BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

      Dünya'da beden eğitimi ve spor bilimlerindeki ilerlemeler hızla devam ederken, ülkemizde de spora verilen önem son yıllarda daha da belirginleşmiştir. Beden eğitimi ve spor alanında yetişmiş nitelikli insan gücüne destek vermek amacıyla, 18 Ağustos 1993 tarih ve 496 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur.

      Yüksekokulda, beden eğitimi ve spor alanında verimli sistemlerin tasarlanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi, gelişen spor teknolojisi olanaklarının tanıtılması, ülke genelinde beden eğitimi ve sporun gelişmesi amaçlanmaktadır. Böylece uygulanan eğitim programlarına katılan öğrencinin; insan organizmasının yapısını, işleyişini ve davranışlarını bilen, Türk spor örgütünü tanıyan ve karşılaştırmalı değerlendirmeler yapabilen, antrenörlük, öğretmenlik, rekreasyon uzmanlığı ve spor yöneticiliği niteliklerine sahip bir eleman olması amaçlanmaktadır.

      Yüksekokulda uygulama dersleri 4110 m²lik toplam kapalı alana sahip 11 adet salonda, IAAF standartlarına uygun atletizm pistinde ve çim futbol sahasında yapılmaktadır.Müdür:
Müdür Yardımcısı: Prof. Dr. Hayri ERTAN
Müdür Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Veli Onur ÇELİK
Yüksekokul Sekreteri:


ÖĞRETİM ELEMANLARI

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

      Antrenörlük eğitimi; antrenman bilimi, egzersiz fizyolojisi, kinesiyoloji, spor psikolojisi, istatistik, teknik öğretimi, spor branşlarının taktiksel gelişimi ve performans planlama konularını içeren interdisipliner bir alandır. Antrenörlük eğitimi bölümü 2001-2002 akademik yılında öğretime başlamıştır. Bölüm öğrencilerin hem Türkiye'de hem Dünyada sporcuların performanslarını takip edebilmelerini, etkili sporcu çalışması yaptırabilmelerini, spor alanında bilimsel araştırmalar yapabilmelerini amaçlamaktadır. Bunlara ek olarak, öğrencilerin becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirmeyi hedef almaktadır. Bölüm; 11 temel spor branşına sahiptir: Artistik Cimnastik, Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Hentbol, Masa Tenisi, Ritmik Cimnastik, Tenis, Voleybol, Yüzme. Öğrenciler bu alanların içinden istedikleri alanda uzmanlaşmaktadır. Antrenörlük eğitimi bölümü bilimsel yöntemlere dayanan eğitim sistemiyle öğrencilere teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler sunmaktadır.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

      Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, eğitim bilimleri, spor psikolojisi, kinesiyoloji, biyomekanik, spor fizyolojisi, motor öğrenme, motor beceri, antrenman bilimi gibi konuları içeren interdisipliner bir alandır. Bölüm öğrencilerinin mesleki bilgilerinin yanında, nitelikli, araştırıcı, problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilen, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edebilen, çağdaş, üretken ve donanımlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlar.
REKREASYON BÖLÜMÜ

      Rekreasyon; rekreasyonel spor branşları, spor fizyolojisi, spor yönetimi, iletişim, motor öğrenme, motor beceri, turizm, kinesiyoloji, sağlık için spor, spor psikolojisi ve program geliştirme konularını içeren interdisipliner bir alanıdır. Rekreasyon bölümü dersleri Beden Eğitimi ve Spor okullarının tüm bölümleri yanında, Üniversitenin diğer bölümlerinde de yer almaktadır. Rekreasyon Bölümü 2001-2002 akademik yılında öğretime başlamıştır. Bölüm birden fazla yabancı dil bilen, yaratıcı ve kaliteli öğrenci yetiştirmek yanında, serbest zaman aktivitelerini planlamayı da amaçlamaktadır. Bölüm öğrencileri işletme, ekonomi, iletişim ve turizm konularında yeterliliğe sahip biçimde eğitim görmektedir. Rekreasyon bölümü, öğrencilere teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler sunmaktadır. Öğrenciler REK 219 Kış Sporları Kamp Uygulamaları ve REK 220 Yaz Sporları Kamp Uygulamaları derslerine katılmak ve bütçeden karşılanamayan diğer kamp masraflarını kendileri karşılamak zorundadırlar.
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

      Spor Yöneticiliği Bölümü; genel işletmecilik ile ilgili kavramlar ve yaklaşımlar yanında spor yönetimi, spor hukuku ve spor ekonomisini içeren interdisipliner bir alandır. Bölümün amacı ülkemizde eksikliği hissedilen spor yöneticilerini yetiştirmektir. Bölüm öğrencilere organizasyon becerilerini kazandırmak için teorik ve uygulamalı dersleri geniş bir perspektif içinde sunmayı amaçlamaktadır.
DERS PROGRAMI


DERS İÇERİKLERİ
ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEKOKULU

      Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesi'nin yeni birimlerinden biri olarak 1993 yılında kurulmuştur. Öğretim programları, 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır. 2000-2001 öğretim yılında Endüstriyel Tasarım Bölümü, 2001-2002 öğretim yılında ise Moda Tasarımı Bölümü ile eğitim ve öğretime başlanmıştır. Yüksekokulun öğretim programları; öğretim elemanları, teknik ve idari kadrosu, uygulamalı eğitimi hedefleyen tasarım stüdyoları, atölyeleri ve bilgisayar laboratuvarları ile desteklenmektedir. Gelişmiş bilgisayar laboratuvarlarında endüstriyel alanlarda ve dünya standartlarında kabul gören yazılımlar kullanılmaktadır. Yüksekokulun amacı, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak dünya pazarlarının gerek duyduğu, teknik ve estetik alt yapıyla donanmış, nitelikli tasarımcılar yetiştirmektir.Müdür:
Müdür Yardımcısı: Prof. Dr. Celal Hakan KAĞNICIOĞLU
Müdür Yardımcısı: Yard. Doç. Füsun CURAOĞLU
Yüksekokul Sekreteri:


ÖĞRETİM ELEMANLARI

ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ

      Küreselleşen dünyada; pazarlarda rekabetin artmasıyla ürünler hem işlev hem de estetik açıdan önem kazanırken, Endüstriyel Tasarım olgusu da üretimde önemli bir yere sahip olmuştur. Endüstriyel Tasarımın, seri üretimi yapılacak her türlü ürünün tasarlanması, görsel ve işlevsel tanımlarının yapılması olarak verilen tanımı da bu bilim kolunun endüstriyel alandaki yerini vurgulamaktadır. 2000 yılında kurulan Endüstriyel Tasarım Bölümünde çağdaş tasarımın gereği olan bilgisayar destekli tasarım eğitimi, en son teknoloji ürünü yazılımlarla desteklenmektedir. Ayrıca tasarım stüdyoları, bilgisayar laboratuvarları ve atölyeleri yardımıyla da teoriden uygulamaya geçiş sağlanmaktadır.

       Bu bölümden mezun olanlar ENDÜSTRİYEL TASARIMCI ünvanı alırlar ve serbest tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi, resmi ve özel kurumların ar-ge ve tasarım bölümleri ile tasarım stüdyoları gibi endüstriyel üretimin tasarım sürecine yönelik birçok alanda çalışabilirler.

Bölüm Başkanı: Yard. Doç. Füsun CURAOĞLUMODA TASARIMI BÖLÜMÜ

      Moda Tasarımı Bölümü; 2001-2002 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Öğretim programı, 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır.Öğretim programında yeralan dersler: temel, tamamlayıcı, mesleki seçmeli ve seçmeli dersler olmak üzere dört grupta toplanmaktadır. İkinci yılda başlayan uygulama ağırlıklı derslerde öğrenciler hem tasarımlarını üretme olanağı bulmakta, hem de sektöre yönelik çalışmalarla kendilerini geliştirmektedir. Ayrıca gelişmiş bilgisayar laboratuvarlarında üçüncü yıldan itibaren bilgisayar destekli tasarım eğitimi ile öğrenciler tasarımlarını bilgisayar ortamına aktarmaktadır. Moda Tasarımı iş kollarına göre belirlenen ve güncellenen mesleki seçmeli derslerle öğrencilerin istedikleri dallarda uzmanlaşmasına olanak sağlanmaktadır.Bu bölümden mezun olanlar MODA TASARIMCISI unvanı alırlar ve serbest tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi, moda ve hazır giyim sektöründe, tasarım stüdyolarında, sahne sanatları ile ilgili resmi ve özel kurumlarda, sinema ve televizyon kurumları ile daha pek çok alanda tasarımcı ol arak çalışma olanağı bulabilirler. Moda Tasarımı Bölümü Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu bünyesinde Anadolu Üniversitesi ana kampüsü içerisinde yer almaktadır. Bölüm, özel sektör ve diğer üniversitelerle işbirliği içerisindedir.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Celal Hakan KAĞNICIOĞLUDERS PROGRAMI


DERS İÇERİKLERİ
DEVLET KONSERVATUVARI

      Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 1986 yılında, Anadolu'da çağdaş anlamda, Atatürk ilkelerinin ışığında çoksesli Klasik Batı Müziği eğitimi ile Sahne Sanatları Eğitimi verecek donanımlı bir Devlet Konservatuvarı kurma düşüncesiyle doğmuştur. Devlet Konservatuvarı, kısa sürede bünyesinden bir üniversite tiyatrosu (Tiyatro Anadolu), bir senfoni orkestrası (Anadolu Senfoni Orkestrası) yaratmıştır. Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü; Cumhuriyetin temel ilkeleri doğrultusunda çoksesli müzik eğitimini kazandırmayı, sanatçı yetiştirmeyi, klasik müzik eğitimini yaygınlaştırmayı ve ülkemizde müzik bilimleri alanındaki araştırmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Sahne Sanatları Bölümü ise çağdaş yöntemlerle donanmış oyuncu, sanatçı gençler yetiştirmeyi, Türkiye ve dünyada tiyatro ve opera alanında bilimsel araştırmalara katkıda bulunmayı temel amaçları arasında görmektedir. Çalgı Yapım Bölümü ise Yaylı Çalgılar Yapımı Anasanat Dalı programında eğitim vermektedir. Amaç ülkemizde çalgı yapımının aynı zamanda bir sanat ve uzmanlık alanı olarak yaygınlaştırılmasıdır.

      Devlet Konservatuvarı, kısa sürede bünyesinden bir üniversite tiyatrosu (Tiyatro Anadolu), bir senfoni orkestrası (Gençlik Orkestrası), öğretim elemanlarından oluşan Yaylı Çalgılar Oda Orkestrası yaratmıştır.

      Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü; Cumhuriyetin temel ilkeleri doğrultusunda çoksesli müzik eğitimini kazandırmayı, sanatçı yetiştirmeyi, klasik müzik eğitimini yaygınlaştırmayı ve ülkemizde müzik bilimleri alanındaki araştırmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Sahne Sanatları Bölümü ise çağdaş yöntemlerle donanmış oyuncu, sanatçı gençler yetiştirmeyi, Türkiye ve dünyada tiyatro ve opera alanında bilimsel araştırmalara katkıda bulunmayı temel amaçları arasında görmektedir. Çalgı Yapım Bölümü ise Yaylı Çalgılar Yapımı Anasanat Dalı Programında eğitim vermektedir. Amaç ülkemizde çalgı yapımının aynı zamanda bir sanat uzmanlık alanı olarak yaygınlaştırımasıdır.Müdür:
Müdür Yardımcısı: Prof. Oytun EREN
Müdür Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa SEKMEN
Yüksekokul Sekreteri: Mehmet GÜL


ÖĞRETİM ELEMANLARI
Profesörler: Zökhrab ADIGUEZALZADE, Ahmet Bülent ALANER, Zeki ATKOŞAR, Toros CAN, Gülen EGE, Oytun EREN, Hasan ERKEK, Ayşe Gülriz GERMEN, Erol İPEKLİ, Mahura ŞAHBAZBEKOVA, Ozan Evrim TUNCA

Doçentler: Gökhan AYBULUS, Şenol AYDIN, Hasibe Zeynep ÇİLİNGİR, Ebru GÖKDAĞ, Esra GÜL, Emre HOPA, Mustafa SEKMEN, Yuri SEMENOV, Lilian Maria TONELLA TÜZÜN, Burcu Evren TUNCA

Yardımcı Doçentler: Ferit ADIGUEZALZADE, Asu Perihan KARADUT, Nuriye Esra KINIKLI, Sabriye ÖZKAN, Sancar TUNALI, Selin ULUĞBAY, Zenfira ZÖHRABBEKOVA

Öğretim Görevlileri: Nazile ADIGUEZALZADE, Filiz AHMETOĞLU, İlkay AK, Furkan AKTAKKA, Gültekin ALPAT, Arman ARTAÇ, Eda ASLANOĞLU, Halide ATICI, Şeniz AYBULUS, Aylin AYDOĞDU, Ümit AYDOĞDU, Amine AYGİSTOVA, Cemile Bengi BARAZ, Burçin BARUT, Başak BÜYÜKUĞURLU, Mesut Erdem ÇÖLOĞLU, Eser Öykü DEDE, Burcu ERGENEKON, Mustafa ERGUN, Gülşah ERGÜN, Gülden Neslihan EROL, Erika FARKAS, Robert FARKAS, Berkant GENÇKAL, Murat GÖKTAŞ, Özge GÜNCAN, Alev GÜNDÜZ, Süleyman İNCEEFE, Deniz KAYA ONBUL, Nuri Deniz MUMCU, Tekin Ufuk SERTER, Gökhan SOYLU, Mesut TUNCER, Burak TÜZÜN, Türkan UÇAR, Hale VURAL, Nazan YERLİ, Larisa P. ZHİRKOVA

Okutmanlar: Nur AYDAY, Ozan DİNÇ, Yonca ENDER SEKMEN, Maksut Alper GÜNCAN, Mine İpek GÜZEY, Zafer GÜZEY, Bekir Volkan İNCİ, Melih KARA, Süleyman KARAAHMET, Ebru KEMALBAY EREN, Esin KURNAZ, Arzu TURAN, Ezgi UZŞEN, F. Eren YAHŞİ

Araştırma Görevlileri: Pınar ARIK, Dilara ÇELİK, İrem ÇELİKTEN, Özgün DEMİR, Özgür Mert ESEN, Ezgi Nihan KURAN

Diğer Öğretim Elemanları: Çağdaş A. GENÇAY, Emel Asuman AKARSU, Ayşe Özlem AKDENİZ, H. Bülent AKDENİZ, Neslihan AYDINMAKİNA, Ahmet Burak BASMACIOĞLU, Hale BASMACIOĞLU, Simten DEMİRKOL, Gülsevin DOĞANAY, Yusuf GENÇAY, Ezgi GÖNLÜM YALÇIN, Özlem KOÇYİĞİT, Murat SÜMER, Saliha Özlem SÜMER, Sevgünur TANDOĞDU, Ayşe TURAN


ÇALGI YAPIM BÖLÜMÜ

      Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü 2000 yılında Yaylı Çalgılar Yapımı Anasanat Dalında 6 öğrenci ile eğitime başladı. 2003-2004 öğretim yılında ilk mezunlarını verdi. Bölüm, 8 yarıyıllık lisans eğitimi vermektedir. Çalgı Yapım Bölümü'nün programı, özgün ve düzeyli bir modelde çağdaş eğitim vermek amacıyla uluslararası yaylı çalgı yapım enstitüleri ve yapım okullarının programları doğrultusunda günümüzün teknolojik standartlarına uygun olarak geliştirildi. Bölümdeki çalışmalar dünyamızdaki teknolojik gelişme ve araştırmalardan uzak kalmadan uluslararası ilişkilerle güçlendirilmektedir. Avrupa standartlarında teknik malzeme ve donanım olanakları ile atölyede çalışma ve bilimsel araştırma yapma koşulları sürekli geliştirilmekte yeni tasarımlarla düzenlenmektedir. Bunun sonucunda, öğrencilerimizde lutiyeliğin temel disiplinlerinden olan kültürel ve bilimsel yapı ile birlikte, bilgi-beceri, estetik-algılama, yorumlama-çözümleme ve yaratıcılık yenetekleri gelişmektedir.
YAYLI ÇALGILAR YAPIMI ANASANAT DALI

      


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
ÇYA 103 Atölye I2+610,0
ÇYA 107 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji I1+33,0
ÇYA 109 Ağaç Teknolojisi1+33,0
İNG 177  (İng)İngilizce I3+03,0
MÜZ 129 Enstruman I1+13,0
TRS 117 Teknik Resim1+33,0
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
ÇYA 104 Atölye II2+610,0
ÇYA 106 Enstruman Bilgisi1+13,0
ÇYA 108 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji II1+33,0
İNG 178  (İng)İngilizce II3+03,0
MAT 124 Matematik2+03,0
MÜZ 130 Enstruman II1+13,0
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


III. YARIYIL
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
ÇYA 203 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji III2+03,0
ÇYA 205 Atölye III2+69,5
İNG 251  (İng)İngilizce III3+03,0
MÜZ 233 Enstruman III1+13,0
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
TRS 115 Mesleki Resim I2+24,5
      
30,0
   
IV. YARIYIL
ÇYA 204 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji IV2+03,0
ÇYA 206 Atölye IV2+69,5
ÇYA 210 Mesleki Teknoloji1+12,0
FİZ 258 Akustik Fizik2+03,0
İNG 252  (İng)İngilizce IV3+03,0
MÜZ 234 Enstruman IV1+13,0
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
TRS 228 Mesleki Resim II2+24,5
      
30,0


V. YARIYIL
ÇYA 305 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji V2+03,0
ÇYA 309 Çalgı Bilgisi ve Tarihi3+04,0
ÇYA 311 Restorasyon I1+23,0
ÇYA 313 Atölye V2+89,0
İTA 151  (İta)İtalyanca I4+05,0
MÜZ 361 Enstruman V1+13,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
VI. YARIYIL
ÇYA 306 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji VI2+03,0
ÇYA 310 Restorasyon II2+24,0
ÇYA 314 Atölye VI2+89,0
İTA 152  (İta)İtalyanca II4+05,0
KİM 328 Organik Kimya3+03,0
MÜZ 362 Enstruman VI1+13,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


VII. YARIYIL
ÇYA 411  (İta)Mesleki İtalyanca I3+04,0
ÇYA 415 Atölye VII2+810,0
ÇYA 417 Cila Yöntemleri I2+25,0
ÇYA 419 Restorasyon III2+55,0
MÜZ 451 Enstruman VII1+13,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
VIII. YARIYIL
ÇYA 412  (İta)Mesleki İtalyanca II3+04,0
ÇYA 416 Atölye VIII2+810,0
ÇYA 418 Cila Yöntemleri II2+25,0
ÇYA 420 Restorasyon IV2+55,0
MÜZ 452 Enstruman VIII1+13,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
FOT 201 Temel Fotoğrafçılık2+25,0
İSN 311 Sanat İletişimi2+03,0
KÜL 101 Kültür Tarihi2+03,5
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
MET 201 Çağdaş Yazınsal Metinler I2+03,0
MET 202 Çağdaş Yazınsal Metinler II2+03,0
MÜZ 219 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
MÜZ 220 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
MÜZ 305 Türk Müzik Tarihi I2+03,0
MÜZ 306 Türk Müzik Tarihi II2+03,0
MÜZ 313 Temel Sahne Bilgisi I1+23,0
MÜZ 314 Temel Sahne Bilgisi II1+23,0
MÜZ 328 Yaylı Çalgılar Bakım2+03,0
MÜZ 351 20. Yüzyıl Müziğine Giriş I2+03,0
MÜZ 352 20. Yüzyıl Müziğine Giriş II2+03,0
MÜZ 419 Müzikli Tiyatro I1+23,0
MÜZ 420 Müzikli Tiyatro II1+23,0
MÜZ 424 Sanat Eserlerinin Yorumu2+03,0
PSİ 152 Psikolojiye Giriş2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SAN 401 Çağdaş Sanat Akımları2+03,0
SER 103 Seramik2+03,0
SNT 155 Sanat Tarihi2+02,0
SOS 156 Toplum Bilimine Giriş2+03,0
SOS 352 Sanat Sosyolojisi2+03,0
STV 151 Sinema2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0MÜZİK BÖLÜMÜ

       Piyano, Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat dallarından oluşan Müzik Bölümü, orkestra enstrümanlarının hemen hemen bütün dallarında eğitim-öğretim vermektedir. Ayrıca, 1998-1999 öğretim yılında Müzik ve Bale İlköğretim Okulu kurulmuştur. Bu okulun Müzik Bölümüne, 6. sınıftan itibaren öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler iki aşamalı solfej ve enstrüman sınavı sonucuna göre seçilmektedirler. Çok sesli müzik alanında duyarlı, deneyimli ve bilimsel bilgilerle donanmış öğrenciler yetiştirmek bölümün en temel amacıdır. Öğrencilerin seçtikleri enstrüman dalında yetkinleşmesini sağlayıcı eğitim vermek, bölümün vazgeçilmez amaçları arasındadır. Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan Gençlik Orkestrası, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Anadolu Senfoni Orkestrası düzenli olarak konserlerine devam etmektedir. 1986 yılında kurulan Müzik Bölümü, Yunusemre Kampusu içerisinde yer alan 1300 m2 lik net kullanım alanına sahip binasında eğitim ve öğretim hizmetlerini sunmaktadır. Bölümde 3 Profesör, 5 Doçent, 10 Yardımcı Doçent, 42 Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi ve 10 Okutman görev yapmaktadır. Bölüm içi eğitim, öğretim ve araştırma çalışmaları, öğretim üyelerinin katılımı ile oluşan bölüm kurulu önerisi üzerine Bölüm Başkanı tarafından organize edilmektedir. Bölümde Lisans düzeyinde eğitim gören 33 kız, 24 erkek öğrenci bulunmaktadır. Bölümden Lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerin pek çoğu, farklı şehirlerde bulunan senfoni orkestralarında ve müzik okullarında iş olanağı bulabilmektedirler.

