtları.

SNT 314 Türk Sanatı Tarihi2+03,0
İslam Öncesi Türk Kültür ve Sanatı, Hun, Göktürk ve Uygur Sanatlarından Örnekler, Büyük Selçuklu, Memlük ve Zengi Sanatları Süsleme Örneklerinin Anadolu'da Etkileri; Anadolu Selçuklu Eserleri: Taş, Ahşap, Çini, Tuğla bezemeleri; Beylikler Devri ve İlk Devir Osmanlı Eserleri; Klasik Devir Osmanlı Mimarisi; Türk Barok ve Ampir Üslubu; Türk El Sanatları: Halı, Kilim, Çini, Seramik, Maden, Ahşap ve kumaş örnekleri, Desen ve Teknikleri; Türk Resminin Gelişimi: Batılı ressamlar ve Türk sanatçıları; Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi: I. ve II. Ulusal mimari örnekler, Heykel sanatı ve Diğer Sanatlar.

SNT 329 Genel Sanat Tarihi2+02,0
Sanat ve Sanatçı Kavramları; Sanatın Doğuşu: İlk plastik sanat ürünleri; İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik, Toplumsal ve Düşünsel Yapılar; Uygar Toplum; Toplumsal Sanattan Bireysel Sanata Geçiş; Eski Yunan ve Roma'da Toplum ve Uygarlık. Orta Çağ Toplumu ve Uygarlığı; Hıristiyan Sanatının Doğuşu; Kültür ve Felsefe; Yeni Çağ Toplumu ve Uygarlığı; Rönesans ve Anlamı-İnsanın ve Doğanın Keşfi; Doğa Gerçeği ve Sanat; Reform Hareketlerinin Sanata Etkisi; 19. Yüzyılın Düşünsel Yapısının Sanata Etkisi, Türkiye'nin Kültürel Yapısının Sanata Etkisi; Mimarlık ve Plastik Sanatların Gelişimi; Sanatçılar ve Yapıtları.

SNT 352 Türk Sanatı Tarihi2+03,0
İslamiyetten Önce Türk Sanatı: Hunlar, Göktürkler, Uygurlar; İslamlıktan Sonra Türk Sanatı: Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular; Camiler, Türbeler, Kervansaraylar ve Saraylar; Rengiler, Tolunoğulları; Anadolu'da Türk Sanatı: Anadolu Selçukluları; 14. yüzyıl Anadolu Beylikleri: İlhanlılar, Karakoyunlular, Karamanoğulları, Candaroğulları, Germiyanlılar, Saruhanlılar, Aydınoğulları, Menteşeliler; Osmanlı Sanatı: Erken Osmanlı, Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki eserler ve Mimar Sinan, 17 ve 18. yüzyıl Osmanlı Sanatı, Son Dönem Osmanlı Sanatı, Erken Cumhuriyet Dönemi.

SOS 114 Büro Elemanı Davranışları2+02,0
Büro Tanımı ve Büro Ortamları Hakkında Genel Bilgi; Büro Elemanı ve Davranış Kavramları Hakkında Bilgi; Kişilik Tanımı ve Kişilik Özellikleri; Güdüleme Tanımı ve Güdüleme Hakkında Bilgi; Algılama Nedir?; Dikkat ve İlgi; Stres Tanımı ve Savunma Mekanizmaları; Etkileşim ve Uyma Davranışı; Tutum ve Davranış Belirleme; Amaç Belirleme ve Başarılı Olma; İşyerinde İletişim Kurma; Sorunlu Kişiliklerle Başa Çıkma Hakkında Bilgi; İmaj Yaratmak İçin Yapılması Gerekenler.

TAR 161 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
Osmanlı Devleti' nin Son Dönemi ve Yapılan Reform Hareketleri; Trablusgarp Savaşı; Balkan Savaşları; Birinci Dünya Savaşı; Birinci Dünya Savaşı' na Osmanlı Devleti'nin katılması; Mondros Ateşkes Antlaşması ve Osmanlı Devleti'nin Parçalanması; Mustafa Kemal Paşa' nın Anadolu'da Ulusal Mücadeleyi Başlatması ve Örgütlemesi: Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkması, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri; Birinci T.B.M.M. 'nin Açılması; Sevr Barış Antlaşması; Düzenli Ordunun Kurulması.

TAR 162 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
Kurtuluş Savaşı' nda Cepheler: Doğu Cephesi, Güney Cephesi, Batı Cephesi; Batı Cephesi'nde Yapılan Savaşlar: İnönü Savaşları, Eskişehir-Kütahya Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı, Başkomutanlık Meydan Muharebesi; Mudanya Ateşkes Antlaşması; Lozan Barış Antlaşması; Demokratik Hukuk Devletinin Kurulması: Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve toplumsal yaşayışta yapılan yenilikler; Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik, Bu ilkelerin genel nitelikleri.

TAR 356 Kültür Tarihi2+03,0
Kültür Nedir?; Kültür ve Kişilik; Kültür ve Sanat; Yöresel Kültür ve Evrensel Kültür; Kültür ve Kültür Farklılıkları; Kişisel Kültür; Tarihte Farklı Toplumlarda Geçmişten Günümüze Kültürlerin Yapısı: Sanata etkileri ve bu kültürlerin birbirleriyle etkileşimi; Kendi Kültürümüzde Farklı Kültür Ortamlarının Karşılaştırılması; Kültürün Sanata, Sanatçıya ve Yaratıcılığına Etkileri.

THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
Öğrencilerin bilgi ve birikimlerini kullanarak toplumsal bir projede yer almaları amacıyla açılmıştır. Okullarda etüt saatlerinde öğrencilere yardımcı olmak, yaşlı, engelli bakım evleri ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kişilere yardımcı olmak, ağaç dikimi yapmak, çevre bilinci oluşturmak vb. anlamda oluşturulan projeleri gerçekleştirmek.

TİP 109 Tipografiye Giriş4+27,0
Tipografinin Tanımı ve Grafik Tasarım Açısından Önemi; Tipografinin Tarihsel Gelişimi; Yazının Doğuşu ve İlk Alfabeler, Latin alfabesinin baskının bulunuşuna kadar olan gelişimi, Baskının ve baskı yazıların gelişimi, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılda tipografi; Tipografiyle İlgili Temel Terimler; Harfin Anatomisiyle İlgili Terimler, Yazı karakteri, Yazı karakteri ailesi, Yazı karakteri ağırlık ve stilleri, Font, Yazının ölçülendirilmesi; Espas, Espasta uyulması gereken kurallar, Harf espası, Kelime espası, Satır espası, Negatif espas, Göz ortası, Espasta özel durumlar.

