BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

      Dünya'da beden eğitimi ve spor bilimlerindeki ilerlemeler hızla devam ederken, ülkemizde de spora verilen önem son yıllarda daha da belirginleşmiştir. Beden eğitimi ve spor alanında yetişmiş nitelikli insan gücüne destek vermek amacıyla, 18 Ağustos 1993 tarih ve 496 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur.

      Yüksekokulda, beden eğitimi ve spor alanında verimli sistemlerin tasarlanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi, gelişen spor teknolojisi olanaklarının tanıtılması, ülke genelinde beden eğitimi ve sporun gelişmesi amaçlanmaktadır. Böylece uygulanan eğitim programlarına katılan öğrencinin; insan organizmasının yapısını, işleyişini ve davranışlarını bilen, Türk spor örgütünü tanıyan ve karşılaştırmalı değerlendirmeler yapabilen, antrenörlük, öğretmenlik, rekreasyon uzmanlığı ve spor yöneticiliği niteliklerine sahip bir eleman olması amaçlanmaktadır.

      Yüksekokulda uygulama dersleri 4110 m²lik toplam kapalı alana sahip 11 adet salonda, IAAF standartlarına uygun atletizm pistinde ve çim futbol sahasında yapılmaktadır.Müdür: Prof. Dr. İlker YILMAZ
Müdür Yardımcısı: Prof. Dr. Hayri ERTAN
Müdür Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Veli Onur ÇELİK
Yüksekokul Sekreteri:


ÖĞRETİM ELEMANLARI

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

      Antrenörlük eğitimi; antrenman bilimi, egzersiz fizyolojisi, kinesiyoloji, spor psikolojisi, istatistik, teknik öğretimi, spor branşlarının taktiksel gelişimi ve performans planlama konularını içeren interdisipliner bir alandır. Antrenörlük eğitimi bölümü 2001-2002 akademik yılında öğretime başlamıştır. Bölüm öğrencilerin hem Türkiye'de hem Dünyada sporcuların performanslarını takip edebilmelerini, etkili sporcu çalışması yaptırabilmelerini, spor alanında bilimsel araştırmalar yapabilmelerini amaçlamaktadır. Bunlara ek olarak, öğrencilerin becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirmeyi hedef almaktadır. Bölüm; 11 temel spor branşına sahiptir: Artistik Cimnastik, Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Hentbol, Masa Tenisi, Ritmik Cimnastik, Tenis, Voleybol, Yüzme. Öğrenciler bu alanların içinden istedikleri alanda uzmanlaşmaktadır. Antrenörlük eğitimi bölümü bilimsel yöntemlere dayanan eğitim sistemiyle öğrencilere teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler sunmaktadır.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

      Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, eğitim bilimleri, spor psikolojisi, kinesiyoloji, biyomekanik, spor fizyolojisi, motor öğrenme, motor beceri, antrenman bilimi gibi konuları içeren interdisipliner bir alandır. Bölüm öğrencilerinin mesleki bilgilerinin yanında, nitelikli, araştırıcı, problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilen, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edebilen, çağdaş, üretken ve donanımlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlar.
REKREASYON BÖLÜMÜ

      Rekreasyon; rekreasyonel spor branşları, spor fizyolojisi, spor yönetimi, iletişim, motor öğrenme, motor beceri, turizm, kinesiyoloji, sağlık için spor, spor psikolojisi ve program geliştirme konularını içeren interdisipliner bir alanıdır. Rekreasyon bölümü dersleri Beden Eğitimi ve Spor okullarının tüm bölümleri yanında, Üniversitenin diğer bölümlerinde de yer almaktadır. Rekreasyon Bölümü 2001-2002 akademik yılında öğretime başlamıştır. Bölüm birden fazla yabancı dil bilen, yaratıcı ve kaliteli öğrenci yetiştirmek yanında, serbest zaman aktivitelerini planlamayı da amaçlamaktadır. Bölüm öğrencileri işletme, ekonomi, iletişim ve turizm konularında yeterliliğe sahip biçimde eğitim görmektedir. Rekreasyon bölümü, öğrencilere teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler sunmaktadır. Öğrenciler REK 219 Kış Sporları Kamp Uygulamaları ve REK 220 Yaz Sporları Kamp Uygulamaları derslerine katılmak ve bütçeden karşılanamayan diğer kamp masraflarını kendileri karşılamak zorundadırlar.
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