Bölüm Başkanı: Prof. Oytun EREN
Bölüm Başkan Yrd.: Söz. San. Öğ. Elm. Hale BASMACIOĞLU
Bölüm Başkan Yrd.: Söz. San. Öğ. Elm. Özlem KOÇYİĞİTPİYANO ANASANAT DALI

      


ARP SANAT DALI

      


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
ARP 103 Enstruman I1+16,0
İNG 167  (İng)İngilizce I3+04,0
MÜZ 105 Dünya Müzik Edebiyatı I1+01,5
MÜZ 107 Form Bilgisi I2+03,0
MÜZ 109 Koro I0+31,5
MÜZ 111 Oda Müziği I1+13,0
MÜZ 119 Orkestra I1+54,5
MÜZ 135 Korrepetisyon I1+01,5
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
ARP 104 Enstruman II1+16,0
İNG 168  (İng)İngilizce II3+04,0
MÜZ 106 Dünya Müzik Edebiyatı II1+01,5
MÜZ 108 Form Bilgisi II2+03,0
MÜZ 110 Koro II0+31,5
MÜZ 112 Oda Müziği II1+13,0
MÜZ 120 Orkestra II1+54,5
MÜZ 136 Korrepetisyon II1+01,5
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


III. YARIYIL
ARP 205 Enstruman III1+16,0
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
İNG 269  (İng)İngilizce III3+04,0
MÜZ 207 Dünya Müzik Edebiyatı III1+01,0
MÜZ 213 Form Bilgisi III2+03,0
MÜZ 215 Oda Müziği III1+13,0
MÜZ 225 Orkestra III1+54,5
MÜZ 237 Korrepetisyon III1+01,5
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
      
30,0
   
IV. YARIYIL
ARP 206 Enstruman IV1+17,5
İNG 270  (İng)İngilizce IV3+04,0
MÜZ 208 Dünya Müzik Edebiyatı IV1+01,5
MÜZ 214 Form Bilgisi IV2+03,0
MÜZ 216 Oda Müziği IV1+13,0
MÜZ 226 Orkestra IV1+54,5
MÜZ 238 Korrepetisyon IV1+01,5
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


V. YARIYIL
ARP 307 Enstruman V1+18,0
MÜZ 305 Türk Müzik Tarihi I2+03,0
MÜZ 309 Oda Müziği V1+13,5
MÜZ 319 Orkestra V1+55,0
MÜZ 339 Korrepetisyon V1+01,5
MÜZ 371 Form Bilgisi V2+01,5
İNG 375  (İng)İngilizce V3+04,5
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
VI. YARIYIL
ARP 308 Enstruman VI1+18,0
MÜZ 306 Türk Müzik Tarihi II2+03,0
MÜZ 310 Oda Müziği VI1+13,5
MÜZ 320 Orkestra VI1+55,0
MÜZ 340 Korrepetisyon VI1+01,5
MÜZ 372 Form Bilgisi VI2+01,5
İNG 376  (İng)İngilizce VI3+04,5
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


VII. YARIYIL
ARP 409 Enstruman VII1+110,5
EST 403 Estetik I2+03,0
MÜZ 421 Orkestra VII1+55,0
MÜZ 441 Korrepetisyon VII1+01,5
MÜZ 453 Oda Müziği VII1+14,0
MÜZ 463 Repertuvar Analizi I2+01,5
PSİ 401 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi2+03,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
31,5
   
VIII. YARIYIL
ARP 410 Enstruman VIII1+110,5
EST 404 Estetik II2+03,0
MÜZ 422 Orkestra VIII1+55,0
MÜZ 442 Korrepetisyon VIII1+01,5
MÜZ 454 Oda Müziği VIII1+14,0
MÜZ 464 Repertuvar Analizi II2+01,5
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
31,5


SEÇMELİ DERSLER

İSN 311 Sanat İletişimi2+03,0
İSN 351 İletişime Giriş2+03,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
MET 201 Çağdaş Yazınsal Metinler I2+03,0
MET 202 Çağdaş Yazınsal Metinler II2+03,0
MÜZ 159 Orkestra Repertuvarı I1+23,0
MÜZ 160 Orkestra Repertuvarı II1+23,0
MÜZ 219 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
MÜZ 220 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
MÜZ 251 Orkestra Repertuvarı III1+23,0
MÜZ 252 Orkestra Repertuvarı IV1+23,0
MÜZ 313 Temel Sahne Bilgisi I1+23,0
MÜZ 314 Temel Sahne Bilgisi II1+23,0
MÜZ 333  (İng)Mesleki İngilizce I3+03,0
MÜZ 334  (İng)Mesleki İngilizce II3+03,0
MÜZ 337 Rönesans Dönemi Müziği I2+03,0
MÜZ 338 Barok Müzik2+03,0
MÜZ 342 Rönesans Dönemi Müziği II2+03,0
MÜZ 355 Arp Repertuvarı I2+03,0
MÜZ 356 Arp Repertuvarı II2+03,0
MÜZ 363 Orkestra Repertuvarı V1+23,0
MÜZ 364 Orkestra Repertuvarı VI1+23,0
MÜZ 424 Sanat Eserlerinin Yorumu2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SAN 401 Çağdaş Sanat Akımları2+03,0
SER 103 Seramik2+03,0
SNT 155 Sanat Tarihi2+02,0
SOS 156 Toplum Bilimine Giriş2+03,0
STV 151 Sinema2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0GİTAR SANAT DALI

      


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
GİT 103 Enstruman I1+19,0
İNG 167  (İng)İngilizce I3+04,0
MÜZ 105 Dünya Müzik Edebiyatı I1+01,5
MÜZ 107 Form Bilgisi I2+03,0
MÜZ 109 Koro I0+31,5
MÜZ 111 Oda Müziği I1+13,0
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
GİT 104 Enstruman II1+19,0
İNG 168  (İng)İngilizce II3+04,0
MÜZ 106 Dünya Müzik Edebiyatı II1+01,5
MÜZ 108 Form Bilgisi II2+03,0
MÜZ 110 Koro II0+31,5
MÜZ 112 Oda Müziği II1+13,0
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
 Seçmeli Ders (2)-6,0
      
30,0


III. YARIYIL
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
GİT 205 Enstruman III1+112,0
İNG 269  (İng)İngilizce III3+04,0
MÜZ 207 Dünya Müzik Edebiyatı III1+01,0
MÜZ 213 Form Bilgisi III2+03,0
MÜZ 215 Oda Müziği III1+13,0
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
      
30,0
   
IV. YARIYIL
GİT 206 Enstruman IV1+110,5
İNG 270  (İng)İngilizce IV3+04,0
MÜZ 208 Dünya Müzik Edebiyatı IV1+01,5
MÜZ 214 Form Bilgisi IV2+03,0
MÜZ 216 Oda Müziği IV1+13,0
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0


V. YARIYIL
GİT 307 Enstruman V1+18,5
MÜZ 305 Türk Müzik Tarihi I2+03,0
MÜZ 309 Oda Müziği V1+13,5
MÜZ 335 Gitar Edebiyatı I2+03,0
MÜZ 371 Form Bilgisi V2+01,5
İNG 375  (İng)İngilizce V3+04,5
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0
   
VI. YARIYIL
GİT 308 Enstruman VI1+18,5
MÜZ 306 Türk Müzik Tarihi II2+03,0
MÜZ 310 Oda Müziği VI1+13,5
MÜZ 336 Gitar Edebiyatı II2+03,0
MÜZ 372 Form Bilgisi VI2+01,5
İNG 376  (İng)İngilizce VI3+04,5
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0


VII. YARIYIL
EST 403 Estetik I2+03,0
GİT 409 Enstruman VII1+111,0
MÜZ 437 Gitar Edebiyatı III2+03,0
MÜZ 453 Oda Müziği VII1+14,0
MÜZ 463 Repertuvar Analizi I2+01,5
PSİ 401 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi2+03,0
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
31,5
   
VIII. YARIYIL
EST 404 Estetik II2+03,0
GİT 410 Enstruman VIII1+19,5
MÜZ 434 Resital2+03,0
MÜZ 438 Gitar Edebiyatı IV2+03,0
MÜZ 440 Korrepetisyon1+11,5
MÜZ 454 Oda Müziği VIII1+14,0
MÜZ 464 Repertuvar Analizi II2+01,5
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
31,5


SEÇMELİ DERSLER

İSN 311 Sanat İletişimi2+03,0
İSN 351 İletişime Giriş2+03,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
MET 201 Çağdaş Yazınsal Metinler I2+03,0
MET 202 Çağdaş Yazınsal Metinler II2+03,0
MÜZ 219 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
MÜZ 220 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
MÜZ 313 Temel Sahne Bilgisi I1+23,0
MÜZ 314 Temel Sahne Bilgisi II1+23,0
MÜZ 333  (İng)Mesleki İngilizce I3+03,0
MÜZ 334  (İng)Mesleki İngilizce II3+03,0
MÜZ 337 Rönesans Dönemi Müziği I2+03,0
MÜZ 338 Barok Müzik2+03,0
MÜZ 342 Rönesans Dönemi Müziği II2+03,0
MÜZ 424 Sanat Eserlerinin Yorumu2+03,0
MÜZ 435 Mesleki İngilizce III2+03,0
MÜZ 436 Mesleki İngilizce IV2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SAN 401 Çağdaş Sanat Akımları2+03,0
SER 103 Seramik2+03,0
SNT 155 Sanat Tarihi2+02,0
SOS 156 Toplum Bilimine Giriş2+03,0
STV 151 Sinema2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0PİYANO SANAT DALI

      


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
İNG 167  (İng)İngilizce I3+04,0
MÜZ 105 Dünya Müzik Edebiyatı I1+01,5
MÜZ 107 Form Bilgisi I2+03,0
MÜZ 109 Koro I0+31,5
MÜZ 111 Oda Müziği I1+13,0
MÜZ 113 Piyano Edebiyatı I2+03,0
PİY 103 Enstruman I1+19,0
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
İNG 168  (İng)İngilizce II3+04,0
MÜZ 106 Dünya Müzik Edebiyatı II1+01,5
MÜZ 108 Form Bilgisi II2+03,0
MÜZ 110 Koro II0+31,5
MÜZ 112 Oda Müziği II1+13,0
MÜZ 114 Piyano Edebiyatı II2+03,0
PİY 104 Enstruman II1+19,0
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


III. YARIYIL
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
İNG 269  (İng)İngilizce III3+04,0
MÜZ 207 Dünya Müzik Edebiyatı III1+01,0
MÜZ 213 Form Bilgisi III2+03,0
MÜZ 215 Oda Müziği III1+13,0
MÜZ 217 Piyano Edebiyatı III2+03,0
PİY 205 Enstruman III1+19,0
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
      
30,0
   
IV. YARIYIL
İNG 270  (İng)İngilizce IV3+04,0
MÜZ 208 Dünya Müzik Edebiyatı IV1+01,5
MÜZ 214 Form Bilgisi IV2+03,0
MÜZ 216 Oda Müziği IV1+13,0
MÜZ 218 Piyano Edebiyatı IV2+03,0
PİY 206 Enstruman IV1+110,5
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


V. YARIYIL
İNG 375  (İng)İngilizce V3+04,5
MÜZ 305 Türk Müzik Tarihi I2+03,0
MÜZ 309 Oda Müziği V1+13,5
MÜZ 311 Piyano Edebiyatı V2+03,0
MÜZ 371 Form Bilgisi V2+01,5
PİY 307 Enstruman V1+18,5
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0
   
VI. YARIYIL
İNG 376  (İng)İngilizce VI3+04,5
MÜZ 306 Türk Müzik Tarihi II2+03,0
MÜZ 310 Oda Müziği VI1+13,5
MÜZ 312 Piyano Edebiyatı VI2+03,0
MÜZ 372 Form Bilgisi VI2+01,5
PİY 308 Enstruman VI1+18,5
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0


VII. YARIYIL
EST 403 Estetik I2+03,0
MÜZ 405 Eşlik I1+23,0
MÜZ 411 Piyano Edebiyatı VII2+03,0
MÜZ 453 Oda Müziği VII1+14,0
MÜZ 463 Repertuvar Analizi I2+01,5
PİY 409 Enstruman VII1+111,0
PSİ 401 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi2+03,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
31,5
   
VIII. YARIYIL
EST 404 Estetik II2+03,0
MÜZ 406 Eşlik II1+23,0
MÜZ 412 Piyano Edebiyatı VIII2+03,0
MÜZ 454 Oda Müziği VIII1+14,0
MÜZ 464 Repertuvar Analizi II2+01,5
PİY 410 Enstruman VIII1+111,0
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
31,5


SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
İSN 311 Sanat İletişimi2+03,0
İSN 351 İletişime Giriş2+03,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
KÜL 207 Kültür Tarihi I2+03,0
KÜL 208 Kültür Tarihi II2+03,0
MET 201 Çağdaş Yazınsal Metinler I2+03,0
MET 202 Çağdaş Yazınsal Metinler II2+03,0
MÜZ 219 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
MÜZ 220 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
MÜZ 313 Temel Sahne Bilgisi I1+23,0
MÜZ 314 Temel Sahne Bilgisi II1+23,0
MÜZ 327 Piyano Repertuvarı2+03,0
MÜZ 333  (İng)Mesleki İngilizce I3+03,0
MÜZ 334  (İng)Mesleki İngilizce II3+03,0
MÜZ 337 Rönesans Dönemi Müziği I2+03,0
MÜZ 338 Barok Müzik2+03,0
MÜZ 342 Rönesans Dönemi Müziği II2+03,0
MÜZ 351 20. Yüzyıl Müziğine Giriş I2+03,0
MÜZ 352 20. Yüzyıl Müziğine Giriş II2+03,0
MÜZ 353 Klavsen I1+13,0
MÜZ 354 Klavsen II1+13,0
MÜZ 367 Sürekli Bas I1+13,0
MÜZ 368 Sürekli Bas II1+13,0
MÜZ 419 Müzikli Tiyatro I1+23,0
MÜZ 420 Müzikli Tiyatro II1+23,0
MÜZ 424 Sanat Eserlerinin Yorumu2+03,0
MÜZ 435 Mesleki İngilizce III2+03,0
MÜZ 436 Mesleki İngilizce IV2+03,0
MÜZ 457 Klavsen III1+13,0
MÜZ 458 Klavsen IV1+13,0
MÜZ 459 Sürekli Bas III1+13,0
MÜZ 460 Sürekli Bas IV1+13,0
PSİ 152 Psikolojiye Giriş2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SAN 401 Çağdaş Sanat Akımları2+03,0
SER 103 Seramik2+03,0
SNT 155 Sanat Tarihi2+02,0
SOS 156 Toplum Bilimine Giriş2+03,0
SOS 352 Sanat Sosyolojisi2+03,0
STV 151 Sinema2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR ANASANAT DALI

      


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
İNG 167  (İng)İngilizce I3+04,0
MÜZ 105 Dünya Müzik Edebiyatı I1+01,5
MÜZ 107 Form Bilgisi I2+03,0
MÜZ 109 Koro I0+31,5
MÜZ 111 Oda Müziği I1+13,0
MÜZ 117 Korrepetisyon I1+01,5
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
ÜFV 103 Enstruman I1+16,0
 Orkestra Çalışmaları (1)-4,5
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
İNG 168  (İng)İngilizce II3+04,0
MÜZ 106 Dünya Müzik Edebiyatı II1+01,5
MÜZ 108 Form Bilgisi II2+03,0
MÜZ 110 Koro II0+31,5
MÜZ 112 Oda Müziği II1+13,0
MÜZ 118 Korrepetisyon II1+01,5
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
ÜFV 104 Enstruman II1+16,0
 Orkestra Çalışmaları (1)-4,5
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


III. YARIYIL
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
İNG 269  (İng)İngilizce III3+04,0
MÜZ 207 Dünya Müzik Edebiyatı III1+01,0
MÜZ 213 Form Bilgisi III2+03,0
MÜZ 215 Oda Müziği III1+13,0
MÜZ 223 Korrepetisyon III1+01,5
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
ÜFV 205 Enstruman III1+16,0
 Orkestra Çalışmaları (1)-4,5
      
30,0
   
IV. YARIYIL
İNG 270  (İng)İngilizce IV3+04,0
MÜZ 208 Dünya Müzik Edebiyatı IV1+01,5
MÜZ 214 Form Bilgisi IV2+03,0
MÜZ 216 Oda Müziği IV1+13,0
MÜZ 224 Korrepetisyon IV1+01,5
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
ÜFV 206 Enstruman IV1+17,5
 Orkestra Çalışmaları (1)-4,5
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


V. YARIYIL
İNG 375  (İng)İngilizce V3+04,5
MÜZ 305 Türk Müzik Tarihi I2+03,0
MÜZ 309 Oda Müziği V1+13,5
MÜZ 317 Korrepetisyon V1+11,5
MÜZ 371 Form Bilgisi V2+01,5
ÜFV 307 Enstruman V1+18,0
 Orkestra Çalışmaları (1)-5,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
VI. YARIYIL
İNG 376  (İng)İngilizce VI3+04,5
MÜZ 306 Türk Müzik Tarihi II2+03,0
MÜZ 310 Oda Müziği VI1+13,5
MÜZ 318 Korrepetisyon VI1+11,5
MÜZ 372 Form Bilgisi VI2+01,5
ÜFV 308 Enstruman VI1+18,0
 Orkestra Çalışmaları (1)-5,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


VII. YARIYIL
EST 403 Estetik I2+03,0
MÜZ 417 Korrepetisyon VII1+11,5
MÜZ 453 Oda Müziği VII1+14,0
MÜZ 463 Repertuvar Analizi I2+01,5
PSİ 401 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi2+03,0
ÜFV 409 Enstruman VII1+110,5
 Orkestra Çalışmaları (1)-5,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
31,5
   
VIII. YARIYIL
EST 404 Estetik II2+03,0
MÜZ 418 Korrepetisyon VIII1+11,5
MÜZ 454 Oda Müziği VIII1+14,0
MÜZ 464 Repertuvar Analizi II2+01,5
ÜFV 410 Enstruman VIII1+110,5
 Orkestra Çalışmaları (1)-5,0
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
31,5


ORKESTRA ÇALIŞMALARI

MÜZ 119 Orkestra I1+54,5
MÜZ 120 Orkestra II1+54,5
MÜZ 133 Orkestra Soloları I3+04,5
MÜZ 134 Orkestra Soloları II3+04,5
MÜZ 225 Orkestra III1+54,5
MÜZ 226 Orkestra IV1+54,5
MÜZ 239 Orkestra Soloları III3+03,5
MÜZ 240 Orkestra Soloları IV3+04,5
MÜZ 319 Orkestra V1+55,0
MÜZ 320 Orkestra VI1+55,0
MÜZ 343 Orkestra Soloları V3+05,0
MÜZ 344 Orkestra Soloları VI3+05,0
MÜZ 421 Orkestra VII1+55,0
MÜZ 422 Orkestra VIII1+55,0
MÜZ 445 Orkestra Soloları VII3+05,0
MÜZ 446 Orkestra Soloları VIII3+05,0

SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
İSN 311 Sanat İletişimi2+03,0
İSN 351 İletişime Giriş2+03,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
KÜL 207 Kültür Tarihi I2+03,0
KÜL 208 Kültür Tarihi II2+03,0
MET 201 Çağdaş Yazınsal Metinler I2+03,0
MET 202 Çağdaş Yazınsal Metinler II2+03,0
MÜZ 131 Armoniye Giriş I1+13,0
MÜZ 132 Armoniye Giriş II1+13,0
MÜZ 159 Orkestra Repertuvarı I1+23,0
MÜZ 160 Orkestra Repertuvarı II1+23,0
MÜZ 219 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
MÜZ 220 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
MÜZ 235 Armoni Teknikleri I1+13,0
MÜZ 236 Armoni Teknikleri II1+13,0
MÜZ 251 Orkestra Repertuvarı III1+23,0
MÜZ 252 Orkestra Repertuvarı IV1+23,0
MÜZ 313 Temel Sahne Bilgisi I1+23,0
MÜZ 314 Temel Sahne Bilgisi II1+23,0
MÜZ 331 Polifoni1+13,0
MÜZ 333  (İng)Mesleki İngilizce I3+03,0
MÜZ 334  (İng)Mesleki İngilizce II3+03,0
MÜZ 337 Rönesans Dönemi Müziği I2+03,0
MÜZ 338 Barok Müzik2+03,0
MÜZ 341 Üflemeli Çalgılar Orkestrası1+13,0
MÜZ 342 Rönesans Dönemi Müziği II2+03,0
MÜZ 351 20. Yüzyıl Müziğine Giriş I2+03,0
MÜZ 352 20. Yüzyıl Müziğine Giriş II2+03,0
MÜZ 357 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Repertuvarı I2+03,0
MÜZ 358 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Repertuvarı II2+03,0
MÜZ 363 Orkestra Repertuvarı V1+23,0
MÜZ 364 Orkestra Repertuvarı VI1+23,0
MÜZ 419 Müzikli Tiyatro I1+23,0
MÜZ 420 Müzikli Tiyatro II1+23,0
MÜZ 424 Sanat Eserlerinin Yorumu2+03,0
MÜZ 435 Mesleki İngilizce III2+03,0
MÜZ 436 Mesleki İngilizce IV2+03,0
PSİ 152 Psikolojiye Giriş2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SAN 401 Çağdaş Sanat Akımları2+03,0
SER 103 Seramik2+03,0
SNT 155 Sanat Tarihi2+02,0
SOS 156 Toplum Bilimine Giriş2+03,0
SOS 352 Sanat Sosyolojisi2+03,0
STV 151 Sinema2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI

      


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
İNG 167  (İng)İngilizce I3+04,0
MÜZ 105 Dünya Müzik Edebiyatı I1+01,5
MÜZ 107 Form Bilgisi I2+03,0
MÜZ 109 Koro I0+31,5
MÜZ 119 Orkestra I1+54,5
MÜZ 123 Korrepetisyon I1+01,5
MÜZ 125 Oda Müziği I1+13,0
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
YAY 103 Enstruman I1+16,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
İNG 168  (İng)İngilizce II3+04,0
MÜZ 106 Dünya Müzik Edebiyatı II1+01,5
MÜZ 108 Form Bilgisi II2+03,0
MÜZ 110 Koro II0+31,5
MÜZ 120 Orkestra II1+54,5
MÜZ 124 Korrepetisyon II1+01,5
MÜZ 126 Oda Müziği II1+13,0
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
YAY 104 Enstruman II1+16,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


III. YARIYIL
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
İNG 269  (İng)İngilizce III3+04,0
MÜZ 207 Dünya Müzik Edebiyatı III1+01,0
MÜZ 213 Form Bilgisi III2+03,0
MÜZ 225 Orkestra III1+54,5
MÜZ 229 Korrepetisyon III1+01,5
MÜZ 231 Oda Müziği III1+13,0
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
YAY 205 Enstruman III1+16,0
      
30,0
   
IV. YARIYIL
İNG 270  (İng)İngilizce IV3+04,0
MÜZ 208 Dünya Müzik Edebiyatı IV1+01,5
MÜZ 214 Form Bilgisi IV2+03,0
MÜZ 226 Orkestra IV1+54,5
MÜZ 230 Korrepetisyon IV1+01,5
MÜZ 232 Oda Müziği IV1+13,0
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
YAY 206 Enstruman IV1+17,5
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


V. YARIYIL
İNG 375  (İng)İngilizce V3+04,5
MÜZ 305 Türk Müzik Tarihi I2+03,0
MÜZ 319 Orkestra V1+55,0
MÜZ 323 Korrepetisyon V1+11,5
MÜZ 325 Oda Müziği V1+13,5
MÜZ 371 Form Bilgisi V2+01,5
YAY 307 Enstruman V1+18,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
VI. YARIYIL
İNG 376  (İng)İngilizce VI3+04,5
MÜZ 306 Türk Müzik Tarihi II2+03,0
MÜZ 320 Orkestra VI1+55,0
MÜZ 324 Korrepetisyon VI1+11,5
MÜZ 326 Oda Müziği VI1+13,5
MÜZ 372 Form Bilgisi VI2+01,5
YAY 308 Enstruman VI1+18,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


VII. YARIYIL
EST 403 Estetik I2+03,0
MÜZ 421 Orkestra VII1+55,0
MÜZ 427 Korrepetisyon VII1+11,5
MÜZ 453 Oda Müziği VII1+14,0
MÜZ 463 Repertuvar Analizi I2+01,5
PSİ 401 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi2+03,0
YAY 409 Enstruman VII1+110,5
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
31,5
   
VIII. YARIYIL
EST 404 Estetik II2+03,0
MÜZ 422 Orkestra VIII1+55,0
MÜZ 428 Korrepetisyon VIII1+11,5
MÜZ 454 Oda Müziği VIII1+14,0
MÜZ 464 Repertuvar Analizi II2+01,5
YAY 410 Enstruman VIII1+110,5
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
31,5


SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
İSN 311 Sanat İletişimi2+03,0
İSN 351 İletişime Giriş2+03,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
KÜL 207 Kültür Tarihi I2+03,0
KÜL 208 Kültür Tarihi II2+03,0
MET 201 Çağdaş Yazınsal Metinler I2+03,0
MET 202 Çağdaş Yazınsal Metinler II2+03,0
MÜZ 139 Yaylı Çalgılar Repertuvarı I1+03,0
MÜZ 140 Yaylı Çalgılar Repertuvarı II1+03,0
MÜZ 159 Orkestra Repertuvarı I1+23,0
MÜZ 160 Orkestra Repertuvarı II1+23,0
MÜZ 219 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
MÜZ 220 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
MÜZ 241 Oda Müziği Repertuvarı I1+03,0
MÜZ 242 Oda Müziği Repertuvarı II1+03,0
MÜZ 251 Orkestra Repertuvarı III1+23,0
MÜZ 252 Orkestra Repertuvarı IV1+23,0
MÜZ 313 Temel Sahne Bilgisi I1+23,0
MÜZ 314 Temel Sahne Bilgisi II1+23,0
MÜZ 328 Yaylı Çalgılar Bakım2+03,0
MÜZ 333  (İng)Mesleki İngilizce I3+03,0
MÜZ 334  (İng)Mesleki İngilizce II3+03,0
MÜZ 337 Rönesans Dönemi Müziği I2+03,0
MÜZ 338 Barok Müzik2+03,0
MÜZ 342 Rönesans Dönemi Müziği II2+03,0
MÜZ 351 20. Yüzyıl Müziğine Giriş I2+03,0
MÜZ 352 20. Yüzyıl Müziğine Giriş II2+03,0
MÜZ 363 Orkestra Repertuvarı V1+23,0
MÜZ 364 Orkestra Repertuvarı VI1+23,0
MÜZ 365 Barok Keman I1+03,0
MÜZ 366 Barok Keman II1+03,0
MÜZ 419 Müzikli Tiyatro I1+23,0
MÜZ 420 Müzikli Tiyatro II1+23,0
MÜZ 424 Sanat Eserlerinin Yorumu2+03,0
MÜZ 435 Mesleki İngilizce III2+03,0
MÜZ 436 Mesleki İngilizce IV2+03,0
MÜZ 455 Orkestra Repertuvarı VII1+23,0
MÜZ 456 Orkestra Repertuvarı VIII1+23,0
MÜZ 461 Barok Keman III1+03,0
MÜZ 462 Barok Keman IV1+03,0
PSİ 152 Psikolojiye Giriş2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SAN 401 Çağdaş Sanat Akımları2+03,0
SER 103 Seramik2+03,0
SNT 155 Sanat Tarihi2+02,0
SOS 156 Toplum Bilimine Giriş2+03,0
SOS 352 Sanat Sosyolojisi2+03,0
STV 151 Sinema2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

      İçerik olarak ses, estetik, müzik teorileri ve analizleri, müzik eğitimi, müzik psikolojisi, müzik etnolojisi, müzik terminolojisi, müzik yazıları ve müzik bibliyografyası gibi konuları kapsayan müzikoloji disiplini, dünya müzik kültürlerinin tarihsel gelişimini araştırır, bunları birbirleri ile karşılaştırarak ürettiği bilgileri, yeni bilgilerin üretimi için kullanıma sunar. Bu doğrultuda Müzikolojiyi disiplinini yalnızca müziğin tarihi ile uğraşan bir bilim dalı olarak değil, aynı zamanda önemli bilim dalları (dil, din, tıp, fizik, matematik, filoloji, arkeoloji, folklor vb.) ile olan yakın ilişkilerin incelenmesi diye de tanımlayabiliriz. Bölüm 2010 yılı Şubat ayında kuruluş onayını almış ve 2010-2011 öğretim yılında Genel Müzikoloji Anabilim Dalı'nda eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlayacaktır.

Bölüm Başkanı: Prof. Ahmet Bülent ALANERGENEL MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI

      


DERS PROGRAMI
HAZIRLIK
MZK 001 Solfeje Giriş I3+315,0
MZK 002 Solfeje Giriş II3+315,0
MZK 003 Müzikal Teori I2+05,0
MZK 004 Müzikal Teori II2+05,0
MZK 005 Yardımcı Piyano I1+03,0
MZK 006 Yardımcı Piyano II1+03,0
MZK 007 Temel Müzik Tarihi I3+07,0
MZK 008 Temel Müzik Tarihi II3+07,0
      
60,0
   
I. YARIYIL
İNG 177  (İng)İngilizce I3+03,0
MZK 101 Müzikolojiye Giriş I4+09,0
MZK 103 Kuramsal Armoni I2+04,0
MZK 105 Müzik Ekolleri I2+03,0
MZK 107 Form Bilgisi I2+02,0
TÜR 105 Osmanlı Türkçesi ve Kullanımı I3+06,0
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
32,0


II. YARIYIL
İNG 178  (İng)İngilizce II3+03,0
MZK 102 Müzikolojiye Giriş II4+09,0
MZK 104 Kuramsal Armoni II2+04,0
MZK 106 Müzik Ekolleri II2+03,0
MZK 108 Form Bilgisi II2+02,0
TÜR 106 Osmanlı Türkçesi ve Kullanımı II3+06,0
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
32,0
   
III. YARIYIL
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
İNG 213  (İng)Özel Amaçlı İngilizce I3+03,0
MZK 201 İleri Armoni Teknikleri I2+06,0
MZK 203 14.-16. yy. Osmanlı Müzik Metinleri3+06,0
MZK 209 Form Bilgisi III2+02,0
MZK 211 Müzik Ekolleri III2+02,0
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
TAR 233 Uygarlık Tarihine Giriş I3+05,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
34,0


IV. YARIYIL
ANP 202 Kültürel Antropoloji2+05,0
İNG 214  (İng)Özel Amaçlı İngilizce II3+03,0
MZK 202 İleri Armoni Teknikleri II2+06,0
MZK 204 17.-19. yy. Osmanlı Müzik Metinleri3+06,0
MZK 210 Form Bilgisi IV2+02,0
MZK 212 Müzik Ekolleri IV2+02,0
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
TAR 234 Uygarlık Tarihine Giriş II3+05,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
34,0
   
V. YARIYIL
İNG 315  (İng)Özel Amaçlı İngilizce III3+03,0
MZK 301 Güftelerde Vezin ve Kafiye2+08,0
MZK 305 Geleneksel Müzikler I3+06,0
MZK 307 Müzik Sosyolojisi I2+04,0
MZK 309 Müzik Bibliyografyası I3+04,0
SOS 329 Antik Çağ ve Sosyal Yaşam I2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0


VI. YARIYIL
İNG 316  (İng)Özel Amaçlı İngilizce IV3+03,0
MZK 302 Divan Müziğinde Form2+08,0
MZK 306 Geleneksel Müzikler II3+06,0
MZK 308 Müzik Sosyolojisi II2+04,0
MZK 310 Müzik Bibliyografyası II3+04,0
SOS 330 Antik Çağ ve Sosyal Yaşam II2+02,0
 Seçmeli Ders (1)-3,0
      
30,0
   
VII. YARIYIL
ARK 325 Bilimsel Araştırma Teknikleri2+02,0
FRS 401 Osmanlı Türkçesinde Farsça Unsurlar2+06,0
MZK 401 Organoloji I2+25,0
MZK 405 Müzik Yazıları3+311,0
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0


VIII. YARIYIL
ARA 402 Osmanlı Türkçesinde Arapça Unsurlar2+06,0
MZK 402 Organoloji II2+25,0
MZK 406 Proje5+013,0
 Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0
    


SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
FOT 201 Temel Fotoğrafçılık2+25,0
MÜZ 151 Müziğin Tarihçesi2+03,0
MÜZ 302 Müzikal Pedagoji II1+01,5
MÜZ 303 Müzikal Pedagoji I1+01,5
MÜZ 305 Türk Müzik Tarihi I2+03,0
MÜZ 306 Türk Müzik Tarihi II2+03,0
MÜZ 337 Rönesans Dönemi Müziği I2+03,0
MÜZ 338 Barok Müzik2+03,0
MÜZ 342 Rönesans Dönemi Müziği II2+03,0
MÜZ 351 20. Yüzyıl Müziğine Giriş I2+03,0
MÜZ 352 20. Yüzyıl Müziğine Giriş II2+03,0
MÜZ 369 Geleneksel Türk Müziği I2+03,0
MÜZ 370 Geleneksel Türk Müziği II2+03,0
MÜZ 419 Müzikli Tiyatro I1+23,0
MÜZ 420 Müzikli Tiyatro II1+23,0
MZK 207 Türk Müziği Ses Sistemi ve Makamlar I2+03,0
MZK 208 Türk Müziği Ses Sistemi ve Makamlar II2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SER 103 Seramik2+03,0
STV 151 Sinema2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

      Sahne Sanatları Bölümü 1989 tarihinde kurulmuştur. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerin dışında kurulan ilk Sahne Sanatları Bölümüdür. Tiyatro ve opera eğitiminin Türkiye?de yaygınlaştırılması açısından büyük kentler dışındaki üniversitelere örnek oluşturmuştur. Bölümde iki ana sanat dalı bulunmaktadır: Tiyatro Anasanat Dalı, Opera Anasanat Dalı. Oyunculuk eğitimi verilen Tiyatro Anasanat Dalında öğrenciler temel oyunculuk derslerinin yanı sıra kuramsal dersler de almaktadırlar. Derslerin üçte ikisi uygulamalı üçte biri de kuramsaldır. Klasikten moderne çeşitli oyunculuk teknikleri öğrenmektedirler. İlk dört dönemdeki oyunculuk derslerinden sonra, öğrencilerin kendi sentezlerini oluşturmalarına yardımcı olacak farklı bakış açılarını kazandıracak çeşitli anlayışlar tanıtılır. Son dört dönemde öğrencilerin kazandıkları bilgileri uygulayabilecekleri dersler verilmekte ve oyun sahneleme çalışmaları yapılmaktadır. Opera Bölümü öğrencileri, hazırlık sınıfından sonra 8 dönem lisans eğitimi alırlar. Bu bölümde şan, solfej gibi temel derslerin yanı sıra öğrencilere sanatsal duyarlıklarını arttıracak ve farklı bakış açıları kazandıracak dersleri seçme olanağı da verilmektedir. Her iki bölümde de eğitim, deneyimli sanatçılarla yapılan atölye çalışmaları, konferanslar ve seminerlerle desteklenmektedir.

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Mustafa SEKMENOPERA ANASANAT DALI

      


DERS PROGRAMI
HAZIRLIK
İTA 003  (İta)İtalyanca I3+04,5
İTA 004 İtalyanca II3+04,5
OPE 021 Temel Şan I1+13,0
OPE 022 Temel Şan II1+13,0
OPE 023 Temel Solfej I4+49,0
OPE 024 Temel Solfej II4+49,0
OPE 025 Sahne Bilgisine Giriş I1+13,0
OPE 026 Sahne Bilgisine Giriş II1+13,0
OPE 027 Yardımcı Piyanoya Giriş I1+01,5
OPE 028 Yardımcı Piyanoya Giriş II1+01,5
OPE 029 Korrepetisyona Giriş I1+11,5
OPE 030 Korrepetisyona Giriş II1+11,5
OPE 031 Ses-Konuşma Bilgisi I1+23,0
OPE 032 Ses-Konuşma Bilgisi II1+23,0
OPE 033 Hareket I1+23,0
OPE 034 Hareket II1+23,0
OPE 035 Eskrim I1+11,5
OPE 036 Eskrim II1+11,5
      
60,0
   
I. YARIYIL
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
OPE 101 Şan I1+13,0
OPE 103 Solfej I4+27,5
OPE 105 Role Hazırlık I1+14,5
OPE 107 Yardımcı Piyano I1+01,5
OPE 111 Opera ve Müzik Tarihi I2+02,0
OPE 115  (İta)Mesleki İtalyanca I2+03,0
OPE 121 Korrepetisyon I1+11,5
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
      
30,0


II. YARIYIL
OPE 102 Şan II1+13,0
OPE 104 Solfej II4+27,5
OPE 106 Role Hazırlık II1+14,5
OPE 108 Yardımcı Piyano II1+01,5
OPE 112 Opera ve Müzik Tarihi II2+02,0
OPE 116  (İta)Mesleki İtalyanca II2+03,0
OPE 122 Korrepetisyon II1+11,5
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
      
25,0
   
III. YARIYIL
OPE 201 Sahne I2+46,0
OPE 203 Şan III1+13,0
OPE 205 Solfej III2+24,0
OPE 207 Birlikte Çalışma I1+23,0
OPE 209 Yardımcı Piyano III1+01,5
OPE 215 Koro I1+23,0
OPE 217  (İta)Mesleki İtalyanca III2+03,0
OPE 223 Korrepetisyon III1+11,5
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
      
27,0


IV. YARIYIL
OPE 202 Sahne II2+46,0
OPE 204 Şan IV1+13,0
OPE 206 Solfej IV2+24,0
OPE 208 Birlikte Çalışma II1+23,0
OPE 210 Yardımcı Piyano IV1+01,5
OPE 216 Koro II1+23,0
OPE 218  (İta)Mesleki İtalyanca IV2+03,0
OPE 224 Korrepetisyon IV1+11,5
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
      
27,0
   
V. YARIYIL
MÜZ 107 Form Bilgisi I2+03,0
OPE 213 Armoni I2+03,0
OPE 303 Sahne III2+46,0
OPE 305 Şan V1+13,0
OPE 309 Birlikte Çalışma III1+23,0
OPE 311 Yardımcı Piyano V1+01,5
OPE 317 Koro III1+23,0
OPE 319  (İta)Mesleki İtalyanca V2+03,0
OPE 325 Korrepetisyon V1+11,5
      
27,0


VI. YARIYIL
MÜZ 108 Form Bilgisi II2+03,0
OPE 214 Armoni II2+03,0
OPE 304 Sahne IV2+46,0
OPE 306 Şan VI1+13,0
OPE 310 Birlikte Çalışma IV1+23,0
OPE 312 Yardımcı Piyano VI1+01,5
OPE 318 Koro IV1+23,0
OPE 320  (İta)Mesleki İtalyanca VI2+03,0
OPE 326 Korrepetisyon VI1+11,5
      
27,0
   
VII. YARIYIL
EST 403 Estetik I2+03,0
MÜZ 213 Form Bilgisi III2+03,0
OPE 315 Armoni III2+03,0
OPE 407 Şan VII1+13,0
OPE 411 Birlikte Çalışma V1+23,0
OPE 413 Yardımcı Piyano VII1+01,5
OPE 419 Koro V1+23,0
OPE 421  (İta)Mesleki İtalyanca VII2+03,0
OPE 425 Sahne V2+46,0
OPE 427 Korrepetisyon VII1+11,5
      
30,0


VIII. YARIYIL
EST 404 Estetik II2+03,0
OPE 316 Armoni IV2+03,0
OPE 408 Şan VIII1+13,0
OPE 412 Birlikte Çalışma VI1+23,0
OPE 414 Yardımcı Piyano VIII1+01,5
OPE 420 Koro VI1+23,0
OPE 422  (İta)Mesleki İtalyanca VIII2+03,0
OPE 426 Sahne VI2+46,0
OPE 428 Korrepetisyon VIII1+11,5
      