TİP 110 Tipografi I4+26,0
Tipografinin Tanımı ve Grafik Tasarım Açısından Önemi; Tipografinin Tarihsel Gelişimi; Yazının Doğuşu ve İlk Alfabeler, Latin alfabesinin baskının bulunuşuna kadar olan gelişimi, Baskının ve baskı yazıların gelişimi, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılda tipografi; Tipografiyle İlgili Temel Terimler; Harfin Anatomisiyle İlgili Terimler, Yazı karakteri, Yazı karakteri ailesi, Yazı karakteri ağırlık ve stilleri, Font, yazının ölçülendirilmesi; Espas, Espasta uyulması gereken kurallar, Harf espası, Kelime espası, Satır espası, Negatif espas, Göz ortası, Espasta özel durumlar.

TİP 211 Tipografi II4+27,0
Tipografinin Grafik Tasarım Elemanı Olarak Doğru Kullanılması; Doğru Yazı Karakterinin Seçilmesi, Yazının uygun satır uzunluğunda dizilmesi, Espasların düzenlenmesi, Sayfa kenarı boşlukları, Uygun yazı ölçüsünün seçimi, Yazı karakteri tür ve stillerinin karıştırılması, Tamamı büyük harfle oluşturulan satırlar, Sıkıcı olmayı önlemek, Garip düzenlemelerden kaçınmak, Metnin kontrol edilmesi, Başlığı satırlara bölmek, Neyin vurgulanması gerektiğine karar vermek, Her şeyi birden göstermek hiçbir şey göstermemektir, Vurgu yaratmak, Okuma uzaklığını gözönünde bulundurmak, Alışkanlıkların değerlendirilmesi.

TİP 212 Tipografi III4+27,0
Tipografik Rezonans; Tipografik Rezonans Yaratmada Etkili olan Unsurlar; Yazı Karakteri Seçimiyle Tipografik Rezonans Yaratma; Yazı Karakterinin Rengi, Ölçüsü, Ağırlığı, Stili, Düzenlenmesi ve diğer tasarım elemanlarıyla ilişkisinin rezonansa etkisi; Yazı Karakterlerinin Sahip Olduğu İmajlar, Tarihsel gelişim sürecinden kaynaklanan özellikler, Çağrışım yoluyla anlam yaratma, Kelimeye anlam yükleme; Tipografik Roller; Başlık ve Manşet, İkincil başlık, Resim altı yazıları, Metin, Alt başlık, İmza ve diğer tipografik roller.

TİP 401 İleri Tipografi I2+34,5
Grafik tasarımın temel bileşenlerinden olan tipografi ve imajın bileşimi; Tipografi ve imajın etkileşimi; Tipografi ve imajın beraber kullanılması; İmajlar içerisinde sözcükler; Tipografi ve imajın birleşip bütünleşmesi; Harf olarak imaj, İmaj olarak harf, İmaj olarak kelime, İmaj olarak metin; Çevresel görüntü olarak tipografi; Nesnel tipografi ve imaj; Harf artı imaj, Kelime artı imaj; Görsel-sözel sinerji; Yalnızca tipografi ve yalnızca imaj.

TİP 402 İleri Tipografi II2+34,5
Yazı karakteri tasarımı; Harf anatomisine genel bakış; Arm, Ascender, Descender, Spur, Bar, Serif, Bowl, Loop, Ear, Link, Stress, Stroke, Stem, Shoulder, Hairline, Terminal, Tail, Counter, Spine, Swash, Ligature, X-Height, Baseline, Capline, Character, Font; Yazı karakteri stilleri, ağırlıkları, türleri, taşıdıkları imajlar ve kullanım alanları, Baskı ve okunabilirlik açısından avantaj ve dezavantajlarının değerlendirilmesi; Fontographer programıyla yazı karakteri tasarımının bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi.

TİY 129 Drama2+13,0
Yaratıcılık Yöntemi Olarak Drama: Teknik ve Kullanım Alanları; Uyum ve Güven; İmgesel Düşünme ve Anlatım; Sözel ve Sözel Olmayan iletişim Becerilerinin Geliştirilmesi; Toplumsal Duyarlığın Geliştirilmesi; Grup Çalışmaları ve Uygulamalar.

TÜR 109 Yapı Ressamlığı Yazılı ve Sözlü Anlatım I3+02,0
Temel Düzeyde: Yapı Ressamlığı Meslek Alanında Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Yapı Ressamlığı Meslek Alanında Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Yapı Ressamlığı Meslek Alanında Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Yapı Ressamlığı Meslek Alanında Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 110 Yapı Ressamlığı Yazılı ve Sözlü Anlatım II3+02,0
Orta Düzeyde: Yapı Ressamlığı Meslek Alanında Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Yapı Ressamlığı Meslek Alanında Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Yapı Ressamlığı Meslek Alanında Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama; Soruları Anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Yapı Ressamlığı Meslek Alanında Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 111 Grafik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım I3+02,0
Temel Düzeyde: Grafik Meslek Alanında Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Grafik Meslek Alanında Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Grafik Meslek Alanında Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Grafik Meslek Alanında Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 112 Grafik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım II3+02,0
Orta Düzeyde: Grafik Meslek Alanında Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Grafik Meslek Alanında Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Grafik Meslek Alanında Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Grafik Meslek Alanında Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 113 Seramik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım I3+02,0
Temel Düzeyde: Seramik Meslek Alanında Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Seramik Meslek Alanında Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Seramik Meslek Alanında Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Seramik Meslek Alanında Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 114 Seramik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım II3+02,0
Orta Düzeyde: Seramik Meslek Alanında Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Seramik Meslek Alanında Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Seramik Meslek Alanında Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Seramik Meslek Alanında Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 115 Bilgisayar Operatörlüğü Yazılı ve Sözlü Anlatım I3+02,0
Temel Düzeyde: Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Alanında Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Alanında Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Alanında Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Alanında Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 116 Bilgisayar Operatörlüğü Yazılı ve Sözlü Anlatım II3+02,0
Orta Düzeyde: Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Alanında Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Alanında Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Alanında Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama; Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Alanında Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 155 Türk Dili I2+02,0
Dil-Kültür-Ulus İlişkisi; Dil Devrimi; Türk Dil Kurumu; Ses Bilgisi: Büyük sesli uyumu, Sert sessiz benzeşmesi, Sert sessiz yumuşaması, Ses düşmesi, Ses türemesi; Sıfat: Sıfat çeşitleri, Niteleme sıfatı, Belirtme sıfatı, İşaret sıfatı, Pekiştirme sıfatı; Yazım Kuralları: -de, -ki eki ile de, ki sözcüklerinin yazımı, Soru eki mi nin yazımı; Noktalama İşaretleri: İki nokta, Ünlem, Tırnak işareti, Kısa çizgi, Uzun çizgi; Öznesine Göre Fiiller: Etken fiil, Edilgen fiil, İsteş fiil, Dönüşlü fiil, Oldurgan fiil, Ettirgen fiil; Bağlaç: Bağlaç çeşitleri; Fiilimsiler: İsim-fiil, Sıfat-fiil, Bağ-fiil ve Kullanımı.