      Spor Yöneticiliği Bölümü; genel işletmecilik ile ilgili kavramlar ve yaklaşımlar yanında spor yönetimi, spor hukuku ve spor ekonomisini içeren interdisipliner bir alandır. Bölümün amacı ülkemizde eksikliği hissedilen spor yöneticilerini yetiştirmektir. Bölüm öğrencilere organizasyon becerilerini kazandırmak için teorik ve uygulamalı dersleri geniş bir perspektif içinde sunmayı amaçlamaktadır.
DERS PROGRAMI


DERS İÇERİKLERİ
ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEKOKULU

      Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesi'nin yeni birimlerinden biri olarak 1993 yılında kurulmuştur. Öğretim programları, 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır. 2000-2001 öğretim yılında Endüstriyel Tasarım Bölümü, 2001-2002 öğretim yılında ise Moda Tasarımı Bölümü ile eğitim ve öğretime başlanmıştır. Yüksekokulun öğretim programları; öğretim elemanları, teknik ve idari kadrosu, uygulamalı eğitimi hedefleyen tasarım stüdyoları, atölyeleri ve bilgisayar laboratuvarları ile desteklenmektedir. Gelişmiş bilgisayar laboratuvarlarında endüstriyel alanlarda ve dünya standartlarında kabul gören yazılımlar kullanılmaktadır. Yüksekokulun amacı, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak dünya pazarlarının gerek duyduğu, teknik ve estetik alt yapıyla donanmış, nitelikli tasarımcılar yetiştirmektir.Müdür: Prof. Dr. Nuray ÖZASLAN
Müdür Yardımcısı: Prof. Dr. Celal Hakan KAĞNICIOĞLU
Müdür Yardımcısı: Yard. Doç. Füsun CURAOĞLU
Yüksekokul Sekreteri:


ÖĞRETİM ELEMANLARI

ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ

      Küreselleşen dünyada; pazarlarda rekabetin artmasıyla ürünler hem işlev hem de estetik açıdan önem kazanırken, Endüstriyel Tasarım olgusu da üretimde önemli bir yere sahip olmuştur. Endüstriyel Tasarımın, seri üretimi yapılacak her türlü ürünün tasarlanması, görsel ve işlevsel tanımlarının yapılması olarak verilen tanımı da bu bilim kolunun endüstriyel alandaki yerini vurgulamaktadır. 2000 yılında kurulan Endüstriyel Tasarım Bölümünde çağdaş tasarımın gereği olan bilgisayar destekli tasarım eğitimi, en son teknoloji ürünü yazılımlarla desteklenmektedir. Ayrıca tasarım stüdyoları, bilgisayar laboratuvarları ve atölyeleri yardımıyla da teoriden uygulamaya geçiş sağlanmaktadır.

       Bu bölümden mezun olanlar ENDÜSTRİYEL TASARIMCI ünvanı alırlar ve serbest tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi, resmi ve özel kurumların ar-ge ve tasarım bölümleri ile tasarım stüdyoları gibi endüstriyel üretimin tasarım sürecine yönelik birçok alanda çalışabilirler.