27,0
    


SEÇMELİ DERSLER

İNG 177  (İng)İngilizce I3+03,0
İNG 178  (İng)İngilizce II3+03,0
İSN 311 Sanat İletişimi2+03,0
İSN 351 İletişime Giriş2+03,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
MÜZ 105 Dünya Müzik Edebiyatı I1+01,5
MÜZ 106 Dünya Müzik Edebiyatı II1+01,5
MÜZ 305 Türk Müzik Tarihi I2+03,0
MÜZ 306 Türk Müzik Tarihi II2+03,0
MÜZ 313 Temel Sahne Bilgisi I1+23,0
MÜZ 314 Temel Sahne Bilgisi II1+23,0
MÜZ 424 Sanat Eserlerinin Yorumu2+03,0
OPE 119 Ses-Konuşma I0+23,0
OPE 120 Ses-Konuşma II0+23,0
OPE 219 Dans I2+03,0
OPE 220 Dans II2+03,0
OPE 221 Oyunculuk I0+23,0
OPE 222 Oyunculuk II0+23,0
OPE 321 Lied ve Orotoryo1+13,0
OPE 424 Opera Yorumu2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SAN 401 Çağdaş Sanat Akımları2+03,0
SER 103 Seramik2+03,0
SNT 155 Sanat Tarihi2+02,0
SOS 156 Toplum Bilimine Giriş2+03,0
SOS 352 Sanat Sosyolojisi2+03,0
STV 151 Sinema2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TİY 119 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
TİY 120 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
TİY 211 Işık-Giysi-Makyaj I1+12,0
TİY 212 Işık-Giysi-Makyaj II1+12,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0TİYATRO ANASANAT DALI

      


      


OYUNCULUK SANAT DALI

      


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
İNG 177  (İng)İngilizce I3+03,0
TİY 101 Eskrim1+11,5
TİY 107 Hareket I1+33,0
TİY 125 Tiyatro Tarihi ve Teorisi I2+03,0
TİY 127 Şan-Solfej I1+12,0
TİY 131 Doğaçlama I2+23,0
TİY 133 Mimik-Rol I2+24,5
TİY 135 Ses-Konuşma I2+23,0
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
İNG 178  (İng)İngilizce II3+03,0
TİY 102 Akrobasi1+11,5
TİY 108 Hareket II1+33,0
TİY 124 Sahne Bilgisi1+12,0
TİY 126 Tiyatro Tarihi ve Teorisi II2+03,0
TİY 128 Şan-Sofej II1+12,0
TİY 132 Doğaçlama II2+23,0
TİY 134 Mimik-Rol II2+24,5
TİY 136 Ses-Konuşma II2+23,0
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
      
27,0


III. YARIYIL
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
TİY 201 Dramaturji I2+03,0
TİY 209 Hareket III1+33,0
TİY 217 Şan-Solfej III1+23,0
TİY 219 Teknik Tasarım I1+12,0
TİY 223 Role Hazırlık I2+25,0
TİY 227 Tiyatro Tarihi ve Teorisi III2+03,0
TİY 233 Doğaçlama III2+23,0
TİY 237 Ses-Konuşma III2+23,0
      
27,0
   
IV. YARIYIL
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
TİY 202 Dramaturji II2+03,0
TİY 210 Hareket IV1+33,0
TİY 218 Şan-Solfej IV1+23,0
TİY 220 Teknik Tasarım II1+12,0
TİY 224 Role Hazırlık II2+25,0
TİY 228 Tiyatro Tarihi ve Teorisi IV2+03,0
TİY 234 Doğaçlama IV2+23,0
TİY 238 Ses-Konuşma IV2+23,0
      
27,0


V. YARIYIL
TİY 301 Dramaturji III2+03,0
TİY 313 Dans I1+23,0
TİY 325 Ses-Konuşma Sahne Uygulaması I1+23,0
TİY 329 Tiyatro Tarihi ve Teorisi V2+03,0
TİY 333 Oyunculuk I3+34,5
TİY 335 Sahne Çalışması I5+57,5
      
24,0
   
VI. YARIYIL
TİY 302 Dramaturji IV2+03,0
TİY 314 Dans II1+23,0
TİY 326 Ses-Konuşma Sahne Uygulaması II1+23,0
TİY 330 Tiyatro Tarihi ve Teorisi VI2+03,0
TİY 334 Oyunculuk II3+34,5
TİY 336 Sahne Çalışması II5+57,5
      
24,0


VII. YARIYIL
TİY 409 Dans III1+23,0
TİY 421 Cumhuriyet Öncesi Türk Tiyatrosu2+03,0
TİY 435 Oyunculuk III3+35,0
TİY 437 Sahne Çalışması III5+513,0
      
24,0
   
VIII. YARIYIL
TİY 308 Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu2+03,0
TİY 410 Dans IV1+23,0
TİY 436 Oyunculuk IV3+35,0
TİY 438 Sahne Çalışması IV5+513,0
      
24,0


SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
KÜL 207 Kültür Tarihi I2+03,0
KÜL 208 Kültür Tarihi II2+03,0
MET 301 Çağdaş Tiyatro Metinleri2+03,0
MET 401 Çağdaş Türk Tiyatro Metinleri2+03,0
MİT 302 Tiyatro ve Mitoloji I2+03,0
MİT 303 Tiyatro ve Mitoloji II2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SER 103 Seramik2+03,0
SNT 155 Sanat Tarihi2+02,0
STV 151 Sinema2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TİY 111 Oyun Okuma I2+03,0
TİY 112 Oyun Okuma II2+03,0
TİY 119 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
TİY 120 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
TİY 211 Işık-Giysi-Makyaj I1+12,0
TİY 212 Işık-Giysi-Makyaj II1+12,0
TİY 311 Çocuk Tiyatrosu I1+23,0
TİY 312 Çocuk Tiyatrosu II1+23,0
TİY 315 Geleneksel Türk Tiyatrosu Uygulaması1+23,0
TİY 316 Hareket Tiyatrosu1+23,0
TİY 319 Müzikli Tiyatro I1+23,0
TİY 320 Müzikli Tiyatro II1+23,0
TİY 327 Teknik Tasarım Uygulaması I1+23,0
TİY 328 Teknik Tasarım Uygulaması II1+23,0
TİY 401 Dramatik Edebiyat I2+03,0
TİY 402 Dramatik Edebiyat II2+03,0
TİY 403 Batı Müzikalleri1+23,0
TİY 404 Türk Müzikalleri1+23,0
TİY 405 Bireysel Proje I2+13,0
TİY 406 Bireysel Proje II2+13,0
TİY 407 Günümüz Tiyatrosunda Arayışlar I2+03,0
TİY 408 Günümüz Tiyatrosunda Arayışlar II2+03,0
TİY 413 Proje-Oyun I1+23,0
TİY 414 Proje-Oyun II1+23,0
TİY 417 Sinema Televizyon Oyunculuğu Uygulaması0+33,0
TİY 419 Proje-Oyun III1+23,0
TİY 420 Proje-Oyun IV1+23,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0DERS İÇERİKLERİ


ANP 202 Kültürel Antropoloji2+05,0
ARA 402 Osmanlı Türkçesinde Arapça Unsurlar2+06,0
ARK 325 Bilimsel Araştırma Teknikleri2+02,0
ARP 103 Enstruman I1+16,0
ARP 104 Enstruman II1+16,0
ARP 205 Enstruman III1+16,0
ARP 206 Enstruman IV1+17,5
ARP 307 Enstruman V1+18,0
ARP 308 Enstruman VI1+18,0
ARP 409 Enstruman VII1+110,5
ARP 410 Enstruman VIII1+110,5
BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi4+05,0
ÇYA 103 Atölye I2+610,0
ÇYA 104 Atölye II2+610,0
ÇYA 106 Enstruman Bilgisi1+13,0
ÇYA 107 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji I1+33,0
ÇYA 108 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji II1+33,0
ÇYA 109 Ağaç Teknolojisi1+33,0
ÇYA 203 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji III2+03,0
ÇYA 204 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji IV2+03,0
ÇYA 205 Atölye III2+69,5
ÇYA 206 Atölye IV2+69,5
ÇYA 210 Mesleki Teknoloji1+12,0
ÇYA 305 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji V2+03,0
ÇYA 306 Temel Müzik Teorisi ve Solfeji VI2+03,0
ÇYA 309 Çalgı Bilgisi ve Tarihi3+04,0
ÇYA 310 Restorasyon II2+24,0
ÇYA 311 Restorasyon I1+23,0
ÇYA 313 Atölye V2+89,0
ÇYA 314 Atölye VI2+89,0
ÇYA 411 Mesleki İtalyanca I3+04,0
ÇYA 412 Mesleki İtalyanca II3+04,0
ÇYA 415 Atölye VII2+810,0
ÇYA 416 Atölye VIII2+810,0
ÇYA 417 Cila Yöntemleri I2+25,0
ÇYA 418 Cila Yöntemleri II2+25,0
ÇYA 419 Restorasyon III2+55,0
ÇYA 420 Restorasyon IV2+55,0
EST 403 Estetik I2+03,0
EST 404 Estetik II2+03,0
FİZ 258 Akustik Fizik2+03,0
FOT 201 Temel Fotoğrafçılık2+25,0
FRS 401 Osmanlı Türkçesinde Farsça Unsurlar2+06,0
GİT 103 Enstruman I1+19,0
GİT 104 Enstruman II1+19,0
GİT 205 Enstruman III1+112,0
GİT 206 Enstruman IV1+110,5
GİT 307 Enstruman V1+18,5
GİT 308 Enstruman VI1+18,5
GİT 409 Enstruman VII1+111,0
GİT 410 Enstruman VIII1+19,5
İNG 167 İngilizce I3+04,0
İNG 168 İngilizce II3+04,0
İNG 177 İngilizce I3+03,0
İNG 178 İngilizce II3+03,0
İNG 213 Özel Amaçlı İngilizce I3+03,0
İNG 214 Özel Amaçlı İngilizce II3+03,0
İNG 251 İngilizce III3+03,0
İNG 252 İngilizce IV3+03,0
İNG 269 İngilizce III3+04,0
İNG 270 İngilizce IV3+04,0
İNG 315 Özel Amaçlı İngilizce III3+03,0
İNG 316 Özel Amaçlı İngilizce IV3+03,0
İNG 375 İngilizce V3+04,5
İNG 376 İngilizce VI3+04,5
İSN 311 Sanat İletişimi2+03,0
İSN 351 İletişime Giriş2+03,0
İTA 003 İtalyanca I3+04,5
İTA 004 İtalyanca II3+04,5
İTA 151 İtalyanca I4+05,0
İTA 152 İtalyanca II4+05,0
KİM 328 Organik Kimya3+03,0
KÜL 101 Kültür Tarihi2+03,5
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
KÜL 207 Kültür Tarihi I2+03,0
KÜL 208 Kültür Tarihi II2+03,0
MAT 124 Matematik2+03,0
MET 201 Çağdaş Yazınsal Metinler I2+03,0
MET 202 Çağdaş Yazınsal Metinler II2+03,0
MET 301 Çağdaş Tiyatro Metinleri2+03,0
MET 401 Çağdaş Türk Tiyatro Metinleri2+03,0
MİT 302 Tiyatro ve Mitoloji I2+03,0
MİT 303 Tiyatro ve Mitoloji II2+03,0
MÜZ 105 Dünya Müzik Edebiyatı I1+01,5
MÜZ 106 Dünya Müzik Edebiyatı II1+01,5
MÜZ 107 Form Bilgisi I2+03,0
MÜZ 108 Form Bilgisi II2+03,0
MÜZ 109 Koro I0+31,5
MÜZ 110 Koro II0+31,5
MÜZ 111 Oda Müziği I1+13,0
MÜZ 112 Oda Müziği II1+13,0
MÜZ 113 Piyano Edebiyatı I2+03,0
MÜZ 114 Piyano Edebiyatı II2+03,0
MÜZ 117 Korrepetisyon I1+01,5
MÜZ 118 Korrepetisyon II1+01,5
MÜZ 119 Orkestra I1+54,5
MÜZ 120 Orkestra II1+54,5
MÜZ 123 Korrepetisyon I1+01,5
MÜZ 124 Korrepetisyon II1+01,5
MÜZ 125 Oda Müziği I1+13,0
MÜZ 126 Oda Müziği II1+13,0
MÜZ 129 Enstruman I1+13,0
MÜZ 130 Enstruman II1+13,0
MÜZ 131 Armoniye Giriş I1+13,0
MÜZ 132 Armoniye Giriş II1+13,0
MÜZ 133 Orkestra Soloları I3+04,5
MÜZ 134 Orkestra Soloları II3+04,5
MÜZ 135 Korrepetisyon I1+01,5
MÜZ 136 Korrepetisyon II1+01,5
MÜZ 139 Yaylı Çalgılar Repertuvarı I1+03,0
MÜZ 140 Yaylı Çalgılar Repertuvarı II1+03,0
MÜZ 151 Müziğin Tarihçesi2+03,0
MÜZ 159 Orkestra Repertuvarı I1+23,0
MÜZ 160 Orkestra Repertuvarı II1+23,0
MÜZ 207 Dünya Müzik Edebiyatı III1+01,0
MÜZ 208 Dünya Müzik Edebiyatı IV1+01,5
MÜZ 213 Form Bilgisi III2+03,0
MÜZ 214 Form Bilgisi IV2+03,0
MÜZ 215 Oda Müziği III1+13,0
MÜZ 216 Oda Müziği IV1+13,0
MÜZ 217 Piyano Edebiyatı III2+03,0
MÜZ 218 Piyano Edebiyatı IV2+03,0
MÜZ 219 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
MÜZ 220 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
MÜZ 223 Korrepetisyon III1+01,5
MÜZ 224 Korrepetisyon IV1+01,5
MÜZ 225 Orkestra III1+54,5
MÜZ 226 Orkestra IV1+54,5
MÜZ 229 Korrepetisyon III1+01,5
MÜZ 230 Korrepetisyon IV1+01,5
MÜZ 231 Oda Müziği III1+13,0
MÜZ 232 Oda Müziği IV1+13,0
MÜZ 233 Enstruman III1+13,0
MÜZ 234 Enstruman IV1+13,0
MÜZ 235 Armoni Teknikleri I1+13,0
MÜZ 236 Armoni Teknikleri II1+13,0
MÜZ 237 Korrepetisyon III1+01,5
MÜZ 238 Korrepetisyon IV1+01,5
MÜZ 239 Orkestra Soloları III3+03,5
MÜZ 240 Orkestra Soloları IV3+04,5
MÜZ 241 Oda Müziği Repertuvarı I1+03,0
MÜZ 242 Oda Müziği Repertuvarı II1+03,0
MÜZ 251 Orkestra Repertuvarı III1+23,0
MÜZ 252 Orkestra Repertuvarı IV1+23,0
MÜZ 302 Müzikal Pedagoji II1+01,5
MÜZ 303 Müzikal Pedagoji I1+01,5
MÜZ 305 Türk Müzik Tarihi I2+03,0
MÜZ 306 Türk Müzik Tarihi II2+03,0
MÜZ 309 Oda Müziği V1+13,5
MÜZ 310 Oda Müziği VI1+13,5
MÜZ 311 Piyano Edebiyatı V2+03,0
MÜZ 312 Piyano Edebiyatı VI2+03,0
MÜZ 313 Temel Sahne Bilgisi I1+23,0
MÜZ 314 Temel Sahne Bilgisi II1+23,0
MÜZ 317 Korrepetisyon V1+11,5
MÜZ 318 Korrepetisyon VI1+11,5
MÜZ 319 Orkestra V1+55,0
MÜZ 320 Orkestra VI1+55,0
MÜZ 323 Korrepetisyon V1+11,5
MÜZ 324 Korrepetisyon VI1+11,5
MÜZ 325 Oda Müziği V1+13,5
MÜZ 326 Oda Müziği VI1+13,5
MÜZ 327 Piyano Repertuvarı2+03,0
MÜZ 328 Yaylı Çalgılar Bakım2+03,0
MÜZ 331 Polifoni1+13,0
MÜZ 333 Mesleki İngilizce I3+03,0
MÜZ 334 Mesleki İngilizce II3+03,0
MÜZ 335 Gitar Edebiyatı I2+03,0
MÜZ 336 Gitar Edebiyatı II2+03,0
MÜZ 337 Rönesans Dönemi Müziği I2+03,0
MÜZ 338 Barok Müzik2+03,0
MÜZ 339 Korrepetisyon V1+01,5
MÜZ 340 Korrepetisyon VI1+01,5
MÜZ 341 Üflemeli Çalgılar Orkestrası1+13,0
MÜZ 342 Rönesans Dönemi Müziği II2+03,0
MÜZ 343 Orkestra Soloları V3+05,0
MÜZ 344 Orkestra Soloları VI3+05,0
MÜZ 351 20. Yüzyıl Müziğine Giriş I2+03,0
MÜZ 352 20. Yüzyıl Müziğine Giriş II2+03,0
MÜZ 353 Klavsen I1+13,0
MÜZ 354 Klavsen II1+13,0
MÜZ 355 Arp Repertuvarı I2+03,0
MÜZ 356 Arp Repertuvarı II2+03,0
MÜZ 357 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Repertuvarı I2+03,0
MÜZ 358 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Repertuvarı II2+03,0
MÜZ 361 Enstruman V1+13,0
MÜZ 362 Enstruman VI1+13,0
MÜZ 363 Orkestra Repertuvarı V1+23,0
MÜZ 364 Orkestra Repertuvarı VI1+23,0
MÜZ 365 Barok Keman I1+03,0
MÜZ 366 Barok Keman II1+03,0
MÜZ 367 Sürekli Bas I1+13,0
MÜZ 368 Sürekli Bas II1+13,0
MÜZ 369 Geleneksel Türk Müziği I2+03,0
MÜZ 370 Geleneksel Türk Müziği II2+03,0
MÜZ 371 Form Bilgisi V2+01,5


MÜZ 372 Form Bilgisi VI2+01,5


MÜZ 405 Eşlik I1+23,0
MÜZ 406 Eşlik II1+23,0
MÜZ 411 Piyano Edebiyatı VII2+03,0
MÜZ 412 Piyano Edebiyatı VIII2+03,0
MÜZ 417 Korrepetisyon VII1+11,5
MÜZ 418 Korrepetisyon VIII1+11,5
MÜZ 419 Müzikli Tiyatro I1+23,0
MÜZ 420 Müzikli Tiyatro II1+23,0
MÜZ 421 Orkestra VII1+55,0
MÜZ 422 Orkestra VIII1+55,0
MÜZ 424 Sanat Eserlerinin Yorumu2+03,0
MÜZ 427 Korrepetisyon VII1+11,5
MÜZ 428 Korrepetisyon VIII1+11,5
MÜZ 434 Resital2+03,0
MÜZ 435 Mesleki İngilizce III2+03,0
MÜZ 436 Mesleki İngilizce IV2+03,0
MÜZ 437 Gitar Edebiyatı III2+03,0
MÜZ 438 Gitar Edebiyatı IV2+03,0
MÜZ 440 Korrepetisyon1+11,5
MÜZ 441 Korrepetisyon VII1+01,5
MÜZ 442 Korrepetisyon VIII1+01,5
MÜZ 445 Orkestra Soloları VII3+05,0
MÜZ 446 Orkestra Soloları VIII3+05,0
MÜZ 451 Enstruman VII1+13,0
MÜZ 452 Enstruman VIII1+13,0
MÜZ 453 Oda Müziği VII1+14,0
MÜZ 454 Oda Müziği VIII1+14,0
MÜZ 455 Orkestra Repertuvarı VII1+23,0
MÜZ 456 Orkestra Repertuvarı VIII1+23,0
MÜZ 457 Klavsen III1+13,0
MÜZ 458 Klavsen IV1+13,0
MÜZ 459 Sürekli Bas III1+13,0
MÜZ 460 Sürekli Bas IV1+13,0
MÜZ 461 Barok Keman III1+03,0
MÜZ 462 Barok Keman IV1+03,0
MÜZ 463 Repertuvar Analizi I2+01,5