TÜR 156 Türk Dili II2+02,0
Ek-Fiil: Ek fiilin kullanılışı, Olumsuz ve Soru şekli; Cümle Bilgisi; Cümleyi Oluşturan Öğeler; Yüklem: Yüklemin cümledeki yeri; Özne: Özne çeşitleri; Nesne: Nesne çeşitleri; Dolaylı Tümleç; Zarf Tümleci; Cümle Çeşitleri; Anlamına Göre Cümle: Olumlu cümle, Olumsuz cümle; Yüklemine Göre Cümle: İsim cümlesi, Fiil cümlesi; Dizilişine Göre Cümle: Kurallı cümle, Devrik cümle; Yapılarına Göre Cümle: Basit cümle, Bileşik cümle, Sıralı cümle, Bağlı cümle.

TÜR 157 Yazılı Anlatım Uygulamaları I1+22,0
İşitme Engelli Öğrencilerin Toplumsal İletişimde Gereksinim Duydukları Yazı Türleri; Yönlendirilmiş Yazı; Serbest Yazı; Yazılı Kompozisyon: Yazılı anlatımda yaratıcılık, Yazılı kompozisyon, Yazılı anlatımda bağlantı ve Tutarlılık; Çalışma Projeler: Çeşitli kaynaklar kullanarak metin hazırlama, Proje geliştirme, Projelerin yazılı sunumu; Sunulan Projelerin Değerlendirilmesi.

TÜR 158 Yazılı Anlatım Uygulamaları II1+22,0
İşitme Engelli Öğrencilerin Toplumsal İletişimde Gereksinim Duydukları Yazı Türleri; Yönlendirilmiş Yazı; Serbest Yazı; Yazılı Kompozisyon: Yazılı anlatımda yaratıcılık, Yazılı kompozisyon, Yazılı anlatımda bağlantı ve tutarlılık; Çalışma Projeleri: Çeşitli kaynaklar kullanarak metin hazırlama, Proje geliştirme, Projelerin yazılı sunumu; Sunulan Projelerin Değerlendirilmesi.

TÜR 159 Sözlü Anlatım Uygulamaları I1+22,0
İşitme Engelli Öğrencilerin Toplumsal İletişimde Gereksinim Duydukları Sözlü Dil Kullanımı; Sözlü Alıştırmalar; Sözlü Bilgi Edinme; Bilgi Paylaşımı; Sözlü Etkileşim: Dinleme, Anlama; Yönerge Verme; Yönerge Alma; Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve İşlevsel kullanım; Sözcük Dağarcığı; Konuşmada Akıcılık ve Anlaşılabilirlik; Değerlendirme: Kendi sözlü dilini değerlendirme.

TÜR 160 Sözlü Anlatım Uygulamaları II1+22,0
İşitme Engelli Öğrencilerin Toplumsal İletişimde Gereksinim Duydukları Sözlü Dil Kullanımı; Sözlü Alıştırmalar; Sözlü Bilgi Edinme; Bilgi Paylaşımı; Sözlü Etkileşim: Dinleme, Anlama; Yönerge Verme; Yönerge Alma; Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve İşlevsel kullanım; Sözcük Dağarcığı; Konuşmada Akıcılık ve Anlaşılabilirlik; Değerlendirme: Kendi sözlü dilini değerlendirme.

TÜR 193 Yazılı Anlatım Uygulamaları I1+23,0
İşitme Engelli Öğrencilerin Toplumsal İletişimde Gereksinim Duydukları Yazı Türleri; Yönlendirilmiş Yazı; Serbest Yazı; Yazılı Kompozisyon: Yazılı anlatımda yaratıcılık, Yazılı kompozisyon, Yazılı anlatımda bağlantı ve Tutarlılık; Çalışma Projeler: Çeşitli kaynaklar kullanarak metin hazırlama, Proje geliştirme, Projelerin yazılı sunumu; Sunulan Projelerin Değerlendirilmesi.

TÜR 194 Yazılı Anlatım Uygulamaları II1+23,0
İşitme Engelli Öğrencilerin Toplumsal İletişimde Gereksinim Duydukları Yazı Türleri; Yönlendirilmiş Yazı; Serbest Yazı; Yazılı Kompozisyon: Yazılı anlatımda yaratıcılık, Yazılı kompozisyon, Yazılı anlatımda bağlantı ve tutarlılık; Çalışma Projeleri: Çeşitli kaynaklar kullanarak metin hazırlama, Proje geliştirme, Projelerin yazılı sunumu; Sunulan Projelerin Değerlendirilmesi.

TÜR 195 Sözlü Anlatım Uygulamaları I1+23,0
İşitme Engelli Öğrencilerin Toplumsal İletişimde Gereksinim Duydukları Sözlü Dil Kullanımı; Sözlü Alıştırmalar; Sözlü Bilgi Edinme; Bilgi Paylaşımı; Sözlü Etkileşim: Dinleme, Anlama; Yönerge Verme; Yönerge Alma; Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve İşlevsel kullanım; Sözcük Dağarcığı; Konuşmada Akıcılık ve Anlaşılabilirlik; Değerlendirme: Kendi sözlü dilini değerlendirme.

TÜR 196 Sözlü Anlatım Uygulamaları II1+23,0
İşitme Engelli Öğrencilerin Toplumsal İletişimde Gereksinim Duydukları Sözlü Dil Kullanımı; Sözlü Alıştırmalar; Sözlü Bilgi Edinme; Bilgi Paylaşımı; Sözlü Etkileşim: Dinleme, Anlama; Yönerge Verme; Yönerge Alma; Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve İşlevsel kullanım; Sözcük Dağarcığı; Konuşmada Akıcılık ve Anlaşılabilirlik; Değerlendirme: Kendi sözlü dilini değerlendirme.