Bölüm Başkanı: Yard. Doç. Füsun CURAOĞLUMODA TASARIMI BÖLÜMÜ

      Moda Tasarımı Bölümü; 2001-2002 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Öğretim programı, 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır.Öğretim programında yeralan dersler: temel, tamamlayıcı, mesleki seçmeli ve seçmeli dersler olmak üzere dört grupta toplanmaktadır. İkinci yılda başlayan uygulama ağırlıklı derslerde öğrenciler hem tasarımlarını üretme olanağı bulmakta, hem de sektöre yönelik çalışmalarla kendilerini geliştirmektedir. Ayrıca gelişmiş bilgisayar laboratuvarlarında üçüncü yıldan itibaren bilgisayar destekli tasarım eğitimi ile öğrenciler tasarımlarını bilgisayar ortamına aktarmaktadır. Moda Tasarımı iş kollarına göre belirlenen ve güncellenen mesleki seçmeli derslerle öğrencilerin istedikleri dallarda uzmanlaşmasına olanak sağlanmaktadır.Bu bölümden mezun olanlar MODA TASARIMCISI unvanı alırlar ve serbest tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi, moda ve hazır giyim sektöründe, tasarım stüdyolarında, sahne sanatları ile ilgili resmi ve özel kurumlarda, sinema ve televizyon kurumları ile daha pek çok alanda tasarımcı ol arak çalışma olanağı bulabilirler. Moda Tasarımı Bölümü Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu bünyesinde Anadolu Üniversitesi ana kampüsü içerisinde yer almaktadır. Bölüm, özel sektör ve diğer üniversitelerle işbirliği içerisindedir.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Celal Hakan KAĞNICIOĞLUDERS PROGRAMI


DERS İÇERİKLERİ
DEVLET KONSERVATUVARI

      Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 1986 yılında, Anadolu'da çağdaş anlamda, Atatürk ilkelerinin ışığında çoksesli Klasik Batı Müziği eğitimi ile Sahne Sanatları Eğitimi verecek donanımlı bir Devlet Konservatuvarı kurma düşüncesiyle doğmuştur. Devlet Konservatuvarı, kısa sürede bünyesinden bir üniversite tiyatrosu (Tiyatro Anadolu), bir senfoni orkestrası (Anadolu Senfoni Orkestrası) yaratmıştır. Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü; Cumhuriyetin temel ilkeleri doğrultusunda çoksesli müzik eğitimini kazandırmayı, sanatçı yetiştirmeyi, klasik müzik eğitimini yaygınlaştırmayı ve ülkemizde müzik bilimleri alanındaki araştırmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Sahne Sanatları Bölümü ise çağdaş yöntemlerle donanmış oyuncu, sanatçı gençler yetiştirmeyi, Türkiye ve dünyada tiyatro ve opera alanında bilimsel araştırmalara katkıda bulunmayı temel amaçları arasında görmektedir. Çalgı Yapım Bölümü ise Yaylı Çalgılar Yapımı Anasanat Dalı programında eğitim vermektedir. Amaç ülkemizde çalgı yapımının aynı zamanda bir sanat ve uzmanlık alanı olarak yaygınlaştırılmasıdır.

      Devlet Konservatuvarı, kısa sürede bünyesinden bir üniversite tiyatrosu (Tiyatro Anadolu), bir senfoni orkestrası (Gençlik Orkestrası), öğretim elemanlarından oluşan Yaylı Çalgılar Oda Orkestrası yaratmıştır.

      Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü; Cumhuriyetin temel ilkeleri doğrultusunda çoksesli müzik eğitimini kazandırmayı, sanatçı yetiştirmeyi, klasik müzik eğitimini yaygınlaştırmayı ve ülkemizde müzik bilimleri alanındaki araştırmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Sahne Sanatları Bölümü ise çağdaş yöntemlerle donanmış oyuncu, sanatçı gençler yetiştirmeyi, Türkiye ve dünyada tiyatro ve opera alanında bilimsel araştırmalara katkıda bulunmayı temel amaçları arasında görmektedir. Çalgı Yapım Bölümü ise Yaylı Çalgılar Yapımı Anasanat Dalı Programında eğitim vermektedir. Amaç ülkemizde çalgı yapımının aynı zamanda bir sanat uzmanlık alanı olarak yaygınlaştırımasıdır.Müdür: Prof. Dr. M. Kemal BİÇERLİ
Müdür Yardımcısı: Prof. Oytun EREN
Yüksekokul Sekreteri: Mehmet GÜL


ÖĞRETİM ELEMANLARI
Profesörler: Zökhrab ADIGUEZALZADE, Ahmet Bülent ALANER, Zeki ATKOŞAR, Toros CAN, Gülen EGE, Oytun EREN, Hasan ERKEK, Ayşe Gülriz GERMEN, Erol İPEKLİ, Mahura ŞAHBAZBEKOVA, Ozan Evrim TUNCA

Doçentler: Gökhan AYBULUS, Şenol AYDIN, Hasibe Zeynep ÇİLİNGİR, Ebru GÖKDAĞ, Esra GÜL, Emre HOPA, Mustafa SEKMEN, Yuri SEMENOV, Lilian Maria TONELLA TÜZÜN, Burcu Evren TUNCA