MÜZ 464 Repertuvar Analizi II2+01,5


MZK 001 Solfeje Giriş I3+315,0
MZK 002 Solfeje Giriş II3+315,0
MZK 003 Müzikal Teori I2+05,0
MZK 004 Müzikal Teori II2+05,0
MZK 005 Yardımcı Piyano I1+03,0
MZK 006 Yardımcı Piyano II1+03,0
MZK 007 Temel Müzik Tarihi I3+07,0
MZK 008 Temel Müzik Tarihi II3+07,0
MZK 101 Müzikolojiye Giriş I4+09,0
MZK 102 Müzikolojiye Giriş II4+09,0
MZK 103 Kuramsal Armoni I2+04,0
MZK 104 Kuramsal Armoni II2+04,0
MZK 105 Müzik Ekolleri I2+03,0
MZK 106 Müzik Ekolleri II2+03,0
MZK 107 Form Bilgisi I2+02,0


MZK 108 Form Bilgisi II2+02,0


MZK 201 İleri Armoni Teknikleri I2+06,0
MZK 202 İleri Armoni Teknikleri II2+06,0
MZK 203 14.-16. yy. Osmanlı Müzik Metinleri3+06,0
MZK 204 17.-19. yy. Osmanlı Müzik Metinleri3+06,0
MZK 207 Türk Müziği Ses Sistemi ve Makamlar I2+03,0
MZK 208 Türk Müziği Ses Sistemi ve Makamlar II2+03,0
MZK 209 Form Bilgisi III2+02,0


MZK 210 Form Bilgisi IV2+02,0


MZK 211 Müzik Ekolleri III2+02,0


MZK 212 Müzik Ekolleri IV2+02,0


MZK 301 Güftelerde Vezin ve Kafiye2+08,0
MZK 302 Divan Müziğinde Form2+08,0
MZK 305 Geleneksel Müzikler I3+06,0
MZK 306 Geleneksel Müzikler II3+06,0
MZK 307 Müzik Sosyolojisi I2+04,0
MZK 308 Müzik Sosyolojisi II2+04,0
MZK 309 Müzik Bibliyografyası I3+04,0
MZK 310 Müzik Bibliyografyası II3+04,0
MZK 401 Organoloji I2+25,0
MZK 402 Organoloji II2+25,0
MZK 405 Müzik Yazıları3+311,0
MZK 406 Proje5+013,0
OPE 021 Temel Şan I1+13,0
OPE 022 Temel Şan II1+13,0
OPE 023 Temel Solfej I4+49,0
OPE 024 Temel Solfej II4+49,0
OPE 025 Sahne Bilgisine Giriş I1+13,0
OPE 026 Sahne Bilgisine Giriş II1+13,0
OPE 027 Yardımcı Piyanoya Giriş I1+01,5
OPE 028 Yardımcı Piyanoya Giriş II1+01,5
OPE 029 Korrepetisyona Giriş I1+11,5
OPE 030 Korrepetisyona Giriş II1+11,5
OPE 031 Ses-Konuşma Bilgisi I1+23,0
OPE 032 Ses-Konuşma Bilgisi II1+23,0
OPE 033 Hareket I1+23,0
OPE 034 Hareket II1+23,0
OPE 035 Eskrim I1+11,5
OPE 036 Eskrim II1+11,5
OPE 101 Şan I1+13,0
OPE 102 Şan II1+13,0
OPE 103 Solfej I4+27,5
OPE 104 Solfej II4+27,5
OPE 105 Role Hazırlık I1+14,5
OPE 106 Role Hazırlık II1+14,5
OPE 107 Yardımcı Piyano I1+01,5
OPE 108 Yardımcı Piyano II1+01,5
OPE 111 Opera ve Müzik Tarihi I2+02,0
OPE 112 Opera ve Müzik Tarihi II2+02,0
OPE 115 Mesleki İtalyanca I2+03,0
OPE 116 Mesleki İtalyanca II2+03,0
OPE 119 Ses-Konuşma I0+23,0
OPE 120 Ses-Konuşma II0+23,0
OPE 121 Korrepetisyon I1+11,5
OPE 122 Korrepetisyon II1+11,5
OPE 201 Sahne I2+46,0
OPE 202 Sahne II2+46,0
OPE 203 Şan III1+13,0
OPE 204 Şan IV1+13,0
OPE 205 Solfej III2+24,0
OPE 206 Solfej IV2+24,0
OPE 207 Birlikte Çalışma I1+23,0
OPE 208 Birlikte Çalışma II1+23,0
OPE 209 Yardımcı Piyano III1+01,5
OPE 210 Yardımcı Piyano IV1+01,5
OPE 213 Armoni I2+03,0
OPE 214 Armoni II2+03,0
OPE 215 Koro I1+23,0
OPE 216 Koro II1+23,0
OPE 217 Mesleki İtalyanca III2+03,0
OPE 218 Mesleki İtalyanca IV2+03,0
OPE 219 Dans I2+03,0
OPE 220 Dans II2+03,0
OPE 221 Oyunculuk I0+23,0
OPE 222 Oyunculuk II0+23,0
OPE 223 Korrepetisyon III1+11,5
OPE 224 Korrepetisyon IV1+11,5
OPE 303 Sahne III2+46,0
OPE 304 Sahne IV2+46,0
OPE 305 Şan V1+13,0
OPE 306 Şan VI1+13,0
OPE 309 Birlikte Çalışma III1+23,0
OPE 310 Birlikte Çalışma IV1+23,0
OPE 311 Yardımcı Piyano V1+01,5
OPE 312 Yardımcı Piyano VI1+01,5
OPE 315 Armoni III2+03,0
OPE 316 Armoni IV2+03,0
OPE 317 Koro III1+23,0
OPE 318 Koro IV1+23,0
OPE 319 Mesleki İtalyanca V2+03,0
OPE 320 Mesleki İtalyanca VI2+03,0
OPE 321 Lied ve Orotoryo1+13,0
OPE 325 Korrepetisyon V1+11,5
OPE 326 Korrepetisyon VI1+11,5
OPE 407 Şan VII1+13,0
OPE 408 Şan VIII1+13,0
OPE 411 Birlikte Çalışma V1+23,0
OPE 412 Birlikte Çalışma VI1+23,0
OPE 413 Yardımcı Piyano VII1+01,5
OPE 414 Yardımcı Piyano VIII1+01,5
OPE 419 Koro V1+23,0
OPE 420 Koro VI1+23,0
OPE 421 Mesleki İtalyanca VII2+03,0
OPE 422 Mesleki İtalyanca VIII2+03,0
OPE 424 Opera Yorumu2+03,0
OPE 425 Sahne V2+46,0
OPE 426 Sahne VI2+46,0
OPE 427 Korrepetisyon VII1+11,5
OPE 428 Korrepetisyon VIII1+11,5
PİY 103 Enstruman I1+19,0
PİY 104 Enstruman II1+19,0
PİY 205 Enstruman III1+19,0
PİY 206 Enstruman IV1+110,5
PİY 307 Enstruman V1+18,5
PİY 308 Enstruman VI1+18,5
PİY 409 Enstruman VII1+111,0
PİY 410 Enstruman VIII1+111,0
PSİ 152 Psikolojiye Giriş2+03,0
PSİ 401 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi2+03,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SAN 401 Çağdaş Sanat Akımları2+03,0
SER 103 Seramik2+03,0
SNT 155 Sanat Tarihi2+02,0
SOS 156 Toplum Bilimine Giriş2+03,0
SOS 329 Antik Çağ ve Sosyal Yaşam I2+02,0
SOS 330 Antik Çağ ve Sosyal Yaşam II2+02,0
SOS 352 Sanat Sosyolojisi2+03,0
STV 151 Sinema2+03,0
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
TAR 233 Uygarlık Tarihine Giriş I3+05,0
TAR 234 Uygarlık Tarihine Giriş II3+05,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TİY 101 Eskrim1+11,5
TİY 102 Akrobasi1+11,5
TİY 107 Hareket I1+33,0
TİY 108 Hareket II1+33,0
TİY 111 Oyun Okuma I2+03,0
TİY 112 Oyun Okuma II2+03,0
TİY 119 Temel Sanat Kavramları I2+03,0
TİY 120 Temel Sanat Kavramları II2+03,0
TİY 124 Sahne Bilgisi1+12,0
TİY 125 Tiyatro Tarihi ve Teorisi I2+03,0
TİY 126 Tiyatro Tarihi ve Teorisi II2+03,0
TİY 127 Şan-Solfej I1+12,0
TİY 128 Şan-Sofej II1+12,0
TİY 131 Doğaçlama I2+23,0


TİY 132 Doğaçlama II2+23,0


TİY 133 Mimik-Rol I2+24,5


TİY 134 Mimik-Rol II2+24,5


TİY 135 Ses-Konuşma I2+23,0


TİY 136 Ses-Konuşma II2+23,0


TİY 201 Dramaturji I2+03,0
TİY 202 Dramaturji II2+03,0
TİY 209 Hareket III1+33,0
TİY 210 Hareket IV1+33,0
TİY 211 Işık-Giysi-Makyaj I1+12,0
TİY 212 Işık-Giysi-Makyaj II1+12,0
TİY 217 Şan-Solfej III1+23,0
TİY 218 Şan-Solfej IV1+23,0
TİY 219 Teknik Tasarım I1+12,0
TİY 220 Teknik Tasarım II1+12,0
TİY 223 Role Hazırlık I2+25,0


TİY 224 Role Hazırlık II2+25,0


TİY 227 Tiyatro Tarihi ve Teorisi III2+03,0
TİY 228 Tiyatro Tarihi ve Teorisi IV2+03,0
TİY 233 Doğaçlama III2+23,0


TİY 234 Doğaçlama IV2+23,0


TİY 237 Ses-Konuşma III2+23,0


TİY 238 Ses-Konuşma IV2+23,0


TİY 301 Dramaturji III2+03,0
TİY 302 Dramaturji IV2+03,0
TİY 308 Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu2+03,0
TİY 311 Çocuk Tiyatrosu I1+23,0
TİY 312 Çocuk Tiyatrosu II1+23,0
TİY 313 Dans I1+23,0
TİY 314 Dans II1+23,0
TİY 315 Geleneksel Türk Tiyatrosu Uygulaması1+23,0
TİY 316 Hareket Tiyatrosu1+23,0
TİY 319 Müzikli Tiyatro I1+23,0
TİY 320 Müzikli Tiyatro II1+23,0
TİY 325 Ses-Konuşma Sahne Uygulaması I1+23,0
TİY 326 Ses-Konuşma Sahne Uygulaması II1+23,0
TİY 327 Teknik Tasarım Uygulaması I1+23,0
TİY 328 Teknik Tasarım Uygulaması II1+23,0
TİY 329 Tiyatro Tarihi ve Teorisi V2+03,0
TİY 330 Tiyatro Tarihi ve Teorisi VI2+03,0
TİY 333 Oyunculuk I3+34,5


TİY 334 Oyunculuk II3+34,5


TİY 335 Sahne Çalışması I5+57,5


TİY 336 Sahne Çalışması II5+57,5


TİY 401 Dramatik Edebiyat I2+03,0
TİY 402 Dramatik Edebiyat II2+03,0
TİY 403 Batı Müzikalleri1+23,0
TİY 404 Türk Müzikalleri1+23,0
TİY 405 Bireysel Proje I2+13,0
TİY 406 Bireysel Proje II2+13,0
TİY 407 Günümüz Tiyatrosunda Arayışlar I2+03,0
TİY 408 Günümüz Tiyatrosunda Arayışlar II2+03,0
TİY 409 Dans III1+23,0
TİY 410 Dans IV1+23,0
TİY 413 Proje-Oyun I1+23,0
TİY 414 Proje-Oyun II1+23,0
TİY 417 Sinema Televizyon Oyunculuğu Uygulaması0+33,0
TİY 419 Proje-Oyun III1+23,0
TİY 420 Proje-Oyun IV1+23,0
TİY 421 Cumhuriyet Öncesi Türk Tiyatrosu2+03,0
TİY 435 Oyunculuk III3+35,0


TİY 436 Oyunculuk IV3+35,0


TİY 437 Sahne Çalışması III5+513,0


TİY 438 Sahne Çalışması IV5+513,0


TRS 115 Mesleki Resim I2+24,5
TRS 117 Teknik Resim1+33,0
TRS 228 Mesleki Resim II2+24,5
TÜR 105 Osmanlı Türkçesi ve Kullanımı I3+06,0
TÜR 106 Osmanlı Türkçesi ve Kullanımı II3+06,0
TÜR 120 Türk İşaret Dili3+03,0
TÜR 125 Türk Dili I2+02,0
TÜR 126 Türk Dili II2+02,0
ÜFV 103 Enstruman I1+16,0
ÜFV 104 Enstruman II1+16,0
ÜFV 205 Enstruman III1+16,0
ÜFV 206 Enstruman IV1+17,5
ÜFV 307 Enstruman V1+18,0
ÜFV 308 Enstruman VI1+18,0
ÜFV 409 Enstruman VII1+110,5
ÜFV 410 Enstruman VIII1+110,5
YAY 103 Enstruman I1+16,0
YAY 104 Enstruman II1+16,0
YAY 205 Enstruman III1+16,0
YAY 206 Enstruman IV1+17,5
YAY 307 Enstruman V1+18,0
YAY 308 Enstruman VI1+18,0
YAY 409 Enstruman VII1+110,5
YAY 410 Enstruman VIII1+110,5


ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU

       Engelliler Entegre Yüksekokulu 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümünde, Grafik Sanatları Lisans Programı, Seramik Sanatları Lisans Programı; İdari Meslekler Bölümünde, Bilgisayar Operatörlüğü Önlisans Programı; Mimarlık Bölümünde, Yapı Ressamlığı Önlisans Programlarında eğitim verilmektedir. Bünyesinde bulunan bölümler, işitme engelli bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılayabilecek teknoloji ile donatılmıştır.Müdür: Prof. Dr. Emine Sema BATU
Müdür Yardımcısı: Doç. Lale DEMİR ORANSAY
Müdür Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Zehranur KAYA
Yüksekokul Sekreteri: Cevat ERKEN


ÖĞRETİM ELEMANLARI
Profesörler: İbrahim Halil DİKEN, Pınar GENÇ, Mehmet Cem GİRGİN, Ayşe Ümran TÜFEKÇİOĞLU, Yıldız UZUNER

Doçentler: Dilek ALKAN ÖZDEMİR, Lale DEMİR ORANSAY

Yardımcı Doçentler: Ramazan AKDOĞAN, Behram ERDİKEN, Özlem ESEN, Ece KANIŞKAN, Güzin KARASU, Zehranur KAYA, Meltem ÖZTEN ANAY, Nilgün SALUR, Ayşe TANRIDİLER, Sema ÜNLÜER

Öğretim Görevlileri: Çimen ACAR, Yusuf ARICI, Ayşe BERAL, Tamer DERİCAN, Ercan DURAL, Derya EDE, Ahmet Cüneyt ER, Esra ERTAN, Bülent GAYTANLI, Çiğdem İSTEL, Çiğdem ÖNDER ER, A. Alemdar SUNGAR, Deniz TAŞKIRAN, Hesna TOPÇU, Levent UYGUNGÖZ, Hakan ÜNALAN

Okutmanlar: Kevser CANDEMİR, Sebahat YAŞAR

Diğer Öğretim Elemanları: Gökçen ABALI, Yıldıray TOSUN


BİLGİSAYAR KULLANIMI BÖLÜMÜ

      
BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ PROGRAMI

      Bilgisayar Operatörlüğü Önlisans Programı 1993 yılından beri eğitim vermeyi sürdürmektedir. Şu an programda 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğrenciler 40 işgünü staj yapmak zorundadır.

       Öğrenciler eğitim çalışmalarını bilgisayar, internet, yazıcı, scanner ve datashow donanımlı laboratuvarlarda yapmaktadır.

       Bu programdan mezun olan öğrenciler, bilgisayar kullanabilen işlerde operatör olarak çalışabilirler.


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
BOP 103 Kelime İşlemciler2+23,0
BOP 107 Araştırma Teknikleri ve Seminer3+13,0
BOP 109 Temel Bilgi Teknolojisi2+24,0
BOP 111 İşletim Sistemleri2+12,0
BOP 113 Bilgisayar Destekli Sunum2+23,0
BOP 117 Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Dili I3+02,0
İNG 157  (İng)İngilizce I2+02,0
TÜR 115 Bilgisayar Operatörlüğü Yazılı ve Sözlü Anlatım I3+02,0
TÜR 155 Türk Dili I2+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (2)-5,0
 Seçmeli Dersler (1)-2,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
BOP 110 Algoritma ve Programlamaya Giriş2+13,0
BOP 112 Genel ve Teknik İletişim2+13,0
BOP 114 Dizgi2+24,0
BOP 118 Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Dili II3+02,0
İSN 108 Örgütsel İletişim2+03,0
TÜR 116 Bilgisayar Operatörlüğü Yazılı ve Sözlü Anlatım II3+02,0
TÜR 156 Türk Dili II2+02,0
İNG 158  (İng)İngilizce II2+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (2)-6,0
 Seçmeli Dersler (1)-3,0
      
30,0


III. YARIYIL
BOP 201 Veri Yapıları ve Programlama I3+26,0
BOP 205 Bilgisayar Ağ Sistemleri3+14,0
BOP 219 Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Dili III3+02,0
GRA 225 Grafik ve Animasyon2+25,0
TAR 161 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
TÜR 227 Bilgisayar Operatörlüğü Yazılı ve Sözlü Anlatım III3+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (2)-6,0
 Seçmeli Dersler (1)-3,0
      
30,0
   
IV. YARIYIL
BOP 202 Veri Yapıları ve Programlama II3+26,0
BOP 206 İşlem Tabloları3+26,0
BOP 212 Bilgisayar Donanımı2+02,0
BOP 214 İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri Uygulaması2+25,0
BOP 220 Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Dili IV3+02,0
TAR 162 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
TÜR 228 Bilgisayar Operatörlüğü Yazılı ve Sözlü Anlatım IV3+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (1)-3,0
 Seçmeli Dersler (1)-2,0
      
30,0


MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER

BOP 105 Kurumsal İletişim ve Birlikte Çalışma2+03,0
BOP 115 Temel Tasarım İlkeleri2+12,0
BOP 211 Bilgisayar Destekli Sunum Uygulamaları2+13,0
BTP 237 Grafik Uygulamaları I2+13,0
BTP 238 Grafik Uygulamaları II2+13,0
MAT 241 Matematik I2+02,0
MAT 242 Matematik II2+02,0
MAT 245 Temel Matematik I2+03,0
SOS 114 Büro Elemanı Davranışları2+02,0

SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
BOP 119 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Dil Destek Dersi I2+02,0
BOP 120 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Dil Destek Dersi II2+02,0
BOP 207 Visual Basic Programlama3+13,0
BOP 209 Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar I4+04,0
BOP 210 Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar II2+24,0
BOP 221 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Dil Destek Dersi III2+02,0
BOP 222 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Dil Destek Dersi IV2+02,0
BTP 233 Grafik Uygulamaları III2+13,0
BTP 235 Bilgisayar Destekli Çizim Uygulamaları2+13,0
EDB 116 Kitap Söyleşisi2+13,0
FOT 114 Temel Fotoğrafçılık3+14,0
GRA 158 Grafik Anlatım2+02,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
MAT 246 Temel Matematik II2+03,0
MAT 809 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Matematik Destek Dersi I2+02,0
MAT 810 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Matematik Destek Dersi II2+02,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SER 223 Çamur Şekillendirme2+12,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TÜR 193 Yazılı Anlatım Uygulamaları I1+23,0
TÜR 194 Yazılı Anlatım Uygulamaları II1+23,0
TÜR 195 Sözlü Anlatım Uygulamaları I1+23,0
TÜR 196 Sözlü Anlatım Uygulamaları II1+23,0MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

      
YAPI RESSAMLIĞI PROGRAMI

       Bu bölümde öğrenciler bilgisayar ortamında yapı projelerini çizebilen ve maket yapabilen teknik elemanlar olarak yetiştirilirler. Bölümde 3 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.

       Öğrenciler eğitim çalışmalarını çizim atölyelerinde görsel ve teknolojik malzemeler kullanarak yapmaktadırlar. Projelerini bilgisayar donanımlı laboratuarlarda çizim programlarını kullanarak hazırlamaktadırlar.

       Öğrencilerin zorunlu olarak 40 iş günü büro stajları vardır. Bu programdan mezun olan öğrenciler, yapı işleri ile ilgili devlet dairelerinde ya da serbest mühendislik-mimarlık bürolarında yapı ressamı olarak çalışabilirler.