TÜR 217 Yapı Ressamlığı Yazılı ve Sözlü Anlatım III3+02,0
İleri Düzeyde: Yapı Ressamlığı Meslek Alanında Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Yapı Ressamlığı Meslek Alanında Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Yapı Ressamlığı Meslek Alanında Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Yapı Ressamlığı Meslek Alanında Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 218 Yapı Ressamlığı Yazılı ve Sözlü Anlatım IV3+02,0
Çok İleri Düzeyde: Yapı Ressamlığı Meslek Alanında Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Yapı Ressamlığı Meslek Alanında Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Yapı Ressamlığı Meslek Alanında Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Yapı Ressamlığı Meslek Alanında Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve İşlevsel kullanım.

TÜR 223 Grafik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım III2+02,0
İleri Düzeyde: Grafik Meslek Alanında Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Grafik Meslek Alanında Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Grafik Meslek Alanında Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Grafik Meslek Alanında Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 224 Grafik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım IV2+02,0
Çok İleri Düzeyde: Grafik Meslek Alanında Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Grafik Meslek Alanında Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Grafik Meslek Alanında Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Grafik Meslek Alanında Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 225 Seramik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım III3+02,0
İleri Düzeyde: Seramik Meslek Alanında Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Seramik Meslek Alanında Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Seramik Meslek Alanında Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Seramik Meslek Alanında Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 226 Seramik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım IV3+02,0
Çok İleri Düzeyde: Seramik Meslek Alanında Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Seramik Meslek Alanında Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Seramik Meslek Alanında Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Seramik Meslek Alanında Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 227 Bilgisayar Operatörlüğü Yazılı ve Sözlü Anlatım III3+02,0
İleri Düzeyde: Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Alanında Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Alanında Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Alanında Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Alanında Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 228 Bilgisayar Operatörlüğü Yazılı ve Sözlü Anlatım IV3+02,0
Çok İleri Düzeyde: Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Alanında Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Alanında Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Alanında Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Alanında Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 315 Grafik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları I2+02,0
Temel Düzeyde: Grafik Meslek Alanına Yönelik Farklı Metin Türlerinde Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Meslek Alanına Yönelik Konularda Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Meslek Alanına Yönelik Farklı Metin Türlerinde Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Meslek Alanındaki Konulara Yönelik Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Meslek Alanına Yönelik Konularda Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 316 Grafik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları II2+02,0
Orta Düzeyde: Grafik Meslek Alanına Yönelik Farklı Metin Türlerinde Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Meslek Alanına Yönelik Konularda Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Meslek Alanına Yönelik Farklı Metin Türlerinde Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Meslek Alanındaki Konulara Yönelik Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Meslek Alanına Yönelik Konularda Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 317 Seramik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları I3+03,0
Temel Düzeyde: Seramik Meslek Alanına Yönelik Farklı Metin Türlerinde Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Seramik Meslek Alanına Yönelik Konularda Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Seramik Meslek Alanına Yönelik Farklı Metin Türlerinde Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Seramik Meslek Alanındaki Konulara Yönelik Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Seramik Meslek Alanına Yönelik Konularda Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi.

TÜR 318 Seramik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları II3+03,0
Orta Düzeyde: Seramik Meslek Alanına Yönelik Farklı Metin Türlerinde Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Meslek Alanına Yönelik Konularda Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Seramik Meslek Alanına Yönelik Farklı Metin Türlerinde Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Meslek Alanındaki Konulara Yönelik Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Meslek Alanına Yönelik Konularda Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 417 Grafik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları III2+02,0
İleri Düzeyde: Grafik Meslek Alanına Yönelik Farklı Metin Türlerinde Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Meslek Alanına Yönelik Konularda Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Meslek Alanına Yönelik Farklı Metin Türlerinde Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Meslek Alanındaki Konulara Yönelik Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Meslek Alanına Yönelik Konularda Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 418 Grafik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları IV2+02,0
Çok İleri Düzeyde: Grafik Meslek Alanına Yönelik Farklı Metin Türlerinde Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Meslek Alanına Yönelik Konularda Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Meslek Alanına Yönelik Farklı Metin Türlerinde Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Meslek Alanındaki Konulara Yönelik Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Meslek Alanına Yönelik Konularda Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 419 Seramik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları III3+03,0
İleri Düzeyde: Seramik Meslek Alanına Yönelik Farklı Metin Türlerinde Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Meslek Alanına Yönelik Konularda Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Meslek Alanına Yönelik Farklı Metin Türlerinde Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Meslek Alanındaki Konulara Yönelik Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Meslek Alanına Yönelik Konularda Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.

TÜR 420 Seramik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları IV3+03,0
Çok İleri Düzeyde: Seramik Meslek Alanına Yönelik Farklı Metin Türlerinde Yönlendirilmiş Yazılı Anlatım: Cümle yazma, Boşluk doldurma, Olay yazma; Meslek Alanına Yönelik Konularda Yazılı Kompozisyon: Ana fikir, Bakış açısı, Planlama, Giriş, Gelişme, Sonuç, Paragraf yapısı, Cümle düzeni; Yazılı Anlatımda Süreklilik ve Bağlantı; Farklı Yazı Türleri; Meslek Alanına Yönelik Farklı Metin Türlerinde Sözcük Dağarcığı Geliştirme; Meslek Alanındaki Konulara Yönelik Düşünme ve Sözlü İletişim Becerileri: Dinleme ve anlama, Soruları anlama, Soru sorma, Tartışma; Deyimler; Meslek Alanına Yönelik Konularda Sözlü Anlatım Dili: İçerik, Yapı, Söz dizimi ve işlevsel kullanım.SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

      

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun nitelikli eleman yetiştirmek üzere 1986 yılında Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuş olup 11 Temmuz 1992 tarihinde Sivil Havacılık Yüksekokulu' na, 23 Haziran 2012 tarihinde Fakülteye dönüştürülmüştür. Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakım, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Hava Trafik Kontrol ve Pilotaj bölümlerinde bir yıl İngilizce hazırlık ve dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir.Öğrenciler Hava Trafik Kontrol bölümüne ön kayıt ile, Pilotaj, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakım ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümlerine merkezi yerleştirmeyle girebilirler.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde uluslararası hava taşımacılığına açık bir havaalanı, JAR-145 onaylı bir bakım kuruluşu, 20 adet havaaracı, 28 adet laboratuar, uçuş, meydan kontrol ve radar simülatörleri bulunmaktadır.Fakülte sahip olduğu bakım tesisiyle 5700 kg altı havaaraçlarının büyük bakımlarını yapabilme yeteneğine sahiptir. Havaalanı işletmesi, hava trafik kontrol hizmetleri, uçuş ve havaaracı bakım faaliyetlerinin de etkin bir şekilde sürdürüldüğü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi' nde öğrenciler eğitim konuları ile örtüşen faaliyetleri uygulama alanında öğrenme fırsatı bulmaktadırlar.