Yardımcı Doçentler: Ferit ADIGUEZALZADE, Mesut Erdem ÇÖLOĞLU, Asu Perihan KARADUT, Nuriye Esra KINIKLI, Sabriye ÖZKAN, Sancar TUNALI, Selin ULUĞBAY, Zenfira ZÖHRABBEKOVA

Öğretim Görevlileri: Nazile ADIGUEZALZADE, Filiz AHMETOĞLU, İlkay AK, Furkan AKTAKKA, Gültekin ALPAT, Arman ARTAÇ, Eda ASLANOĞLU, Halide ATICI, Şeniz AYBULUS, Aylin AYDOĞDU, Ümit AYDOĞDU, Amine AYGİSTOVA, Cemile Bengi BARAZ, Burçin BARUT, Başak BÜYÜKUĞURLU, Eser Öykü DEDE, Burcu ERGENEKON, Mustafa ERGUN, Gülşah ERGÜN, Gülden Neslihan EROL, Erika FARKAS, Robert FARKAS, Berkant GENÇKAL, Murat GÖKTAŞ, Özge GÜNCAN, Alev GÜNDÜZ, Süleyman İNCEEFE, Deniz KAYA ONBUL, Nuri Deniz MUMCU, Tekin Ufuk SERTER, Gökhan SOYLU, Mesut TUNCER, Burak TÜZÜN, Türkan UÇAR, Hale VURAL, Nazan YERLİ, Larisa P. ZHİRKOVA

Okutmanlar: Nur AYDAY, Ozan DİNÇ, Yonca ENDER SEKMEN, Maksut Alper GÜNCAN, Mine İpek GÜZEY, Zafer GÜZEY, Bekir Volkan İNCİ, Melih KARA, Süleyman KARAAHMET, Ebru KEMALBAY EREN, Esin KURNAZ, Arzu TURAN, Ezgi UZŞEN, F. Eren YAHŞİ

Araştırma Görevlileri: Pınar ARIK, Dilara ÇELİK, İrem ÇELİKTEN, Özgün DEMİR, Özgür Mert ESEN, Ezgi Nihan KURAN

Diğer Öğretim Elemanları: Çağdaş A. GENÇAY, Emel Asuman AKARSU, Ayşe Özlem AKDENİZ, H. Bülent AKDENİZ, Neslihan AYDINMAKİNA, Ahmet Burak BASMACIOĞLU, Hale BASMACIOĞLU, Simten DEMİRKOL, Gülsevin DOĞANAY, Yusuf GENÇAY, Ezgi GÖNLÜM YALÇIN, Özlem KOÇYİĞİT, Murat SÜMER, Saliha Özlem SÜMER, Sevgünur TANDOĞDU, Ayşe TURAN


ÇALGI YAPIM BÖLÜMÜ

      Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü 2000 yılında Yaylı Çalgılar Yapımı Anasanat Dalında 6 öğrenci ile eğitime başladı. 2003-2004 öğretim yılında ilk mezunlarını verdi. Bölüm, 8 yarıyıllık lisans eğitimi vermektedir. Çalgı Yapım Bölümü'nün programı, özgün ve düzeyli bir modelde çağdaş eğitim vermek amacıyla uluslararası yaylı çalgı yapım enstitüleri ve yapım okullarının programları doğrultusunda günümüzün teknolojik standartlarına uygun olarak geliştirildi. Bölümdeki çalışmalar dünyamızdaki teknolojik gelişme ve araştırmalardan uzak kalmadan uluslararası ilişkilerle güçlendirilmektedir. Avrupa standartlarında teknik malzeme ve donanım olanakları ile atölyede çalışma ve bilimsel araştırma yapma koşulları sürekli geliştirilmekte yeni tasarımlarla düzenlenmektedir. Bunun sonucunda, öğrencilerimizde lutiyeliğin temel disiplinlerinden olan kültürel ve bilimsel yapı ile birlikte, bilgi-beceri, estetik-algılama, yorumlama-çözümleme ve yaratıcılık yenetekleri gelişmektedir.