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
BİL 103 Temel Bilgi Teknolojisi2+25,0
İNG 157  (İng)İngilizce I2+02,0
MYR 129 Mimari Anlatım2+24,0
MYR 131 Yapı Bilgisi I2+13,0
MYR 141 Meslek Dili I3+02,0
TAR 161 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
TÜR 109 Yapı Ressamlığı Yazılı ve Sözlü Anlatım I3+02,0
TÜR 155 Türk Dili I2+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (1)-3,0
 Seçmeli Dersler (2)-5,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
BİL 172 Bilgisayar Destekli Çizime Giriş2+13,0
İNG 158  (İng)İngilizce II2+02,0
MYR 124 Yapı Bilgisi II2+24,0
MYR 130 Mimarlık Bilgisi ve Projesi2+35,0
MYR 142 Meslek Dili II3+02,0
TAR 162 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
TÜR 110 Yapı Ressamlığı Yazılı ve Sözlü Anlatım II3+02,0
TÜR 156 Türk Dili II2+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (2)-5,0
 Seçmeli Dersler (1)-3,0
      
30,0


III. YARIYIL
BİL 803 Bilgisayar Destekli Çizim I2+25,0
MYR 227 Betonarme Uygulama Projesi I2+23,0
MYR 233 İnşaat Bilgisi ve Yapı Elemanları I2+02,0
MYR 239 Maket I2+23,0
MYR 241 Mimari Uygulama Projesi I2+25,0
MYR 253 Meslek Dili III3+02,0
TÜR 217 Yapı Ressamlığı Yazılı ve Sözlü Anlatım III3+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (2)-6,0
 Seçmeli Dersler (1)-2,0
      
30,0
   
IV. YARIYIL
BİL 808 Bilgisayar Destekli Çizim II2+36,0
MYR 228 Betonarme Uygulama Projesi II2+23,0
MYR 240 Maket II2+23,0
MYR 245 Mimari Uygulama Projesi II2+36,0
MYR 246 İnşaat Bilgisi ve Yapı Elemanları II2+02,0
MYR 254 Meslek Dili IV3+02,0
TÜR 218 Yapı Ressamlığı Yazılı ve Sözlü Anlatım IV3+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (2)-6,0
      
30,0


MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER

GRA 221 Grafik ve Animasyon2+13,0
MYR 107 Eskiz Tekniği2+03,0
MYR 133 Yapı Malzemesi I2+03,0
MYR 134 Yapı Malzemesi II2+03,0
MYR 137 Renk Bilgisi1+23,0
MYR 139 Yapı Terminolojisi I2+03,0
MYR 140 Yapı Terminolojisi II2+03,0
MYR 217 Rölöve2+13,0
MYR 218 Bilgisayar Destekli Görüntü İşleme Giriş2+13,0
MYR 235 Makine Tesisat Bilgisi ve Projesi2+03,0
MYR 236 Sistem Analizleri ve Tasarımı2+23,0
MYR 237 Elektrik Tesisat Bilgisi ve Projesi2+03,0
MYR 238 Bilgisayar Destekli Mimari Sunum Teknikleri2+13,0
MYR 247 İç Mekan Yerleşimi I2+03,0
MYR 248 İç Mekan Yerleşimi II2+03,0
MYR 251 Bina Bilgisi I2+13,0
MYR 252 Bina Bilgisi II2+13,0
PPT 118 Perspektif2+13,0

SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
BİL 221 Bilgisayar Destekli Sunum2+13,0
BİL 296 Kurumsal İletişim ve Birlikte Çalışma2+13,0
EDB 116 Kitap Söyleşisi2+13,0
İSN 106 Örgütsel İletişim2+02,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
MAT 811 Matematik I2+13,0
MAT 812 Matematik II2+13,0
MAT 813 Yapı Ressamlığı Bireysel Matematik Destek Dersi I2+02,0
MAT 814 Yapı Ressamlığı Bireysel Matematik Destek Dersi II2+02,0
MYR 122 Araştırma Teknikleri ve Seminer2+13,0
MYR 143 Yapı Ressamlığı Bireysel Dil Destek Dersi I2+02,0
MYR 144 Yapı Ressamlığı Bireysel Dil Destek Dersi II2+02,0
MYR 249 Herkes İçin Tasarım2+13,0
MYR 255 Yapı Ressamlığı Bireysel Dil Destek Dersi III2+02,0
MYR 256 Yapı Ressamlığı Bireysel Dil Destek Dersi IV2+02,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TÜR 193 Yazılı Anlatım Uygulamaları I1+23,0
TÜR 194 Yazılı Anlatım Uygulamaları II1+23,0
TÜR 195 Sözlü Anlatım Uygulamaları I1+23,0
TÜR 196 Sözlü Anlatım Uygulamaları II1+23,0TÜRKÇE HAZIRLIK PROGRAMI

      
DERS PROGRAMI
BAŞLANGIÇ DÜZEYİ
HZT 101 Temel Dil Dersi10+512,5
HZT 102 Okuma-Anlama4+04,0
HZT 103 Yazılı Anlatım4+04,0
HZT 104 Konuşma4+04,0
HZT 105 Matematiksel Düşünme3+03,0
      
27,5
   
ORTA DÜZEY
HZT 201 Temel Dil Dersi10+512,5
HZT 202 Okuma-Anlama4+04,0
HZT 203 Yazılı Anlatım4+04,0
HZT 204 Konuşma4+04,0
HZT 205 Matematiksel Düşünme3+03,0
      
27,5


İLERİ DÜZEY
HZT 301 Temel Bilgi Dersi10+512,5
HZT 302 Okuma-Anlama4+04,0
HZT 303 Yazılı Anlatım4+04,0
HZT 304 Konuşma4+04,0
HZT 305 Matematiksel Düşünme3+03,0
      
27,5
    
UYGULAMALI GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ

      
GRAFİK SANATLARI ANASANAT DALI

       Grafik Lisans Programında eğitim; çizim, özgün baskıresim, fotografi atölyelerinde, MAC donanımlı laboratuarlarda, görsel teknolojik malzemelerle desteklenerek verilmektedir. Öğrenciler Internet aracılığıyla araştırma yapabilmektedirler. Şu an bölümde 3 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. Öğrenciler her türlü atölyeyi kullanmakta özgürdürler.

       Öğrencilerin bilgilerini arttırmak, düşünce yeteneklerini geliştirmek, sanatın gerekliliğini anlamak ve önemini arttırmak için okulumuzun ve kampüsümüzün bize sunduğu imkanlar nispetinde geziler, kültürel ve sanatsal aktivitelere (seminerler, konferanslar, sergiler) katılım sağlanmaktadır. Öğrencilerin 72 işgünü stajları vardır. Bu zorunlu staj sayesinde öğrenciler, kariyerlerinde karşılaşabilecekleri problemlerle başa çıkmayı öğrenmekte bilgi ve becerileri gelişmektedir.

       Bu bölümden mezun olanlar; serbest olarak reklam ajansı kurabildikleri gibi reklam ajanslarında grafiker olarak ya da çeşitli kurum ve kuruluşların grafik departmanlarında çalışabilirler.


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
BİL 103 Temel Bilgi Teknolojisi2+25,0
GRA 109 Görsel İletişime Giriş2+02,5
GRA 123 Grafik Desen I2+24,0
SAN 115 Temel Sanat Eğitimi I6+27,5
TİP 109 Tipografiye Giriş4+27,0
TÜR 111 Grafik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım I3+02,0
TÜR 155 Türk Dili I2+02,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
FOT 114 Temel Fotoğrafçılık3+14,0
GRA 124 Grafik Desen II2+24,0
SAN 116 Temel Sanat Eğitimi II6+27,5
TİP 110 Tipografi I4+26,0
TÜR 112 Grafik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım II3+02,0
TÜR 156 Türk Dili II2+02,0
 Seçmeli Dersler (1)-4,5
      
30,0


III. YARIYIL
GRA 223 Grafik Tasarıma Giriş6+27,5
İNG 157  (İng)İngilizce I2+02,0
RSM 231 Özgün Baskıresim I3+25,0
TAR 161 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
TİP 211 Tipografi II4+27,0
TÜR 223 Grafik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım III2+02,0
 Seçmeli Dersler (1)-4,5
      
30,0
   
IV. YARIYIL
GRA 212 Grafik Tasarım I6+27,5
İNG 158  (İng)İngilizce II2+02,0
RSM 232 Özgün Baskıresim II3+25,0
TAR 162 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
TİP 212 Tipografi III4+27,0
TÜR 224 Grafik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım IV2+02,0
 Seçmeli Dersler (1)-4,5
      
30,0


V. YARIYIL
GRA 313 Grafik Tasarım II6+27,5
GRA 337 Bilgisayar Destekli Yazı Tasarımı I4+27,0
GRA 341 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım4+27,0
SNT 329 Genel Sanat Tarihi2+02,0
TÜR 315 Grafik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları I2+02,0
 Seçmeli Dersler (1)-4,5
      
30,0
   
VI. YARIYIL
GRA 326 Bilgisayar Destekli Yazı Tasarımı II5+15,0
GRA 327 Grafik Sanatlar Tarihi2+03,0
GRA 332 Ambalaj Tasarımı I4+15,0
GRA 334 Bilgisayar Destekli Görüntü İşlem I6+27,5
SNT 352 Türk Sanatı Tarihi2+03,0
TÜR 316 Grafik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları II2+02,0
 Seçmeli Dersler (1)-4,5
      
30,0


VII. YARIYIL
GRA 451 Portfolyo Tasarımı I2+25,0
TÜR 417 Grafik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları III2+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (3)-18,5
 Seçmeli Dersler (1)-4,5
      
30,0
   
VIII. YARIYIL
GRA 452 Portfolya Tasarımı II2+25,0
TÜR 418 Grafik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları IV2+02,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (3)-18,5
 Seçmeli Dersler (1)-4,5
      
30,0


MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER

GRA 433 Ambalaj Tasarımı II4+16,0
GRA 436 Masa Üstü Yayıncılık5+16,5
GRA 437 Grafik Tasarım Proje I6+26,5
GRA 438 Grafik Tasarım Proje II6+27,5
GRA 439 Bilgisayar Destekli Görüntü İşlem II4+16,0
GRA 440 İllüstrasyon Teknikleri3+14,5

SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
BİL 221 Bilgisayar Destekli Sunum2+13,0
BİL 294 Bilgisayar Destekli Görüntü İşleme Giriş3+14,5
EDB 116 Kitap Söyleşisi2+13,0
FOT 105 Reklam Fotoğrafçılığı3+14,5
FOT 109 Foto-Grafi I2+24,5
FOT 110 Foto-Grafi II2+24,5
FOT 112 Stüdyo Fotoğrafçılığı2+24,5
GRA 117 Sayfa Tasarımı3+14,5
GRA 118 Grafik Yazılımı I3+14,5
GRA 121 Grafik Tasarımı Meslek Dili I2+02,0
GRA 122 Grafik Tasarımı Meslek Dili II2+02,0
GRA 160 Özgün Baskıresim3+14,5
GRA 161 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi I2+02,0
GRA 162 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi II2+02,0
GRA 210 Sürdürülebilir Grafik Tasarım2+13,0
GRA 229 Grafik Yazılımı II3+14,5
GRA 233 Grafik Tasarımı Meslek Dili III2+02,0
GRA 234 Grafik Tasarımı Meslek Dili IV2+02,0
GRA 253 Grafik Tasarım Uygulamaları I3+14,5
GRA 254 Grafik Tasarım Uygulamaları II3+14,5
GRA 263 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi III2+02,0
GRA 264 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi IV2+02,0
GRA 323 Takım Çalışması ve Eğitsel Oyunlar3+14,5
GRA 335 Grafik Tasarımı Meslek Dili V2+02,0
GRA 336 Grafik Tasarımı Meslek Dili VI2+02,0
GRA 365 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi V2+02,0
GRA 366 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VI2+02,0
GRA 407 Web Grafik Tasarım2+24,5
GRA 413 Kaligrafi I2+24,5
GRA 416 Gravür2+24,5
GRA 418 Kaligrafi II2+24,5
GRA 428 Sayısal Ortamda Grafik Üretim Teknikleri3+04,5
GRA 444 Bilgisayar Destekli İllüstrasyon Teknikleri3+14,5
GRA 447 Grafik Tasarımı Meslek Dili VII2+02,0
GRA 448 Grafik Tasarımı Meslek Dili VIII2+02,0
GRA 467 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VII2+02,0
GRA 468 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VIII2+02,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
RSM 217 Resim2+13,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SER 117 Eskiz Tekniği2+02,0
TAR 356 Kültür Tarihi2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TİP 401 İleri Tipografi I2+34,5
TİP 402 İleri Tipografi II2+34,5
TİY 129 Drama2+13,0
TÜR 193 Yazılı Anlatım Uygulamaları I1+23,0
TÜR 194 Yazılı Anlatım Uygulamaları II1+23,0
TÜR 195 Sözlü Anlatım Uygulamaları I1+23,0
TÜR 196 Sözlü Anlatım Uygulamaları II1+23,0SERAMİK SANATLARI ANASANAT DALI

       Eğitim, alçı, çamur, döküm, sırlama, dekor, çamur ve sır hazırlama atölyelerinde, teknoloji laboratuarında ve fırın odasında, görsel ve teknolojik malzemelerle desteklenerek uygulamalı olarak verilmektedir.


DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
BİL 103 Temel Bilgi Teknolojisi2+25,0
PPT 121 Seramik Teknik Resim ve Perspektif I2+15,0
SER 125 Seramik Temel Sanat Eğitimi I3+36,0
SER 127 Temel Sanat Eğitimi I2+37,0
TÜR 113 Seramik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım I3+02,0
TÜR 155 Türk Dili I2+02,0
 Seçmeli Dersler (1)-3,0
      
30,0
   
II. YARIYIL
SER 114 Temel Sanat Eğitimi II2+37,0
SER 126 Seramik Temel Sanat Eğitimi II2+26,0
SER 128 Alçı Model Şekillendirme3+36,0
SER 130 Seramik Hammaddeler2+04,0
TÜR 114 Seramik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım II3+02,0
TÜR 156 Türk Dili II2+02,0
 Seçmeli Dersler (1)-3,0
      
30,0


III. YARIYIL
DJT 201 Dijital Ortamda Temel Tasarım I2+24,0
İNG 157  (İng)İngilizce I2+02,0
SER 245 Alçı Kalıp Şekillendirme3+37,0
SER 271 Seramik Teknolojisi ve Uygulaması I2+26,0
SNT 229 Genel Sanat Tarihi I2+03,0
TAR 161 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
TÜR 225 Seramik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım III3+02,0
 Seçmeli Dersler (1)-4,0
      
30,0
   
IV. YARIYIL
DJT 202 Dijital Ortamda Temel Tasarım II2+24,0
İNG 158  (İng)İngilizce II2+02,0
SER 236 Çamur Tornasında Şekillendirme3+37,0
SER 272 Seramik Teknolojisi ve Uygulaması II2+26,0
SNT 230 Genel Sanat Tarihi II2+03,0
TAR 162 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
TÜR 226 Seramik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım IV3+02,0
 Seçmeli Dersler (1)-4,0
      
30,0


V. YARIYIL
DJT 301 Dijital Ortamda Üç Boyutlu Tasarıma Giriş I2+23,0
SER 273 Teknolojik Uygulama I2+35,0
SER 337 Geleneksel Seramik Sanatı Tarihi2+03,0
SER 369 Alçı Kalıp Çoğaltma Yöntemleri I3+36,0
SER 371 Sanat Seramiği I3+36,0
TÜR 317 Seramik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları I3+03,0
 Seçmeli Dersler (1)-4,0
      
30,0
   
VI. YARIYIL
DJT 302 Dijital Ortamda Üç Boyutlu Tasarıma Giriş II2+23,0
SER 274 Teknolojik Uygulama II2+35,0
SER 370 Alçı Kalıp Çoğaltma Yöntemleri II3+36,0
SER 372 Sanat Seramiği II3+36,0
SNT 314 Türk Sanatı Tarihi2+03,0
TÜR 318 Seramik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları II3+03,0
 Seçmeli Dersler (1)-4,0
      
30,0


VII. YARIYIL
DJT 401 Dijital Ortamda Üç Boyutlu Tasarım I2+26,0
SER 431 Seramik Teknolojisi2+25,0
TÜR 419 Seramik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları III3+03,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (1)-8,0
 Seçmeli Dersler (2)-8,0
      
30,0
   
VIII. YARIYIL
DJT 402 Dijital Ortamda Üç Boyutlu Tasarım II2+26,0
SER 418 Portfolyo Tasarımı2+25,0
TÜR 420 Seramik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları IV3+03,0
 Mesleki Seçmeli Dersler (1)-8,0
 Seçmeli Dersler (2)-8,0
      
30,0


MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER

SER 491 Endüstriyel Seramik Tasarımı I3+38,0
SER 492 Endüstriyel Seramik Tasarımı II3+38,0
SER 493 Serbest Seramik Tasarımı I3+38,0
SER 494 Serbest Seramik Tasarımı II3+38,0

SEÇMELİ DERSLER

BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
BİL 221 Bilgisayar Destekli Sunum2+13,0
DJT 303 Dijital Ortamda Temel Tasarım III2+23,0
DJT 304 Dijital Ortamda Temel Tasarım IV2+23,0
EDB 116 Kitap Söyleşisi2+13,0
İSN 106 Örgütsel İletişim2+02,0
İŞL 311 Seramik Üretim İşletme Hesapları2+04,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
MAT 243 Matematik I2+03,0
MAT 244 Matematik II2+03,0
MİT 306 Mitoloji2+04,0
PPT 122 Seramik Teknik Resim ve Perspektif II2+13,0
RSM 221 Resim2+14,0
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SER 117 Eskiz Tekniği2+02,0
SER 119 Sanat Terimleri2+02,0
SER 131 Seramik Sanatı Meslek Dili I2+03,0
SER 132 Seramik Sanatı Meslek Dili II2+03,0
SER 218 Seramik Teknolojisi ve Uygulaması II3+26,0
SER 253 Seramik Sanatı Meslek Dili III2+03,0
SER 254 Seramik Sanatı Meslek Dili IV2+03,0
SER 257 Seramik Sırlama ve Pişirme Yöntemleri I2+23,0
SER 258 Seramik Sırlama ve Pişirme Yöntemleri II2+23,0
SER 259 Seramik Desen I2+24,0
SER 260 Seramik Desen II2+24,0
SER 261 Dış Mekan Seramikleri2+24,0
SER 367 Teknik Dekor Uygulamaları I2+23,0
SER 368 Teknik Dekor Uygulamaları II2+23,0
SER 375 Seramik Sanatı Meslek Dili V2+03,0
SER 376 Seramik Sanatı Meslek Dili VI2+03,0
SER 377 Yüzeysel Tasarım I2+24,0
SER 378 Yüzeysel Tasarım II2+24,0
SER 379 Çamur Tornası Uygulamaları I2+24,0
SER 380 Çamur Tornası Uygulamaları II2+24,0
SER 392 Seramik Restorasyonu2+13,0
SER 466 Çamur Tornasında Heykel Tasarımı2+24,0
SER 467 Çamur Tornasında İşlevsel Ürün Tasarımı2+24,0
SER 471 Seramik Astarlar ve Teknolojileri2+02,0
SER 472 İndirgen Ortam Sırları ve Teknolojileri2+02,0
SER 475 Seramik Yüzey Değerlendirme Yöntemleri I2+24,0
SER 476 Seramik Yüzey Değerlendirme Yöntemleri II2+24,0
SER 477 Seramik Sanatı Meslek Dili VII2+02,0
SER 478 Seramik Sanatı Meslek Dili VIII2+02,0
SER 479 Teknik Dekor Uygulamaları III2+24,0
SER 480 Teknik Dekor Uygulamaları IV2+24,0
SER 801 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi I2+02,0
SER 802 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi II2+02,0
SER 803 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi III2+02,0
SER 804 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi IV2+02,0
SER 805 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi V2+02,0
SER 806 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VI2+02,0
SER 807 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VII2+02,0
SER 808 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VIII2+02,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TİY 129 Drama2+13,0
TÜR 157 Yazılı Anlatım Uygulamaları I1+22,0
TÜR 158 Yazılı Anlatım Uygulamaları II1+22,0
TÜR 159 Sözlü Anlatım Uygulamaları I1+22,0
TÜR 160 Sözlü Anlatım Uygulamaları II1+22,0DERS İÇERİKLERİ