Bu entegre yapı içinde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ulusal ve uluslararası havacılık kuruluş ve endüstrileri ile iş birliliğini sürdürmektedir. Havacılık sektöründe sürdürülen hizmetin uluslararası nitelik taşıyor olması nedeni ile bu sektöre insan kaynağı sağlayan eğitim kuruluşlarının ve bu sektörde hizmet veren personelin standartlara uygun yetkilendirilmiş olmaları gerekmektedir.Anadolu Üniversitesi sürdürdüğü eğitimler ve havacılık faaliyetleri ile geçmişten bu güne ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İnsan kaynağı, gerekli donanımı ve sözü edilen özellikleri ile Fakülte dünya genelinde sayılı havacılık okulları arasında yer almaktadır.Müdür: Prof. Dr. Semra KURAMA
Müdür Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Cem ÇETEK
Müdür Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Serdar DALKILIÇ
Yüksekokul Sekreteri:


ÖĞRETİM ELEMANLARI

HAVA TRAFİK KONTROL BÖLÜMÜ

      Türk hava sahasında emniyetli, düzenli ve etkin hava trafik akışını sağlamak amacıyla Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ve EUROCONTROL standartları doğrultusunda hava trafik kontrolörü yetiştirilir. Ülkemizde lisans düzeyinde hava trafik kontrol eğitimi veren ilk ve tek bölümdür. Öğrenciler kuramsal derslerin yanı sıra Hava Trafik Kontrol Radar Simülatörü, Meydan Kontrol Simülatörü ve Uçuş Prosedürleri Tasarım Laboratuarında uygulamaya yönelik eğitim almaktadırlar. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Havaalanı'nda sürdürülen hava trafik hizmetleri öğrencilere gerçek trafik ortamında eğitim olanağı sunmaktadır.

      Hava Trafik Kontrol Bölümü'ne ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile on beş öğrenci alınmaktadır. Bölümde bir yıl İngilizce hazırlık sonrası dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. İlk on iş günü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Simülatör Laboratuarlarında, diğer yirmi işgünü hava trafik kontrol ünitelerinde olmak üzere toplam otuz iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.

      Mezunlar Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hava Trafik Kontrol Ünitelerinde çalışmaktadır.

      

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Aydan CAVCAR
Bölüm Başkan Yrd.: Yard. Doç. Dr. Cem ÇETEKHAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ

      Havacılık sektörüne, uluslararası standartlarda, nitelikli bakım ve onarım personeli yetiştirilir. Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü'nde Avrupa Birliği standartları SHY/JAR-66 Havaaracı Bakım Personeli Yönetmeliği ve SHY/JAR-147 Havaaracı Bakım Eğitim Kuruluşları Yönetmeliği gerekliliklerine uygun eğitim verilmektedir. Fakülte Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün SHY Part-147 Havaaracı Bakım Eğitim Yetkisine sahiptir. Öğrenciler kuramsal derslerin yanı sıra avionik, yüksek frekans, otomatik kontrol, DME, VOR, ILS, bilgisayar, temel elektrik elektronik, elektroteknik, haberleşme sistemleri laboratuarları ve Fakülte bünyesindeki JAR-145 onaylı bakım tesislerinde uygulamaya yönelik eğitim almaktadırlar.

      Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü'ne merkezi yerleştirme ile yirmi beş öğrenci alınmaktadır. Bölümde bir yıl İngilizce hazırlık sonrası dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu staj süresi seksen iş günüdür.

      Mezunları; Türk Hava Yolları A.O., Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım Merkezleri, özel havayolu işletmeleri ve havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerin teknik bölümlerinde çalışmaktadır.

      

Bölüm Başkan Yrd.: Yard. Doç. Dr. Asuman ÖZGER
Bölüm Başkan Yrd.: Yard. Doç. Dr. Kadriye YAMANPİLOTAJ BÖLÜMÜ

      Sivil havacılık sektörüne, uluslararası standartlarda, nitelikli pilot yetiştirilir. Ülkemizde lisans düzeyinde pilotaj eğitimi veren ilk ve tek bölümdür. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ICAO, Avrupa Havacılık Standardı JAR-FCL ve ulusal gereklilikler doğrultusunda sürdürülen eğitimin sonunda öğrenciler ATP(A) kredisinde CPL(A)/IR(A) lisansına sahip pilotlar olarak mezun olabilmektedirler. Bölüme başlayan öğrenciler ilk bir buçuk yıl (3 yarıyıl) kuramsal ağırlıkta yer derslerini görmektedirler. Devamında uçuş eğitimleri genel amaçlı uçuş simülatörleri ve 8 adet SOCATA TB 20 TRINIDAD, 5 adet CESSNA 172SP, 2 adet BEECH CRAFT C90 GTI olmak üzere 15 uçaklık Anadolu Üniversitesi uçak filosu ile yapılmaktadır.

      Pilotaj Bölümü'ne merkezi yerleştirme ile on beş öğrenci alınmaktadır. Bölümde bir yıl İngilizce hazırlık sonrası dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu staj süresi yirmi iş günüdür.

      Mezunlar, Türk Hava Yolları A.O., özel havayolu işletmeleri, hava taksi işletmeleri ve çeşitli uçuş okullarında çalışmaktadır.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa CAVCARSİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

      Havacılık sektöründeki devlet ve özel kuruluşların işletmecilik konularında ihtiyaç duyduğu nitelikli personel uluslararası gereklilikler doğrultusunda yetiştirilir. Hava taşımacılığı, Havayolu Yönetimi, Havaalanı Yönetimi, Harekat Performans, Havacılık Emniyeti ve Güvenliği gibi mesleki dersler; Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik Yönetimi gibi işletme yönetimi kuramsal dersleri ve IATA onaylı Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler gibi sertifikalı dersler Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü programlarında yer almaktadır.

      Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü'ne merkezi yerleştirme ile kırk öğrenci alınmaktadır. Bölümde bir yıl İngilizce hazırlık sonrası dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu staj süresi kırk iş günüdür.

      Mezunlar; Türk Hava Yolları A.O., özel havayolu işletmeleri, havaalanları, havaalanı yer hizmetleri, ikram ve kargo işletmeleri ile diğer havacılık kuruluşlarında çalışmaktadır.