BEÖ 155 Beden Eğitimi2+02,0
BİL 103 Temel Bilgi Teknolojisi2+25,0
BİL 172 Bilgisayar Destekli Çizime Giriş2+13,0
BİL 221 Bilgisayar Destekli Sunum2+13,0
BİL 294 Bilgisayar Destekli Görüntü İşleme Giriş3+14,5
BİL 296 Kurumsal İletişim ve Birlikte Çalışma2+13,0
BİL 803 Bilgisayar Destekli Çizim I2+25,0
BİL 808 Bilgisayar Destekli Çizim II2+36,0
BOP 103 Kelime İşlemciler2+23,0
BOP 105 Kurumsal İletişim ve Birlikte Çalışma2+03,0
BOP 107 Araştırma Teknikleri ve Seminer3+13,0
BOP 109 Temel Bilgi Teknolojisi2+24,0
BOP 110 Algoritma ve Programlamaya Giriş2+13,0
BOP 111 İşletim Sistemleri2+12,0
BOP 112 Genel ve Teknik İletişim2+13,0
BOP 113 Bilgisayar Destekli Sunum2+23,0
BOP 114 Dizgi2+24,0
BOP 115 Temel Tasarım İlkeleri2+12,0
BOP 117 Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Dili I3+02,0
BOP 118 Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Dili II3+02,0
BOP 119 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Dil Destek Dersi I2+02,0
BOP 120 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Dil Destek Dersi II2+02,0
BOP 201 Veri Yapıları ve Programlama I3+26,0
BOP 202 Veri Yapıları ve Programlama II3+26,0
BOP 205 Bilgisayar Ağ Sistemleri3+14,0
BOP 206 İşlem Tabloları3+26,0
BOP 207 Visual Basic Programlama3+13,0
BOP 209 Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar I4+04,0
BOP 210 Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar II2+24,0
BOP 211 Bilgisayar Destekli Sunum Uygulamaları2+13,0
BOP 212 Bilgisayar Donanımı2+02,0
BOP 214 İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri Uygulaması2+25,0
BOP 219 Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Dili III3+02,0
BOP 220 Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Dili IV3+02,0
BOP 221 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Dil Destek Dersi III2+02,0
BOP 222 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Dil Destek Dersi IV2+02,0
BTP 233 Grafik Uygulamaları III2+13,0
BTP 235 Bilgisayar Destekli Çizim Uygulamaları2+13,0
BTP 237 Grafik Uygulamaları I2+13,0
BTP 238 Grafik Uygulamaları II2+13,0
DJT 201 Dijital Ortamda Temel Tasarım I2+24,0
DJT 202 Dijital Ortamda Temel Tasarım II2+24,0
DJT 301 Dijital Ortamda Üç Boyutlu Tasarıma Giriş I2+23,0
DJT 302 Dijital Ortamda Üç Boyutlu Tasarıma Giriş II2+23,0
DJT 303 Dijital Ortamda Temel Tasarım III2+23,0
DJT 304 Dijital Ortamda Temel Tasarım IV2+23,0
DJT 401 Dijital Ortamda Üç Boyutlu Tasarım I2+26,0
DJT 402 Dijital Ortamda Üç Boyutlu Tasarım II2+26,0
EDB 116 Kitap Söyleşisi2+13,0
FOT 105 Reklam Fotoğrafçılığı3+14,5
FOT 109 Foto-Grafi I2+24,5
FOT 110 Foto-Grafi II2+24,5
FOT 112 Stüdyo Fotoğrafçılığı2+24,5
FOT 114 Temel Fotoğrafçılık3+14,0
GRA 109 Görsel İletişime Giriş2+02,5
GRA 117 Sayfa Tasarımı3+14,5
GRA 118 Grafik Yazılımı I3+14,5
GRA 121 Grafik Tasarımı Meslek Dili I2+02,0
GRA 122 Grafik Tasarımı Meslek Dili II2+02,0
GRA 123 Grafik Desen I2+24,0
GRA 124 Grafik Desen II2+24,0
GRA 158 Grafik Anlatım2+02,0
GRA 160 Özgün Baskıresim3+14,5
GRA 161 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi I2+02,0
GRA 162 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi II2+02,0
GRA 210 Sürdürülebilir Grafik Tasarım2+13,0
GRA 212 Grafik Tasarım I6+27,5
GRA 221 Grafik ve Animasyon2+13,0
GRA 223 Grafik Tasarıma Giriş6+27,5
GRA 225 Grafik ve Animasyon2+25,0
GRA 229 Grafik Yazılımı II3+14,5
GRA 233 Grafik Tasarımı Meslek Dili III2+02,0
GRA 234 Grafik Tasarımı Meslek Dili IV2+02,0
GRA 253 Grafik Tasarım Uygulamaları I3+14,5
GRA 254 Grafik Tasarım Uygulamaları II3+14,5
GRA 263 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi III2+02,0
GRA 264 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi IV2+02,0
GRA 313 Grafik Tasarım II6+27,5
GRA 323 Takım Çalışması ve Eğitsel Oyunlar3+14,5
GRA 326 Bilgisayar Destekli Yazı Tasarımı II5+15,0
GRA 327 Grafik Sanatlar Tarihi2+03,0
GRA 332 Ambalaj Tasarımı I4+15,0
GRA 334 Bilgisayar Destekli Görüntü İşlem I6+27,5
GRA 335 Grafik Tasarımı Meslek Dili V2+02,0
GRA 336 Grafik Tasarımı Meslek Dili VI2+02,0
GRA 337 Bilgisayar Destekli Yazı Tasarımı I4+27,0
GRA 341 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım4+27,0
GRA 365 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi V2+02,0
GRA 366 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VI2+02,0
GRA 407 Web Grafik Tasarım2+24,5
GRA 413 Kaligrafi I2+24,5
GRA 416 Gravür2+24,5
GRA 418 Kaligrafi II2+24,5
GRA 428 Sayısal Ortamda Grafik Üretim Teknikleri3+04,5
GRA 433 Ambalaj Tasarımı II4+16,0
GRA 436 Masa Üstü Yayıncılık5+16,5
GRA 437 Grafik Tasarım Proje I6+26,5
GRA 438 Grafik Tasarım Proje II6+27,5
GRA 439 Bilgisayar Destekli Görüntü İşlem II4+16,0
GRA 440 İllüstrasyon Teknikleri3+14,5
GRA 444 Bilgisayar Destekli İllüstrasyon Teknikleri3+14,5
GRA 447 Grafik Tasarımı Meslek Dili VII2+02,0
GRA 448 Grafik Tasarımı Meslek Dili VIII2+02,0
GRA 451 Portfolyo Tasarımı I2+25,0
GRA 452 Portfolya Tasarımı II2+25,0
GRA 467 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VII2+02,0
GRA 468 Grafik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VIII2+02,0
HZT 101 Temel Dil Dersi10+512,5
HZT 102 Okuma-Anlama4+04,0
HZT 103 Yazılı Anlatım4+04,0
HZT 104 Konuşma4+04,0
HZT 105 Matematiksel Düşünme3+03,0
HZT 201 Temel Dil Dersi10+512,5
HZT 202 Okuma-Anlama4+04,0
HZT 203 Yazılı Anlatım4+04,0
HZT 204 Konuşma4+04,0
HZT 205 Matematiksel Düşünme3+03,0
HZT 301 Temel Bilgi Dersi10+512,5
HZT 302 Okuma-Anlama4+04,0
HZT 303 Yazılı Anlatım4+04,0
HZT 304 Konuşma4+04,0
HZT 305 Matematiksel Düşünme3+03,0
İNG 157 İngilizce I2+02,0
İNG 158 İngilizce II2+02,0
İSN 106 Örgütsel İletişim2+02,0
İSN 108 Örgütsel İletişim2+03,0
İŞL 311 Seramik Üretim İşletme Hesapları2+04,0
KÜL 199 Kültürel Etkinlikler0+22,0
MAT 241 Matematik I2+02,0
MAT 242 Matematik II2+02,0
MAT 243 Matematik I2+03,0
MAT 244 Matematik II2+03,0
MAT 245 Temel Matematik I2+03,0
MAT 246 Temel Matematik II2+03,0
MAT 809 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Matematik Destek Dersi I2+02,0
MAT 810 Bilgisayar Operatörlüğü Bireysel Matematik Destek Dersi II2+02,0
MAT 811 Matematik I2+13,0
MAT 812 Matematik II2+13,0
MAT 813 Yapı Ressamlığı Bireysel Matematik Destek Dersi I2+02,0
MAT 814 Yapı Ressamlığı Bireysel Matematik Destek Dersi II2+02,0
MİT 306 Mitoloji2+04,0
MYR 107 Eskiz Tekniği2+03,0
MYR 122 Araştırma Teknikleri ve Seminer2+13,0
MYR 124 Yapı Bilgisi II2+24,0
MYR 129 Mimari Anlatım2+24,0
MYR 130 Mimarlık Bilgisi ve Projesi2+35,0
MYR 131 Yapı Bilgisi I2+13,0
MYR 133 Yapı Malzemesi I2+03,0
MYR 134 Yapı Malzemesi II2+03,0
MYR 137 Renk Bilgisi1+23,0
MYR 139 Yapı Terminolojisi I2+03,0
MYR 140 Yapı Terminolojisi II2+03,0
MYR 141 Meslek Dili I3+02,0
MYR 142 Meslek Dili II3+02,0
MYR 143 Yapı Ressamlığı Bireysel Dil Destek Dersi I2+02,0
MYR 144 Yapı Ressamlığı Bireysel Dil Destek Dersi II2+02,0
MYR 217 Rölöve2+13,0
MYR 218 Bilgisayar Destekli Görüntü İşleme Giriş2+13,0
MYR 227 Betonarme Uygulama Projesi I2+23,0
MYR 228 Betonarme Uygulama Projesi II2+23,0
MYR 233 İnşaat Bilgisi ve Yapı Elemanları I2+02,0
MYR 235 Makine Tesisat Bilgisi ve Projesi2+03,0
MYR 236 Sistem Analizleri ve Tasarımı2+23,0
MYR 237 Elektrik Tesisat Bilgisi ve Projesi2+03,0
MYR 238 Bilgisayar Destekli Mimari Sunum Teknikleri2+13,0
MYR 239 Maket I2+23,0
MYR 240 Maket II2+23,0
MYR 241 Mimari Uygulama Projesi I2+25,0
MYR 245 Mimari Uygulama Projesi II2+36,0
MYR 246 İnşaat Bilgisi ve Yapı Elemanları II2+02,0
MYR 247 İç Mekan Yerleşimi I2+03,0
MYR 248 İç Mekan Yerleşimi II2+03,0
MYR 249 Herkes İçin Tasarım2+13,0
MYR 251 Bina Bilgisi I2+13,0
MYR 252 Bina Bilgisi II2+13,0
MYR 253 Meslek Dili III3+02,0
MYR 254 Meslek Dili IV3+02,0
MYR 255 Yapı Ressamlığı Bireysel Dil Destek Dersi III2+02,0
MYR 256 Yapı Ressamlığı Bireysel Dil Destek Dersi IV2+02,0
PPT 118 Perspektif2+13,0
PPT 121 Seramik Teknik Resim ve Perspektif I2+15,0
PPT 122 Seramik Teknik Resim ve Perspektif II2+13,0
RSM 217 Resim2+13,0
RSM 221 Resim2+14,0
RSM 231 Özgün Baskıresim I3+25,0
RSM 232 Özgün Baskıresim II3+25,0
SAN 115 Temel Sanat Eğitimi I6+27,5
SAN 116 Temel Sanat Eğitimi II6+27,5
SAN 155 Salon Dansları0+22,0
SER 114 Temel Sanat Eğitimi II2+37,0
SER 117 Eskiz Tekniği2+02,0
SER 119 Sanat Terimleri2+02,0
SER 125 Seramik Temel Sanat Eğitimi I3+36,0
SER 126 Seramik Temel Sanat Eğitimi II2+26,0
SER 127 Temel Sanat Eğitimi I2+37,0
SER 128 Alçı Model Şekillendirme3+36,0
SER 130 Seramik Hammaddeler2+04,0
SER 131 Seramik Sanatı Meslek Dili I2+03,0
SER 132 Seramik Sanatı Meslek Dili II2+03,0
SER 218 Seramik Teknolojisi ve Uygulaması II3+26,0
SER 223 Çamur Şekillendirme2+12,0
SER 236 Çamur Tornasında Şekillendirme3+37,0
SER 245 Alçı Kalıp Şekillendirme3+37,0
SER 253 Seramik Sanatı Meslek Dili III2+03,0
SER 254 Seramik Sanatı Meslek Dili IV2+03,0
SER 257 Seramik Sırlama ve Pişirme Yöntemleri I2+23,0
SER 258 Seramik Sırlama ve Pişirme Yöntemleri II2+23,0
SER 259 Seramik Desen I2+24,0
SER 260 Seramik Desen II2+24,0
SER 261 Dış Mekan Seramikleri2+24,0
SER 271 Seramik Teknolojisi ve Uygulaması I2+26,0
SER 272 Seramik Teknolojisi ve Uygulaması II2+26,0
SER 273 Teknolojik Uygulama I2+35,0
SER 274 Teknolojik Uygulama II2+35,0
SER 337 Geleneksel Seramik Sanatı Tarihi2+03,0
SER 367 Teknik Dekor Uygulamaları I2+23,0
SER 368 Teknik Dekor Uygulamaları II2+23,0
SER 369 Alçı Kalıp Çoğaltma Yöntemleri I3+36,0
SER 370 Alçı Kalıp Çoğaltma Yöntemleri II3+36,0
SER 371 Sanat Seramiği I3+36,0
SER 372 Sanat Seramiği II3+36,0
SER 375 Seramik Sanatı Meslek Dili V2+03,0
SER 376 Seramik Sanatı Meslek Dili VI2+03,0
SER 377 Yüzeysel Tasarım I2+24,0
SER 378 Yüzeysel Tasarım II2+24,0
SER 379 Çamur Tornası Uygulamaları I2+24,0
SER 380 Çamur Tornası Uygulamaları II2+24,0
SER 392 Seramik Restorasyonu2+13,0
SER 418 Portfolyo Tasarımı2+25,0
SER 431 Seramik Teknolojisi2+25,0
SER 466 Çamur Tornasında Heykel Tasarımı2+24,0
SER 467 Çamur Tornasında İşlevsel Ürün Tasarımı2+24,0
SER 471 Seramik Astarlar ve Teknolojileri2+02,0
SER 472 İndirgen Ortam Sırları ve Teknolojileri2+02,0
SER 475 Seramik Yüzey Değerlendirme Yöntemleri I2+24,0
SER 476 Seramik Yüzey Değerlendirme Yöntemleri II2+24,0
SER 477 Seramik Sanatı Meslek Dili VII2+02,0
SER 478 Seramik Sanatı Meslek Dili VIII2+02,0
SER 479 Teknik Dekor Uygulamaları III2+24,0
SER 480 Teknik Dekor Uygulamaları IV2+24,0
SER 491 Endüstriyel Seramik Tasarımı I3+38,0
SER 492 Endüstriyel Seramik Tasarımı II3+38,0
SER 493 Serbest Seramik Tasarımı I3+38,0
SER 494 Serbest Seramik Tasarımı II3+38,0
SER 801 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi I2+02,0
SER 802 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi II2+02,0
SER 803 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi III2+02,0
SER 804 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi IV2+02,0
SER 805 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi V2+02,0
SER 806 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VI2+02,0
SER 807 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VII2+02,0
SER 808 Seramik Sanatları Bireysel Dil Destek Dersi VIII2+02,0
SNT 229 Genel Sanat Tarihi I2+03,0
SNT 230 Genel Sanat Tarihi II2+03,0
SNT 314 Türk Sanatı Tarihi2+03,0
SNT 329 Genel Sanat Tarihi2+02,0
SNT 352 Türk Sanatı Tarihi2+03,0
SOS 114 Büro Elemanı Davranışları2+02,0
TAR 161 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2+02,0
TAR 162 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2+02,0
TAR 356 Kültür Tarihi2+03,0
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları0+23,0
TİP 109 Tipografiye Giriş4+27,0
TİP 110 Tipografi I4+26,0
TİP 211 Tipografi II4+27,0
TİP 212 Tipografi III4+27,0
TİP 401 İleri Tipografi I2+34,5
TİP 402 İleri Tipografi II2+34,5
TİY 129 Drama2+13,0
TÜR 109 Yapı Ressamlığı Yazılı ve Sözlü Anlatım I3+02,0
TÜR 110 Yapı Ressamlığı Yazılı ve Sözlü Anlatım II3+02,0
TÜR 111 Grafik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım I3+02,0
TÜR 112 Grafik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım II3+02,0
TÜR 113 Seramik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım I3+02,0
TÜR 114 Seramik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım II3+02,0
TÜR 115 Bilgisayar Operatörlüğü Yazılı ve Sözlü Anlatım I3+02,0
TÜR 116 Bilgisayar Operatörlüğü Yazılı ve Sözlü Anlatım II3+02,0
TÜR 155 Türk Dili I2+02,0
TÜR 156 Türk Dili II2+02,0
TÜR 157 Yazılı Anlatım Uygulamaları I1+22,0
TÜR 158 Yazılı Anlatım Uygulamaları II1+22,0
TÜR 159 Sözlü Anlatım Uygulamaları I1+22,0
TÜR 160 Sözlü Anlatım Uygulamaları II1+22,0
TÜR 193 Yazılı Anlatım Uygulamaları I1+23,0
TÜR 194 Yazılı Anlatım Uygulamaları II1+23,0
TÜR 195 Sözlü Anlatım Uygulamaları I1+23,0
TÜR 196 Sözlü Anlatım Uygulamaları II1+23,0
TÜR 217 Yapı Ressamlığı Yazılı ve Sözlü Anlatım III3+02,0
TÜR 218 Yapı Ressamlığı Yazılı ve Sözlü Anlatım IV3+02,0
TÜR 223 Grafik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım III2+02,0
TÜR 224 Grafik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım IV2+02,0
TÜR 225 Seramik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım III3+02,0
TÜR 226 Seramik Sanatı Yazılı ve Sözlü Anlatım IV3+02,0
TÜR 227 Bilgisayar Operatörlüğü Yazılı ve Sözlü Anlatım III3+02,0
TÜR 228 Bilgisayar Operatörlüğü Yazılı ve Sözlü Anlatım IV3+02,0
TÜR 315 Grafik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları I2+02,0
TÜR 316 Grafik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları II2+02,0
TÜR 317 Seramik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları I3+03,0
TÜR 318 Seramik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları II3+03,0
TÜR 417 Grafik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları III2+02,0
TÜR 418 Grafik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları IV2+02,0
TÜR 419 Seramik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları III3+03,0
TÜR 420 Seramik Sanatı Türkçe Dil Uygulamaları IV3+03,0


SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

      

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun nitelikli eleman yetiştirmek üzere 1986 yılında Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuş olup 11 Temmuz 1992 tarihinde Sivil Havacılık Yüksekokulu' na, 23 Haziran 2012 tarihinde Fakülteye dönüştürülmüştür. Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakım, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Hava Trafik Kontrol ve Pilotaj bölümlerinde bir yıl İngilizce hazırlık ve dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir.Öğrenciler Hava Trafik Kontrol bölümüne ön kayıt ile, Pilotaj, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakım ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümlerine merkezi yerleştirmeyle girebilirler.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde uluslararası hava taşımacılığına açık bir havaalanı, JAR-145 onaylı bir bakım kuruluşu, 20 adet havaaracı, 28 adet laboratuar, uçuş, meydan kontrol ve radar simülatörleri bulunmaktadır.Fakülte sahip olduğu bakım tesisiyle 5700 kg altı havaaraçlarının büyük bakımlarını yapabilme yeteneğine sahiptir. Havaalanı işletmesi, hava trafik kontrol hizmetleri, uçuş ve havaaracı bakım faaliyetlerinin de etkin bir şekilde sürdürüldüğü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi' nde öğrenciler eğitim konuları ile örtüşen faaliyetleri uygulama alanında öğrenme fırsatı bulmaktadırlar.

Bu entegre yapı içinde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ulusal ve uluslararası havacılık kuruluş ve endüstrileri ile iş birliliğini sürdürmektedir. Havacılık sektöründe sürdürülen hizmetin uluslararası nitelik taşıyor olması nedeni ile bu sektöre insan kaynağı sağlayan eğitim kuruluşlarının ve bu sektörde hizmet veren personelin standartlara uygun yetkilendirilmiş olmaları gerekmektedir.Anadolu Üniversitesi sürdürdüğü eğitimler ve havacılık faaliyetleri ile geçmişten bu güne ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İnsan kaynağı, gerekli donanımı ve sözü edilen özellikleri ile Fakülte dünya genelinde sayılı havacılık okulları arasında yer almaktadır.Müdür:
Müdür Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Cem ÇETEK
Müdür Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Serdar DALKILIÇ
Yüksekokul Sekreteri:


ÖĞRETİM ELEMANLARI

HAVA TRAFİK KONTROL BÖLÜMÜ

      Türk hava sahasında emniyetli, düzenli ve etkin hava trafik akışını sağlamak amacıyla Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ve EUROCONTROL standartları doğrultusunda hava trafik kontrolörü yetiştirilir. Ülkemizde lisans düzeyinde hava trafik kontrol eğitimi veren ilk ve tek bölümdür. Öğrenciler kuramsal derslerin yanı sıra Hava Trafik Kontrol Radar Simülatörü, Meydan Kontrol Simülatörü ve Uçuş Prosedürleri Tasarım Laboratuarında uygulamaya yönelik eğitim almaktadırlar. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Havaalanı'nda sürdürülen hava trafik hizmetleri öğrencilere gerçek trafik ortamında eğitim olanağı sunmaktadır.