      

Bölüm Başkanı: Yard. Doç. Dr. Ünal BATTAL
Bölüm Başkan Yrd.: Yard. Doç. Dr. Ali Emre SARILGANUÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM BÖLÜMÜ

      Havacılık sektörüne, uluslararası standartlarda, nitelikli bakım ve onarım personeli yetiştirilir. Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü'nde Avrupa Birliği standartları SHY/JAR-66 Havaaracı Bakım Personeli Yönetmeliği ve SHY/JAR-147 Havaaracı Bakım Eğitim Kuruluşları Yönetmeliği gerekliliklerine uygun eğitim verilmektedir. Fakülte Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün SHY Part-147 Havaaracı Bakım Eğitim Yetkisine sahiptir. Öğrenciler kuramsal derslerin yanı sıra aerodinamik, hidrolik sistemler, malzeme, CAD/CAM, bilgisayar laboratuarları, gövde, motor, bremze atölyeleri ve Yüksekokul bünyesindeki JAR-145 onaylı bakım tesislerinde uygulamaya yönelik eğitim almaktadırlar.

      Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü'ne merkezi yerleştirme ile kırk beş öğrenci alınmaktadır. Bölümde bir yıl İngilizce hazırlık sonrası dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu staj süresi seksen iş günüdür.

      Mezunları; Türk Hava Yolları A.O., Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım Merkezleri, özel havayolu işletmeleri ve havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerin teknik bölümlerinde çalışmaktadır.

      

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hidayet BUĞDAYCI
Bölüm Başkan Yrd.: Doç. Dr. Dilek TURAN
Bölüm Başkan Yrd.: Doç. Dr. Enis Turhan TURGUTDERS PROGRAMI


DERS İÇERİKLERİ
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

      Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, 1993 yılında kurulmuştur. Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu'nda, bir yıllık hazırlık sınıfına ek olarak 8 yarıyıllık lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Öğrenciler aldıkları eğitimi, hem okuldaki laboratuvarlarda hem de Anadolu Üniversitesi'nin çeşitli tesislerinde uygulama olanağı bulunmaktadır. Önbüro ve yiyecek içecek ve seyahat acentacılığı operasyonları, yaygın kullanımı olan Opera, Amadeus ve Galileo paket programları aracılığı ile öğretilmektedir. Prensip olarak, staj yapılacak tesislerin 3-4-5 yıldızlı otel, 4-5 yıldızlı tatil köyü ve A grubu seyahat acentası olmasına dikkat edilmektedir.

      Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ders programı, işletmecilik tabanlı bir program olup ders programı hazırlanırken turizm sektörünün ihtiyaçları göz önünde bulundurulmaktadır. Yüksekokuldaki deneyimli öğretim elemanlarının yanı sıra, sektörden farklı bakış açılarına sahip kişiler de bilgi ve deneyimleriyle eğitime katkıda bulunmaktadırlar.

      Yüksekokulda aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Genel not ortalaması yüksek olan öğrenciler üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarında ikinci anadal programına devam edebilmektedirler. Yüksekokuldaki diğer bir program, uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülen Konaklama İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programıdır. 2003 yılından bu yana lise ve dengi okul mezunu gençlere yönelik meslek edindirme programı olan EI-AH&LA Amerikan Hotel and Lodging Association Sertifika Programı yürütülmektedir. Bu programın eğitim dili İngilizcedir.Müdür: Prof. Dr. Semra GÜNAY AKTAŞ
Müdür Yardımcısı: Doç. Dr. Medet YOLAL
Müdür Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. İnci Oya COŞKUN
Yüksekokul Sekreteri: İbrahim KÖSE


ÖĞRETİM ELEMANLARI

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU (ÖRGÜN)

      Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, 1993 yılında kurulmuştur. Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu'nda, bir yıllık hazırlık sınıfına ek olarak 8 yarıyıllık lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Öğrenciler aldıkları eğitimi, hem okuldaki laboratuvarlarda hem de Anadolu Üniversitesi'nin çeşitli tesislerinde uygulama olanağı bulunmaktadır. Önbüro ve yiyecek içecek ve seyahat acentacılığı operasyonları, yaygın kullanımı olan Opera, Amadeus ve Galileo paket programları aracılığı ile öğretilmektedir. Prensip olarak, staj yapılacak tesislerin 3-4-5 yıldızlı otel, 4-5 yıldızlı tatil köyü ve A grubu seyahat acentası olmasına dikkat edilmektedir.

      Ders programı hazırlanırken turizm sektörünün ihtiyaçları göz önünde bulundurulmaktadır. Öğrenciler, geleceğin yönetici adayları olacaklarından, mesleki derslerin yanında işletme fakültelerinde okutulan derslere de yer verilmektedir. Öğrencilerin, turizm sektöründe başarılı bir yöneticinin sahip olması beklenen akademik bilgi ve yabancı dil bilgisinin yanı sıra, sektör gereksinimleri doğrultusunda hazırlanıp uygulanan yazılımları kullanabilme ve iletişim yeteneklerini geliştirmeleri de hedeflenmektedir. Buradan hareketle, programı tamamlayanların kendi kişisel gelişiminin önemini kavramış, sorumluluk sahibi, sorun çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, çevrelerine saygı duyan bireyler olması hedeflenmektedir. Yüksekokuldaki deneyimli öğretim elemanlarının yanı sıra, sektörden farklı bakış açılarına sahip kişiler de bilgi ve deneyimleriyle eğitime katkıda bulunmaktadırlar.

       Yüksekokulda aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Genel not ortalaması yüksek olan öğrenciler üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarında ikinci anadal programına devam edebilmektedirler. Yüksekokuldaki diğer bir program, uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülen Konaklama İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programıdır. 2003 yılından bu yana lise ve dengi okul mezunu gençler
DERS PROGRAMI


DERS İÇERİKLERİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

      Geniş ve deneyimli kadrosuyla üniversitenin bütününe hizmet veren Yabancı Diller Yüksekokulu, dil öğretimindeki güncel yaklaşım ve yöntemlere dayalı olarak yabancı dil eğitimi vermeyi amaçlar.

      Sürekli kendini geliştiren, dinamik bir akademik kadroya sahiptir. Sahip olduğu donanımlarla öğrencinin sınıf dışında da yabancı dilini geliştirme fırsatları sunmaktadır.

      Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

      Not Karşılıkları

       Akademik Takvimi İndirmek için lütfen tıklayınız YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Özel Web Sayfası

      TıklayınızMüdür: Doç. Dr. Belgin AYDIN
Müdür Yardımcısı: Okutman Bülent ALAN
Müdür Yardımcısı: Okutman Ayşe TAŞKIRAN
Yüksekokul Sekreteri:


ÖĞRETİM ELEMANLARI
Profesörler: Handan YAVUZ

Doçentler: Belgin AYDIN, Zehra GÜLMÜŞ

Yardımcı Doçentler: Hülya İPEK, İlknur İSTİFÇİ, Aysel KILIÇ, Gonca SUBAŞI

Öğretim Görevlileri: Özmen ALTAN, Cüneyt ARAS, Deniz ATACAN, Hale CANORUÇ, Neslihan S. CANORUÇ, Carmel CHARLES SANT, Sema ÇELİKSOY, Ebru ERGÜN, Davıt B. FORINASH, Orhan GÖK, Hüsamettin GÜLER, Ahmet KUL, Murat KÜLEKÇİ, Edward MCQUAID, İlknur MUTTALİPOĞLU, Cathy RUDNICK, Figen TEZDİKER, Özlem UZUN, Orhan Gazi ÜNVER, Selin YILDIRIM, Burcu YILMAZ

Okutmanlar: Nurkan AÇIKGÖZ, Sevil AK ÇİMENLER, Emel AKAY, Aslı AKÇAY, İsmet Görkem AKGÜN, Esra AKINCI TAŞÇI, Meriç AKKAYA ÖNAL, Deniz AKSU GANİK, Aycan AKYILDIZ UYGUN, Bülent ALAN, Dilek ALTINDAŞ, İnci ARAS, Uğur ARIMAN, Eda ARSLAN KUL, Hilal ARSLANTAŞ, Gül ATA, Filiz ATACAN, Sibel ATAY, Ersin ATEŞ, Hakan AVCI, Derya AVŞAR, Ali Tolga AYCI, Neslihan AYDEMİR, Dilek AYDIN, Fatma AYDIN, Numan AYDIN, İrem AYVALIK, Gül BAĞATIR, Merve BAKKAL, Cevdet BALA, Oya BARDAKÇI, Sevnur BAŞARAN, Gaye BAYRİ, Oktay BAYSAL, Ömür BELCE, Hakan BERBER, Zeynep BERBER, Murat Yiğit BOYER, Harun BOZNA, Anna BÜYÜKBURÇ, Faruk BÜYÜKTEKİN, Davıd CALLUS, Katıe Louıse CAVANNA, Aylin CEYLAN, Leila Sarah COLLİNS, Gamze ÇALIŞKAN, Sevim ÇALIŞKAN, Meral ÇAPAR, Gözem ÇEÇEN, Çağlar ÇETİN, Didem DAĞKIRAN, İpek DAĞKIRAN, Ateş DALYAN, Çağdaş DELİBAŞ, Hacer DEMİR, Esra DEMİR ÖZCAN, Gülşah DEMİRCİ, İlknur DEMİREL, Ese Özhan DEMİRHAN, Samet DENİZ, M. Timuçin DENKTAŞ, Zehra DERDİYOK, Ayşenur DERİNÖZ, Gülçin DİŞİKIRIK, Fazilet DOĞAN, Mehmet DURANLIOĞLU, Abdülkadir DURMUŞ, Zübeyda DURMUŞ, Sibel DURUL, Oğuz İbrahim DÜNDAR, Halil DÜZENLİ, Hülya DÜZENLİ, Halil ELİBOL, Deniz EMRE, Gül ER, Fatma ERDEM, Gamze EREN, Pınar EREN, Şener EŞ, Funda GERÇEK, Derya GEREDE, Serkan GERİDÖNMEZ, A. Handan GİRGİNER, Gülcan GÖÇER, Merve GÖÇMEN, F. Dilek GÖDE ŞEN, Muhammet G. GÖK, Yasemin GÖK, Nil GÖKSEL CANBEK, Mehmet GÖNEN, Yasemin GÖREN, Başak GÜÇLÜ, Mustafa GÜLTEKİN, Serpil GÜLTEKİN YÜRÜK, Sema GÜN, Güven Çağdaş GÜNDOĞDU, Aysun GÜNEŞ, Şirin GÜNEYLİ, Sertan GÜR, Hasret GÜRSOY GÜVEN, Cahit HAMURKOPARAN, Zehra HERKMEN ŞAHBAZ, Merve IŞIK, Nuray Pelin İLKYAZ, İsmail İRTEM, Sema K. KARABİNA, Şule K. PLANCHEREL, Zerrin K.GÜNAYDIN, Neslihan KADIKÖYLÜ, Hüseyin KAFES, Nilgün KAHRAMAN, Khaula Komra KAISER, Ahmet Ziya KANATLAR, Gülsüm Müge KANATLAR, Buket KARA YILMAZ, Filiz KARABULUT, Dursun KARAKAYA, Dilek KARAKOÇ, Berrin KARASAÇ, Seher KAŞIKARA, Özlem KAYA, Eda KAYPAK, Ayşe Dilek KESER, Sevil KESER, Gülden KILIÇASLAN, Erol KILINÇ, Ali Ulus KIMAV, Aslı KIMAV, Nigar Muna KINALI, Zuhal KIYLIK, Mihri KOÇAK, Suna KONCA, Yonca KONCALIOĞLU SAVACI, Sedef KONUK, Eylem KORAL, Seçkin KORKMAZ, Neval KOZANLIOĞLU, Kadri KÖPRÜ, Fatma KURT, Havva KURT TAŞPINAR, Huayun LU, Birsen MUTLU, Elif Semanur MUTLU, Funda ORTADEVECİ, Mete ÖZÇELİK, Ayça ÖZÇINAR, Doğukan Hazar ÖZÇUBUK, Barış ÖZDEMİR, Erkin ÖZDEMİR, Sevda ÖZDEMİR, Berna ÖZGÜR, Nilüfer ÖZGÜR, Gülseren ÖZKAN, H. Gülçin ÖZLÜ, Kadir ÖZSOY, Özge ÖZSOY, Kamile ÖZYURT, Hacer Aynur PEHLİVAN, Zeynep Füsun PEKCAN SÖKMEK, Hilal PEKER, Esra PİREN, Hülya PİŞİREN, A. Davıd PLANCHEREL, Murat POLAT, Jing QIAN, Raziye Güleç SABUNCU, Sercan SAĞLAM, Catherine SAPPIN, Yiğit SAVURAN, Ekrem SELVİ, Fatma SERDAROĞLU, Revan SERPİL, Hülya SEZER, Funda SEZGİN, Sedef SEZGİN, Sümeyra SIRKINTI, Esen Yücel SİPAHİU, Neşe Ayşin SİYLİ, Taner SOFRACI, Seçil SOMER GEBELOĞLU, R. Pınar SOYER, Ayşenur SÜNNETÇİ, Güneş SÜTCÜ, Cemil ŞAHİN, Dilek ŞAHİN, Sevgi ŞAHİN, Gaye ŞENBAĞ, Neşenur ŞENEL, Gözde ŞENER, Serpil ŞENGÜL, Dilek ŞENOCAK, İntizar ŞİRAZ, Fatma T. KÖKSAL, Nazmi TASLACI, Ayşe TAŞKIRAN, Alper TOPBAŞ, Bahar TUNÇAY, Dilek TURAN EROĞLU, Gürkan TURHAN, Engin TURNA, Murat Sami TÜRKER, Sinem TÜRKYILMAZ, Davut UYSAL, Jale UZEL, Salih UZUNER, Sıtkı Semih ÜNSAL, Meral Melek ÜNVER, Xıaoyuan XIE, Erhan YAVAŞLAR, Beyhan YAYGINGÖL, Deniz YEĞİN, Tuğba YILDIRIM, Sema YILMAZ BİÇER, Hacer YILMAZ BULGURU, Cengiz YILMAZ, Jıanlıang YU, Ebru Tuba YÜRÜR, Çiğdem YÜZBAŞ

Araştırma Görevlileri: Gülizar Baha OTCU, Harun SERPİL, Volga YILMAZ GÜMÜŞ


MODERN DİLLER BÖLÜMÜ

      Modern Diller Bölümü Üniversitemiz Fakültelerinde açılan zorunlu yabancı diller (İngilizce,Almanca,Fransızca) eğitiminde hizmet vermektedir. Zorunlu derslerin yanı sıra, bölüm ayrıca Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça gibi farklı dil programlarını seçimlik olarak açmakta, değişik dil düzeylerinde (Başlangıç/Orta Düzey/İleri Düzey) eğitim vermektedir.

Bölüm Başkanı: Yard. Doç. Dr. İlknur İSTİFÇİTEMEL YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

      Temel Yabancı Diller Bölümü üniversitemiz öğrencilerine fakülte programlarında yer alan zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca) hazırlık eğitimi vermektedir.

Bölüm Başkanı: Okutman Meral Melek ÜNVERDERS PROGRAMI


DERS İÇERİKLERİ


ALM 197 Almanca I4+04,0
Kendini Tanıtma: Arkadaşları selamlama, Telefonda görüşme, Kendini ve başkalarını tanıtma; Ev/Ev idaresi: Evdeki eşya ve mobilyaları tanımlama; Yemek/İçmek: Gıda alışverişi, Lokantada yemek siparişi verme; Yemek Faturanın Ödemesi; Boş Zaman: Randevulaşma; Kültürel Etkinliklere Katılım Üzerine Tartışma; Sağlık: Organlar, Hastalıklar üzerine konuşma, Doktorla hastalık hakkında konuşma; Günlük Yaşam: Bankada ve postanede iletişim, Hava üzerine konuşma, Yer tariflerini sorma ve aktarma; Seyahat Olanakları Üzerine Konuşma; Özel Günler: Hediyelik eşya satın alma; Dil ve Kültür: Mektup, kartpostal vs. yazma; Bayramlar/Şenlikler: Yazılı ve sözlü kutlama şekilleri; Medya: Televizyon programı üzerine tartışma.

ALM 255 Almanca I3+04,0
Arkadaşları Selamlama; Hatır Sorma; Yer Sorma; Vedalaşma; Kendini ve Başkalarını Tanıtma; Nereli Olduğunu Sorma; Bir İsteği Sorma; Fiyat Sorma; Yiyecek ve İçecek Çeşitlerini Sorma; Restoranlarda veya Resmi Yerlerde Kullanılan Nezaket Cümlelerini Öğrenme; Saati Sorma ve Söyleme; Zaman ve Tarih Belirtme; Başkalarına Tercihini ve Zevkini Bildirme veya Sorma; Birşeyin Miktarını Sorma; Miktar ve Ölçü Bildirme; Telefon Ederken Kullanılan Konuşma Kalıplarını Öğrenme; Verilen Durumlara Uygun Dilbilgisi Kurallarını Aktarma.

ALM 256 Almanca II3+04,0
Modal Fiiller: Können, Müssen, Wollen, Dürfen, Sollen, Mögen; Zamanlar: Şimdiki zaman, Gelecek zaman; İsimler: İsimlerin türleri; Tanım Edatı: Belirli tanım edatı, Belirsiz tanım edatı, Olumsuz ve belirsiz tanım edatı; Tekil Hal ve Çoğul Hal: Yalnız tekil veya çoğul halde kullanılan sözcükler, Çoğul tipleri, Belirsiz tanım edatının çoğulu; İsmin Halleri: Yalın hal, İ-hali, E-hali, İn-hali, Bu Dilbilgisi Konularına Paralel Alıştırmalar.

ALM 298 Almanca II4+04,0
Görünüş ve Şahsiyet: Kişileri betimleme, Şahsi görüş belirtme, Kıyafet, Hoşgörü ve önyargı; Okul ve Çalışma Yaşamı: İş arama, Özgeçmiş yazma; Eğlence ve Medya: Televizyon programları üzerine tartışmalar; Sanayi, İş ve Ekonomi: Teknik servis sorunları; Aile ve Şahsi İlişkiler: Nesiller arası sorunlar, Geçmişte ve günümüzde eğitim; Tabiat ve Çevre: Hava, Coğrafya, Çevre koruması; Yabancı Yaşamı: Seyahat hazırlıkları, Yurt dışında yaşama ve çalışma, Göçmenler; Haberler ve Siyaset: Gazete haberleri, Partiler, Seçim sistemi; Yaşlılık: Dün ve bugün yaşlı olmak; Kitap: Kitaplar hakkında fikir belirtme.

ALM 300 Alman Dili ve Kültürü2+02,0
Ülke üzerinde bilgiler; Davranış bilgisi; Sigortalı yaşam; Posta ve telekomünikasyon; Para ve finans işleri; Sağlık sistemi; Okul Sistemi; Organizasyonlar; Kültürel etkinlikler; Basın ve yayın.

ÇİN 256 Çince II3+04,0
Fonksiyonlar; Gereksinimler: Ekmek almak istiyorum, Otobüs değiştirmen lazım, Para bozduracağım, Fotoğraf çekmek istiyorum, Randevulaşmak: Türkiye'yi hiç gördün mü? Bir yerlere gitmek; Karşılama; Uğurlama; Yolculuğunuz nasıl geçti? Hoş geldiniz; Resepsiyonda davetler de dostluğumuza kadeh kaldıralım, Gramer; Kip Kullanımları: 'hui' kipi, çift geçişli fiiller, bazı kalıp cümleler; Yön Zarfları: 'cong', 'zai' , 'zher' ve 'nar' nesneleri , 'gei' edatı.