      Hava Trafik Kontrol Bölümü'ne ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile on beş öğrenci alınmaktadır. Bölümde bir yıl İngilizce hazırlık sonrası dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. İlk on iş günü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Simülatör Laboratuarlarında, diğer yirmi işgünü hava trafik kontrol ünitelerinde olmak üzere toplam otuz iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.

      Mezunlar Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hava Trafik Kontrol Ünitelerinde çalışmaktadır.

      

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Aydan CAVCAR
Bölüm Başkan Yrd.: Yard. Doç. Dr. Cem ÇETEKHAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ

      Havacılık sektörüne, uluslararası standartlarda, nitelikli bakım ve onarım personeli yetiştirilir. Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü'nde Avrupa Birliği standartları SHY/JAR-66 Havaaracı Bakım Personeli Yönetmeliği ve SHY/JAR-147 Havaaracı Bakım Eğitim Kuruluşları Yönetmeliği gerekliliklerine uygun eğitim verilmektedir. Fakülte Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün SHY Part-147 Havaaracı Bakım Eğitim Yetkisine sahiptir. Öğrenciler kuramsal derslerin yanı sıra avionik, yüksek frekans, otomatik kontrol, DME, VOR, ILS, bilgisayar, temel elektrik elektronik, elektroteknik, haberleşme sistemleri laboratuarları ve Fakülte bünyesindeki JAR-145 onaylı bakım tesislerinde uygulamaya yönelik eğitim almaktadırlar.

      Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü'ne merkezi yerleştirme ile yirmi beş öğrenci alınmaktadır. Bölümde bir yıl İngilizce hazırlık sonrası dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu staj süresi seksen iş günüdür.

      Mezunları; Türk Hava Yolları A.O., Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım Merkezleri, özel havayolu işletmeleri ve havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerin teknik bölümlerinde çalışmaktadır.

      

Bölüm Başkan Yrd.: Yard. Doç. Dr. Asuman ÖZGER
Bölüm Başkan Yrd.: Öğr. Gör. Dr. Kadriye YAMANPİLOTAJ BÖLÜMÜ

      Sivil havacılık sektörüne, uluslararası standartlarda, nitelikli pilot yetiştirilir. Ülkemizde lisans düzeyinde pilotaj eğitimi veren ilk ve tek bölümdür. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ICAO, Avrupa Havacılık Standardı JAR-FCL ve ulusal gereklilikler doğrultusunda sürdürülen eğitimin sonunda öğrenciler ATP(A) kredisinde CPL(A)/IR(A) lisansına sahip pilotlar olarak mezun olabilmektedirler. Bölüme başlayan öğrenciler ilk bir buçuk yıl (3 yarıyıl) kuramsal ağırlıkta yer derslerini görmektedirler. Devamında uçuş eğitimleri genel amaçlı uçuş simülatörleri ve 8 adet SOCATA TB 20 TRINIDAD, 5 adet CESSNA 172SP, 2 adet BEECH CRAFT C90 GTI olmak üzere 15 uçaklık Anadolu Üniversitesi uçak filosu ile yapılmaktadır.

      Pilotaj Bölümü'ne merkezi yerleştirme ile on beş öğrenci alınmaktadır. Bölümde bir yıl İngilizce hazırlık sonrası dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu staj süresi yirmi iş günüdür.

      Mezunlar, Türk Hava Yolları A.O., özel havayolu işletmeleri, hava taksi işletmeleri ve çeşitli uçuş okullarında çalışmaktadır.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa CAVCARSİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

      Havacılık sektöründeki devlet ve özel kuruluşların işletmecilik konularında ihtiyaç duyduğu nitelikli personel uluslararası gereklilikler doğrultusunda yetiştirilir. Hava taşımacılığı, Havayolu Yönetimi, Havaalanı Yönetimi, Harekat Performans, Havacılık Emniyeti ve Güvenliği gibi mesleki dersler; Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik Yönetimi gibi işletme yönetimi kuramsal dersleri ve IATA onaylı Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler gibi sertifikalı dersler Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü programlarında yer almaktadır.

      Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü'ne merkezi yerleştirme ile kırk öğrenci alınmaktadır. Bölümde bir yıl İngilizce hazırlık sonrası dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu staj süresi kırk iş günüdür.

      Mezunlar; Türk Hava Yolları A.O., özel havayolu işletmeleri, havaalanları, havaalanı yer hizmetleri, ikram ve kargo işletmeleri ile diğer havacılık kuruluşlarında çalışmaktadır.

      

Bölüm Başkanı: Yard. Doç. Dr. Ünal BATTAL
Bölüm Başkan Yrd.: Yard. Doç. Dr. Ali Emre SARILGANUÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM BÖLÜMÜ

      Havacılık sektörüne, uluslararası standartlarda, nitelikli bakım ve onarım personeli yetiştirilir. Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü'nde Avrupa Birliği standartları SHY/JAR-66 Havaaracı Bakım Personeli Yönetmeliği ve SHY/JAR-147 Havaaracı Bakım Eğitim Kuruluşları Yönetmeliği gerekliliklerine uygun eğitim verilmektedir. Fakülte Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün SHY Part-147 Havaaracı Bakım Eğitim Yetkisine sahiptir. Öğrenciler kuramsal derslerin yanı sıra aerodinamik, hidrolik sistemler, malzeme, CAD/CAM, bilgisayar laboratuarları, gövde, motor, bremze atölyeleri ve Yüksekokul bünyesindeki JAR-145 onaylı bakım tesislerinde uygulamaya yönelik eğitim almaktadırlar.

      Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü'ne merkezi yerleştirme ile kırk beş öğrenci alınmaktadır. Bölümde bir yıl İngilizce hazırlık sonrası dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu staj süresi seksen iş günüdür.

      Mezunları; Türk Hava Yolları A.O., Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım Merkezleri, özel havayolu işletmeleri ve havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerin teknik bölümlerinde çalışmaktadır.

      

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hidayet BUĞDAYCI
Bölüm Başkan Yrd.: Doç. Dr. Dilek TURAN
Bölüm Başkan Yrd.: Doç. Dr. Enis Turhan TURGUTDERS PROGRAMI


DERS İÇERİKLERİ
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

      Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, 1993 yılında kurulmuştur. Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu'nda, bir yıllık hazırlık sınıfına ek olarak 8 yarıyıllık lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Öğrenciler aldıkları eğitimi, hem okuldaki laboratuvarlarda hem de Anadolu Üniversitesi'nin çeşitli tesislerinde uygulama olanağı bulunmaktadır. Önbüro ve yiyecek içecek ve seyahat acentacılığı operasyonları, yaygın kullanımı olan Opera, Amadeus ve Galileo paket programları aracılığı ile öğretilmektedir. Prensip olarak, staj yapılacak tesislerin 3-4-5 yıldızlı otel, 4-5 yıldızlı tatil köyü ve A grubu seyahat acentası olmasına dikkat edilmektedir.

      Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ders programı, işletmecilik tabanlı bir program olup ders programı hazırlanırken turizm sektörünün ihtiyaçları göz önünde bulundurulmaktadır. Yüksekokuldaki deneyimli öğretim elemanlarının yanı sıra, sektörden farklı bakış açılarına sahip kişiler de bilgi ve deneyimleriyle eğitime katkıda bulunmaktadırlar.

      Yüksekokulda aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Genel not ortalaması yüksek olan öğrenciler üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarında ikinci anadal programına devam edebilmektedirler. Yüksekokuldaki diğer bir program, uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülen Konaklama İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programıdır. 2003 yılından bu yana lise ve dengi okul mezunu gençlere yönelik meslek edindirme programı olan EI-AH&LA Amerikan Hotel and Lodging Association Sertifika Programı yürütülmektedir. Bu programın eğitim dili İngilizcedir.Müdür:
Müdür Yardımcısı: Doç. Dr. Medet YOLAL
Müdür Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. İnci Oya COŞKUN
Yüksekokul Sekreteri: İbrahim KÖSE


ÖĞRETİM ELEMANLARI

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU (ÖRGÜN)

      Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, 1993 yılında kurulmuştur. Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu'nda, bir yıllık hazırlık sınıfına ek olarak 8 yarıyıllık lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Öğrenciler aldıkları eğitimi, hem okuldaki laboratuvarlarda hem de Anadolu Üniversitesi'nin çeşitli tesislerinde uygulama olanağı bulunmaktadır. Önbüro ve yiyecek içecek ve seyahat acentacılığı operasyonları, yaygın kullanımı olan Opera, Amadeus ve Galileo paket programları aracılığı ile öğretilmektedir. Prensip olarak, staj yapılacak tesislerin 3-4-5 yıldızlı otel, 4-5 yıldızlı tatil köyü ve A grubu seyahat acentası olmasına dikkat edilmektedir.

      Ders programı hazırlanırken turizm sektörünün ihtiyaçları göz önünde bulundurulmaktadır. Öğrenciler, geleceğin yönetici adayları olacaklarından, mesleki derslerin yanında işletme fakültelerinde okutulan derslere de yer verilmektedir. Öğrencilerin, turizm sektöründe başarılı bir yöneticinin sahip olması beklenen akademik bilgi ve yabancı dil bilgisinin yanı sıra, sektör gereksinimleri doğrultusunda hazırlanıp uygulanan yazılımları kullanabilme ve iletişim yeteneklerini geliştirmeleri de hedeflenmektedir. Buradan hareketle, programı tamamlayanların kendi kişisel gelişiminin önemini kavramış, sorumluluk sahibi, sorun çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, çevrelerine saygı duyan bireyler olması hedeflenmektedir. Yüksekokuldaki deneyimli öğretim elemanlarının yanı sıra, sektörden farklı bakış açılarına sahip kişiler de bilgi ve deneyimleriyle eğitime katkıda bulunmaktadırlar.

       Yüksekokulda aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Genel not ortalaması yüksek olan öğrenciler üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarında ikinci anadal programına devam edebilmektedirler. Yüksekokuldaki diğer bir program, uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülen Konaklama İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programıdır. 2003 yılından bu yana lise ve dengi okul mezunu gençler
DERS PROGRAMI


DERS İÇERİKLERİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

      Geniş ve deneyimli kadrosuyla üniversitenin bütününe hizmet veren Yabancı Diller Yüksekokulu, dil öğretimindeki güncel yaklaşım ve yöntemlere dayalı olarak yabancı dil eğitimi vermeyi amaçlar.

      Sürekli kendini geliştiren, dinamik bir akademik kadroya sahiptir. Sahip olduğu donanımlarla öğrencinin sınıf dışında da yabancı dilini geliştirme fırsatları sunmaktadır.

      Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

      Not Karşılıkları

       Akademik Takvimi İndirmek için lütfen tıklayınız YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Özel Web Sayfası

      TıklayınızMüdür: Doç. Dr. Belgin AYDIN
Müdür Yardımcısı: Okutman Bülent ALAN
Müdür Yardımcısı: Okutman Ayşe TAŞKIRAN
Yüksekokul Sekreteri:


ÖĞRETİM ELEMANLARI
Profesörler: Handan YAVUZ

Doçentler: Belgin AYDIN, Zehra GÜLMÜŞ

Yardımcı Doçentler: Hülya İPEK, İlknur İSTİFÇİ, Aysel KILIÇ, Gonca SUBAŞI

Öğretim Görevlileri: İlknur AKKURT, Özmen ALTAN, Cüneyt ARAS, Deniz ATACAN, Hale CANORUÇ, Neslihan S. CANORUÇ, Carmel CHARLES SANT, Sema ÇELİKSOY, Ebru ERGÜN, Davıt B. FORINASH, Orhan GÖK, Hüsamettin GÜLER, Ahmet KUL, Murat KÜLEKÇİ, Edward MCQUAID, Cathy RUDNICK, Figen TEZDİKER, Özlem UZUN, Orhan Gazi ÜNVER, Selin YILDIRIM, Burcu YILMAZ

Okutmanlar: Nurkan AÇIKGÖZ, Sevil AK ÇİMENLER, Funda AKAR, Emel AKAY, Aslı AKÇAY, İsmet Görkem AKGÜN, Esra AKINCI TAŞÇI, Meriç AKKAYA ÖNAL, Deniz AKSU GANİK, Aycan AKYILDIZ UYGUN, Bülent ALAN, Dilek ALTINDAŞ, İnci ARAS, Uğur ARIMAN, Eda ARSLAN KUL, Hilal ARSLANTAŞ, Gül ATA, Filiz ATACAN, Sibel ATAY, Ersin ATEŞ, Hakan AVCI, Derya AVŞAR, Ali Tolga AYCI, Neslihan AYDEMİR, Dilek AYDIN, Fatma AYDIN, Numan AYDIN, İrem AYVALIK, Gül BAĞATIR, Merve BAKKAL, Cevdet BALA, Oya BARDAKÇI, Sevnur BAŞARAN, Gaye BAYRİ, Oktay BAYSAL, Ömür BELCE, Hakan BERBER, Zeynep BERBER, Murat Yiğit BOYER, Harun BOZNA, Anna BÜYÜKBURÇ, Faruk BÜYÜKTEKİN, Davıd CALLUS, Katıe Louıse CAVANNA, Aylin CEYLAN, Leila Sarah COLLİNS, Gamze ÇALIŞKAN, Sevim ÇALIŞKAN, Meral ÇAPAR, Gözem ÇEÇEN, Çağlar ÇETİN, Didem DAĞKIRAN, İpek DAĞKIRAN, Ateş DALYAN, Çağdaş DELİBAŞ, Hacer DEMİR, Esra DEMİR ÖZCAN, Gülşah DEMİRCİ, İlknur DEMİREL, Ese Özhan DEMİRHAN, Samet DENİZ, M. Timuçin DENKTAŞ, Zehra DERDİYOK, Ayşenur DERİNÖZ, Gülçin DİŞİKIRIK, Fazilet DOĞAN, Mehmet DURANLIOĞLU, Abdülkadir DURMUŞ, Zübeyda DURMUŞ, Sibel DURUL, Oğuz İbrahim DÜNDAR, Halil DÜZENLİ, Hülya DÜZENLİ, Halil ELİBOL, Deniz EMRE, Gül ER, Fatma ERDEM, Gamze EREN, Pınar EREN, Şener EŞ, Funda GERÇEK, Derya GEREDE, Serkan GERİDÖNMEZ, A. Handan GİRGİNER, Gülcan GÖÇER, Merve GÖÇMEN, F. Dilek GÖDE ŞEN, Muhammet G. GÖK, Yasemin GÖK, Nil GÖKSEL CANBEK, Mehmet GÖNEN, Yasemin GÖREN, Başak GÜÇLÜ, Mustafa GÜLTEKİN, Serpil GÜLTEKİN YÜRÜK, Sema GÜN, Güven Çağdaş GÜNDOĞDU, Aysun GÜNEŞ, Şirin GÜNEYLİ, Sertan GÜR, Hasret GÜRSOY GÜVEN, Zehra HERKMEN ŞAHBAZ, Merve IŞIK, Nuray Pelin İLKYAZ, İsmail İRTEM, Sema K. KARABİNA, Şule K. PLANCHEREL, Zerrin K.GÜNAYDIN, Neslihan KADIKÖYLÜ, Hüseyin KAFES, Nilgün KAHRAMAN, Khaula Komra KAISER, Ahmet Ziya KANATLAR, Gülsüm Müge KANATLAR, Buket KARA YILMAZ, Filiz KARABULUT, Dursun KARAKAYA, Dilek KARAKOÇ, Berrin KARASAÇ, Seher KAŞIKARA, Özlem KAYA, Eda KAYPAK, Ayşe Dilek KESER, Sevil KESER, Gülden KILIÇASLAN, Erol KILINÇ, Ali Ulus KIMAV, Aslı KIMAV, Nigar Muna KINALI, Zuhal KIYLIK, Mihri KOÇAK, Suna KONCA, Yonca KONCALIOĞLU SAVACI, Sedef KONUK, Eylem KORAL, Seçkin KORKMAZ, Neval KOZANLIOĞLU, Kadri KÖPRÜ, Fatma KURT, Havva KURT TAŞPINAR, Huayun LU, Birsen MUTLU, Elif Semanur MUTLU, Mete ÖZÇELİK, Ayça ÖZÇINAR, Doğukan Hazar ÖZÇUBUK, Barış ÖZDEMİR, Erkin ÖZDEMİR, Sevda ÖZDEMİR, Berna ÖZGÜR, Nilüfer ÖZGÜR, Gülseren ÖZKAN, H. Gülçin ÖZLÜ, Kadir ÖZSOY, Özge ÖZSOY, Kamile ÖZYURT, Hacer Aynur PEHLİVAN, Zeynep Füsun PEKCAN SÖKMEK, Hilal PEKER, Esra PİREN, Hülya PİŞİREN, A. Davıd PLANCHEREL, Murat POLAT, Jing QIAN, Raziye Güleç SABUNCU, Sercan SAĞLAM, Catherine SAPPIN, Yiğit SAVURAN, Ekrem SELVİ, Fatma SERDAROĞLU, Revan SERPİL, Hülya SEZER, Funda SEZGİN, Sedef SEZGİN, Sümeyra SIRKINTI, Esen Yücel SİPAHİU, Neşe Ayşin SİYLİ, Taner SOFRACI, Seçil SOMER GEBELOĞLU, R. Pınar SOYER, Ayşenur SÜNNETÇİ, Güneş SÜTCÜ, Cemil ŞAHİN, Dilek ŞAHİN, Sevgi ŞAHİN, Gaye ŞENBAĞ, Neşenur ŞENEL, Gözde ŞENER, Serpil ŞENGÜL, Dilek ŞENOCAK, Fatma T. KÖKSAL, Nazmi TASLACI, Ayşe TAŞKIRAN, Alper TOPBAŞ, Bahar TUNÇAY, Dilek TURAN EROĞLU, Gürkan TURHAN, Engin TURNA, Murat Sami TÜRKER, Sinem TÜRKYILMAZ, Davut UYSAL, Jale UZEL, Salih UZUNER, Sıtkı Semih ÜNSAL, Meral Melek ÜNVER, Xıaoyuan XIE, Erhan YAVAŞLAR, Beyhan YAYGINGÖL, Deniz YEĞİN, Tuğba YILDIRIM, Sema YILMAZ BİÇER, Hacer YILMAZ BULGURU, Cengiz YILMAZ, Ebru Tuba YÜRÜR, Çiğdem YÜZBAŞ

Araştırma Görevlileri: Gülizar Baha OTCU, Harun SERPİL, Volga YILMAZ GÜMÜŞ


MODERN DİLLER BÖLÜMÜ

      Modern Diller Bölümü Üniversitemiz Fakültelerinde açılan zorunlu yabancı diller (İngilizce,Almanca,Fransızca) eğitiminde hizmet vermektedir. Zorunlu derslerin yanı sıra, bölüm ayrıca Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça gibi farklı dil programlarını seçimlik olarak açmakta, değişik dil düzeylerinde (Başlangıç/Orta Düzey/İleri Düzey) eğitim vermektedir.

Bölüm Başkanı: Yard. Doç. Dr. İlknur İSTİFÇİTEMEL YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

      Temel Yabancı Diller Bölümü üniversitemiz öğrencilerine fakülte programlarında yer alan zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca) hazırlık eğitimi vermektedir.

Bölüm Başkanı: Okutman Meral Melek ÜNVERDERS PROGRAMI


DERS İÇERİKLERİ


ALM 197 Almanca I4+04,0
ALM 255 Almanca I3+04,0
ALM 256 Almanca II3+04,0
ALM 298 Almanca II4+04,0
ALM 300 Alman Dili ve Kültürü2+02,0
ÇİN 256 Çince II3+04,0
FRA 197 Fransızca I4+04,0
FRA 255 Fransızca I3+04,0
FRA 298 Fransızca II4+04,0
FRA 300 Fransız Dili ve Kültürü2+02,0
İNG 197 İngilizce I4+04,0
İNG 255 İngilizce I3+04,0
İNG 298 İngilizce II4+04,0
İNG 300 İngiliz Dili ve Kültürü2+02,0
İTA 197 İtalyanca I4+04,0
İTA 255 İtalyanca I3+04,0
İTA 256 İtalyanca II3+04,0
İTA 300 İtalyan Dili ve Kültürü2+02,0
RUS 255 Rusça I3+04,0
RUS 357 Rusça III3+04,0